ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Dopravní stavby (DS)

ZÁPIS č. 12/2017 ČKAIT - AKTIV DOPRAVNÍ STAVBY ze dne 24. října 2018, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Muller, Ing. Horák,  Ing. Majer, Ing. Lukeš, Ing. Bado, Ing. Šindelář, kpt. Ing. Fiala – Policie ČR – DI,                 1)  Zahájení: Vedoucí aktivu Ing. Mandík jednání zahájil a řídil.

ZÁPIS č. 11/2017 ze dne 06. června 2018

Kancelář Komory
, Sokolská 15 Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Horák, Ing. Novotný, Ing. Bado, J. Muller (SVI ČKAIT)         1)  Zahájení: Vedoucí aktivu Ing. Mandík jednání zahájil a řídil. Uvítal přítomné členy a stálé hosty.Připomenul, že aktivy jsou ustanoveny jako pracovní a pomocné aktivy pro příslušnou odbornost.

ZÁPIS č. 10/2017 ČKAIT - AKTIV DOPRAVNÍ STAVBY ze dne 24. října 2017

Kancelář Komory
  Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Müller,  Ing. Horák, Ing. Novotný, Ing. Jirsa, Ing. Bado, kpt. Ing. Fiala (zástupce Policie ČR)          1)  Zahájení: Vedoucí aktivu Ing. Mandík jednání zahájil a řídil. Uvítal přítomné členy a stálé hosty. 2)  Kontrola závěrů z 9.

ZÁPIS č. 09/2017 ČKAIT - AKTIV DOPRAVNÍ STAVBY ze dne 15. května 2017, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15

Kancelář Komory
 Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Matůš, Ing. Müller, Ing. Horák, Ing. Jirsa, kpt. Ing. Fiala (zástupce Policie ČR), Ing. Hejduková     1)  Zahájení: Vedoucí aktivu Ing. Mandík jednání zahájil a řídil. Uvítal přítomné členy a stálé hosty. Na základě návrhů členů ADS byl jako osobnost infrastruktury železniční dopravy v ČR oceněn doc.

ZÁPIS č. 08/2016 ze dne 13. října 2016

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Matůš, Ing. Müller, Ing. Zajíček, Ing. Majer, Ing. Novotný, Ing. Jirsa, Ing. Bado, pplk. JUDr. Burdová, Ing. Hejduková, Ing. Zdařilová PhD.

Zápis ze dne 26. dubna 2016, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Matůš,  Ing. Müller,  Ing. Horák, Ing. Novotný, Ing. Jirsa, Ing. Bado, Ing. P. Čech, Ing. Mach, Ing. Janoušková 1) Zahájení: Přítomné přivítal a jednání zahájil a řídil Ing. Mandík, vedoucí  aktivu. Uvítal přítomné hosty (Ing. Janoušková, Ing. Mach) a členy Aktivu. 2) Kontrola závěrů z 6. jednání ADS dne 21. 04. 2015: č. 01/06-2015: Ing.

Z Á P I S - ZÁZNAM č. 06/2015 ze dne 21.4.2015

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Müller, Ing. R. Cech, Ing. Zajíček, Ing. Novotný, Ing. Jirsa, Ing. P. Čech, Ing. Zdařilová PhD., pplk. JUDr. Burdová, P. Lněnička, Zahájení: Přítomné přivítal a jednání zahájil a řídil Ing. Mandík, vedoucí aktivu. Uvítal přítomné hosty a členy. Představili se noví členové Aktivu. Představena publikace Ing. Zajíčka a kolektivu – Technologie stavby vozovek. Kontrola závěrů z 5. jednání ADS dne 14. 10. 2014:

ZÁPIS - ZÁZNAM č. 05/2014

Kancelář Komory
 Ze dne 14. října 2014, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15 Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Matůš, Ing. Müller, Ing. Novotný, kpt. JUDr. Burdová, Ing. Zdařilová PhD., P. Lněnička, Ing. Karasová 1) Zahájení:Přítomné zahájil a řídil Ing. Mandík, garant aktivu, uvítal přítomné hosty a členy.

ZÁPIS - ZÁZNAM č. 03/2014

Kancelář Komory
 Ze dne 13. března 2014, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15 Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Matůš, Ing. Müller, Ing. Horák, Ing. NovotnýHosté:     kpt. JUDr. Burdová, Ing. Janoušková,Omluva:  Ing. Křeček, Ing. Zdařilová PhD., Ing. Lněnička, Ing. Zajíček Ing. Majer, Ing.

ZÁPIS - ZÁZNAM č. 02/2013

Kancelář Komory
 Ze dne 29. října 2013, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15 Přítomni: Ing. Stoulil, Ing. Matůš, Ing. Müller, Ing. Horák, Ing. Zajíček, Ing. Majer, Ing. Novotný, Ing. MandíkHosté: Ing. Křeček, Ing. Zdařilová PhD., Ing. Janoušková, Ing. Lněnička  1) Zahájení:Přítomné přivítal a jednání řídil Ing. Mandík, garant aktivu. Pozvánka obsahovala rámcový program s předpokladem široké diskuze.
Syndikovat obsah