ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Kancelář Komory

Telefon

227090111

Fax

227090120

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:30-15:30 hodin
ST 9:00-12:00, 13:30-17:00 hodin

Ředitel

Ing. Radek HNÍZDIL, Ph.D.

Administrativa

Jana Kaňková (l. 118)
Dana Říhová (l. 115)
Milena Smilková (l. 111)
Simona Matysová (l.121)

Poradce předsedy ČKAIT: Marie Báčová

Vedoucí středisek
Informačních technologií: Jan Jendruščák
Legislativně-právní: Ing. Hedviga Klepáčková
Vzdělávání a informací: Ing. Dominika Hejduková
Autorizací: Ing. Lenka Zimová

Tajemníci volených orgánů
Dozorčí komise: Ing. Jaroslav Novotný
Stavovský soud: Milena Smilková
Autorizační rada: Ing. Lenka Zimová

Webinář - Vady, poruchy a havárie ocelových konstrukcí

Přednášející:Ing. Celková kapacita:  140

Webinář – Zkušenosti s rozhodováním orgánu územního plánování a stavebního řádu

Přednášející:Ing. Lenka Holendová, Ing. Celková kapacita:  140

Webinář: Požární bezpečnost staveb

Přednášející:pplk. Ing. Michal Valouch – odbor stavebně technické prevence, MV-GŘ HZS ČRdoc. Ing. Celková kapacita:  140

Osvědčení autorizovaných osob ČKAIT - od 18.10.2018 zákon o zadávání veřejných zakázek požaduje elektronicky

Podle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem od 18. 10. 2018 probíhat elektronicky.

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 26. 9. 2018

Kancelář Komory
Přítomni: Barvínek, Grünwald, Krásný, Mach, Masopust, Müller, Remeš, Řičica, Uhrin

Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAIT konaného dne 08 .06.2018

Kancelář Komory
Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAITkonaného  dne  08 .06.2018 v 15,30 hodin v hotelu Tři Lilie ve Františkových Lázních Přítomni: dle prezenční listiny (9 členů)Zahájení (F.

STAVBA ROKU 2018 Betlémská kaple v Praze 3. 10. 2018

Kancelář Komory
Slavnostního setkání v prostorách Betlémské kaple v Praze se zúčastnili zástupci ze Senátu ČR, ministerstev, vysokých i středních škol se stavebním zaměřením, zástupci ze stavebních firem, projektanti, architekti a další odborná veřejnost. ČKAIT je jedním z vyhlašovatelů STAVBY ROKU;  Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., členka představenstva ČKAIT, je v její porotě. Každoročně je vyhlašována Cena ČKAIT v rámci STAVBY ROKU. Tentokrát ČKAIT vybrala stavbu, která se současně stala STAVBOU ROKU -  Palác Špork v Praze.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 6/2018 dne 14.9.2018

Kancelář Komory
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Šárka Janoušková, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Robert Špalek ProgramNormalizaceLB – smlouva ČKAIT a CAS – byla CAS odmítnutaProjednat možnost úpravy platnosti norem k sjednanému datu 2 x ročně leden a červenec do článku VM

Zápis č. 5/2018

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 5/2018 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 3. 5. 2018 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Renata Zdařilová,Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 4. 2018 byl schválen s připomínkami, závady odstraněny. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 4/2018 ze zasedání představenstva 13. září 2018

Datum a začátek jednání: 13. září 2018, 10:00 hodin. Místo konání: zasedací místnost ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2. Přítomni: představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D. částečně nepřítomen – omluven; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – omluven; Ing. Radim Loukota – omluven; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc. částečně nepřítomen – omluven; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek