ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Jihlava

Pro okresy

Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč

Telefon

+420 567 331 315, 731670259

Návštěvní hodiny

PO 8:00-10:30, 12:00-16:00
ST 8:00-10:30, 12:00-16:00

Předseda výboru

Ing. Karel Vaverka

Zástupce

Libor Honzárek

Ředitel

Administrativa

Lenka Zemanová

Členové výboru

Ing. Jaroslava Lorencová
Ing. Slavomír Langmajer
Ing. Pavel Hořejší
Ing. Leoš Pohanka
Ing. Monika Vavřínková

Delegáti


Delegáti

0000518
Ing. Pavel Hořejší
0700017
Libor Honzárek
1000063
Ing. Karel Vaverka
1000637
Ing. Leoš Pohanka
1000696
Ing. Jaroslava Lorencová
1400283
Ing. Monika Vavřínková

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 7.9.2016 se uskutečnilo zasedání výboru OK Jihlava. Členové vzali na vědomí žádosti o příspěvky na odborné exkurze, zabývali se přípravou seminářů na rok 2017. Byl změněn termín společného jednání členů výboru a autorizovaných osob v okrese Třebíč - nový termín 18.10.2016 v prostorách radnice v Třebíči. Podrobný program jednání naleznete v příloze.

Zápis z jednání výboru dne 12.5.2016 v Jihlavě.

Oblastní kancelář Jihlava
Výbor oblasti Jihlava se na svém zasedání dne 12.5.2016 zabýval přípravou odborných seminářů a exkurzí. Pro malý zájem členů byla zrušena exkurze do Holandska, semináře ve II.pololetí 2016 jsou zajištěny, pozvánky budou zaslány členům e-mailem a zveřejněny na webu. Dále se výbor zabýval přípravou vyhodnocení soutěže Stavba Vysočiny. Podrobný zápis z jednání najdete níže. Přítomni: Ing. Vaverka, Bc. Honzárek, Ing. Pohanka, Ing. Hořejší, Ing. Lorencová, Ing. Vavřínková, Ing. Langmajer Hosté: p. Pertl

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 9.3.2016.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 9.3.2016 proběhlo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava. Na svém jednání se řešila hlavně příprava odborných akcí - semináře, exkurze na oblasti Jihlava. Dále se členové výboru seznámili s přípravou Stavby Vysočina - zprávu podal host p. Pertl. Podrobný zápis z jednání následuje. Přítomni: Ing. Vaverka, Ing. Hořejší, Bc. Honzárek, Ing. Vavřínková, Ing. Lorencová Omluven: Ing. Pohanka, Ing. Langmajer Host: p. Pertl - SPS

Zápis ze zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 20.1.2016.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 20.1.2016 se konalo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava. Členové výboru zhodnotili Valnou hromadu, zabývali se přípravou seminářů a odborných exkurzí v r. 2016 a zkontrolovali zaslané formuláře od AO k vykázání účasti na CŽV. Podrobný zápis najdete v příloze.

Informace z jednání Valné hromady oblasti Jihlava.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 6.1.2016 proběhla Valná hromada oblasti Jihlava. Konala se v krásných prostorách Gotické síně Radnice Jihlava na Masarykově náměstí v Jihlavě. Po úvodním kulturním vystoupení žáků ZUŠ Jihlava byli účastníci jednání seznámeni s činností oblasti Jihlava v roce 2015, plánem práce na rok 2016. Informace o činnosti ČKAIT podal místopředseda ČKAIT prof. Ing. Alois Materna, CSc.,MBA. V diskusi vystoupili hosté - zástupci státní správy, pojišťovacích makléřů GRECO, IC ČKAIT. V příloze najdete Zprávu o činnosti, Plán práce na rok 2016, Usnesení VHO.

Zápis z jednání výboru oblasti dne 14.12.2015.

Oblastní kancelář Jihlava
V pondělí dne 14.12.2015 se uskutečnilo poslední zasedání výboru oblasti Jihlava v r. 2015. Na svém zasedání se výbor zabýval především přípravou VHO, která se uskuteční ve středu 6.1.2016 od 15.00 hod. v Gotické síni Radnice Jihlava. Pozvánky byly zaslány e-mailem, autorizované osoby bez emailu obdrželi pozvánku poštou s osobním dopisem předsedy oblasti Ing. Vaverky s informacemi o činnosti OK Jihlava. Podrobný záznam z jednání najdete níže. Přítomni: Ing.Vaverka,p.Honzárek,Ing.Langmajer,Ing.Pohanka,Ing.Lorencová,Ing.Vavřínková Omluven: Ing.Hořejší

Pozvánka na Valnou hromadu oblasti Jihlava.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 6.1.2016 od 15.00 hod. se bude konat Valná hromada oblasti Jihlava. Opět se setkáme v krásných prostorách Gotické síně Radnice Jihlava, Masarykovo nám.1. Na programu bude mimo jiné zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2015, plán činnosti na rok 2016. V příloze najdete podrobnou pozvánku. Srdečně zve výbor oblasti a přeje všem členům klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2016.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 4.11.2015 v Jihlavě.

Oblastní kancelář Jihlava
Na svém zasedání ve středu dne 4.11.2015 se výbor oblasti zabýval především přípravou VHO 2016. Také zhodnotil účast a úroveň seminářů, které uskutečnila OK Jihlava v roce 2015. Podrobnosti najdete níže. Přítomni: Ing. Vaverka, p. Honzárek, Ing. Pohanka, Ing. Hořejší, Ing. Langmajer. Ing. Vavřínková,Ing. Lorencová

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 7.10.2015 v Novém Veselí.

Oblastní kancelář Jihlava
Dne 7.10.2015 proběhlo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava v Novém Veselí. Hlavním tématem jednání byla příprava odborných akcí na rok 2016. Výbor odsouhlasil semináře na téma Zemědělské stavby a Odpovědné a bezpečné projektování. Přednášející a termín zajistí OK s Ing. Vaverkou. Dále následovalo setkání se členy ČKAIT ze Žďárska. Předseda výboru seznámil přítomné s aktuálními problémy ve stavebnictví. Podrobný zápis z jednání najdete níže. Zápis z jednání výboru oblasti Jihlava konané dne 7.10.2015 v Novém Veselí

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 2.9.2015.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 2.9.2015 proběhla na OK ČKAIT Jihlava schůze výboru. Hlavním bodem jednání byla příprava odborných akcí v podzimních měsících 2015. Všechny semináře jsou organizačně zajištěny. Pan Libor Honzárek seznámil ostatní členy výboru s programem a přípravou odborné exkurze do Budapešti. Příští schůze výboru se bude konat v Novém Veselí - organizačně zajistí Ing. Pohanka. Podrobné informace najdete v níže. Zápis z jednání výboru oblasti Jihlava konané dne 2.9.2015 v Jihlavě