ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Kancelář Komory

Telefon

227090111

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:30-15:30 hodin
ST 9:00-12:00, 13:30-17:00 hodin

Ředitel

Ing. Radek HNÍZDIL, Ph.D.

Administrativa

Jana Kaňková (l. 118)
Dana Říhová (l. 115)
Milena Smilková (l. 111)
Simona Matysová (l.121)

Poradce předsedy ČKAIT: Marie Báčová

Vedoucí středisek
Informačních technologií: Jan Jendruščák
Legislativně-právní: Ing. Hedviga Klepáčková
Vzdělávání a informací: Ing. Dominika Hejduková
Autorizací: Ing. Lenka Zimová

Tajemníci volených orgánů
Dozorčí komise: Ing. Jaroslav Novotný
Stavovský soud: Milena Smilková
Autorizační rada: Ing. Lenka Zimová

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) dne 9. až 10. 10. 2018

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Ing. Vaverka, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek, Ing. Špačková, Ing. Dospiva, Ing. Janoušková, Ing. Hnízdil, Ing. Bukovský, Ing. Chromý, Ing. Karasová, doc. Kuda, doc. Papež, Jendruščák, Pastuszek, Ing. Ficek, Ing. Frýba, Ing. Bijok (OK ČKAIT Ostrava) Omluvení: Ing. Šafránek, doc. Masopust, Ing. Řičica, Mgr. Machačková, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Ing. Pejchal, Ing. Klepáčková, Ing. Hladík, Ing. Mandík, Prof.

Prohlášení dvanácti profesních komor zřizovaných zákonem

V úterý 4. prosince se setkali v Brně zástupci všech dvanácti profesních komor zřízených zákonem na pravidelném jednání. Z pracovního jednání vzešlo společné prohlášení formulující 5 bodů k současné situaci. Prohlášení dvanácti profesních komor zřizovaných zákonem

Zápis č. 5/2018 ze zasedání představenstva 20. listopadu 2018

Datum a začátek jednání: 20. listopadu 2018, 10:00 hodin. Místo konání: zasedací místnost ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2. Přítomni: představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád – omluven, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – omluven; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – částečně nepřítomen - omluven; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

Tisková konference ČKAIT: Opakované havárie betonových vazníků z pohledu odborníků ČKAIT

Kancelář Komory
 Tisková konference ČKAIT, na téma Opakované havárie betonových vazníků z pohledu odborníků ČKAIT, se uskuteční 5. 12.

Evidence skutečných majitelů obchodních korporací

Dnem 31. 12. 2018 končí lhůta pro zapsání údajů o skutečném vlastníkovi obchodních korporací do neveřejné evidence vedené krajskými soudy. Skutečným vlastníkem je vždy fyzická osoba a proto se v této evidenci vedou základní údaje o takovýchto skutečných vlastnících. Více se k uvedené problematice můžete dočíst např. na tomto odkazu: http://www.ak-rk.cz/blog/skutecny-majitel/. Povinnost uvedení skutečného majitele se vztahuje nejen na obchodní korporace, ale i na další právní subjekty zapsané v rejstřících.

5. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 3.10. 2018-zápis

Kancelář Komory
Program:      1/   Zahájení                                                                  (Ing.Špačková)                &nbs

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 7/2018 dne 19.10.2018

Kancelář Komory
 Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 7/2018dne 19.10.2018Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová  Omluveni: Ing. Šárka Janoušková, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Robert Špalek, Ing.

Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAIT 18.10.2018

Kancelář Komory
Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAITkterý se konal dne  18.10.2018 od 13,30 hodin v zasedací místnosti ČKAIT II. patro, Sokolská 15, Praha 2 s tímto programem: Tvorba a aktualizace pomůcek pro obor MI v roce 2018Informace z jednání RPRP ČKAIT, které proběhlo 9.-10.10. v OstravěUpřesnění plánu činnosti profesního aktivu MI v II.

Znám největší problém: VŠICHNI MYSLÍ JEN NA SEBE

Kancelář Komory
Další rozhovor šéfredaktora časopisu Stavitel s předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem (Stavitel-Ročenka TOP 2018, příloha č. 10/2018) 29. 10. 2018 Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz, http://www.ckait.cz/content/ckait-v-mediich