ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Hradec Králové

Pro okresy

Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov

Telefon

+420 495406590, 724035703

Návštěvní hodiny

PO 8:00-12:00, 13:00-16:00
ST 8:00-12:00, 13:00-16:00

Předseda výboru

Ing. Milan Havlišta

Zástupce

Ing. Eva Cincibusová

Ředitel

Tajemník

Miroslava Dolanová

Administrativa

Členové výboru

Ing. Vítězslav Bezpalec
Ing. Vladimír Janda
Ing. Václav Kikinčuk
Ing. Jindra Novotná
Ing. Bohumil Rusek
Ing. Vladimír Mazura
Ing. Jiří Hájek

Delegáti


Delegáti

0000003
Ing. Bořivoj Málek
0000005
Ing. Bohumil Rusek
0600004
Ing. Milan Havlišta
0600008
Ing. Vlastimil Klazar
0600011
Ing. Jiří Otčenášek
0602495
Martin Buben
0600069
Ing. Vítězslav Bezpalec
0600797
Ing. Karel Peterka
0600919
František Melichárek
0600693
Ing. Josef Čermák
0601767
Ing. Jiří Hájek
0601270
Ing. Eva Cincibusová

Jednotný program činnosti 1. pololetí 2020

Oblastní kancelář Hradec Králové
Jednotný program činnosti 1. pololetí 2020 ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové leden 2020 6. 1. 13.00 Schůze výborů 14.30 První republika http://www.ckait.cz/content/prvni-republika 7. 1. 14.00 Valná hromada únor 2020 3. 2. 13.00 Schůze výborů 14.30 Daňové přiznání AO a změny v daňových zákonech 2019/2020 http://www.ckait.cz/sites/default/files/dane_a_finance_ao.pdf březen 2020 9. 3. 13.00 Schůze výborů 14.30 Novinky v posuzování požární bezpečnosti staveb

Novela zákona č. 406/2000 Sb. včetně návazné legislativy současný stav

Oblastní kancelář Hradec Králové
Pozvánka na přednášku pořádanou OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové Novela zákona č. 406/2000 Sb. včetně návazné legislativy současný stav která se koná v pondělí dne 1. června 2020 od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... Přednáší Ing. Věra Sytařová, energetický specialista, AO v oboru pozemní stavby a energetické auditorství Stručná anotace

Životní prostředí a nakládání s odpady

Oblastní kancelář Hradec Králové
Pozvánka na přednášku pořádanou OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové Životní prostředí a nakládání s odpady která se koná v pondělí dne 4. května 202 0od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... Přednáší Ing. Stanislav Eminger, CSc., vedoucí chemické sekce EMPLA AG spol. s r. o. a Ing. Vladimír Bláha, hodnotitel odpadů EMPLA AG spol. s r. o. Stručná anotace

Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu

Oblastní kancelář Hradec Králové
Pozvánka na přednášku pořádanou OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu která se koná v pondělí dne 6. dubna 2020 od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... Přednáší prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., Stavební fakulta ČVUT Anotace

Technický dozor stavebníka, jeho postavení a úloha

Oblastní kancelář Hradec Králové
Pozvánka na přednášku pořádanou OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové Technický dozor stavebníka, jeho postavení a úloha která se koná ve čtvrtek dne 2. dubna 2020 od 10.00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... Přednáší Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., poradce a auditor v řízení kvality ve stavebnictví Přednášející je autorka přepracovávané pomůcky MP 9.2 Technický dozor stavebníka

Novinky v posuzování požární bezpečnosti staveb

Oblastní kancelář Hradec Králové
Pozvánka na přednášku pořádanou OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové Novinky v posuzování požární bezpečnosti staveb která se koná v pondělí dne !!!9. března!!! 2020 od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... Přednáší kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS., Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Stručná anotace

Daňové přiznání AO a změny v daňových zákonech 2019/2020

Oblastní kancelář Hradec Králové
Pozvánka na přednášku pořádanou OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT Daňové přiznání AO a změny v daňových zákonech 2019/2020 která se koná v pondělí dne 3. února 2020 od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... Přednáší Ing. Milan Muška, daňový poradce, daňové poradenství, vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání

První republika

Oblastní kancelář Hradec Králové
Pozvánka na přednášku pořádanou OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové První republika která se koná v pondělí dne 6. ledna 2020 od 14.30 hod. v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra a.s., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... Přednáší doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc., HÚ FF UHK, docent, akademický pracovník Univerzity v Hradci Králové, m.j. přednáší novověké české a československé dějiny 1918 – 1945 Vstup zdarma!

VELETRH: Památky - Muzea - Řemesla 2020

8. ročník mezioborových veletrhů obnovy, financování a využití památek, muzeí a řemesel PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA se uskuteční v nových prostorách PVA EXPO Letňany.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2020

Stavební veletrh Brno, který se koná 26. - 29. 2. 2020, pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.