ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Olomouc

Pro okresy

Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk

Telefon

+420 585 227 097, 704 336 996

Návštěvní hodiny

PO 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hodin
ST 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hodin
Ve středu 13. 11. 2019 bude mimořádně kancelář otevřena jen 8 -11,00 hod., odpoledne zavřeno.

Předseda výboru

Ing. Jiří Kožušníček

Zástupce

Ing. Michal Majer

Ředitel

Tajemník

Ing. Jana Černá

Administrativa

Členové výboru

Ing. Pavel Hošek
Ing. Josef Popelka
Ing. Jiří Švub
Ing. Jan Tomek
Ing. Jiří Zatloukal

Delegáti


Delegáti

1200808
Ing. Jan Drábek
1201214
Ing. Jiří Kožušníček
1201211
Ing. Michal Majer
1201690
Ing. Radovan Mikula
1200067
Ing. Anežka Najdekrová
1200056
Ing. Zdeněk Rozsypal
1201385
Ing. Jan Tomek
1200883
Ing. Pavel Hošek
1200567
Ing. Jiří Švub
1201176
Ing. Jiří Zatloukal

Seminář CŽV - Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu

Oblastní kancelář Olomouc
Hlavní odborné téma: Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu? Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových systémů v olomouckém kraji. Program akce: Celková kapacita:  56

Seminář CŽV - Odborná diskuze

Oblastní kancelář Olomouc
Odborná diskuze se zástupci magistrátu - odboru stavebního, odboru dopravy a územního rozvoje, odboru životního prostředí, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,... Program akce: Požadavky stavebních úřadů a některých dotčených orgánů statní správy souvisejících s povolováním staveb. Odpovědi na dotazy autorizovaných osob při výkonu vybraných činností ve výstavbě. Příklady z praxe. Místo konání: Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc Začátek: 14:00 hod. Přednášející: pracovníci MMOl a dalších dotčených orgánů státní správy Celková kapacita:  100

Seminář CŽV - Mapové podklady

Oblastní kancelář Olomouc
Mapové podklady pro projektování Program akce: Mapové podklady a informace k území pro projektování a realizaci staveb dostupné na webu cuzk ( zdarma, za poplatek), informace o existenci inženýrských sítí, průzkumných vrtech, druhy a způsoby využití pozemků atd. Místo konání: MVŠO - Bea campus, Tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc Začátek: 15:00 hod. Přednášející: Ing. Renata Nováková, vedoucí obchodního oddělení Zeměměřičského úřadu Praha Celková kapacita:  56

Seminář CŽV - Provádění a kontrola výkopů v komunikacích -POZOR! bude stanoven nový termín!!

Oblastní kancelář Olomouc
Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Program akce: Školení je zaměřeno na otázku, čím se zásypy rýh liší od běžně prováděných zemních prací při stavbě vozovek a čím a jak se mají rýhy zasypat. Celá problematika je brána komplexně od základních vlastností materiálů, technologie provádění až po upozornění na některé problémy při realizaci. Místo konání: MVŠO - Bea campus , Tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc Začátek: 15:00 hod. Přednášející. Celková kapacita:  56

Seminář CŽV - Technický dozor stavebníka

Oblastní kancelář Olomouc
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Seminář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019. V průběhu semináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby. Program: • Specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví Celková kapacita:  96

Zápis z VO dne 14. 11. 2019

Oblastní kancelář Olomouc
ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC Zápis ze schůze výboru dne 14. 11. 2019 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV – pro druhé pololetí roku 2019 nám už zůstává poslední seminář: • Praktické zkušenosti z realizací systému větrání, topení a klimatizace v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 19. 11. 2019 od 15.00. Na 26. listopadu je dohodnuta exkurze na Revitalizaci kostela sv. Mořice, kde stavební práce provádí EUROGEMA CZ, a.s.

Zrušení semináře dne 19. 11. 2019

Oblastní kancelář Olomouc
Z důvodu náhlého onemocnění přednášejícího ing. Schwarzera, PhD. je zrušen seminář 19.11.2019 v Olomouci. Děkujeme za pochopení.

VELETRH: Památky - Muzea - Řemesla 2020

8. ročník mezioborových veletrhů obnovy, financování a využití památek, muzeí a řemesel PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA se uskuteční v nových prostorách PVA EXPO Letňany.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2020

Stavební veletrh Brno, který se koná 26. - 29. 2. 2020, pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

VELETRH: Střechy Praha 2020

Veletrh Střechy Praha je největší a jedinečnou akcí v oboru střech v České republice a střední Evropě s tradiční účastí nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů. V únoru 2020 proběhne jeho již 22. ročník.