ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Jihlava

Pro okresy

Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč

Telefon

+420 567 331 315, 731670259

Návštěvní hodiny

PO 8:00-10:30, 12:00-16:00
ST 8:00-10:30, 12:00-16:00

Předseda výboru

Ing. Karel Vaverka

Zástupce

Libor Honzárek

Ředitel

Administrativa

Lenka Zemanová

Členové výboru

Ing. Jaroslava Lorencová
Ing. Slavomír Langmajer
Ing. Pavel Hořejší
Ing. Leoš Pohanka
Ing. Monika Vavřínková

Delegáti


Delegáti

0000518
Ing. Pavel Hořejší
0700017
Libor Honzárek
1000063
Ing. Karel Vaverka
1000637
Ing. Leoš Pohanka
1000696
Ing. Jaroslava Lorencová
1400283
Ing. Monika Vavřínková

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 12.11.2012

Oblastní kancelář Jihlava
Přítomni: Ing. Vaverka, Ing. Bolcek, Ing. Musil, Ing. Hořejší, p. Honzárek Omluven: Ing. Jan Konicar, Ing. Leoš Pohanka Host: p. Martin Pertl Příprava odborných seminářů a exkurzí: na I.pol.2013 připraveny dva odborné semináře – 19.3.2013 Směrnice Rady a EP 2010/31/EU a 9.4.2013 seminář Zelená úsporám II., seminář k novele Stavebního zákona bude zařazen operativně, všechny semináře se budou konat na KÚ Jihlava

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava

Oblastní kancelář Jihlava
Přítomni: Ing. Vaverka, Ing. Bolcek, Ing. Musil, Ing. Pohanka, Ing. Hořejší, p. Honzárek Omluven: Ing. Jan Konicar Host: p. Martin Pertl Příprava odborných seminářů a exkurzí: změna tématu odborného semináře dne 11.10.2012 – nové – Statické řešení oprav panelových domů (odsouhlaseno 6 pro, proti 0), přednášejícího Ing. Vrbu a místo semináře na KÚ Jihlava zajistí Ing. Vaverka seminář na I. pol. 2013 – Energetická náročnost budov – Zelená úsporám II. (odsouhlaseno pro 6,proti 0)

zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 3.5.2012

Oblastní kancelář Jihlava
Přítomni:Ing.Konicar,Ing.Vaverka,Ing.Hořejší,Ing.Musil,Ing.Pohanka,p.Honzárek Omluven: Ing. Leoš Pohanka Host: p.Pertl-oblastní manažer SPS oblast Vysočina Úvod – Ing.Konicar: zhodnocení semináře na KÚ – velká účast úředníků ze SÚ Kraje Vysočiny odborná exkurze Riga – zajištěno,výhrady ke změně termínu a částečně k programu ze strany některých účastníků

Zápis ze schůze výboru OK Jihlava dne 1.2.2012

Oblastní kancelář Jihlava
Zápis ze schůze výboru oblasti Jihlava konané dne 1.2.2012 v Jihlavě. Přítomni:Ing.Konicar,Ing.Vaverka,Ing.Hořejší,Ing.Musil,Ing.Pohanka,p.Honzárek Omluveni: Ing.Bolcek Volba předsedy výboru a místopředsedy – předsedou zvolen Ing. Jan Konicar, místopředsedou Ing. Karel Vaverka. Úvod – Ing.Konicar: Zpráva z VHO – menší účast než v minulých letech, návrh na změnu místa konání VHO na příští rok – Gotická síň Radnice v Jihlavě (odsouhlaseno, pro 6,proti 0).

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 1.2.2012.

Oblastní kancelář Jihlava
Přítomni:Ing.Konicar,Ing.Vaverka,Ing.Hořejší,Ing.Musil,Ing.Pohanka,p.Honzárek Omluveni: Ing.Bolcek Volba předsedy výboru a místopředsedy – předsedou zvolen Ing. Jan Konicar, místopředsedou Ing. Karel Vaverka. Úvod – Ing.Konicar: Zpráva z VHO – menší účast než v minulých letech, návrh na změnu místa konání VHO na příští rok – Gotická síň Radnice v Jihlavě (odsouhlaseno, pro 6,proti 0).

Usnesení valné hromady ČKAIT – oblasti Jihlava konané dne 11. 1. 2012

Oblastní kancelář Jihlava
Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: Zprávu o činnosti OK ČKAIT Jihlava Plán činnosti OK ČKAIT Jihlava na r. 2012 Volby nového výboru OK Jihlava-zvoleni Ing.Konicar Jan,Ing.Vaverka Karel,Ing.Hořejší Pavel,Ing.Pohanka Leoš,Honzárek Libor,Ing.Bolcek Svatopluk,Ing.Musil Zdeněk. Do DK Brno byl zvolen Ing.Fr.Kavina. Valná hromada bere na vědomí: Informaci předsedy prof.Ing.A.Materny,CSc.,MBA-prvního místopředsedy ČKAIT o činnosti komory

Usnesení OK ČKAIT Jihlava na VHO 2012

Oblastní kancelář Jihlava
Usnesení valné hromady ČKAIT – oblasti Jihlava konané dne 11. 1. 2012 Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: Zprávu o činnosti OK ČKAIT Jihlava Plán činnosti OK ČKAIT Jihlava na r. 2012 Volby nového výboru OK Jihlava-zvoleni Ing.Konicar Jan,Ing.Vaverka Karel,Ing.Hořejší Pavel,Ing.Pohanka Leoš,Honzárek Libor,Ing.Bolcek Svatopluk,Ing.Musil Zdeněk. Do DK Brno byl zvolen Ing.Fr.Kavina.

Výroční zpráva OK ČKAIT Jihlava za rok 2011

Oblastní kancelář Jihlava
Činnost oblastního výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků Jihlava směřovala k podpoře výkonů autorizovaných členů v oblasti tak, jak bylo výboru uloženo usnesením VH ČKAIT v lednu 2011. Naplňování usnesení, plánu práce roku 2011 je předmětem této výroční zprávy. Obsah výroční zprávy je souhrnem dílčích zpráv členů výboru oblasti, představitelů pracovních aktivů a kanceláře komory v Jihlavě. Zprávu projednal výboru oblasti na své schůzi v Jihlavě dne 29. 11. 2011 a předkládá ji svým členům na této VH k posouzení a schválení.

VHO Jihlava 2012

Oblastní kancelář Jihlava
Valná hromada oblasti Jihlava se koná dne 11.1.2012 v 16.00 hod. ve Společenském sále Dělnického domu, Žižkova ul. 15, Jihlava.

Zápis ze schůze výboru oblasti Jihlava konané dne 30.11.2011 v Jihlavě.

Oblastní kancelář Jihlava
Přítomni: Ing. Konicar, Ing. Vaverka, Ing.Hořejší, Ing. Uhlíř, Ing. Pohanka, Ing. Bolcek Omluveni: p. Honzárek