ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Kontaktní osoby

Verze pro tiskVerze pro tisk

Ustavené Profesní aktivy oborů (specializací), kontaktní osoby

Obory s již ustavenými aktivy:

 •  Pozemní stavby (PS): Ing. Pavel Štěpán, stepan@deltaplan.cz
 •  Dopravní stavby (DS): Ing. Martin Mandík, martinmandik@centrum.cz
 •  Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (VS), Stavby pro plnění funkcí lesa (L): Ing. Adam Vokurka, Ph.D., vokurka@fsv.cvut.cz
 •  Technologická zařízení staveb (TZS), Technika prostředí staveb (TPS): Ing. Petr Dospiva, Ph.D., petr.dospiva@rpsostrava.cz
 •  Statika a dynamika staveb (S), Mosty a inženýrské konstrukce (M), Zkoušení a diagnostika (Z): Ing. Michal Drahorád, Ph.D., michal.drahorad@fsv.cvut.cz 
 •  Geotechnika (G): Ing. Jindřich Řičica, jindrich.ricica@gmail.com
 •  Městské inženýrství (MI): doc. Ing. František Kuda, CSc., frantisek.kuda@vsb.cz
 •  Požární bezpečnost staveb (PBS): Ing. Vladimíra Špačková, spackovavl@volny.cz

 

Specifické pracovní skupiny:
 

 •  Autorizovaní inspektoři (AI): Ing. Karel Vaverka, vaverka@stavoproj.cz
 •  Energetická náročnost (EN), Energetické auditorství (EA): Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., kabele@fsv.cvut.cz , Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., jsafranek@volny.cz
 •  Technická komise (TK), Ing. Ladislav Bukovský, lbukovsky@lbukovsky.cz