Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kontakty na zkušební místa

Kontakty na zkušební místa

Zkušební místo Praha

Obor pozemní stavby: Amela Abadzic, tel. 227 090 410, e-mail: zmprahaps@ckait.cz

Ostatní obory: zmpraha@ckait.cz
Dana Girgelová, tel. 227 090 126
Petra Katzová, tel. 227 090 125
Jana Vráblíková, tel. 602 211 386


Zkušební místo Brno

Marcela Samková, tel. 734 612 780, e-mail: zmbrno@ckait.cz