ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Liberec

Pro okresy

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily

Telefon

+420 485 107 187

Fax

+420 485 107 187

Návštěvní hodiny

PO 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:15
ST 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:15

Předseda výboru

Ing. Karel Urban

Zástupce

Ing. Petr Chval

Ředitel

Tajemník

Alexandra Pavlů

Administrativa

Členové výboru

Bohuslav Šír
Ing. Jaromír Sedlický
Ing. Anna Jeníčková
Ing. Miroslav Kračmar
Ing. Zdeněk Koch
Ing. Jiří Ulrych
Ing. Zdeňka Mandlová

Delegáti


Delegáti

0500193
Ing. Karel Urban
0500558
Ing. Vladimír Moc
0500756
Ing. Miroslav Kračmar
0500498
Ing. Jiří Fiala
0500927
Ing. Jiří Ulrych
0501044
Martin Jindrák

Zápis z výborové schůze - 4/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 24. 4. 2017 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. 2. Informace ke „Stavbě roku LK 2017“. 3. Kontroly deníků AO v Jablonci n. N. budou 3.5.17 – pozváno 34 osob. 4. Informace k financování semináře BIM 2017, který se konal 21.3.17. 5. Almanach ČKAIT – podklady za OK Liberec. 6. Plánuje nastavit nová pravidla financování za semináře s ČSSI – nová dohoda o

Zápis z výborové schůze - 3/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze ČKAIT Liberec konané dne 20. 3. 2017 od 15:30 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. 2. V úterý 21. 3. od 9:00 h proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma: „BIM 2017“. Tuto akci pro všechny OK organizuje ČKAIT Praha. 3. V sobotu 25. 3. se bude konat v Praze Shromáždění delegátů ČKAIT na něž je z naší OK delegováno 7 autorizovaných osob.

Zápis z výborové schůze - 2/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Zápis z výborové schůze ČKAIT Liberec konané dne 13. 2. 2017 od 15:30 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).

Zápis z výborové schůze - 1/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 16. 1. 2017 od 15:30 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Členové výboru navrhli 4 významné osobnosti pro oceňování jubilantů: Ing. Šeda (90 let), Ing. Vrbatu (85 let), Ing. Pelanta (85 let) a Ing. Bartoše (85 let). Oceňování vybraných jubilantů z oblastí bylo odsouhla- seno na zasedání představenstva ČKAIT v 11/2016. 2. Ing. Vojtíšková bude informovat Ing. Vitouše (člen výboru ČSSI a člen ČKAIT) návrh na jeho kandidaturu

VALNÁ HROMADA 26.1.17 - DELEGÁTI NA SD V PRAZE

Oblastní kancelář Liberec
VOLBA DELEGÁTŮ OK LIBEREC Na valné hromadě OK ČKAIT Liberec konané dne 26. 1. 2017. Účastníci valné hromady OK ČKAIT Liberec zvolili 7 zástupců a 2 náhradníky pro jednání Shromáždění delegátů ČKAIT, které se koná v Praze dne 25. 3. 2017. V tomto pořadí: Ing. Karel Urban (č. a. 0500193) Ing. Vladimír Moc (č. a. 0500558) Ing. Miroslav Kračmar (č. a. 0500756) Ing. Jaromír Sedlický (č. a. 0500462) Ing. Jiří Ulrych (č. a. 0500927) Ing. Jiří Technik (č. a. 0500542) Ing. Zdeněk Sobotka (č. a. 0500131) náhradníci:

VALNÁ HROMADA 26.1.17 - ZPRÁVA O ČINNOSTI OK ZA R. 2016 + USNESENÍ

Oblastní kancelář Liberec
Zpráva o činnosti ČKAIT Liberec za rok 2016 Vážení přítomní, dámy a pánové, vážení hosté. Nejdříve bych rád uvítal všechny hosty, kteří přijali pozvání na naši dnešní valnou hromadu oblasti Liberec. Na valnou hromadu byly pozvány všechny autorizované osoby oblasti, s platnou autorizací, pozvánkou, rozesílanou společně se zpravodajem na počátku prosince 2016, zároveň byly rozeslány elektronické pozvánky na všechny e-mailové adresy a současně vyvěšena pozvánka na webové stránky.

seminář CžV - Požární bezpečnost staveb. 14. 6. 2017

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Požární bezpečnost staveb. Přednášející: pracovníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Odborný garant: Ing. Ondřej Zmrhal, HZS LK Hlavní odborné téma: - novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb. Datum konání: středa 14.06.2017. Začátek akce: 09.00 h. Místo konání: Krajská nemocnice Liberec a. s., multifunkční sál pavilonu "P". Ulice: Husova 10, Liberec.

Zápis z výborové schůze - 12/2016.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 12. 12. 2016 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. příprava valné hromady, která se bude konat ve čtvrtek 26.1.17 od 15:00 h v budově LK: • odeslání pozvánek na VHO členům OK proběhne souběžně s časopisem Z+i a budou ještě odeslány e-mailem. Písemná informace je též uveřejněna ne webu OK. • návrh 7 delegátů na SD 19.3.16 v Praze, v tomto pořadí: Urban, Moc, Kračmar,

Zápis z výborové schůze - 11/2016.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 21. 11. 2016 od 15:30 h Přítomni: členové výboru a hosté - viz prezenční listina. Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: - Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. - Dne 22. 11. se uskuteční na SPŠ stavební Liberec seminář na téma „Vady projektové dokumentace při stavebním řízení“, bude přednášet Ing. J. Urban. - Příprava valné hromady OK 26. 1. 2017: - návrh na 7 delegátů na SD 25.3.17 v Praze: Urban, Moc, Kračmar, Sedlický, Technik,

Zápis z výborové schůze - 10/2016.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT Liberec konaného dne 24. 10. 2016 od 12:00 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program výjezdního zasedání: - Proběhla exkurze nově zrekonstruovaného zámku Svijany s odborným výkladem (zámek Svijany byl oceněn v soutěži „Stavba roku LK 2016“). - Proběhla exkurze Pivovaru Svijany s odborným výkladem. Jednání schůze výboru proběhlo v restauraci „Svijanský pivovar“. Informace předsedy výboru Ing. K. Urbana: - žádosti o autorizaci odsouhlaseny (Herodes, Senohrábek, Bartošová, Stanická, Jarolím).