Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání Komise Celoživotního vzdělávání ČKAIT ze dne 27. 11. 2018

Zápis z jednání Komise Celoživotního vzdělávání ČKAIT ze dne 27. 11. 2018

Zápis z jednání dne 27. 11. 2018
Přítomni:         podle prezenční listiny
 
 
  1. K 31. 12. 2018 končí VI. běh CŽV. AO musí doložit vzdělávání „Čestným prohlášením“ na OK. Od 1. 1. 2019 začíná VII. běh 2019–2021.
  2. Aktualizace programu CŽV pro VII. běh.
Kreditní systém:
  1. Kredity – nastavený kreditní systém zůstává.
  2. Celkový počet kreditů za běh – 12, zůstává.
  3. Nově – budou akreditovány i e-learningové kurzy.
  4. Nově – minimální délka akreditovaného 2 hodiny, ohodnocen 0,5 bodem.
  5. Nově – AO si mohou započítávat kredity za vydané články v odborném tisku.
Přehled udělovaných kreditů:
Délka akce
Body
Akce 2 – 4 hod., vč. elektronického vzdělávání*)
0,5 bodu
Akce 4 hod. – 1 den, vč. elektronického vzdělávání*)
1 bod
Akce 2 dny, vč. elektronického vzdělávání*)
2 bod
Akce 3 a více dní, vč. elektronického vzdělávání*)
3 bod
Předplatné časopisů
1 bod za celý běh
Autorský článek v odborné literatuře
1 bod
Nákup odborné literatury
1 bod za celý běh
*) Elektronické vzdělávání – on-line seminář, webinář, kurz,…
  1. Aktualizovat seznam akreditovaných časopisů zveřejněný na webu ČKAIT.
  2. Komise pověřuje SVI, aby po VH podaly oblastní kanceláře informaci o počtu vydaných „Certifikátů“ potvrzujících splnění podmínek CŽV. Vyzvednutých, nevyzvednutých.
  3. Komise CŽV DOPORUČUJE oblastním kancelářím: AO, která neplní zákonné povinnosti (neprokáže celoživotní vzdělávání), nemá nárok na příspěvek na odborné akce (semináře, exkurze….).
 
 
 
Předseda Komise CŽV
Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA