ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář České Budějovice

Pro okresy

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Tábor, Strakonice

Telefon

+420 386 352 881

Email

Návštěvní hodiny

PO 8:00-11:00, 12:00-16:00
ST 8:00-11:00, 12:00-16:00

Předseda výboru

Ing. František Hladík

Zástupce

Ing. František Konečný

Ředitel

Tajemník

Kateřina Kovalovská

Administrativa

Členové výboru

Ing. Vladimír Dufek
Ing. Jaroslav Hodina
Ing. Martina Stráská
Ing. Radek Lukeš
Pavel Otruba
Ing. František Konečný
Ing. Jana Máchová
Ing. Milan Borovka

Delegáti


Delegáti

0100005
Ing. Jan Jelínek
0100095
Marie Hladíková
0100172
Ing. Jaroslav Hodina
0100231
Ing. František Hladík
0100639
Jiří Pražák
0100666
Pavel Otruba
0101534
Ing. Jana Hatáková
0101946
Ing. Milan Borovka
0102137
Ing. Šárka Janurová
0102177
Ing. Martina Stráská
0102463
Ing. Jan Závitkovský

Zápis 2019.10.11

Oblastní kancelář České Budějovice
Zápis ze společného jednání výborů ČKAIT a ČSSI 2019.10.11 v Týně nad Vltavou 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 24.9.2019 Exkurze na stavbu D3: se uskutečnil ve spolupráci s Unií mostařů účast 23 AO, 26.9.2019 Předpjaté betony: se uskutečnil ve spolupráci se SPŠ stavební ČB, účast 16 AO + cca 30 studentů 4. ročníku SPŠ stavební ČB, 27.9.-29.9.2019 Exkurze Zlínsko: se uskutečnil ve spolupráci s OP ČSSI ČB, účast 39 osob. 2. Plán práce 2.pol.2019: 22.10.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování – akce zajištěna,

Webinář - Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Přednášející:Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.  Anotace: 

Webinář - Odstraňování staveb

Přednášející:JUDr. Jana Vašíková, Ing. St. Neubauerová  Anotace:Obsahem semináře je prezentace stanovisek ochránce, které vycházejí z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. V semináři jsou obsažena témata týkající se vymezení pojmu stavby a jejich změn, druhů nepovolených staveb, řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby, vymezení okruhu účastníků obou řízení včetně jejich procesních práv až po otázky týkající se výkonu rozhodnutí o odstranění stavby.

Webinář - Zatížení strojním a technologickým vybavením staveb

Přednášející:Ing.

Zápis výboru 2019.09.11

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání Akce byly zhodnoceny ve zářijovém Zpravodaji a Z+i. 2. Plán práce 2.pol.2019: 24.9.2019 Exkurze na stavbu D3 ve spolupráci s Unií mostařů – akce zajištěna, předsedu oblasti zastoupí Ing.R.Lukeš 26.9.2019 Předpjaté betony: organizačně zajišťuje SPŠ stav. Č. Budějovice Ing. Lanz 27.9.-29.9.2019 Exkurze Zlínsko: akce organizačně zajištěna a plně obsazena 22.10.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování – akce zajištěna 14.11.2019 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 – akce zajištěna

Webinář - Poučení z havarií a závažných poruch realizovaných nosných konstrukcí staveb

Přednášející:Ing. J. Chaloupský  Anotace:Cílem semináře/webináře je preventivně varovat ostatní kolegy před nedodržováním některých základních zásad statiky a geotechniky. Seminář bude veden populárně naučnou formou.

Webinář - Technické předpisy a sítě elektronických komunikací

Přednášející:Ing.

Webinář - Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí

Přednášející:Ing. Václav Račanský, Ph.D.; doc. Ing. Jan Masopust, CSc.; Ing. Michal Uhrin; Ing. J. Ďurove  Anotace:Seminář se bude zabývat těmito tématy: Nová generace norem, norma 73 1004, ražba v jílech a vlastnosti jílů, sanace podloží.

Webinář - Vztah stavebního zákona a občanského zákoníku

Přednášející:JUDr. Eva Kuzmová  Anotace:Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se soukromoprávním rozměrem.