Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze akcí CŽV

Název akce Termín od - do Obec Místo konání Pořadatel Počet bodů
D46 MÚK Drysice, SO 201 - Rozšíření mostu ev.č. 46-005..2, Olomouc - Brno 13.07.2022 Drysice Drysice ČKAIT OK Zlín 1
Technický čtvrtek - Využití dešťových vod pro závlahu v urbanizovaném prostředí 21.07.2022 Praha 2 online Český svaz stavebních inženýrů, pobočka Praha 1
Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a oprav navazujících komunikací: SO 201 – Estakáda přes řeku Dřevnici ve Zlíně 28.07.2022 Zlín Zlín, průmyslová zóna ČKAIT OK Zlín 1
Výuka anglického jazyka z oblasti hrubá stavba, včetně zemních prací 08.08.2022 - 12.08.2022 Praha Hotel Imos, možnost změny místa konání vyhrazena Jeřichová 2
Odpovědnost autorizovaných osob 05.09.2022 Karlovy Vary 360 01 Společenský sál, Krajská knihovna ČKAIT Karlovy Vary 1
Zásady navrhování mlatových konstrukcí a konstrukcí z mechanicky zpevněného kameniva 06.09.2022 Zlín Zlín, ČKAIT Zlín ČKAIT OK Zlín 1
Aktuální judikatura k vybraným ustanovením stavebního zákona 06.09.2022 Ostrava OK Ostrava ČKAIT Ostrava 1
Využití stavebních a demoličních odpadů ve stavebnictví 06.09.2022 Plzeň elektronicky ČKAIT Plzeň (2020317) 1
Občanský zákoník s vazbou na výstavbu 07.09.2022 Praha 2 elektronicky ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Stavbyvedoucí a jeho pozice ve výstavbě 08.09.2022 Plzeň elektronicky ČKAIT Plzeň (2020317) 1