Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání ČKAIT je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob a jejich profesní růst.

Vzdělávání není jednorázovým procesem, končícím opuštěním školy. Asi polovina poznatků v jednotlivých oborech a specializacích zastarává v průměru během 5 až 7 let. Požadavek celoživotního trvalého doplňování a rozšiřování znalostí vyplývá z rychlejšího tempa vzniku nových a zastarávání dřívějších poznatků.

Celoživotní vzdělávání ČKAIT (CŽV) je cestou, která zajišťuje přístup k nejnovějším informacím a znalostem. Je klíčem k pochopení probíhajících a stále se zrychlujících změn, umožňuje udržovat krok s technickým a vědeckým pokrokem.

Projekt CŽV ČKAIT

Projekt CŽV řídí komise CŽV jmenovaná představenstvem ČKAIT. Předseda komise CŽV se stává členem Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT. Administraci a informační systém o projektu CŽV zajišťuje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT.

Projekt CŽV je realizován již od roku 2001.

Akreditované vzdělávací programy CŽV ČKAIT

Databáze CŽV - přehled vzdělávacích programů zařazených do projektu CŽV ČKAIT.

Informace pro členy ČKAIT

Informace pro pořadatele vzdělávacích akcí


Uzávěrka přihlášek vzdělávacích programů je vždy do 30. dubna a 31. října každého roku na následující pololetí.

Přihlášení vzdělávacího programu do databáze CŽV je zpoplatněno částkou 600 Kč plus DPH za jeden termín (tj. jeden řádek, jedna akce, jedno místo) uvedený v databázi nebo v katalogu.

 

Pověřený pracovník ČKAIT
Dotazy, týkající se projektu CŽV ČKAIT, můžete směrovat na: Ivana Peřková, tel. 227 090 213, e-mail: czv@ckait.cz