ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Kancelář Komory

Telefon

227090111

Fax

227090120

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:30-15:30 hodin
ST 9:00-12:00, 13:30-17:00 hodin

Ředitel

Ing. Radek HNÍZDIL, Ph.D.

Administrativa

Jana Kaňková (l. 118)
Dana Říhová (l. 115)
Milena Smilková (l. 111)
Simona Matysová (l.121)

Poradce předsedy ČKAIT: Marie Báčová

Vedoucí středisek
Informačních technologií: Jan Jendruščák
Legislativně-právní: Ing. Hedviga Klepáčková
Vzdělávání a informací: Ing. Dominika Hejduková
Autorizací: Ing. Lenka Zimová

Tajemníci volených orgánů
Dozorčí komise: Ing. Jaroslav Novotný
Stavovský soud: Milena Smilková
Autorizační rada: Ing. Lenka Zimová

Zápis z 39. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 8. a 9. 11. 2017 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Kancelář Komory
Program aktivu: Zahájení Profesního aktivu Databázové projektování – první kroky k BIM Data z 3D skenování jako primární vstup pro projektování Standardy A4.1 Projektování staveb Zákon č.194/2017 Sb., o urychlení výstavby vysokorychlostního internetu Novela č. 183/20006 Sb. (Stavební zákon), a s ním souvisejících předpisů Závěry z jednání, odborná diskuze Aktivu se zúčastnilo 37 účastníků, z toho 2 členové představenstva, 2 pracovníci ČKAIT a 2 externí lektoři.

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2017/H2

Kancelář Komory
SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2017/H2 se uskuteční 14. prosince na Pražském hradě a účast v panelu diskutujících již přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ministr dopravy Dan Ťok, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a další klíčoví panelisté – viz níže přiložená pozvánka. Z publika s nimi bude o strategii pro české stavebnictví v příštích letech jako již tradičně diskutovat více než 500 lídrů českého stavebnictví.

Zpráva MaSP při ČKAIT listopad 2017

Kancelář Komory
 Zpráva MaSP při ČKAITo aktuálním vývoji českého stavebnictví 

Stanovisko MMR k vyhlášce č. 169/2016 Sb.

Kancelář Komory
MMR upozorňuje na nově uveřejněné stanovisko k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Text stanoviska naleznete na http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-MMR-k-vyhlasce-c-169-2016-Sb 

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT dne 23. 6. 2017

Kancelář Komory
Přítomni: Marie Báčová, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová Omluveni: Ing. Michal Drahorád, PhD., Ing. Robert Špalek, Ing. Hedviga Klepáčková Návrh programu TS návrh výšky místností – Ing. J. Klečka podklad konečné znění + připomínkovací tabulka metodika připomínkování navrhovaná změna – přidat slovo návrhová

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 27. září 2017

Kancelář Komory
Přítomni: Barvínek, Grünwald, Charousková, Mach, Masopust, Remeš, Řičica, Uhrin,Nepřítomni: Drahorád, Koiš, Marek, Svoboda, Šmejda, Vlk

Zápis č. 5/2017 ze zasedání představenstva 14. září 2017

Datum a začátek jednání: 14. září 2017, 10:00 hodin. Místo konání: zasedací místnost, Sokolská 1498/15, Praha 2. Přítomni: představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – přítomen částečně - omluven; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková – přítomna částečně - omluvena; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

Zápis z jednání zúžené RPRP dne 16. 8. 2017

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Pater, Ing. Hejduková, Ing. Karasová, doc. Pokorný (částeč.) Program: Program zasedání RPRP v Ostravě ve dnech 5. – 6. 9. 2017; bude rozeslán přihlášeným účastníkům do 25. 8. 2017. Prověrka stavu aktualizací a nových pomůcek PROFESIS 2017; prezentace a další úpravy na RPRP v Ostravě. Prověrka stavu aktualizace A 4.1 STANDARDY služeb na online PROFESIS; PS navedeny, TZS v jazykové kontrole. Prověrka navedení A 3.22 Pražské stavební předpisy na PROFESIS; stanovisko TK/ČKAIT k dispozici.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE ČKAIT (RPRP) v OK ČKAIT Ostrava ve dnech 5. až 6. 9. 2017

Kancelář Komory
Přítomní: Ing. Pater, Ing. Mach, Báčová, Ing. Čmelík, Ing. Karasová, doc. Pokorný, Ing. Zimová, Jendruščák, Ing. Vaverka, doc. Kuda, Mgr. Machačková, Ing. Bukovský, Ing. Hejduková, Ing. Vokurka, Ing. Zídek, Ing. Chromý, Ing. Špačková, doc. Papež, Ing. Drahorád, Ing. Horák, Jarcovjáková, Jarolímová, doc. Ficek, Ing. Frýba, Ing. Pejchal, Pastuszek, Ing. Smiga Omluvení: Prof. Kabele, Ing. Serafín, Ing. Křeček, Prof. Materna, Ing. Mandík, Ing. Hladík, Ing. Šafránek, Ing. Štěpán, Ing. Hnízdil, Ing. Řičica, doc. Masopust, Ing. Janoušková, Ing. Bijok, Ing. Dospiva

Technologické fórum na stavebním veletrhu FOR ARCH 2017 - 20. 9. 2017

Kancelář Komory
Celodenní konference na půdě PVA EXPO PRAHA v Letňanech se uskutečnila v doprovodném programu FOR ARCH poprvé. První ročník Technologického fóra se zabýval poslední novelou stavebního zákona, která nabývá účinnosti 1. 1. 2018 a novými technologiemi pro chytré budovy. Ministryně Šlechtová jí na závěr svého vystoupení popřála...."jsem ráda, že se toto fórum připravilo, a je platformou pro výměnu názorů odborníků ve stavebnictví a veřejnosti.". Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer, 731 503 285, srafajova@ckait.cz