ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce a Zkoušení a diagnostika (S,M,Z)

Zápis z jednání 10:00, 20. 5. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Chaloupský, J. Pokorný, P. Rybár, V. Zima, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, J. Maivald, L. Bukovský, K. Jung, D. Lemák, J. Hejl(viz prezenční listina)Hosté:              - 1) Informace o činnosti Aktivu

Zápis z jednání 10:00, 18. 2. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Chaloupský, J. Kozák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, J. Maivald, V. Bureš, P. Jiříček, L. Bukovský, T. Penk(viz prezenční listina)Hosté:              - 1) Informace o činnosti  M.

Zápis z jednání Aktiv Statika, diagnostika a zkoušení staveb, mosty a inženýrské konstrukce, 19. 11. 2018

Kancelář Komory
Přítomni: V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, K. Jung, J. Chaloupský, J. Kozák, V. Zima, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, J. Vrba, M. Drahorád, P. Jiříček, L. Bukovský, H. Šelingová, P. Nejedlý, B. Gregor(viz prezenční listina)Hosté: M. Smutek, P. Křeček 1) Tisková konference a další veřejné aktivity

Zápis z jednání Aktiv Statika, diagnostika a zkoušení staveb, mosty a inženýrské konstrukce, 10. 9. 2018

Kancelář Komory
Přítomni:         M. Trnka, K. Jung, D. Lemák, V. Zima, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, M. Drahorád, L. Bukovský, J. Maivald(viz prezenční listina)Hosté:              - 1) Problematika bezpečnosti panelových domů

Zápis z jednání Aktiv Statika, diagnostika a zkoušení staveb, mosty a inženýrské konstrukce, 5. 3. 2018

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, T. Novotný, J. Kozák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, L. Bukovský, P. Bek, P. Jiříček(viz prezenční listina)Hosté:              - 1) Shromáždění delegátů 2018 (SD)V. Mach navrhl, aby vedoucí aktivu přednesl na SD v diskuzi příspěvek o aktuálním stavu profese a nedodržování zásad práce AO, jejichž důsledkem jsou poruchy a havárie staveb.

Zápis z jednání 4. 12. 2017

Kancelář Komory
Přítomni: V. Mach, M. Trnka, K. Jung, D. Lemák, T. Novotný, V. Honzík, L. Vejvara, V. Bureš, M. Drahorád, L. Bukovský, V. Zima, J. Chaloupský, P. Bek (viz prezenční listina) Hosté: - Kolaps lávky v Troji

Zápis z jednání 10:00, 18. 9. 2017

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, K. Jung, D. Lemák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, L. Bukovský, J. MaivaldHosté:              J. Dolejš 1) Vystoupení Doc. ing. J. Dolejš J. Dolejš vystoupil jako zástupce Českomoravské komory lešenářů (ČKL). Informoval o stávajícím stavu v oblasti navrhování, provádění a kontroly dočasných konstrukcí, zejména lešení.

Zápis z jednání 10:00, 20. 3. 2017

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, R. Špalek, J. Chaloupský, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, L. BukovskýHosté:              - 1) Návrh smlouvy s Magistrátem Hl. m. Prahy (MHmP) na zajištění pomoci při řešení mimořádných událostíL. Bukovský prezentoval Aktivu aktuální stav připravované smlouvy s Magistrátem Hl. m.

Zápis z jednání 10:00, 30. 1. 2017, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
  Přítomni: V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Kozák, D. Lemák, V. Zima, V. Honzík, L. Vejvara, M. Drahorád, P. Bek, P.

Zápis z jednání 10:00, 7. 11. 2016, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:    V. Mach, M. Trnka, K. Jung, L. Bukovský, T. Novotný, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, B. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, P. Rybár, T. Chaloupský(viz prezenční listina)Hosté:        ing. Pačes, ing. Janata
Syndikovat obsah