Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborné poradenství ČKAIT

Odborné poradenství ČKAIT

Prostřednictvím této poradny ČKAIT pečuje o vysokou úroveň výkonu a činnosti autorizovaných osob, poskytuje podporu autorizovaným osobám v jejich profesním působení zajišťováním odborné podpory a odborného oborového poradenství, hájí stavovské zájmy autorizovaných osob, spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy a s vypisovateli soutěží a výběrových řízení.

V rámci svého zákonného zmocnění ČKAIT je oprávněna k výkladům autorizačního zákona ohledně vymezení oborů a specializací, odpovídá na dotazy k rozsahu oprávnění autorizovaných osob a jejich činnosti. Poradna se zaměřuje na podporu autorizovaných osob, které jsou členy ČKAIT.

SLP upozorňuje, že prostřednictvím poradny nelze získat závazná stanoviska či výklady zákonů. K závazným výkladům zákona je oprávněn pouze soud. Metodické vedení a udělování rad a pokynů pro veřejnoprávní subjekty státní správy a samosprávy vykonávají jejich nadřízené orgány (krajské úřady a ministerstva). ČKAIT neručí tazatelům za následky jejich postupu ve vztahu k poskytovanému poradenství, neposkytuje žádné náhrady nákladů ani odškodnění. Poradna nezajišťuje zastupování členů ČKAIT v soudních ani ve správních řízeních ani neposuzuje projektovou dokumentaci či její části z odborného hlediska.

 

V Praze bude poradnu zajišťovat Mgr. Machačková v termínech 6. září, 20. září, 11. října, 8. listopadu, 22. listopadu, 6. prosince a 20. prosince. Vždy od 15 - 17 hodin.

OBJEDNÁNÍ: pí. Smilková, msmilkova@ckait.cz, Tel.: +420 227 090 111
MÍSTO KONÁNÍ: Kancelář ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2 (3. patro)

 

V Brně již právní poradnu zajišťovat JUDr. Kuzmová nebude.

 

Poradenství je poskytováno osobně. Dotazy je možné zasílat také e-mailem. V době letních prázdnin se osobní poradna nekoná.

28. 08. 2023