Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze akcí CŽV

Název akce Termín od - do Obec Místo konání Pořadatel Počet bodů
Řeka - přirozený koridor odvodnění a dopravy v souvislosti s vodním zákonem 10.06.2023 Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou KO-KA, s. r. o. 1
10.06.2023 Rajnochovice Kelčský Javorník
Vady a poruchy staveb z pohledu soudního znalce a stavebního úřadu 10.06.2023 Liberec přednášková místnost OK ČKAIT Liberec ČKAIT Liberec 1
Nový stavební zákon 12.06.2023 Praha 2 online ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288) 1
Výbušné atmosféry (K-23-06-003) 12.06.2023 - 12.06.2025 Praha 2 Elektronicky ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288) 1
30. silniční konference 13.06.2023 - 14.06.2023 Moravská Ostrava Ostrava, Trojhalí Česká silniční společnost z.s. 2
Klima, vodní poměry, extremita počasí - vzájemné vztahy s dopravními stavbami 13.06.2023 Ústí nad Labem ČKAIT Ústí nad Labem - online ČKAIT Ústí nad Labem 1
Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a informace o aktuální věcné novele, která byla schválena Parlamentem ČR 13.06.2023 Praha 1 ČS VTS RNDr. Ivana Hexnerová - Bova Polygon 1
Ochrana stromů při stavební činnosi 13.06.2023 Praha 1 Budova Nadace ABF Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 1
Jak navrhovat nové budovy po roce 2022 - teorie a praxe nZEB - 6 hod. 15.06.2023 Praha online Centrum pasivního domu 1