Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Středisko autorizací ČKAIT

Středisko autorizací ČKAIT

SAStředisko autorizací
Středisko autorizací v sobě zahrnuje:  přijímání žádostí o udělení autorizace, vlastní autorizační proces, výkon činností občany EU.


Vedoucí střediska
Irena Meryová  tel.: 227 090 113, 733 156 400, e-mail: imeryova@ckait.cz

Pracovníci střediska
Dana Girgelová  tel.: 227 090 126, e-mail: dgirgelova@ckait.cz
Jana Vráblíková  tel.: 227 090 125, e-mail: jvrablikova@ckait.cz

Kontakty pro příjem žádostí prostřednictvím oblastních kanceláří

Kontakty na zkušební místa