Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komise celoživotního vzdělávání ČKAIT

Komise celoživotního vzdělávání ČKAIT
Jméno funkce
Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA předseda
Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. místopředseda
Marie Báčová člen
Ing. Pavel Ficek člen
Ing. Jiří Frýba člen
Ing. Svatava Henková, CSc. člen
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. člen
Ing. Dominika Mandíková člen
Ing. Jindřich Pater člen
Ivana Peřková člen
Ing. Pavel Vacek člen
Ing. Lenka Zimová člen