ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Kancelář Komory

Telefon

227090111

Fax

227090120

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:30-15:30 hodin
ST 9:00-12:00, 13:30-17:00 hodin

Ředitel

Ing. Radek HNÍZDIL, Ph.D.

Administrativa

Jana Kaňková (l. 118)
Dana Říhová (l. 115)
Milena Smilková (l. 111)
Simona Matysová (l.121)

Poradce předsedy ČKAIT: Marie Báčová

Vedoucí středisek
Informačních technologií: Jan Jendruščák
Legislativně-právní: Ing. Hedviga Klepáčková
Vzdělávání a informací: Ing. Dominika Hejduková
Autorizací: Ing. Lenka Zimová

Tajemníci volených orgánů
Dozorčí komise: Ing. Jaroslav Novotný
Stavovský soud: Milena Smilková
Autorizační rada: Ing. Lenka Zimová

Kanceláře ČKAIT budou uzavřeny

Pondělí 30. 4. a 7. 5. před státními svátky budou všechny kanceláře Komory uzavřeny. Od středy budou běžné úřední hodiny podle rozpisu oblastí. Děkujeme za pochopení.

Kvalita ve stavebnictví jako dlouhodobé zaklínadlo

Kvalita ve stavebnictví je dlouhodobě zaklínané slovo, obdobně jako slovo korupce. Každý hovoří obecně o kvalitě, v praxi se užívají různé systémy kvality, ověřování kvality, certifikace a podobné pomocné nástroje, avšak ve výsledku je často spor o vady stavby či spor o cenu díla z důvodu vadného plnění. Současně s výběrem zhotovitele se řeší nejrůznější protikorupční opatření, ať skutečná či fiktivní, která zhoršují podmínky pro výběr optimálního zhotovitele. 

Setkání lídrů českého stavebnictví 2018

Diskuse zástupců vlády s lídry českého stavebnictví. Svoji účast již potvrdili předseda vlády, ministryně pro místní rozvoj, ministr průmyslu a obchodu, ministr životního prostředí, ministr dopravy a další významní panelisté – viz níže přiložená pozvánka. Z publika bude jako již tradičně diskutovat s členy vlády více než 500 lídrů českého stavebnictví.

Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi

Kancelář Komory
Vláda ČR dne 22. prosince 2014 schválila Plán odpadového hospodářství České republiky 2015 – 2024 (POH ČR). Rovněž schválila nařízení vlády č. 352/2014 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část POH ČR. V závazné části POH ČR je v kapitole 3.3.2.3 uveden jako jeden z cílů: „Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.“ Ve vazbě na tento cíl byl připraven metodický návod zveřejněn v příloze.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ

Kancelář Komory
Projekt České a slovenské stavby století si klade za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Vhodným způsobem tak doplňuje oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Do projektu byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na jejich význam a přínos od roku 1918 do současnosti.

Tisková konference ČKAIT (28. 3. 2018, Dům ČKAIT) na téma Statika, nebo statistika spadlých mostů, názor odborníků ČKAIT

Kancelář Komory
Tisková zpráva 4/2018Praha, 28. 3. 2018STATIKA STAVEB NEBO STATISTIKA SPADLÝCH MOSTŮ?Zamyšlení odborníků ČKAIT nad stavem elitního inženýrského oboru  

Zápis č.2/2018 ze dne 23.2.2018 z Technické komise ČKAIT

Kancelář Komory
 Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 2/2018dne 23.2.2018Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lenka WiatrováOmluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Marie Báčová, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing.

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2018

Datum a začátek jednání: 24. března 2018 v 9.30 hod. Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2018 Prezentováno 182 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.

Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb, názor odborníků ČKAIT

Kancelář Komory
Připravujeme tiskovou konferenci Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb, názor odborníků ČKAITDům ČKAIT, 28. 3. 2018, čas konání od 10.00 do 11.00 hodin. Další informace zde Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz