ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu

Verze pro tiskVerze pro tisk

OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "OBČANSKÝ ZÁKONÍK S VAZBOU NA VÝSTAVBU", který se koná den 16.12.2019 od 09:30 hodin ve Školicím centru ISTAr, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno.
Přednášející: JUDr. Eva KUZMOVÁ

Program semináře:
• Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
• Zásady soukromého práva
• Ochrana soukromých práv
• Osoby – fyzické, právnické – vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel
• Zastoupení – plná moc, prokura
• Věci a jejich rozdělení – věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavba
• Právní skutečnosti – neplatnost úkonů – jak se dovolat neplatnosti smlouvy, jaké to má následky, promlčení – princip, jak se dovolat promlčení práva, v jakých lhůtách, jaké to má následky
• Absolutní majetková práva, věcná práva – vlastnické právo, sousedská práva, věcná práva k věci cizí – věcná břemena, právo stavby
• Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv
• Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy a smlouvy o dílo
• Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení
• Přechodná ustanovení

Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 kreditním bodem.

16.12.2019
Celková kapacita: 
90

Přihlášení

Seznam přihlášených osob - počet volných míst 59
1. 0300501 Ing. František Pospíšil
2. 0402070 Lukáš Benda
3. 0401842 Ing. Pavel Komenda
4. 0402102 Jiří Faltýnek
5. 0402187 Václav Sklenář
6. 0401217 Vlastimil Havlůj
7. 0402376 Pavel Boháček DiS.
8. 0401151 Jiří Procházka
9. 0300785 Karel Ježek
10. 0402198 Ing. Tomáš Felix
11. 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
12. 0400975 Nina Blavková
13. 0400118 Ing. Vojtěch Plánička
14. 0400668 Josef Kašpárek
15. 0402360 Ing. Jan Chlupsa
16. 0402190 Lukáš Slavík
17. 0401496 Ing. Aleš Hlaváček
18. 0401900 Ing. Ladislav Novák
19. 0401823 Ing. Jan Gorej
20. 0401802 Bc. Pavel Princ
21. 0402108 Radek Smetana
22. 0402092 Marek Güttner
23. 0402429 Jan Březina
24. 0400328 Ing. Milouš Janik
25. 0402090 Vojtěch Fabián
26. 0402465 Bc. Josef Věrnoch
27. 0401707 Radek Strial
28. 0402348 Ing. Jan Chocholouš
29. 0401532 Radka Kamberská
30. 0400869 Ing. Antonín Semín
31. 0400676 Ing. Pavel Juračka