ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Stanovisko ČÚZK k nesouladům v dokumentech a možnosti řešení (odchylky v digitalizované katastrální mapě)

Autorizované osoby se obrací na Komoru se žádostí o stanovisko ohledně posuzování odchylky v katastrální mapě digitalizované pro geometrické a polohové zobrazení parcel a výchozích podkladů (geodetických) pro zákresy staveb plotů podle měřené skutečnosti do platné katastrální mapy, pokud je v nesouladu se skutečností.
 

Projektová dokumentace stavby, jejíž součástí je vodní dílo

Předseda Komory zaslal v srpnu 2013 dotaz výkladové komisi pro vodní zákon MZe ČR následujícího znění:

Plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby

V říjnu 2013 předseda Komory zaslal ředitelce odboru stavebního řádu MMR ĆR následující dotaz:

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice údajů získaných z nahlížení do katastru nemovitostí.

Dne 2.9.2013 odeslal předseda ČKAIT řediteli odboru legislativy a zahraničních vztahů Úřadu pro ochranu osobních údajů následující žádost o stanovisko:

Stanovisko MMR ČR k žádosti o povolení umístění stavby v případě údržby stávající základnové stanice mobilní sítě.

V květnu 2013 předseda ČKAIT požádal ředitelku odboru stavebního řádu MMR o vydání stanoviska k následující problematice:

Výklad §15c autorizačního zákona

Výklad §15c autorizačního zákona. Co se rozumí pod pojmem "s.r.o. založená za účelem výkonu povolání"? Sám vykonávám funkci odpovědného zástupce (projektová činnost) pro s.r.o., kde jediný společník není autorizovanou osobou a ŽÚ při ohlášení funkce nic nenamítal. Společnost - projekční firma - byla založena před mnoha lety 3. osobou (autorizovanou) a nedávno odprodána současnému neautorizovanému společníkovi.

Problematika oprávnění autorizovaných osob ČKAIT zpracovávat územní plány

Předseda ČKAIT se v červnu 2013 následujícím dopisem obrátil na ředitele odboru územního plánování MMR ČR:

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorizační zákon") v kontextu s příslušnými ustanoveními zákona č.

Metodická pomůcka pro výklad pojmů v plynárenství a vztahu mezi energetickým a stavebním zákonem

Dne 25.5.2011 MMR ČR zveřejnilo Metodickou pracovní pomůcku pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi energetickým a stavebním zákonem.