Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace

Publikace

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydává tiskem pro potřeby členů vybrané pomůcky Profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS) a další publikace.

Ediční rada ČKAIT, jmenovaná představenstvem, řídí ediční činnost Komory. Rada posuzuje návrhy na vydání publikací, sestavuje ediční plán, schvaluje autory a oponenty publikací.

Vydáváním publikací, zařazených do edičního plánu ČKAIT, je pověřeno Informační centrum ČKAIT s.r.o., které je samostatným právním subjektem ve stoprocentním vlastnictví Komory.

Publikace vydavatelství ČKAIT i dalších vydavatelů je možné zakoupit v e-shopu, na recepci ČKAIT v Praze a na oblastních kancelářích. Autorizovaným osobám je poskytována při nákupu publikací sleva.

Nabídka publikací ČKAIT…

Postup nákupu v e-shopu pro AO
Vyberte požadované publikace, vložte do košíku, zobrazte obsah košíku a dokončete nákup. Zvolte „Nákup s registrací“ a do prvního pole formuláře doplňte celé autorizační číslo (všech 7 číslic) a načtěte údaje. Vyplňte pole vyžadovaná k registraci a odešlete objednávku.
Osobní vyzvednutí objednaných publikací je možné pouze v Praze a Hradci Králové.