ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář České Budějovice

Pro okresy

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Tábor, Strakonice

Telefon

+420 386 352 881

Fax

Email

Návštěvní hodiny

PO 8:00-11:00, 12:00-16:00
ST 8:00-11:00, 12:00-16:00

Předseda výboru

Ing. František Hladík

Zástupce

Ing. František Konečný

Ředitel

Tajemník

Kateřina Kovalovská

Administrativa

Členové výboru

Ing. Vladimír Dufek
Ing. Jaroslav Hodina
Ing. Martina Stráská
Ing. Radek Lukeš
Pavel Otruba
Ing. František Konečný
Ing. Jana Máchová
Ing. Jan Mašek

Delegáti


Delegáti

0100005
Ing. Jan Jelínek
0100095
Marie Hladíková
0100172
Ing. Jaroslav Hodina
0100231
Ing. František Hladík
0100666
Pavel Otruba
0101441
Ing. Jana Máchová
0101534
Ing. Jana Hatáková
0101946
Ing. Milan Borovka
0102137
Ing. Šárka Janurová
0102177
Ing. Martina Stráská
0300875
Ing. Luboš Kadaně

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Oblastní kancelář České Budějovice
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice Čas: 13-17 hod.

Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ

Oblastní kancelář České Budějovice
Datum: 12.10.2017 Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice Čas: 13 – 17 hod. První část přednášky pojednává o jednovrstvém zdivu pro obvodové konstrukce objektů s nízkou spotřebou energie na vytápění (včetně keramo-betonových šikmých střech). Bude demonstrována pomůcka na tepelně technické posouzení těchto konstrukcí. Pojednává též o projekčních a realizačních chybách při návrhu a provádění těchto konstrukcí. Účastníci budou seznámeni s aspekty ovlivňující navrhování vnějších omítek a dalších povrchových úprav pro tyto konstrukce, např. obklady na kotveném roštu.

Zpravodaj 4/2017

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj č.4/2017 v příloze.

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné! Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii. Celková kapacita:  100

Zápis výboru 2017.06.12

Oblastní kancelář České Budějovice
Kontrola úkolů z minulých jednání: 18.5.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení, účast 11 AO 8.6.2017 Diskuzní odpoledne na D3 – 2. pokračování se zaměřením na mostní stavby.

STAVBY A HISTORIE

Oblastní kancelář České Budějovice
Stavby a historie je název tradiční podzimní exkurze. Co na ní uvidíme: stavby vyhodnocené v soutěži PRESTA – prestižní stavba jižních Čech, hráz a provoz na naší největší vodárenské nádrži Želivka, expozici Vodní dům i rekonstrukci historických sídel a objektů (zámek, klášter, pivovar). Organizuje oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT. Program: 28.9. 2017 (čtvrtek)

Zpravodaj 3/2017

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj č.3/2017 v příloze

Zápis výboru 2017.05.15

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 12. a 13.4.2017 Dřevostavby 2017, akce proběhla, zhodnocení ve Zpravodaji 13.4.2017 Seminář BIM, účast 15 AO, akce proběhla, zhodnocení ve Zpravodaji 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice - 18.5.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení, akce zajištěna

Zápis výboru 2017.04.10

Oblastní kancelář České Budějovice
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 16.3.2017 Změny v BOZP na staveništi, činnost koordinátora a plán BOZP na staveništi, účast 37 osob. 2. Plán práce: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice - 12. a 13.4.2017 Dřevostavby 2017, oblast zajistila 2 referáty (ECČB, HZS), akce CŽV - 13.4.2017 Seminář BIM, zajišťuje IC ČKAIT, akce CŽV - 18.5.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení, garant IDEA-RS, akce CŽV

Zpravodaj 2/2017

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj 2/2017 - v příloze