ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Kancelář Komory

Telefon

227090111

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:30-15:30 hodin
ST 9:00-12:00, 13:30-17:00 hodin

Ředitel

Ing. Radek HNÍZDIL, Ph.D.

Administrativa

Jana Kaňková (l. 118)
Štěpánka Barcíková (l. 115)
Milena Smilková (l. 111)

Poradce předsedy ČKAIT: Marie Báčová

Vedoucí středisek
Informačních technologií: Jan Jendruščák
Legislativně-právní: Ing. Hedviga Klepáčková
Vzdělávání a informací: Ing. Dominika Hejduková
Autorizací: Ing. Lenka Zimová

Tajemníci volených orgánů
Dozorčí komise: Ing. Jaroslav Novotný
Stavovský soud: Milena Smilková
Autorizační rada: Ing. Lenka Zimová

Zpráva o činnosti StS ČKAIT v roce 2019

Kancelář Komory
Stavovský soud jednal a rozhodoval  v souladu s §10 organizačního řádu ČKAIT prostřednictvím svých dvou disciplinárních senátů v Praze a Brně. Převzetím  žalobních  návrhů dozorčí rady ČKAIT bylo zahajováno disciplinární řízení s obviněnými autorizovanými osobami, které porušily ustanovení zákona č.360/1992 Sb. nebo Profesního a etického řádu ČKAIT z hlediska odborného  nebo etického. Výkon disciplinárních opatření zajišťovala Kancelář Komory. Předseda nebo místopředseda StS se pravidelně zúčastňovali zasedání představenstva i dozorčí rady ČKAIT.

Tisková zpráva - Kolektorový systém v Praze a některých městech v ČR a Slovensku

Kancelář Komory
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uspořádala 17. 12. 2019 tiskovou konferenci o kolektorech.

Právní poradna ČKAIT v roce 2020

Právní poradenství pro členy ČKAIT v oblasti výkonu vybraných činností je bezplatně poskytováno v Praze a Brně. V Praze bude právní poradnu zajišťovat JUDr. Koukalová v termínech 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6. Vždy od 15 - 17 hodin.

Záznam ze zasedání Technické komise ČKAIT č. 9/2019 dne 15.11.2019

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Marie Báčová, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D. Ing. Dominika Hejduková, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Robert Špalek Host: Ing. Linda Veselá, Ph.D.Program:NormalizaceIng. Klečka – za účasti Ing.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 7/2019 dne 13.9.2019

Kancelář Komory
ProgramNormalizaceIng. Keim – jmenování Ing. Václava Petráše do TNK 105 Komíny – Ing. Petráš obdržel pozvání na příští zasedání komise TNK 105 v zářínávrh ČSN 73 3451 – Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů – návrh normy byl v rozporu se zadáním – nebyly tam řešeny skleněné obklady, zpracovatelem návrhu je Dr. Justa; bude zasedat nová komise – norma bude zpracována celá znovu – autorem bude opět Dr.

Člen výboru ČKAIT Praha v televizi 9. 12. 2019

Kancelář Komory
V moderovaném pořadu televize Blesk o výbuchu v panelovém domě ve slovenském Prešově vystupoval Ing. Jan Bořek, člen výboru oblasti ČKAIT Praha, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb a oboru mosty a inženýrské konstrukce. Druhým účastníkem pořadu byl Václav Kratochvíl, velitel výjezdové skupiny Pražských hasičů a odborník na exploze a požární prevenci. Záznam pořadu zde

Tisková konference ČKAIT s názvem Kolektorové stavby v podzemí měst z pohledu odborníků ČKAIT

Kancelář Komory
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) pořádá společně s předními odborníky a znalci v oboru mosty a inženýrské konstrukce, v oboru městské inženýrství a technologická zařízení staveb tiskovou konferenci 17.12.2019. V úvodu TK přednese předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček názor Komory na stavební zákon, který je připravován rychle a zběsile. Garantem tiskové konference je Ing.

Zápis z jednání 10:00, 9. 9. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni: V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Chaloupský, P. Rybár, V. Zima, L. Vejvara, V. Honzík, J. Kozák, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, J. Maivald, L. Bukovský, K. Jung, P. Jiříček, S. Rada, M. Rada,(viz prezenční listina)Hosté: - 1) Informace o činnosti AktivuV posledním období probíhala diskuze stran aktualizace technické normy ČSN 73 0038 - Hodnocení existujících konstrukcí, k níž Aktiv připravil připomínky. V současnosti je připravena finální verze aktualizace. M.

Seminář - Nové systémy a materiály PCI pro stavební praxi

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zveme vás na první letošní seminář, který se uskuteční ve Společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech ve čtvrtek 30. ledna 2020. Podrobnosti k této akci najdete v příloze. Autorizované osoby se mohou přihlásit přes odkaz na této stránce. Celková kapacita:  80

Zápis č. 5/2019 ze zasedání představenstva 21. listopadu 2019

Datum a začátek jednání: 21. listopadu 2019, 10:00 hodin. Místo konání: zasedací místnost, Sokolská 1498/15, Praha 2. Přítomni: představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D. – částečně nepřítomen – omluven; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater – částečně nepřítomen – omluven; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek