Oblastní kancelář České Budějovice | ČKAIT
ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář České Budějovice

Pro okresy

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Tábor, Strakonice

Telefon

+420 386 352 881

Fax

Email

Návštěvní hodiny

PO 8:00-11:00, 12:00-16:00
ST 8:00-11:00, 12:00-16:00

Předseda výboru

Ing. František Hladík

Zástupce

Ing. František Konečný

Ředitel

Tajemník

Kateřina Kovalovská

Administrativa

Členové výboru

Ing. Vladimír Dufek
Ing. Jaroslav Hodina
Ing. Martina Stráská
Ing. Radek Lukeš
Pavel Otruba
Ing. František Konečný
Ing. Jana Máchová
Ing. Milan Borovka

Delegáti


Delegáti

0100005
Ing. Jan Jelínek
0100095
Marie Hladíková
0100172
Ing. Jaroslav Hodina
0100231
Ing. František Hladík
0100666
Pavel Otruba
0101441
Ing. Jana Máchová
0101534
Ing. Jana Hatáková
0101946
Ing. Milan Borovka
0102137
Ing. Šárka Janurová
0102177
Ing. Martina Stráská
0300875
Ing. Luboš Kadaně

VELETRH: Dřevostavby 2019

Veletrh Dřevostavby 2019 se koná v termínu 7. - 10. 2. 2019 na výstavišti Praha 7-Holešovice. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

VELETRH: Střechy Praha 2019

Veletrh Střechy Praha 2019 se koná v termínu 7. - 9. 2. 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha 9-Letňany. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2019

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT upozorňuje na změnu termínu Stavebního veletrhu Brno 2019 z tradičního dubna na únor! V roce 2019 se veletrh v Brně koná ve dnech 27. 2. – 2. 3.! __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

KONFERENCE: TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie

Zahajovací konferencí mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH  je konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie. Program konference, pokyny k registraci a aktuální informace naleznete na stránkách Fóra. 

VELETRH: FOR ARCH 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který se koná v termínu 18. – 22. září 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA (Praha 9-Letňany).

Povodňovéa záplavové plány staveb a objektů v záplavových územích; Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice Čas: 13-17 hod. Povodňové plány staveb a objektů v záplavových územích Vodní zákon (č.254/2001 Sb.) ve svém § 71 ukládá zpracování povodňových plánů pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně. Předložení povodňového plánu stavby je buď vyžadováno spolu s doklady pro vydání stavebního povolení, nebo je ukládáno jako podmínka před zahájením stavebních prací. Přednáška bude zaměřena na: - legislativní rámec povodňových plánů,

Impregnace (chemická ochrana) konstrukčního dřeva

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice Čas:13-17 hod. Dřevo je ve stavebnictví stále používaný a nenahraditelný materiál, a to jak v exteriéru, tak interiéru. Proč nepodceňovat při novostavbách nebo rekonstrukcích nejen dřevěných objektů prevenci proti napadení škůdci (hmyz, houby, plísně) již ve fázi projekční přípravy. Jaký je vývoj evropské legislativy v oblasti impregnace dřeva. Co vše brát v úvahu při výběru impregnačních prostředků sloužících k ochraně dřeva. Nejnovější trendy v chemické ochraně dřeva. Program akce:

Nový SZ a navazující vyhlášky, dopady na AO a zkušenosti s jeho zaváděním. Standardy činností ČKAIT.

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice Čas: 13-17 hod. Program: nový stavební zákon - změny v územním plánování, dopady do stavebního řádu, povolování staveb, změny a podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, navazující vyhlášky (č.500/2006 Sb.; 503/2006 Sb.) podmínky pro projektovou činnost, vyhláška č. 499/2006 SB., standardy činností ČKAIT pro obory PS, TZS; ocenění činnosti. Přednášející: Ing. Pavel Štěpán, ČKAIT Ing. Daniela Řežábková, JČ KÚ, ved. odd. územního plánování a stavebního řádu a investic

D3 - III.diskuzní odpoledne

Oblastní kancelář České Budějovice
III. diskuzní odpoledne k liniovým stavbám v JČK (dálnice D3 a IV. ŽK). Čas: od 13,30 hodin ve společenském sálu v Bošilci (bývalá škola proti kosteluInformaci) - informace o průběhu staveb. Doprovodný program ve variantách pro zájemce - prohlídka staveb ze sila nebo prohlídka některých stavebních objektů nebo prohlídka Bošileckého mostku s prohlídkou kostela s kazatelnou velryby. Doprava: individuelně na místo Garant akce: Unie jihočeských mostařů, Ing. Pumpr

Zápis výboru 2018.06.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 17.5.2018 Nové technologie systémů ETICS: účast 16 AO. 22.5.2018 Malé čistírny odpadních vod- seminář organizovaný ve spolupráci s ČSVH, účast 24 AO. 2. Informace z jednání předsedů oblastí: dne 30.5.2018 v KK ČKAIT v Praze. Předseda shrnul jednotlivé body a úkoly vyplývající pro oblast (podrobnosti viz zápis z této porady). 3. Plán práce a) rok 2018 6.9.2018: exkurze na D3 ve spolupráci s Jihočeskou mostařskou unií Ing. Pumprem. 19.-20.9.2018 Sucho a hospodaření s vodou – konference organizovaná ČSVH ve spolupráci s oblastní kanceláři ČKAIT ČB