Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Profesní aktivy

Profesní aktivy

Ustavené Profesní aktivy oborů (specializací), kontaktní osoby

Obory s již ustavenými aktivy:

 
 

Zápisy s vedoucími aktivů

 
 

Pozemní stavby (PS)

 
 

Dopravní stavby (DS)

 
 

Stavby vod. hospodářství a kraj. inženýrství, Stavby pro plnění fce. lesa (VS,L)

 
 

Technolog. zař. staveb, Technika prostředí staveb (TZS,TPS)

 
 

Statika a dynamika, Mosty a inž. konstrukce, Zkouš. a diagnostika (S,M,Z)

 
 

Geotechnika (G)

 
 

Požární bezpečnost staveb (PBS)

 
 

Městské inženýrství (MI)

 
 

Energetické auditorství (EA)