Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob a jejich profesní růst. Nejedná se o jednorázový proces, končící opuštěním školy. Požadavek celoživotního trvalého doplňování a rozšiřování znalostí vyplývá z rychlejšího tempa vzniku nových a zastarávání dřívějších poznatků.

Celoživotní vzdělávání ČKAIT (CŽV) je cestou, která zajišťuje přístup k nejnovějším informacím a znalostem, je klíčem k pochopení probíhajících a stále se zrychlujících změn.

Projekt CŽV ČKAIT

Projekt CŽV řídí Komise CŽV jmenovaná představenstvem ČKAIT. Předseda Komise CŽV se stává členem Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT (RPRP). Administraci a informační systém o projektu CŽV zajišťuje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT.

Projekt CŽV je realizován již od roku 2001. V letech 2022-2024 probíhá 8. běh.


Informace pro členy ČKAIT

Informace pro pořadatele vzdělávacích akcí


Akreditované vzdělávání v CŽV ČKAIT

Databáze CŽV – přehled vzdělávacích programů zařazených do projektu CŽV ČKAIT.

Vzdělávání pořádané Komorou

Pro své členy pořádáme vzdělávání bezplatně, s výjimkou speciálních akcí (např. vybraných konferencí). Přehled vzdělávání v Kalendáři akcí je průběžně aktualizován. Autorizované osoby jsou pravidelně informováni měsíčními newslettery. Webináře, semináře, konference, exkurze a další akce pořádáme prostřednictvím:

Vzdělávání pořádaného Komorou se může účastnit i odborná veřejnost, a to pouze po dohodě s konkrétním organizačním garantem akce a po úhradě administrativního poplatku (na účet ČKAIT před termínem konání akce). Administrativní poplatek je nevratný.
Administrativní poplatek je Komisí CŽV aktuálně stanoven takto: veřejnost 800 Kč/akci, členové ČKA 500 Kč/akci, studenti odborných škol a členové ČSSI zdarma.


Dotazy:
Ivana Peřková
Tel.: 227 090 213
e-mail: czv@ckait.cz