ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Liberec

Pro okresy

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily

Telefon

+420 485 107 187

Fax

+420 485 107 187

Návštěvní hodiny

PO 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:15
ST 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:15

Předseda výboru

Ing. Karel Urban

Zástupce

Ing. Petr Chval

Ředitel

Tajemník

Alexandra Pavlů

Administrativa

Členové výboru

Bohuslav Šír
Ing. Jaromír Sedlický
Ing. Anna Jeníčková
Ing. Miroslav Kračmar
Ing. Zdeněk Koch
Ing. Jiří Ulrych
Ing. Zdeňka Mandlová

Delegáti


Delegáti

0500193
Ing. Karel Urban
0500558
Ing. Vladimír Moc
0500756
Ing. Miroslav Kračmar
0500498
Ing. Jiří Fiala
0500927
Ing. Jiří Ulrych
0501044
Martin Jindrák

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné! Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii. Celková kapacita:  100

exkurze "Stezka v oblacích" - 22.9.17

Oblastní kancelář Liberec
Vážení, ve spolupráci s pobočkou ČSSI jsme pro Vás připravili na 22. 9. 2017 exkurzi na Dolní Moravu na technické dílo "Stezka v nebesích". Pro zájemce uvádíme v příloze podrobnosti a zasíláme pozvánku. Přihlášky na exkurzi směrujte na e-mail: dasa.vo@seznam.cz, tel. 603889910. Přihlášení dostanou potvrzující e-mail, ve kterém budou uvedeny bližší informace o způsobu úhrady. Protože se jedná o venkovní exkurzi a může se stát, že nám počasí nebude přát, zruší se tato exkurze a bude se hledat vhodnější termín. Informovat budeme cca 6 dní před odjezdem.

seminář 14.11.17 - Novela stavebního zákona.

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Novela stavebního zákona Přednášející: Mgr. Marcela Válková, odbor územ. plánování a stav. řádu, Liberecký kraj Odborný garant: Ing. Jaromír Sedlický Hlavní odborné téma: Seznámení s novelou stavebního zákona a dosavadní zkušenosti s jeho zaváděním. Datum: 14.11.2017 Začátek akce: 12.00 h Místo konání: SPŠ stavební Liberec - učebna Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec. Celková kapacita:  50

seminář 17.10.17 - Zkušenosti se stavební činností v zahraničí v oboru pozemních staveb.

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Zkušenosti se stavební činností v zahraničí v oboru pozemních staveb Přednášející: Petr Faltus, firma Služby Delta, spol. s r. o., Hrádek nad Nisou Odborný garant: Ing. Jaromír Sedlický Hlavní odborné téma: Realizace pozemních staveb v zahraničí a zkušenosti s ohledem na stavební zvyklosti v ČR Datum: 17. 10. 2017 Začátek akce: 12.00 h Místo konání: SPŠ stavební Liberec - učebna Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec. Celková kapacita:  50

seminář 26.9.17 - Vhodnost použití přírodního kamene ve stavebnictví a rekonstrukce fasády Národního divadla v Brně.

Oblastní kancelář Liberec
Název vzdělávacího programu: Vhodnost použití přírodního kamene ve stavebnictví a rekonstrukce fasády národního divadla v Brně Přednášející: Ing. Karel Dušek, ředitel firmy Kámen ingeneering s. r. o., Hradec Králové Odborný garant: Ing. Jaromír Sedlický Hlavní odborné téma: Problematika použití přírodního kamene v pozemním stavitelství Datum od: 26.09.2017 Začátek akce: 12.00 h Místo konání: SPŠ stavební Liberec - učebna Ulice: Sokolovské náměstí 14, Liberec. Celková kapacita:  50

Zápis z jednání výboru - 6/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z jednání výboru OK ČKAIT Liberec konané dne 26. 6. 2017 od 15:30 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Osobní gratulace k životnímu jubileu Ing. Jindřichu Bartošovi (člen ČKAIT od r. 1998). 2. Informace ke „Stavbě roku LK 2017“: výstava přihlášených staveb bude v paláci FORUM v Liberci, vyhlášení vítězů bude 13.9.17.

Zápis z výborové schůze - 5/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 22. 5. 2017 od 15:30 h Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Program OK ČKAIT – informace předsedy Ing. K. Urbana: 1. Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. 2. Informace ke „Stavbě roku LK 2017“ – plánuje se malá výstava staveb předchozích ročníků. 3. Kontroly deníků AO v Turnově budou ve středu 14.6.17 od 9:00 hodin. Pozvánky byly odeslány 21 osobám dne 16.5.17. Místnost zajistil Ing. Chval, kontroly provedou Ing. Moc a Ing. Koch.

Zápis z výborové schůze - 4/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze OK ČKAIT Liberec konané dne 24. 4. 2017 od 15:30 h. Přítomni: členové výboru a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. 2. Informace ke „Stavbě roku LK 2017“. 3. Kontroly deníků AO v Jablonci n. N. budou 3.5.17 – pozváno 34 osob. 4. Informace k financování semináře BIM 2017, který se konal 21.3.17. 5. Almanach ČKAIT – podklady za OK Liberec. 6. Plánuje nastavit nová pravidla financování za semináře s ČSSI – nová dohoda o

Zápis z výborové schůze - 3/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Z Á P I S z výborové schůze ČKAIT Liberec konané dne 20. 3. 2017 od 15:30 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina). Informace předsedy Ing. Karla Urbana: 1. Členům výboru předány ke kontrole žádosti o autorizaci, které byly schváleny. 2. V úterý 21. 3. od 9:00 h proběhne na SPŠ stavební Liberec seminář na téma: „BIM 2017“. Tuto akci pro všechny OK organizuje ČKAIT Praha. 3. V sobotu 25. 3. se bude konat v Praze Shromáždění delegátů ČKAIT na něž je z naší OK delegováno 7 autorizovaných osob.

Zápis z výborové schůze - 2/2017.

Oblastní kancelář Liberec
Zápis z výborové schůze ČKAIT Liberec konané dne 13. 2. 2017 od 15:30 hodin. Přítomni: členové výboru OK a hosté (viz prezenční listina).