ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář České Budějovice

Pro okresy

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Tábor, Strakonice

Telefon

+420 386 352 881

Email

Návštěvní hodiny

PO 8:00-11:00, 12:00-16:00
ST 8:00-11:00, 12:00-16:00

Předseda výboru

Ing. František Hladík

Zástupce

Ing. František Konečný

Ředitel

Tajemník

Kateřina Kovalovská

Administrativa

Členové výboru

Ing. Vladimír Dufek
Ing. Jaroslav Hodina
Ing. Martina Stráská
Ing. Radek Lukeš
Pavel Otruba
Ing. František Konečný
Ing. Jana Máchová
Ing. Milan Borovka

Delegáti


Delegáti

0100005
Ing. Jan Jelínek
0100095
Marie Hladíková
0100172
Ing. Jaroslav Hodina
0100231
Ing. František Hladík
0100666
Pavel Otruba
0101441
Ing. Jana Máchová
0101534
Ing. Jana Hatáková
0101946
Ing. Milan Borovka
0102137
Ing. Šárka Janurová
0102177
Ing. Martina Stráská
0300875
Ing. Luboš Kadaně

Zápis výboru 2018.12.03

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 15.11.2018 Povodňové a havarijní plány staveb a objektů v záplavových územích + Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje – seminář pro malou účast odvolán. Prezentace zaslána na vyžádání. 29. a 30.11.2018 Defekty budov – akce proběhla úspěšně, zhodnocení bude ve Zpravodaji. 2. Informace z představenstva a jednání předsedů: na programu obou jednání bylo: - Příprava VH a SD - Plnění finančního plánu 2018 - Návrh plánu 2019 a rozpočet oblastí pro r. 2019 - Organizační záležitosti (řády Komory)

KONFERENCE: Fórum dřevěných konstrukcí - Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům

ČKAIT pořádá v rámci veletrhu Střechy Praha 2019, který se koná 7. – 9. února 2019, tradiční konferenci Fórum dřevěných konstrukcí s podtitulem Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům. Obce staví díky dotačním programům dřevěné rozhledny, lávky, dětská hřiště apod.

VELETRH: Památky - Muzea - Řemesla 2019

Veletrh Památky - Muzea - Řemesla ve v roce 2019 koná v termínu 21. - 24. 2. 2019 v Praze 7-Holešovicích.

Zápis výboru 2018.1105

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 18.10.2018 Impregnace konstrukčního dřeva: účast 18 AO. 23.10.2018 Novela vodního zákona + vyhl. 183 ze dne 13.8.2018 MZE: účast 6 AO. 2. Plán práce CŽV a) rok 2018 15.11.2018 Povodňové a havarijní plány staveb a objektů v záplavových územích; Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje - seminář zajištěn 29. a 30.11.2018 Defekty budov -konference zajištěna 8.12.2018 Advent Nové Hrady: akce zajištěna, výbor odsouhlasil příspěvek ve výši 100 Kč/AO. b) návrh plánu na 1.. pol. 2019 16.1.2019 Valná hromada OK ČKAIT

VALNÁ HROMADA ČKAIT 2019

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích Čas: od 14-17 hod. PROGRAM: Prezence 13.30-14.00 hod. 1. Zahájení a schválení programu jednání valné hromady 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise 3. Zpráva předsedy oblasti k: činnosti za rok 2018 a návrhu plánu činnosti na r.2019 včetně rozpočtu 4. Vystoupení předsedy ČKAIT 5. Zpráva dozorčí rady ČKAIT 6. Diskuse k předneseným zprávám + vystoupení hostů 7. Zpráva mandátové komise 8. Volba delegátů na shromáždění delegátů a náhradníků 9. Vystoupení hostů 10. Zpráva volební komise 11. Diskuze

Zpravodaj 5/2018

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj č.5 - v příloze

PRESTA jižní Čechy 2016 - 2018

Oblastní kancelář České Budějovice
PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2016 - 2018 Soutěžní přehlídka jihočeských stavebních realizací dokončených v letech 2016 až 2018. Vyhlašuje: Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI ČB) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT OK ČB), Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Jihočeských krajem

Zápis výboru 2018.10.12

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání 12.9.2018 Stavařský pohár v pétanque – turnaj se konal jako upoutávka na 10. ročník PRESA jižní Čechy. 13.9.2018: exkurze na D3 ve spolupráci s Jihočeskou mostařskou unií Ing. Pumprem. Účast 27 AO. 19.-20.9.2018 Sucho a hospodaření s vodou. Účast 57 osob. 20.9.2018 Nový SZ + navazující vyhlášky + standardy činností ČKAIT:, přednášeli Ing. Věra Třísková JČKÚ, Ing. Pavel Štěpán ČKAIT. Účast 82 AO. 28.-30.9.2018 Pasivní domy jižní Moravy: Účast 29 osob. 2. Plán práce CŽV a) rok 2018

Zápis výboru 2018.09.10

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů u minulého jednání Všechny úkoly 1.pol.2018 byly splněny. 2. Informace z jednání představenstva - viz zápis na webové stránce ČKAIT. 3. Plán práce (ve Zpravodaj č.4/2018) 12.9.2018 Stavařský pohár v pétanque – turnaj pořádaný jako upoutávka na 10. ročník PRESA jižní Čechy. Organizuje OP ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT a SPS ČR. 13.9.2018: exkurze na D3 ve spolupráci s Jihočeskou mostařskou unií Ing. Pumprem. K dnešnímu dni přihlášeno 15 AO. 19.-20.9.2018 Sucho a hospodaření s vodou – konference organizovaná ČSVH ve spolupráci s oblastní kanceláři ČKAIT ČB

Zpravodaj 4/2018

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj č.4/2018 - v příloze