ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Kancelář Komory

Telefon

227090111

Fax

227090120

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:30-15:30 hodin
ST 9:00-12:00, 13:30-17:00 hodin

Ředitel

Ing. Radek HNÍZDIL, Ph.D.

Administrativa

Jana Kaňková (l. 118)
Dana Říhová (l. 115)
Milena Smilková (l. 111)
Simona Matysová (l.121)

Poradce předsedy ČKAIT: Marie Báčová

Vedoucí středisek
Informačních technologií: Jan Jendruščák
Legislativně-právní: Ing. Hedviga Klepáčková
Vzdělávání a informací: Ing. Dominika Hejduková
Autorizací: Ing. Lenka Zimová

Tajemníci volených orgánů
Dozorčí komise: Ing. Jaroslav Novotný
Stavovský soud: Milena Smilková
Autorizační rada: Ing. Lenka Zimová

Konference ředitelů projektových společností 2017 na stavebním veletrhu FOR ARCH

Kancelář Komory
Dne 19. 9. 2017 se v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskutečnilo, za přítomnosti 350 pozvaných hostů, setkání ředitelů a manažerů projektových společností s ministryní Šlechtovou, ministrem Jurečkou, náměstky ministra Kolibou a Čočkem, i dalšími vrcholovými představiteli českého stavebnictví. Na konferenci vystoupil také Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, k otázkám novely stavebního zákona, k PPP, k územnímu plánu Prahy aj. Zájemci obdrželi novou publikaci, která byla vydána  k 25. výročí vzniku ČKAIT.

Recyklační víkend v Národním technickém muzeu

Národní technické muzeum získalo v uplynulých letech během Recyklačních víkendů, které už tradičně pořádá ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN, mnoho zajímavých přírůstků do sbírky domácích spotřebičů a elektrotechniky. Letošní Recyklační víkend se uskuteční 22. – 24. září. Návštěvníci Národního technického muzea mohou v těchto dnech přinést staré elektrospotřebiče, jako např. mixéry, vysavače, fény, chladničky, pračky, vrtačky apod., předat je ELEKTROWINu k recyklaci a získat za to slevu na vstupném* a malý dárek.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2017 dne 17. 9. 2017

 Přítomni: Marie Báčová, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ing. Šárka JanouškováProgram

Webinář - Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí

Seminář a webinář na téma Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí.PROGRAM: Celková kapacita:  100

Aktiv oboru Pozemní stavby dne 21.6.2017 v Praze v 14hod v posluchárně ČKAIT

Kancelář Komory
Program byl následující: povinná autorizace TDI v novele stavebního zákona-dopad na AO, zkoušení, požadavky na vzdělání, praxi BIM-informace a zkušenosti z praktického použití v Čechách standardy služeb AO, honoráře PS různé, informace Sešlo se 30 účastníků, byli mezi nimi 4 členové představenstva, 3 pracovníci ČKAIT, další 4 účastníci malého aktivu PS, 7 hostů (zástupce MPO, Cad studia, VŠB, Casua, AED, Metrostav, ČSOB)

Pracovní aktivy oboru Pozemní stavby v první polovině roku 2017

Kancelář Komory
 Pracovní aktivy oboru Pozemní stavby v první polovině roku 2017 Pracovní aktiv PS se v první polovině roku 2017 sešel zatím celkem 4krát.V lednu 2017 se věnoval dokončení prací na Standardech pracnosti, aby je bylo možno projednat s ČKA. Malý aktiv se sešel 17.1.2017. V únoru proběhla schůzka mezi ČKAIT a ČKA, následně bylo provedeno porovnání jednotlivých výkonových fází VF 1-VF7 dle ČKAIT a dle ČKA v jednotlivých tabulkách. 

2.aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 21.3.2017

Kancelář Komory
 Průběh Aktivu Požární bezpečnost staveb v 01-08/20172.aktiv oboru Požární bezpečnost staveb se konal 21.3.2017.Zúčastnilo 32 osob, převážně z řad projektantů v daném oboru, ale i členové TNK 27 a zkušební komise ČKAIT.

Odborná exkurze Parkovacího domu na ulici Husova v Brně

Oblastní kancelář Brno
Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, pořádá v úterý 14. listopadu 2017 exkurzi Parkovacího domu na ulici Husova v Brně sraz v 16 hodin na ulici Husova u hotelu International průvodce: firma Brněnské komunikace garant: Ing. R. Holý Přihlásit se můžete na sekretariátě ČSSI do 6. listopadu 2017, písemně cssi@volny.cz, nebo telefonicky : 732 614 187, 545214801

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2017

Kancelář Komory
Ústav územního rozvoje MMR ČR zveřejnil internetovou verzi publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2017 (bez DPH).Bližší informace a publikace je ke stažení na http://www.uur.cz/default.asp?ID=899

Návrh novely vyhlášky č. 499/2006 Sb., byl podroben připomínkám autorizovaných osob ČKAIT - Představenstvo a Legislativní komise ČKAIT touto cestou děkuje všem členům Komory, kteří se do připomínkového řízení zapojili

MMR ČR stanovilo mezirezortní připomínkovací řízení „Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ na období 17. 7. 2017 – 7. 8. 2017.