Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z Ediční rady ČKAIT 30. 7. 2020

Zápis z Ediční rady ČKAIT 30. 7. 2020

Přítomni: Ing. Jindřich Pater, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc., doc. Ing. Arch. Jiří Mojžíš, Ing. Svatopluk Zídek, Mgr. Eva Stropková, Ing. Šárka Janoušková
Omluveni: Ing. Pavel Křeček, Ing. Dominika Hejduková, doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Renata Karasová, doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Ing. Vladimír Smrž

Program:
 1. Kontrola zápisu z 28. 5. 2020
  1. Hotové publikace – stav k datu konání ER
   1. Vyhláška č. 251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
    Pro obory DS, M, G a MI.

  2. Ostatní publikace
   1. Zděné konstrukce
    Autor: Ing. Vejvara, Ing. Honzík
    Stav k 30. 7. 2020: Opakovaně bude dáno k oponentuře. Autoři vypořádávají oponentské připomínky.
    Plánované vydání: podzim 2020.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě vydání na 2020 a odkoupit od IC 200 ks + 2000 ks pro obory S a PS.

   2. Technická zařízení budov – zdravotní technika
    (současný název publikace je interní, bude upřesněn)
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autorka: Ing. Vyoralová
    Stav k 30. 7. 2020: Zdravotní technika, praktická část, zásady (ne dimenzování). Stále redakčně upravováno.
    Plánované vydání: říjen 2020.
    Závěr: ER doporučuje k vydání a doporučuje odkoupit od IC 200 ks + 1800 ks pro obory TZS, TPS a PS.

   3. New York
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autor: Ing. Šrůma
    Stav k 30. 7. 2020: Publikace o New Yorku založená na seriálu, který vycházel ve Stavebnictví 2017. Pokračuje se v jednání.
    Plánované vydání: bude-li, pak 2021.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání s autorem a doporučuje odkoupit od IC ČKAIT 200 ks.

   4. Navrhování betonových konstrukcí, 2. vydání
    Autor: prof. Procházka
    Problematika vhodných postupů při navrhování betonových konstrukcí ve vazbě na eurokódy, (nové budou až 2025, ale je vyprodáno).
    Stav k 30. 7. 2020: Pokračuje se v jednání s prof. Procházkou, zatím bez vývoje.
    Plánované vydání: bude-li, pak 2021.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání s autorem. Vydat pro obory S, M a D.

   5. Almanach Komora rok po roce
    Návrh: Ing. Křeček
    Původní návrh: vydat Almanach osobností ČKAIT – předsedové, členové orgánů, komisí, významné spolupracující osoby atd.
    Stav k 30. 7. 2020: Pokračovat v přípravě, jednat o rozsahu a obsahu témat s Ing. Křečkem.
    Závěr: ER doporučuje vydat ke 30. výročí ČKAIT 2022. Doporučuje již začít zpracovávat.

   6. Hygienické předpisy, 3. vydání
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autorka: Ing. Mathauserová
    Stav k 30. 7. 2020: Rozpracováno, čeká se na nové nařízení.
    Plánované vydání: podzim 2020.
    Závěr: ER doporučuje vydat 2020.

   7. Příručka, jak jednat se stavebními úřady, veřejné zakázky měst a obcí „Stavebnictví a samospráva“
    Návrh: Ing. Zídek
    Autorka: JUDr. Hamplová
    Stav k 30. 7. 2020: Zpracovává se. Svaz měst a obcí doporučí úřadům. SMO se nebude finančně podílet, ale bude příručku propagovat.
    Plánované vydání: podzim 2020.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě vydání na 2020 a odkoupit od IC 200 + 500 ks.

   8. Technický standard TS 02
    Návrh: Ing. Bukovský
    Stav k 30. 7. 2020: Zpracováno, vydáno v PROFESIS. Opravy zapracovány. Pro tisk musí schválit Představenstvo. Další TS jsou v TK rozpracovávány.
    Závěr: ER doporučuje vydat.

   9. Výpočetní metody, návrh a celoživotní cyklus betonových komorových mostů – Název bude upraven
    Návrh: prof. Křístek
    Stav k 30. 7. 2020: Připraveno s jiným názvem. Zdržení kvůli obrázkům.
    Plánované vydání: 2020.
    Závěr: ER doporučuje vydat 2020 a odkoupit od IC 200 ks.

   10. Tesařské konstrukce 4. vydání – Nové 1. vydání
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autor: Ing. Červený
    Stav k 30. 7. 2020: Rukopis zatím není. Bude se jednat o úplně nové 1. vydání.
    Plánované vydání: 2020.
    Závěr: ER doporučuje vydat 2020. Řeší se schvalovací doložka MŠMT pro učebnice. ER souhlasí, že publikace bude vydána bez ohledu na doložku MŠMT.

   11. Kalendář 2021 – Cena Inženýrské komory
    Návrh: Ing. Pater
    Stav k 30. 7. 2020: Ve zpracování.
    Plánované vydání: konec roku 2020.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat ve zpracování a vydat.

   12. Příprava vápenných malt 3. vydání
    Návrh: Ing. Janoušková
    Stav k 30. 7. 2020: Hotovo.
    Plánované vydání: podzim 2020.
    Závěr: ER doporučuje vydání 2020 a doporučuje odkoupení od IC 200 ks.

   13. Modernizace (Inovace) odvodňovacích a závlahových staveb
    Návrh: doc. Ing. Kulhavý
    Stav k 30. 7. 2020: Předán návrh obsahu odborné publikace z 22. 5. 2020. Předpokládá se rozsah max. do cca 350 s. (do cca 17 AA).
    Plánované vydání: 2021.
    Závěr: ER doporučuje odkoupit od IC 200 ks + 800 ks pro obory VS a L.

 2. Nové náměty
  1. Zákon o urychlení výstavby vodní, dopravní a energetické infrastruktury (liniový zákon)
   Návrh: Ing. Janoušková
   Stav k 30. 7. 2020: Návrh zákona se projednává v senátu ČR.
   Plánované vydání: po zveřejnění předpisu ve Sb., pravděpodobně do konce roku2020.
   Závěr: ER doporučuje následně vydat. a doporučuje odkoupit od IC 200 ks. Podle rozsahu a obsahu předpisu bude neprodleně rozhodnuto, pro jaké obory a kolik ks navíc ČKAIT odebere.

  2. Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby
   Návrh: Ing. Janoušková
   Stav: Původní vydání v roce 2014, aktualizováno v systému PROFESIS. Projednáno mezi SVI – SLP ČKAIT zpracování a vydání po nového SZ ve Sb. do systému PROFESIS nově.
   Plánované vydání: po schválení nového SZ.
   Závěr: ER doporučuje následně vydat.

 3. Vyřadit z edičního plánu
  • Technologické základy (Ing. Šmejkal, Ing. Vejvara) – viz doporučení v zápisu ze zúžené ER z 28. 5. 2020 a bod IV.

 4. Různé
  • IC informovalo, že se jedná s Ing. Landou o publikaci "Dopravní inženýrství" (určeno k prodeji).
  • IC informovalo, že jedná s Ing. Šmejkalem, Ing. Vejvarou o publikaci "Průmyslové stavby a základy pro technologická zařízení" (vazba na bod III.). Předán návrh obsahu odborné publikace z 23. 7. 2020. Předpokládá se rozsah cca 200 s., vzorce: 150, obrázky: 100. Nutno najít oponenty z oblasti realizace průmyslových staveb.
  • Vydavatelská činnost IC ČKAIT, s.r.o. a pravidla spolupráce s ČKAIT jsou specifikována v zápise č. 23/2020 DR IC ČKAIT ze 17. 6. 2020.
  • Další zasedání ER se předpokládá na podzim 2020 (termín bude s předstihem oznámen).

V Praze dne 30. 7. 2020

Ing. Jindřich Pater, předseda ER ČKAIT, v. r.
Ing. Dominika Hejduková, vedoucí SVI ČKAIT, zastoupená Mgr. Evou Stropkovou