Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kontakty na zkušební místa

Kontakty na zkušební místa

Zkušební místo Praha

pro obor pozemní stavby: Amela Abadzic, tel.: 227 090 410, e-mail: abadzic@cssi-cr.cz
pro ostatní obory: Martina Müllerová, tel.: 227 090 126, e-mail: mmullerova@ckait.cz
Jana Vráblíková, tel. 227 090 125, email: jvrablikova@ckait.cz


Zkušební místo Brno

Mgr. Pavlína Turečková, tel.: 734 612 780, e-mail: zkusebnimistobrno@cssi-cr.cz