ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář České Budějovice

Pro okresy

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Tábor, Strakonice

Telefon

+420 386 352 881

Email

Návštěvní hodiny

PO 8:00-11:00, 12:00-16:00
ST 8:00-11:00, 12:00-16:00

Předseda výboru

Ing. František Hladík

Zástupce

Ing. František Konečný

Ředitel

Tajemník

Kateřina Kovalovská

Administrativa

Členové výboru

Ing. Vladimír Dufek
Ing. Jaroslav Hodina
Ing. Martina Stráská
Ing. Radek Lukeš
Pavel Otruba
Ing. František Konečný
Ing. Jana Máchová
Ing. Milan Borovka

Delegáti


Delegáti

0100005
Ing. Jan Jelínek
0100095
Marie Hladíková
0100172
Ing. Jaroslav Hodina
0100231
Ing. František Hladík
0100639
Jiří Pražák
0100666
Pavel Otruba
0101534
Ing. Jana Hatáková
0101946
Ing. Milan Borovka
0102137
Ing. Šárka Janurová
0102177
Ing. Martina Stráská
0102463
Ing. Jan Závitkovský

Zápis výboru 2019.12.02

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 14.11.2019 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 – účast 18 AO. 28.11.2019 Defekty budov 2019: spolupořadatel OK ČKAIT, 2. Plán práce 2.pol.2019: 12.12.2019 Adventní setkání – akce organizačně zajištěna. K dnešnímu dni přihlášeno 25 osob. 3. Návrh plánu práce 1.pol. 2020: 20.2.2020 Co je nutné pro úspěch BIM projektu – organizuje OK ČKAIT ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, z.s. Seminář je přihlášen do projektu CŽV. 26.2.-29.2.2020 Veletrh IBF Brno: organizuje IC ČKAIT,

Valná hromada OK ČKAIT dne 15.1.2020

Oblastní kancelář České Budějovice
Valná hromada se bude konat v Clarion Congress Hotelu České Budějovice dne 15.1.2020. Pozvánku s programem budeme rozesílat e-mailem/poštou. Ing. František Hladík, předseda oblasti ČKAIT České Budějovice

Povinnost a odpovědnost AO při výkonu vybraných činnosti ve výstavbě

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Program: Ucelený přehled v problematice odpovědnosti AO související s výkonem vybraných činnosti ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy - stavební zákon, autorizační zákon, občanský zákoník, trestní zákoník a zákoník práce. Kde začíná a končí odpovědnost autorizované osoby ? A jak to vidí praxe ? Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Technický dozor stavebníka-jeho postavení a úloha

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vstup z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Program: V první části je proveden rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního zákona na účastníky výstavby, oprávněných k provádění záznamů. Je zdůvodněna potřeba jeho vedení jako záznamového a komunikačního prostředku, jehož hlavním smyslem je doložení plnění povinností zhotovitele i dalších účastníků realizace stavby.

Co je nutné pro úspěch BIM projektu

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice Čas: 13-17 hod. Program: Předpoklady úspěšného využití BIM modelu pro navrhování, realizaci a provoz: - požadavky - BIM protokol - CDE - BEP - datový standard Kontrola BIM modelu BIM projekt v realizaci BIM model a FM Příležitosti a rizika využívání BIM modelu Příklady Přednáší: Ing. Petr Matyáš, Ing. Roman Voráč, Ph.D., Ing. Roman Voráč Garant akce: CZ BIM, Odborná rada pro BIM

Adventní setkání v Týně nad Vltavou

Oblastní kancelář České Budějovice
Odjezd autobusu v 14.00 hod. z Mariánského náměstí Č. Budějovice Program: Obřadní síň radnice - přivítání starostou a krátká informace o rozvoji města, Muzeum – prohlídka exponátů, Kulturní dům „Sokolovna“ – exkurze s krátkým výkladem a kulturní vystoupení ZUŠ Týn n/V., Společná večeře v hotelu Zlatá loď. Předpokládaný návrat do Č. Budějovic cca v 21.00 hod. Vložné: Členové ČKAIT/ČSSI 500 Kč, dotace ČKAIT/ČSSI 100 Kč. Přihlášky včetně zaplacení poplatku do 29.11.2019 v kanceláři nebo po telefonické domluvě převodem na účet. Sraz účastníků v horní části náměstí ve 14:45 hod.

Zpravodaj 5/2019

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj č.5/2019 - v příloze

Zápis výboru 2019.11.04

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 22.10.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování – účast 14 AO. 2. Plán práce 2.pol.2019: 14.11.2019 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 – akce zajištěna, 28.11.2019 Defekty budov 2019: organizátor VŠTE, spoluorganizátor OK ČKAIT Č.Budějovice, 12.12.2019 Adventní setkání – akce zajištěna. Odsouhlasena dotace ve výši 100 Kč. 3. Návrh plánu práce 1.pol. 2020: 20.2.2020 Co je nutné pro úspěch BIM projektu – organizuje OK ČKAIT ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, z.s.,

VELETRH: Památky - Muzea - Řemesla 2020

8. ročník mezioborových veletrhů obnovy, financování a využití památek, muzeí a řemesel PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA se uskuteční v nových prostorách PVA EXPO Letňany.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2020

Stavební veletrh Brno, který se koná 26. - 29. 2. 2020, pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.