ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Kancelář Komory

Telefon

227090111

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:30-15:30 hodin
ST 9:00-12:00, 13:30-17:00 hodin

Ředitel

Ing. Radek HNÍZDIL, Ph.D.

Administrativa

Jana Kaňková (l. 118)
Dana Říhová (l. 115)
Milena Smilková (l. 111)
Simona Matysová (l.121)

Poradce předsedy ČKAIT: Marie Báčová

Vedoucí středisek
Informačních technologií: Jan Jendruščák
Legislativně-právní: Ing. Hedviga Klepáčková
Vzdělávání a informací: Ing. Dominika Hejduková
Autorizací: Ing. Lenka Zimová

Tajemníci volených orgánů
Dozorčí komise: Ing. Jaroslav Novotný
Stavovský soud: Milena Smilková
Autorizační rada: Ing. Lenka Zimová

STAVBA ROKU 2019

Kancelář Komory
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) je jedním z vypisovatelů soutěže STAVBA ROKU. Dne 23. 4. 2019 se od 9.30 hod. uskuteční tisková konference na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Informace zde Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Konference Inženýrský den na téma Hospodaření vodou se uskuteční 24. 4. 2019 v Brně

Kancelář Komory
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) pořádá dne 24. 4. 2019 v historické aule Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, od 10 do 14 hod. konferenci Inženýrský den 2019 na téma Hospodaření vodou. Program a diskusi bude moderovat Ing.

PRESTA jižní Čechy 2014-2016

Oblastní kancelář České Budějovice
PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2016-2018 Dne 10. 4. 2019 se uskutečnilo vyhodnocení soutěžní přehlídky jihočeských stavebních realizací dokončených v letech 2016 až 2018 pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje. Soutěž vyhlásil Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI České Budějovice – Ing. Roman Šubrt, předseda) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT České Budějovice – Ing. František Hladík, předseda), Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR (Jaroslav Kolář, oblastní manažer) a Jihočeským krajem (Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru OREG KÚ).

Energetický specialista s oprávněním ke zpracování "PENB"

Oblastní kancelář České Budějovice
Energy Centre České Budějovice pořádá ve dnech 16. a 17. května 2019 v sídle společnosti E.ON v Českých Budějovicích dvoudenní kurz Energetický specialista s oprávněním ke zpracování „PENB“. Účelem kurzu je připravit zájemce na vykonání odborné zkoušky energetického specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, kterou lze složit u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Kurz je určen:  zájemcům o vykonání výše uvedené zkoušky

Konference STATIKA STAVEB Plzeň 2019

Kancelář Komory
Druhý ročník odborné celodenní konference STATIKA STAVEB Plzeň 2019 se uskutečnil 4. 4. 2019 v Congress Centru Parkohotelu Plzeň za účasti 200 posluchačů. Konference je orientována především na problematiku pozemních staveb.

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT ze dne 4.4.2019

Kancelář Komory
Datum:4.4.2019Čas :15.00 – 17.00 hod.Místo:FSt ČVUT  Přítomni:prof. Kabele, Ing.

Setkání lídrů českého stavebnictví 2019

Setkání zástupců vlády s generálními řediteli stavebních společností z celé České republiky. Termín konání: 13. května 2019, místo konání: Česká národní banka, Senovážné náměstí 30, Praha. PANEL VEŘEJNÝCH INVESTORŮ: Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR Alena Schillerová, ministryně financí ČR Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu ČR Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí Tomáš Čoček, náměstek ministra dopravy ČR Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT 6.2.2019

Kancelář Komory
Datum:6.2.2019Čas :15.00 – 17.00 hod.Místo:FSt ČVUT  Přítomni:prof. Kabele, Ing. Šubrt, Ing.

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2019

Datum a začátek jednání: 30. března 2019 v 9.30 hod. Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2019 Prezentováno 186 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.

Udělení čestného členství na Shromáždění delegátů ČKAIT dne 30. 3. 2019

Kancelář Komory
 Na základě rozhodnutí představenstva ČKAIT ze dne 20. 11. 2018, bod Různé, bylo uděleno devět titulů čestného členství:prof. Ing. Jiří Barták, Dr.Sc., Ing. Jiří Frýba, Ing. Miloš Horák, prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Ing. Jiří Landa, Ing. Anežka Najdekrová, Ing. Vladimír Smrž,prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., Ing. Jaromír Šišma. Osobně převzali diplomy a medaile na Shromáždění delegátů ČKAIT tito členové:1. Ing.