Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komise Celoživotního vzdělávání ČKAIT - zápis z jednání dne 29. 5. 2019

Komise Celoživotního vzdělávání ČKAIT - zápis z jednání dne 29. 5. 2019

Přítomni:         podle prezenční listiny
 
 
  1. 31. 12. 2018 skončil VI. běh CŽV. Do tohoto data měly AO podal „Čestné prohlášení“ na příslušnou OK. Shrnutí akreditací:
Rok
Skupina
Celkem
A – externí pořadatelé
B – ČKAIT, IC, ČSSI
C – exkurze
2016
932
204
12
1148
2017
900
200
6
1106
2018
650
206
-
856
  1. K 1. 1. 2019 začal VII. běh CŽV. AO musí doložit vzdělávání „Čestným prohlášením“ na OK. Od 1. 1. 2019 začíná VII. běh 2019–20121.
  2. Přehled přihlášených akcí v VII. běhu:
Rok
Skupina
Celkem
A – externí pořadatelé
B – ČKAIT, IC, ČSSI
C – exkurze
2019
600
206
1
807
  1. Komise CŽV doporučuje Představenstvu schválit vyšší odměny přednášejícím na seminářích a webinářích pořádaných Komorou takto:
    1. 1 hodina přednášky – Kč 2 000 celkem, příprava je součástí této částky. Úhrada se týká skutečně odpřednášeného času.
    2. Webinář beze změny – nadále za jednorázový příplatek Kč 2 000/webinář k odměně za odpřednášený čas (viz bod 2.a).
  2. Komise posouvá datum odevzdání „Čestného prohlášení“ na konci běhu CŽV na 31. 3. následujícího roku, tedy prvního roku běhu následujícího po běhu vykazovaném. Dosud bylo nutné odevzdání do 31. 12. posledního roku daného běhu CŽV.
  3. Komise nesouhlasí s vydáváním „Certifikátu odbornosti“ po termínu uvedeném v bodě 3 tohoto zápisu.
 
 
 
Předseda Komise CŽV
Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA