ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář České Budějovice

Pro okresy

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Tábor, Strakonice

Telefon

+420 386 352 881

Fax

Email

Návštěvní hodiny

PO 8:00-11:00, 12:00-16:00
ST 8:00-11:00, 12:00-16:00

Předseda výboru

Ing. František Hladík

Zástupce

Ing. František Konečný

Ředitel

Tajemník

Kateřina Kovalovská

Administrativa

Členové výboru

Ing. Vladimír Dufek
Ing. Jaroslav Hodina
Ing. Martina Stráská
Ing. Radek Lukeš
Pavel Otruba
Ing. František Konečný
Ing. Jana Máchová
Ing. Milan Borovka

Delegáti


Delegáti

0100005
Ing. Jan Jelínek
0100095
Marie Hladíková
0100172
Ing. Jaroslav Hodina
0100231
Ing. František Hladík
0100666
Pavel Otruba
0101441
Ing. Jana Máchová
0101534
Ing. Jana Hatáková
0101946
Ing. Milan Borovka
0102137
Ing. Šárka Janurová
0102177
Ing. Martina Stráská
0300875
Ing. Luboš Kadaně

Zápi výboru 2018.10.12

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 12.9.2018 Stavařský pohár v pétanque – turnaj se konal jako upoutávka na 10. ročník PRESA jižní Čechy. 13.9.2018: exkurze na D3 ve spolupráci s Jihočeskou mostařskou unií Ing. Pumprem. Účast 27 AO. 19.-20.9.2018 Sucho a hospodaření s vodou. Účast 57 osob. 20.9.2018 Nový SZ + navazující vyhlášky + standardy činností ČKAIT:, přednášeli Ing. Věra Třísková JČKÚ, Ing. Pavel Štěpán ČKAIT. Účast 82 AO. 28.-30.9.2018 Pasivní domy jižní Moravy: Účast 29 osob. 2. Plán práce CŽV a) rok 2018

Novela vodního zákona

Oblastní kancelář České Budějovice
Seminář je určen především pro investory staveb vodních děl, dodavatele staveb vodních děl a vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Účastníci budou seznámeni se změnami vodního zákona a změnami prováděcích vyhlášek a jejich dopadem do oblasti vodního hospodářství. Program: 12:30 Prezentace účastníků 13:00 Zahájení semináře Vodní zákon č.254/2001 Sb.  Vodní díla a pozemky  Povinnosti vlastníků vodních děl  Odpadní vody  Odlehčovací komory  Správa poplatků 

SEMINÁŘ SVI: Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí

 TÉMATA:Geotechnical Baseline Reports: Prezentace informuje o praxi Geotechnical Baseline Reports (GBRs) vyvinuté v USA a pro úspěch rozšířené do dalších zemí světa. Jedná se o nový přístup k popisu poměrů základové půdy, který vznikl v reakci na časté soudní spory při výstavbě podzemních staveb. GBR se používá jako součást zadávací a smluvní dokumentace a tvoří doplněk ke smluvním vzorům (např. FIDIC). Celková kapacita:  65

Zápis výboru 2018.09.10

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání Všechny úkoly 1.pol.2018 byly splněny. 2. Informace z jednání představenstva - viz zápis na webové stránce ČKAIT. 3. Plán práce (ve Zpravodaj č.4/2018) 12.9.2018 Stavařský pohár v pétanque – turnaj pořádaný jako upoutávka na 10. ročník PRESA jižní Čechy. Organizuje OP ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT a SPS ČR. 13.9.2018: exkurze na D3 ve spolupráci s Jihočeskou mostařskou unií Ing. Pumprem. K dnešnímu dni přihlášeno 15 AO. 19.-20.9.2018 Sucho a hospodaření s vodou – konference organizovaná ČSVH ve spolupráci s oblastní kanceláři ČKAIT ČB

Zpravodaj 4/2018

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj č.4/2018 - v příloze

VELETRH: Dřevostavby 2019

Veletrh Dřevostavby 2019 se koná v termínu 7. - 10. 2. 2019 na výstavišti Praha 7-Holešovice. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

VELETRH: Střechy Praha 2019

Veletrh Střechy Praha 2019 se koná v termínu 7. - 9. 2. 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha 9-Letňany. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2019

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT upozorňuje na změnu termínu Stavebního veletrhu Brno 2019 z tradičního dubna na únor! V roce 2019 se veletrh v Brně koná ve dnech 27. 2. – 2. 3.! __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

Povodňovéa záplavové plány staveb a objektů v záplavových územích; Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice Čas: 13-17 hod. Povodňové plány staveb a objektů v záplavových územích Vodní zákon (č.254/2001 Sb.) ve svém § 71 ukládá zpracování povodňových plánů pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně. Předložení povodňového plánu stavby je buď vyžadováno spolu s doklady pro vydání stavebního povolení, nebo je ukládáno jako podmínka před zahájením stavebních prací. Přednáška bude zaměřena na: - legislativní rámec povodňových plánů,

Impregnace (chemická ochrana) konstrukčního dřeva

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice Čas:13-17 hod. Dřevo je ve stavebnictví stále používaný a nenahraditelný materiál, a to jak v exteriéru, tak interiéru. Proč nepodceňovat při novostavbách nebo rekonstrukcích nejen dřevěných objektů prevenci proti napadení škůdci (hmyz, houby, plísně) již ve fázi projekční přípravy. Jaký je vývoj evropské legislativy v oblasti impregnace dřeva. Co vše brát v úvahu při výběru impregnačních prostředků sloužících k ochraně dřeva. Nejnovější trendy v chemické ochraně dřeva. Program akce: