ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce a Zkoušení a diagnostika (S,M,Z)

Zápis z jednání 4. 12. 2017

Kancelář Komory
Přítomni: V. Mach, M. Trnka, K. Jung, D. Lemák, T. Novotný, V. Honzík, L. Vejvara, V. Bureš, M. Drahorád, L. Bukovský, V. Zima, J. Chaloupský, P. Bek (viz prezenční listina) Hosté: - Kolaps lávky v Troji

Zápis z jednání 10:00, 18. 9. 2017

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, K. Jung, D. Lemák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, L. Bukovský, J. MaivaldHosté:              J. Dolejš 1) Vystoupení Doc. ing. J. Dolejš J. Dolejš vystoupil jako zástupce Českomoravské komory lešenářů (ČKL). Informoval o stávajícím stavu v oblasti navrhování, provádění a kontroly dočasných konstrukcí, zejména lešení.

Zápis z jednání 10:00, 20. 3. 2017

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, R. Špalek, J. Chaloupský, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, L. BukovskýHosté:              - 1) Návrh smlouvy s Magistrátem Hl. m. Prahy (MHmP) na zajištění pomoci při řešení mimořádných událostíL. Bukovský prezentoval Aktivu aktuální stav připravované smlouvy s Magistrátem Hl. m.

Zápis z jednání 10:00, 30. 1. 2017, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
  Přítomni: V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Kozák, D. Lemák, V. Zima, V. Honzík, L. Vejvara, M. Drahorád, P. Bek, P.

Zápis z jednání 10:00, 7. 11. 2016, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:    V. Mach, M. Trnka, K. Jung, L. Bukovský, T. Novotný, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, B. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, P. Rybár, T. Chaloupský(viz prezenční listina)Hosté:        ing. Pačes, ing. Janata

Zápis z jednání 10:00, 12. 09. 2016, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:    V. Mach, M. Trnka, K. Jung, L. Bukovský, D. Lemák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, M. Drahorád, P. Bek, V. Zima, (viz prezenční listina)1) Finalizace materiálu "Zatížení větrem" - ing. TrnkaV rámci jednání M.Trnka shrnul stav v jakém se dokument nachází (materiál byl zkrácen a doplněn závěry ohledně vývoje zatížení, výpočetních postupů a doporučení pro praktické výpočty). Následně informoval, že materiál je již připraven k vydání a bude otištěn v časopisu Stavebnictví.

Zápis z jednání 10:00, 01. 02. 2016, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, K. Jung, J. Kozák, D. Lemák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, J. Vrba, B. Gregor, M. Drahorád, P. Rybár, P. Bek, L. Bukovský, R. Loukota(viz prezenční listina) 1) Projednání materiálu předloženého ing. Trnkou (konstrukcí zatížení větrem) - viz přílohaM. Trnka zpracoval a před jednáním rozeslal materiál týkající se zatížení větrem a konkrétních ze změn plynoucích ze zavedení ČSN EN 1991-1-4.

Zápis z jednání 10:00, 7. 9. 2015

Kancelář Komory
Přítomni: V. Mach, D. Gregor, J. Chaloupský, T. Novotný, M. Pánek, L. Vejvara, D. Lemák, V. Honzík, M. Drahorád (MDr), P. Rybár, J. Vrba (viz prezenční listina) Kontrola zápisu minulého jednání Aktivu

Zápis z jednání 10:00, 23. 11. 2015, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, K. Jung, T. Novotný, J. Kozák, D. Lemák, V. Zima, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, J. Vrba, M. Pánek, M. Drahorád, P. Rybár(viz prezenční listina) 1) Návrh úpravy znění usnesení Autorizační rady ze dne 17.9.2015Na jednání Autorizační rady dne 17. 9. 2015 předložil Ing. Najdekr podnět předsedy aktivu geotechnika Ing. Říčici. Autorizační rada doplnila (a následně toto doplnění schválila) pro obor geotechnika § 18, písm.

Zápis z jednání 25. 5. 2015

Kancelář Komory
Přítomni: V. Mach, M. Trnka, D. Gregor, K. Jung, T. Novotný, R. Loukota, V. Zima, J. Pokorný, M. Pánek, L. Vejvara, D. Lemák, V. Honzík, M. Drahorád, P. Rybár, P. Bek(viz prezenční listina) 1) Stanovisko Aktivu statika k problematice autorizování statické části projektů pozemních staveb
Syndikovat obsah