Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záštita České komory autorizovaných inženýrů a techniků

Záštita České komory autorizovaných inženýrů a techniků

Záštitu ČKAIT uděluje představenstvo ČKAIT, předseda, místopředsedové, výbor oblasti nebo předseda oblasti. Podmínky záštity stanoví všeobecné zásady (příloha). V příloze najdete také žádost o udělení záštity ČKAIT. Vyplněný, podepsaný formulář žádosti ČKAIT a podepsané všeobecné zásady zasílejte poštou na adresu ČKAIT Praha, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.