Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Profesní aktivy

Profesní aktivy

Ustavené Profesní aktivy oborů (specializací), předsedové aktivů:

  • Pozemní stavby (PS): Ing. David Bečkovský, Ph.D., dbeckovsky@ckait.cz
  • Technologická zařízení staveb (TZS): Ing. Petr Dospiva, Ph.D., pdospiva@ckait.cz
  • Technika prostředí staveb (TPS): Ing. Pavel Gergela, projekt@tzb-energie.cz
  • Dopravní stavby (DS): Ing. Josef Filip, Ph.D., jfilip@ckait.cz
  • Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  (VS), Stavby pro plnění funkcí lesa (LS): Ing. Adam Vokurka, Ph.D., vokurka@fsv.cvut.cz
  • Statika a dynamika staveb (SaD), Mosty a inženýrské konstrukce (MIK), Zkoušení a diagnostika (ZaD): Ing. Michal Drahorád, Ph.D., mdrahorad@ckait.cz 
  • Požární bezpečnost staveb (PBS): Ing. Josef Král, josef_kral@seznam.cz
  • Geotechnika (GE): Ing. Petr Kučera, pkucera@ckait.cz
  • Městské inženýrství (MI): doc. Ing. František Kuda, CSc., frantisek.kuda@vsb.cz
  • Energetické auditorství (EA): prof. Ing. Karel Kabele, CSc. kabele@fsv.cvut.cz
 
 

Zápisy s předsedy aktivů

 
 

Pozemní stavby (PS)

 
 

Technolog. zař. staveb, Technika prostředí staveb (TZS,TPS)

 
 

Dopravní stavby (DS)

 
 

Stavby vod. hospodářství a kraj. inženýrství, Stavby pro plnění fce. lesa (VS,LS)

 
 

Statika a dynamika, Mosty a inž. konstrukce, Zkouš. a diagnostika (SaD,MIK,ZaD)

 
 

Požární bezpečnost staveb (PBS)

 
 

Geotechnika (GE)

 
 

Městské inženýrství (MI)

 
 

Energetické auditorství (EA)