Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze akcí CŽV

Název akce Termín od - do Obec Místo konání Pořadatel Počet bodů
Zahradní architektura a kanalizační výrobky pro dopravní stavby 01.09.2020 Liberec učebna SPŠ stavební Liberec ČKAIT Liberec 1
Požární ochrana 2020 02.09.2020 - 03.09.2020 Ostrava - Poruba Aula VŠB - TU Ostrava Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. 2
OBČANSKÝ ZÁKONÍK pro projektanty 02.09.2020 Brno Fakulta stavební VUT v Brně ČKAIT Brno 1
Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách podzemních komunikací 07.09.2020 Ostrava Ostravia, školicí středisko ČKAIT Ostrava 1
Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu 07.09.2020 Hradec Králové Zasedací místnost Hradeckého stavebního centra ČKAIT Hradec Králové 1
DALI Akademie I 07.09.2020 Brno učebna LPE s.r.o. LPE s.r.o. 1
Bezpečnost na staveništích – koordinátor BOZP, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací 07.09.2020 Praha 2 Budova ČKAIT ČKAIT Praha 1
EA a EP, část 1 s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích 08.09.2020 Praha 1 Nadace ABF Asociace energetických specialistů, z.s. 1
Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace 08.09.2020 Plzeň SPŠ stavební Plzeň ČKAIT Plzeň 1
Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY 08.09.2020 - 09.09.2020 Praha 6 Orea Hotel Pyramida, Český plynárenský svaz 2