Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob a jejich profesní růst.

Vzdělávání není jednorázovým procesem, končícím opuštěním školy. Požadavek celoživotního trvalého doplňování a rozšiřování znalostí vyplývá z rychlejšího tempa vzniku nových a zastarávání dřívějších poznatků.

Celoživotní vzdělávání ČKAIT (CŽV) je cestou, která zajišťuje přístup k nejnovějším informacím a znalostem, je klíčem k pochopení probíhajících a stále se zrychlujících změn.

Projekt CŽV ČKAIT

Projekt CŽV řídí komise CŽV jmenovaná představenstvem ČKAIT. Předseda komise CŽV se stává členem Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT (RPRP). Administraci a informační systém o projektu CŽV zajišťuje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT.

Projekt CŽV je realizován již od roku 2001.

Akreditované vzdělávací programy CŽV ČKAIT

Databáze CŽV – přehled vzdělávacích programů zařazených do projektu CŽV ČKAIT.

Informace pro členy ČKAIT

 

Informace pro pořadatele vzdělávacích akcí

 

Pověřený pracovník ČKAIT
Dotazy, týkající se projektu CŽV, můžete směrovat na Středisko vzdělávání a informací ČKAIT.
Kontakt:
Ivana Peřková
Tel.: 227 090 213
e-mail: czv@ckait.cz