ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář České Budějovice

Pro okresy

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Tábor, Strakonice

Telefon

+420 386 352 881

Fax

Email

Návštěvní hodiny

PO 8:00-11:00, 12:00-16:00
ST 8:00-11:00, 12:00-16:00

Předseda výboru

Ing. František Hladík

Zástupce

Ing. František Konečný

Ředitel

Tajemník

Kateřina Kovalovská

Administrativa

Členové výboru

Ing. Vladimír Dufek
Ing. Jaroslav Hodina
Ing. Martina Stráská
Ing. Radek Lukeš
Pavel Otruba
Ing. František Konečný
Ing. Jana Máchová
Ing. Jan Mašek

Delegáti


Delegáti

0100005
Ing. Jan Jelínek
0100095
Marie Hladíková
0100172
Ing. Jaroslav Hodina
0100231
Ing. František Hladík
0100666
Pavel Otruba
0101441
Ing. Jana Máchová
0101534
Ing. Jana Hatáková
0101946
Ing. Milan Borovka
0102137
Ing. Šárka Janurová
0102177
Ing. Martina Stráská
0300875
Ing. Luboš Kadaně

Zápis výboru 2018.02.05

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání VH 2018 splněno 2. Volba místopředsedy: Ing. František Konečný přijal kandidaturu na místopředsedu oblasti a byl zvolen všemi členy výboru. 3. Zhodnocení valné hromady 2018

Zápis výboru 2018.01.17

Oblastní kancelář České Budějovice
Volba předsedy oblasti - viz příloha

Valná hromada 2018 - Usnesení

Oblastní kancelář České Budějovice
Usnesení z VH 2018 - viz příloha

Zpravodaj 1/2018

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj č.1/2018 - viz příloha

Zápis výboru 2018.01.08

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Organizační zajištění VH 2018 Dne 17.1.2018 od 14:00-17:00 hod, v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Valná hromada je volební. Výbor na svém jednání: - Projednal jednotlivé body programu VH - Projednal a dopřesnil občerstvení - Zpřipomínkoval návrh prezentace valné hromady. 2. Výroční zpráva - výbor projednal návrh Zprávy o činnosti za rok 2017, Zprávy o činnosti za volební období 2015-2017 a Návrh činnosti na rok 2018. 3. Různé Ples stavbařů – 23.2.2018 v KD Metropol České Budějovice, účast Ing. Stráská, Ing. Hodina Rozpočet oblasti na r.2017 –čerpání je v limitu.

Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Přednáší:Ing. Ondřej Perháč, IDEA StatiCa Program: Moderní a pokročilé metody řešení detailů betonových a ocelových konstrukcí. Nové numerické metody a postupy pro řešení poruchových oblastí v železobetonu, a to jak pro prutové prvky, tak i pro stěnové konstrukce. Novinky pro řešení posouzení obecných ocelových styčníků a kotvení.

Vodohospodářské stavby

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice) Čas: 13-17 hod. Program: 1. blok – obecná část Shrnutí základních informací v legislativě vodohospodářských staveb. Přednášející: Ing. Miloslava Melounová, Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.s. 2. blok- stavby inženýrských sítí Kanalizace , kanalizační přípojky, Přednášející: Ing. Miloslava Melounová, Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.s. 3. blok – čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod do 2000 EO Přednášející: Ing. Josef Smažík, ředitel EKOEKO Č. Budějovice

Zápis výboru 2017.12.04

Oblastní kancelář České Budějovice
V úvodu omluvil místopředseda oblasti Ing. Fr. Konečný předsedu Ing. Fr. Hladíka a ujal se vedení dnešního jednání. 1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 9.11.2017 – Energetická náročnost budov , akce se zúčastnilo 34 AO. 23.-24.11.2017 Defekty budov 2017 - konference úspěšně proběhla, příspěvky za ČKAIT přednesli Ing. Honzík-AO a kpt. Ing. Jaromír Horálek – HZS. 7.12.2017 - Adventní setkání v Borovanech – akce zajištěna. Přihlášeno 45 osob. 2. Organizační zajištění VH 2018 Dne 17.1.2018 od 14:00-17:00 hod, v Clarion Congress Hotelu České Budějovice.

Zápis výboru 2017.11.06

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: Předseda Ing. Hladík a tajemnice Kovalovská předložili výboru k diskuzi návrh činnosti na rok 2018 a zprávu o činnosti za volební období 2015-2017. 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice 9.11.2017 – Energetická náročnost budov , organizuje IC ČKAIT, akce zajištěna 23.-24.11.2017 Defekty budov 2017, příspěvky Otvory v panelových domech (Ing. Honzík-AO) a Požáry RD s vazbou na teplovzdušné vytápění objektů (kpt.Ing. Jaromír Horálek – HZS) zajištěny.

VELETRH: Památky – Muzea – Řemesla 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Památky – Muzea – Řemesla, který se koná v termínu 8. – 9. března 2018 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích. Veletrh nabídne opět rozmanitou skladbou vystavovatelů.