ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Kancelář Komory

Telefon

227090111

Fax

227090120

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:30-15:30 hodin
ST 9:00-12:00, 13:30-17:00 hodin

Ředitel

Ing. Radek HNÍZDIL, Ph.D.

Administrativa

Jana Kaňková (l. 118)
Dana Říhová (l. 115)
Milena Smilková (l. 111)
Simona Matysová (l.121)

Poradce předsedy ČKAIT: Marie Báčová

Vedoucí středisek
Informačních technologií: Jan Jendruščák
Legislativně-právní: Ing. Hedviga Klepáčková
Vzdělávání a informací: Ing. Dominika Hejduková
Autorizací: Ing. Lenka Zimová

Tajemníci volených orgánů
Dozorčí komise: Ing. Jaroslav Novotný
Stavovský soud: Milena Smilková
Autorizační rada: Ing. Lenka Zimová

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 4/2018 dne 18.5.2018

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Lenka WiatrováHost: Ing. Dominika Hejduková

Zápis z jednání Aktivu VHS+SPFL Budova ČKAIT, Praha 13.6.2018, 15:00

Kancelář Komory
Přítomni dle prezenční listiny.V rámci aktivu byla projednána jednotlivá témata uvedené v předběžné pozvánce:

ZÁPIS č. 11/2017 ze dne 06. června 2018

Kancelář Komory
, Sokolská 15 Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Horák, Ing. Novotný, Ing. Bado, J. Muller (SVI ČKAIT)         1)  Zahájení: Vedoucí aktivu Ing. Mandík jednání zahájil a řídil. Uvítal přítomné členy a stálé hosty.Připomenul, že aktivy jsou ustanoveny jako pracovní a pomocné aktivy pro příslušnou odbornost.

Exkurze na vodní dílo Šance

Oblastní kancelář Ostrava
Cílem dlouho připravované rekonstrukce VD Šance je uvedení vodního díla do bezpečného stavu, posílení povodňové ochrany a zajištění spolehlivé dodávky vody pro pitné účely, ale i nadlepšování průtoků v tocích. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2015 a dokončení je naplánováno na listopad 2018. Termín konání: 11. 9. 2018 ( úterý ) Autobus bude přistaven ve 13.00 hodin na parkovišti před Domem kultury města Ostravy, odjezd ve 13.15 hod. Přepokládaný návrat: 17.00-18.00 hod. Exkurze je zařazena do CŽVAO a je hodnocena 1 bodem. Celková kapacita:  45

23. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství 2018 se věnuje tématu Doprava ve městě

Tisková zpráva ČKAIT a pozvánka pro novináře 

Česká a slovenská stavba století: kdo bude vítěz?

Kancelář Komory
Text článku, který byl publikován ve speciálním vydání Mladé fronty k oslavě 100 let od založení republiky s názvem EXTRA DNES (Ústecký kraj).„Čtyři zástupci kraje bojují v soutěži České a slovenské stavby století, kterou vyhlásila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) ke 100. výročí vzniku Československa.“ 

Zápis č. 2/2018 ze zasedání představenstva 26. dubna 2018

Datum a začátek jednání: 26. dubna 2018, 8:00 hodin. Místo konání: zasedací místnost, Vrchlického sad 2, Brno. Přítomni: představenstvo: Ing. Pavel Křeček – omluven; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík – omluven; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

Přihlaste svou stavbu do soutěže Stavba roku 2018

1. června se zavřou brány pro příjem přihlášek do soutěže STAVBA ROKU 2018. Přihlaste svou stavbu do tohoto termínu i VY! 26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 jde s přijímáním přihlášek stavebních děl do finále. Květen je poslední měsíc, kdy můžete poslat přihlášku a následně svojí stavbu představit odborné i laické veřejnosti. V celorepublikové prestižní soutěži STAVBA ROKU 2018 se prezentují dokončené stavby z ČR. Stavební díla musí být dokončená, uvedená do provozu, předaná do předběžného užívání nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2018.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 3/2018 dne 6.4.2018

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Hedviga KlepáčkováOmluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Marie Báčová, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Lenka Wiatrová