ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Olomouc

Pro okresy

Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk

Telefon

+420 585 227 097, 704 336 996

Fax

+420 585 227 097

Návštěvní hodiny

PO 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hodin
ST 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hodin

Předseda výboru

Ing. Anežka Najdekrová

Zástupce

Ing. Jiří Kožušníček

Ředitel

Tajemník

Ing. Jana Černá

Administrativa

Členové výboru

Ing. Jiří Dan
Ing. Josef Popelka
Ing. Michal Majer
Ing. Jiří Švub
Ing. Jan Tomek

Delegáti


Delegáti

1200808
Ing. Jan Drábek
1201214
Ing. Jiří Kožušníček
1201211
Ing. Michal Majer
1201690
Ing. Radovan Mikula
1200067
Ing. Anežka Najdekrová
1200056
Ing. Zdeněk Rozsypal
1200567
Ing. Jiří Švub
1200007
Ing. Jaromír Vrba CSc.
1200048
Ing. Zdeněk Tomek

Zápis z jednání VO 14. 9. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Zápis z jednání výboru oblasti dne 14. 9. 2017

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné! Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii. Celková kapacita:  100

Zápis z jednání VO 15. 6. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 15. 6. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CD – Dopravní stavby pro členy, bude přístup on-line Profesis s přihlašovacím heslem.

CŽV - Nové trendy v rozvodech pitné vody 3. 10. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma "Nové trendy v rozvodech pitné vody ve vnitřních instalacích vč. aplikací nano antibakteriálních trubek HP trend". místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 15.00 hod. Přednášející : Ing. Bc. Hynek Stejskal Celková kapacita:  50

CŽV - Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ 28. 11. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: Navrhování a realizace konstrukcí z cihelného systému HELUZ. Nové trendy v navrhování, poznatky z realizace těchto konstrukcí. místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 15.00 hod. Přednášející : Ing. Zdeněk Kobza Celková kapacita:  50

CŽV - Vady dřevostaveb 7. 11. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: Dřevostavby a jejich systémy, vady dřevostaveb, konstrukční ochrana dřeva, životnost dřevostaveb. místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 15.00 hod. Přednášející : Ing. Jiří Skřipský Celková kapacita:  50

CŽV - Energetická náročnost budov 2017 dne 10. 10. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Efektivní větrání pro zdravé bydlení. Koncepce udržitelných obytných celků a jejich infrastruktura. místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 14.00 hod. Přednášející : Prof. Ing. Kabele, ing. Šafránek, ing. Petlach, ing. Chlum, ing. arch. Smola Kapacita: 50 míst Celková kapacita:  50

Zápis z VO 18. 5. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 18. 5. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV pro 2. pololetí 2017 – návrh seminářů byl zaslán do kanceláře ČKAIT Praha ke schválení. 3. Seminář BIM 2017 – zkušenosti z praxe Informační modelování staveb – cesta k digitalizaci stavebnictví, hlavní efekt BIM pro uživatele. Rozložení celkových nákladů během životnosti stavby: - návrh 2%, - realizace 34% - správa a údržba 64% Odborné znalosti je ¼ , velmi důležité jsou dovednosti IT, BIM koordinátor je nutný – stará se o data, postupy, kontrolu dat,

Zápis z VO 18. 5. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 18. 5. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV pro 2. pololetí 2017 – návrh seminářů byl zaslán do kanceláře ČKAIT Praha ke schválení. 3. Seminář BIM 2017 – zkušenosti z praxe Informační modelování staveb – cesta k digitalizaci stavebnictví, hlavní efekt BIM pro uživatele. Rozložení celkových nákladů během životnosti stavby: - návrh 2%, - realizace 34% - správa a údržba 64% Odborné znalosti je ¼ , velmi důležité jsou dovednosti IT, BIM koordinátor je nutný – stará se o data, postupy, kontrolu dat,

Zápis z VO 20. 4. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 20. 4. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Shromáždění delegátů na SD v Praze dne 25. 3. 2017, zúčastnili se všichni zvolení delegáti z Olomouce: - Požadavek na experta v novele SZ zatím neprošel, - Kvalita práce AO, - Co neumím, musím zadat odborníkovi, - Není čas na výchovu mladých inženýrů, - Konference pro statiky, - Zlepšit kvalitu a vzdělávání AO, - Zákony nás svazují, - BIM – mladší generace s tím bude určitě pracovat, - MMR – Serafín má úkol vytvořit veřejnou knihovnu, - Robotizace - sledovat,