ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Olomouc

Pro okresy

Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk

Telefon

+420 585 227 097, 704 336 996

Fax

+420 585 227 097

Návštěvní hodiny

PO 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hodin
ST 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hodin

Předseda výboru

Ing. Anežka Najdekrová

Zástupce

Ing. Jiří Kožušníček

Ředitel

Tajemník

Ing. Jana Černá

Administrativa

Členové výboru

Ing. Jiří Dan
Ing. Josef Popelka
Ing. Michal Majer
Ing. Jiří Švub
Ing. Jan Tomek

Delegáti


Delegáti

1200808
Ing. Jan Drábek
1201214
Ing. Jiří Kožušníček
1201211
Ing. Michal Majer
1201690
Ing. Radovan Mikula
1200067
Ing. Anežka Najdekrová
1200056
Ing. Zdeněk Rozsypal
1200567
Ing. Jiří Švub
1200007
Ing. Jaromír Vrba CSc.
1200048
Ing. Zdeněk Tomek

Zápis z VO 18. 5. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 18. 5. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV pro 2. pololetí 2017 – návrh seminářů byl zaslán do kanceláře ČKAIT Praha ke schválení. 3. Seminář BIM 2017 – zkušenosti z praxe Informační modelování staveb – cesta k digitalizaci stavebnictví, hlavní efekt BIM pro uživatele. Rozložení celkových nákladů během životnosti stavby: - návrh 2%, - realizace 34% - správa a údržba 64% Odborné znalosti je ¼ , velmi důležité jsou dovednosti IT, BIM koordinátor je nutný – stará se o data, postupy, kontrolu dat,

Zápis z VO 18. 5. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 18. 5. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. CŽV pro 2. pololetí 2017 – návrh seminářů byl zaslán do kanceláře ČKAIT Praha ke schválení. 3. Seminář BIM 2017 – zkušenosti z praxe Informační modelování staveb – cesta k digitalizaci stavebnictví, hlavní efekt BIM pro uživatele. Rozložení celkových nákladů během životnosti stavby: - návrh 2%, - realizace 34% - správa a údržba 64% Odborné znalosti je ¼ , velmi důležité jsou dovednosti IT, BIM koordinátor je nutný – stará se o data, postupy, kontrolu dat,

Zápis z VO 20. 4. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 20. 4. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Shromáždění delegátů na SD v Praze dne 25. 3. 2017, zúčastnili se všichni zvolení delegáti z Olomouce: - Požadavek na experta v novele SZ zatím neprošel, - Kvalita práce AO, - Co neumím, musím zadat odborníkovi, - Není čas na výchovu mladých inženýrů, - Konference pro statiky, - Zlepšit kvalitu a vzdělávání AO, - Zákony nás svazují, - BIM – mladší generace s tím bude určitě pracovat, - MMR – Serafín má úkol vytvořit veřejnou knihovnu, - Robotizace - sledovat,

Zápis z VO 16. 3. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 16. 3. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Shromáždění delegátů na SD v Praze dne 25. 3. 2017, zúčastní se všichni zvolení delegáti. 3. Nový seminář v rámci doprovodného programu veletrhu STAVOTECH dne 30. 3. 2017 – byl domluven s ing. Janem Zajíčkem na téma „Aktuální problémy při stavbě a opravách komunikací“. Všichni členové obdrželi pozvánku. 4. DVD Profesis – kvůli chybným datům byla na OK dodána zásilka 160 ks nových DVD na výměnu.

Zápis z VO 16. 2. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 16. 2. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Zhodnocení VH: - Organizace a průběh VH, prodej odborných publikací v předsálí, DVD Profesis a stavební pomůcka pro všechny účastníky VH, - Účast hostů – bylo pozváno 19 hostů, zúčastnilo se 12 hostů, - Diskuze – investiční činnost – výhled v Olomouci, novela Stavebního zákona - urychlení povolovacího procesu záleží také na stavebníkovi, nedostatky ve využívání autorského a technického dozoru. - Informace o publikacích ČKAIT a o Profesisu, - Cena ČKAIT a vyhlášení i ceny ČKAIT veřejnosti,

Usnesení z Valné hromady 2017 a delegáti na Shromáždění delegátů 25.3.2017

Oblastní kancelář Olomouc
Valná hromada oblasti se konala 17.1.2017. V příloze je Usnesení z Valné hromady a zvolení delegáti na Shromáždění delegátů dne 25.3.2017 v Praze.

Usnesení Valné hromady 2017 a Delegáti na Shromáždšní delegátů 25.3-2017

Oblastní kancelář Olomouc
Dne 17.1.2017 se konala Valná hromada oblasti Olomouc. V příloze je Usnesení Valné hromady a zvolení delegáti na Shromáždění delegátů dne 25.3.2017 v Praze.

CŽV - Implementace nové požární normy v zateplovacích systémech 6. 6. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: zvýšené požadavky na požární bezpečnost fasád dle revidované ČSN 73 08 10. Místo konání: BEA Campus Olomouc, Tř. Kosmonautů 1288/1, 6. června 2017 v 15 hodin. Přenášející: Bc. Jiří Klásek, STOMIX s.r.o.

Zápis z výboru oblasti 12. 1 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 12. 1. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Příprava a zajištění VH: - Sál je zajištěn, - Občerstvení, předběžný počet bude upřesněn 15. 1. 2017, zatím je objednáno pohoštění pro 150 osob, - Hosté – bylo pozváno 19 hostů, účast přislíbilo 12 hostů, - VO navrhl kandidátku delegátů na SD v Praze – 10 kandidátů + 3 náhradníci, - Zpráva o činnosti OK je připravena, VO ji odsouhlasil, - Moderování – ing. Staněk, - Volby, komise -ing. Tužín, - Usnesení – ing. Drábek, - U prezence – členové výboru + tajemnice + paní Lavičková,

Olomoucké panelové soustavy a navrhování dodatečně předsazených lodžií

Oblastní kancelář Olomouc
V OK ČKAIT Olomouc je k dispozici příručka pro AO v oboru statika : "Olomoucké panelové soustavy a navrhování dodatečně předsazených lodžií" - autor Ing. Jaromír Vrba CSc.