ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Kancelář Komory

Telefon

227090111

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:30-15:30 hodin
ST 9:00-12:00, 13:30-17:00 hodin

Ředitel

Ing. Radek HNÍZDIL, Ph.D.

Administrativa

Jana Kaňková (l. 118)
Dana Říhová (l. 115)
Milena Smilková (l. 111)
Simona Matysová (l.121)

Poradce předsedy ČKAIT: Marie Báčová

Vedoucí středisek
Informačních technologií: Jan Jendruščák
Legislativně-právní: Ing. Hedviga Klepáčková
Vzdělávání a informací: Ing. Dominika Hejduková
Autorizací: Ing. Lenka Zimová

Tajemníci volených orgánů
Dozorčí komise: Ing. Jaroslav Novotný
Stavovský soud: Milena Smilková
Autorizační rada: Ing. Lenka Zimová

Mimořádná tisková konference ČKAIT s tématem – Rekonstrukce Libeňského mostu se odkládá aneb kdo převezme odpovědnost za osud mostu? – se uskuteční 26. 6. 2019 v Domě ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) pořádá společně s předními odborníky a znalci v oboru mosty a inženýrské konstrukce tiskovou konferenci 26. 6. 2019. Garantem tiskové konference je prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng. 

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 6. 6. 2019

Kancelář Komory
Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 6. 6. 2019Přítomni: Ďurove, Grünwald, Ježek, Masopust, Remeš, Řičica, UhrinOmluveni: Krásný, Komín, Mach, Svoboda, Šmejda

Odborná přednáška CŽV 10. 9. 2019 na téma: "Povinnosti a odpovědnost AO při výkonu vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy II. pololetí 2019"

Oblastní kancelář Plzeň
Bližší informace naleznete na: http://www.ckait.cz/staveduk/3381085. Přihlašujte se prosím prostřednictvím této termínové listiny. Cílem semináře je poskytnout autorizovaným osobám ucelený přehled v problematice odpovědnosti autorizované osoby související s výkonem vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy (stavební zákon, autorizační zákon, občanský zákoník, trestní zákoník a zákoník práce). Kde začíná a končí odpovědnost AO? A jak to vidí praxe? Celková kapacita:  70

Zápis ze 42. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS ČKAIT ve dnech 22. a 23. 5. 2019

Kancelář Komory
Středa 22.5.2019 – zasedací místnost v hotelu Tři věžičky1.Zahájení aktivu            Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, vedoucí profesního aktivu. Uvítal přítomných 25 účastníků aktivu a seznámil je s připraveným programem, který podle závěrů z minulého aktivu byl nově rozdělen na dvě tematické části.

Zápis z jednání 10:00, 18. 2. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Chaloupský, J. Kozák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, J. Maivald, V. Bureš, P. Jiříček, L. Bukovský, T. Penk(viz prezenční listina)Hosté:              - 1) Informace o činnosti  M.

Zápis z jednání Komise Celoživotního vzdělávání ČKAIT ze dne 27. 11. 2018

Kancelář Komory
Zápis z jednání dne 27. 11. 2018Přítomni:         podle prezenční listiny  K 31. 12. 2018 končí VI. běh CŽV. AO musí doložit vzdělávání „Čestným prohlášením“ na OK. Od 1. 1. 2019 začíná VII. běh 2019–20121.Aktualizace programu CŽV pro VII.

AKTIV POZEMNÍCH STAVEB 2018_03

Kancelář Komory
 AKTIV POZEMNÍCH STAVEB 2018_03 Záznam z jednání kulatého stolu aktivu oboru Pozemní stavby, který se konal ve středu 14.11.2018, 10:00 – 13:00v zasedací místnosti ve 2.

24. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019 s tématem Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu

Kancelář Komory
Záštitu nad pořádáním letošní konference přijal ministr kultury České republiky, ministryně pro místní rozvoj České republiky, ministr dopravy České republiky, ministr průmyslu a obchodu České republiky, hejtmanka Karlovarského kraje a starosta města Cheb. Letošní konference je spolufinancována Evropskou unií ze Společného fondu malých projektů v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 (Evropská územní spolupráce).  

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 4/2019 dne 3.5.2019

Kancelář Komory
Přítomni::  Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková, Marie Báčová, Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lubomír Keim, CSc.Hosté: Ing. Žanet Hadžič (MMR ČR), Jaroslav Nechyba (ředitel odboru Koncepce BIM – ČAS) Program NormalizaceIng.

Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu s tématem Vizuální smog se uskuteční 21. – 22. 5. 2019 v Havlíčkově Brodě

Je to již její 5. ročník. Program a diskusi bude moderovat Bc. Libor Honzárek, zástupce předsedy Oblastní kanceláře ČKAIT v Jihlavě, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a místostarosta Havlíčkova Brodu.Další informaceProgram