ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Liberec

Pro okresy

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily

Telefon

+420 485 107 187

Fax

Návštěvní hodiny

PO 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:15
ST 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:15

Předseda výboru

Ing. Karel Urban

Zástupce

Ing. Petr Chval

Ředitel

Tajemník

Alexandra Pavlů

Administrativa

Členové výboru

Zdeněk Kracík
Ing. Jaromír Sedlický
Ing. Anna Jeníčková
Ing. Miroslav Kračmar
Ing. Zdeněk Koch
Ing. Jiří Ulrych
Ing. Zdeněk Sobotka

Delegáti


Delegáti

0500193
Ing. Karel Urban
0600280
Ing. Petr Chval
0600335
Bohuslav Šír
0500973
Petr Faltus
0500927
Ing. Jiří Ulrych
0500034
Ing. Josef Bukvic
0500653
Ing. Karel Vitouš

Zápis z výborové schůze - 3/2018

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze ČKAIT Liberec konané dne 26. 3. 2018 od 15:30 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. informace ze Shromáždění delegátů v Praze dne 24. 3. 2018, kterého se zúčastnil. 2. kontroly deníků 19.3.18 proběhly za účasti 37 členů ze 40-ti pozvaných. 3. v úterý 27. 3. od 12:00 h proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma “Nové trendy v projektování TZB instalací“. 4. poděkování paní Ing. Mandlové za práci ve výboru a předání dárku.

SEMINÁŘ: Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 (Stavební veletrhy Brno 2018)

Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Další, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti. Celková kapacita:  60

SEMINÁŘ: BIM – Role projektantů a výrobců (Stavební veletrhy Brno 2018)

Seminář BIM – role projektantů a výrobců je pořádán v rámci Doprovodného programu Stavebního veletrhu Brno 2018 Celková kapacita:  70

Zápis z výborové schůze - 2/2018

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 19. 2. 2018 od 15:00 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Volba nového předsedy a místopředsedy výboru OK ČKAIT Liberec: - na nové tříleté období výboru OK ČKAIT zvolen za předsedu Ing. Karel Urban a za místo- předsedu výboru Ing. Petr Chval. Informace Ing. Karla Urbana: 1. přivítání dvou nových členů výboru – Ing. Sobotky a pana Kracíka. 2. poděkování panu Šírovi za tříletou práci ve výboru a předání dárku.

Seminář ČKAIT 13.6.18 - Požární bezpečnost staveb

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Požární bezpečnost staveb Přednášející: pracovníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Odborný garant: Ing. Ondřej Zmrhal Hlavní odborné téma: Novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb. Datum: 13. 06. 2018 Začátek akce: 9:00 h Místo konání: přednáškový sál pavilonu "P" Krajské nemocnice Liberec Ulice: Husova 10, Liberec.

Seminář ČKAIT 22.5.18 - Nové technologie při zdvojování a sanaci zateplovacích systémů ETICS

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Nové technologie při zdvojování a sanaci zateplovacích systémů ETICS Přednášející: Ing. Ladislav Valeš, externí spolupracovník společnosti Fischer international s. r. o. Odborný garant: Filip Fránek Hlavní odborné téma – anotace: 1. Návrh a posuzování upevnění ETICS k podkladu před vydáním směrnice EAD 330196-00-0604.2016 a po ní. 2. Kombinovaný systém upevnění ETICS k podkladu - koncepčně nová technologie společnosti fischer. 3. Praktický postup při sanaci, nebo zdvojení ETICS s využitím technologií společnosti fischer. Datum: 22. 05. 2018 Celková kapacita:  50

Zápis z výborové schůze - 1/2018

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 22. 1. 2018 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1.Členové výboru navrhli dva členy OK pro oceňování jubilantů – Ing. Stanislava Dvořáka a Miroslava Brůnu. Pamětní list s malým dárkem bude oběma předán na VHO. Účast p. Brůny zajistí pan Šír, účast Ing. Dvořáka potvrdí Ing. Sedlický. 2. Informace ke „Stavbě století“. Na minulém jednání k této záležitosti byl za ČKAIT Liberec nominován do odborné komise Ing. Jiří Technik.

Zápis z výborové schůze - 12/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 11. 12. 2017 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Informace ke „Stavbě století“. 2. Sdělena žádost firmy HL Hutterer (Ing. Maňas) o prezentaci jejich výrobků na naší VH. 3. Sdělena jména navrhovaných kandidátů do výboru 2018 a kandidátů na SD 2018. 4. Sdělen průběh předání gratulace a dárku Ing. Šedovi k jeho životnímu jubileu („90“ let, 20.12.17) a ocenění „čestným členem Komory“.

Zápis z výborové schůze - 11/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výjezdního zasedání výboru ČKAIT Liberec spojeného s exkurzí „Přemostění v Poniklé“, konaného dne 13. 11. 2017 od 16:00 h Přítomni: členové výboru a hosté - viz prezenční listina. Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: - Informace ke „Stavbě století“. - Dne 14.11.17 proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma „Novela stavebního zákona“. Přihlášeno 50 AO. Pro velký zájem členů OK se uvažuje o konání této aktuální přednášky v roce 2018 v prostorách pavilonu „P“ Krajské nemocnice Liberec.

Zápis z výborové schůze - 10/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S ze zasedání výboru ČKAIT Liberec konaného dne 16. 10. 2017 od 15:30 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy výboru Ing. K. Urbana: žádosti o autorizaci odsouhlaseny. Informace ke „Stavbě roku LK 2017“. Požádal Ing. Chvala a Ing. Kocha o návrh stavby z naší odb. soutěže „Stavba roku LK“ do komorové soutěže ČKAIT. Termín do 20.10.17. Požádal členy výboru o návrh nových členů výboru na kandidátku na VHO 2018.