ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Vyhodnocení 6. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2009

Verze pro tiskVerze pro tiskNa shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 20. 3. 2010 v Majakovského sále Národního domu v Praze - na Vinohradech, byly předány CENY ČKAIT 2009 za 6. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory. Hodnotitelská porota ve složení:
  • Ing. Jiří Vogel - předseda
  • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
  • Ing. Svatava Henková, CSc.
  • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
  • Ing. Jindřich Pater
  • Ing. Pavel Štěpán
  • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 
Cena ČKAIT Cena ČKAIT
Hodnotitelská porota posoudila všechny došlé přihlášky, navrhla Představenstvu ČKAIT a Představenstvo ČKAIT odsouhlasilo udělit CENY ČKAIT 2009 takto:
Mosty na mimoúrovňovém propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci - Balinách
Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Pavel Hustoles, Ing. Pavel Fischer, Ing. Ladislav Šašek, CSc. (Mott MacDonald Praha, s.r.o.)

Nosná ocelová konstrukce protihlukového tunelu Hradec Králové
Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Jiří Lahodný (EXCON, a.s., Praha)

Současně Představenstvo ČKAIT rozhodlo o udělení "Čestného uznání" následujícím inženýrským návrhům:
Pavilon P v areálu BVV
Ing. Petr Brosch, Ing. Oldřich Klimeš, Ing. Vít Pažourek (OKF s.r.o., Brno)

Rekonstrukce Znojemského viaduktu
Ing. David Kmošek, Ing. Karel Pukl, Ing. Pavel Lhotský (SUDOP Brno, spol. s r.o.)