ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Olomouc

Pro okresy

Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk

Telefon

+420 585 227 097, 704 336 996

Fax

+420 585 227 097

Návštěvní hodiny

PO 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hodin
ST 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hodin

Předseda výboru

Ing. Jiří Kožušníček

Zástupce

Ing. Michal Majer

Ředitel

Tajemník

Ing. Jana Černá

Administrativa

Členové výboru

Ing. Pavel Hošek
Ing. Josef Popelka
Ing. Michal Majer
Ing. Jiří Švub
Ing. Jan Tomek
Ing. Jiří Zatloukal

Delegáti


Delegáti

1200808
Ing. Jan Drábek
1201214
Ing. Jiří Kožušníček
1201211
Ing. Michal Majer
1201690
Ing. Radovan Mikula
1200067
Ing. Anežka Najdekrová
1200056
Ing. Zdeněk Rozsypal
1201385
Ing. Jan Tomek
1201443
Ing. Josef Popelka
1200048
Ing. Zdeněk Tomek

Zápis z jednání VO 23.1.2018

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 23. 1. 2018 Zápis ze zasedání výboru 1. Přítomni byli všichni nově valnou hromadou zvolení členové ( 7 členů VO): Ing. Kožušníček, ing. Majer, ing. Popelka, ing. Švub, ing. Tomek, ing. Hošek, ing. Zatloukal 2. Volba nového předsedy oblasti Olomouc: Přímým hlasováním byl zvolen ing. Jiří Kožušníček v počtu 6 hlasů pro. 3. Příští schůzka VO bude 15. 2. 2018. Zapsala: Ing. Jana Černá Dne 23. 1. 2018

Zápis z jednání VO 11.1.2018

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 11. 1. 2018 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Příprava a zajištění VH: - Sál je zajištěn, - Občerstvení objednáno, předběžný počet 150 osob , bude upřesněno 19. 1. 2018, - Bylo pozváno 21 hostů, účast přislíbilo 16, - VO navrhl kandidáty do VO, do dozorčí komise Brno a delegáty na SD v Praze, - Zpráva o činnosti OK je připravena, VO ji odsouhlasil, - Moderování - ing. Staněk - Volby, komise – ing. Tužín, - Usnesení - ing Drábek,

CŽV - Ochrana osobních údajů

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: Ochrana osobních údajů. Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 15.00 hod. Přednášející : JUDr. Jiří Žůrek, ředitel odboru pro styk s veřejností UOOU Celková kapacita:  60

CŽV - Nový atomový zákon

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: Nový atomový zákon. Informace k Zákonu č. 263/2016 Sb. – změny v oblasti ochrany budov před radonem. Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 15.00 hod. Přednášející : Prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., ČVUT Praha, Mgr. Marcela Berčíková, SÚJB Celková kapacita:  60

CŽV - Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: Novela Stavebního zákona. 10. 4. 2018 Informace k velké novele stavebního zákona účinné od 1. ledna 2018. Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 15.00 hod. Přednášející : Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro řízení sekce stavebního práva, MMR ČR Celková kapacita:  120

CŽV - Změny v normách a předpisech týkajících se stavby vozovek

Oblastní kancelář Olomouc
Změny v normách a předpisech týkajících se stavby vozovek. Odborná přednáška v rámci stavebního veletrhu Stavotech. místo: Olomouc, Výstaviště Flora, zasedací místnost ve správní budově ( vedle pavilonu A) Čas: 10.00-12.00 hod. Přednášející : Ing. Jan Zajíček, nezávislý poradce v oboru technologie a navrhování vozovek, člen technické normalizační komise CEN/TC227/WG4 pro silniční materiály Celková kapacita:  40

CŽV - Škody v PD nebo na stavbách

Oblastní kancelář Olomouc
Seminář na téma: Škody v PD nebo na stavbách a poučení z nich. Řešení konkrétních případů, solidární zodpovědnost. Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, válcová výšková budova Čas: 15.00 hod. Přednášející :ing. Petra Bartoníčková, Mgr. Jakub Doležel, GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Celková kapacita:  100

Zápis z jednání VO 23.11.2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 23. 11. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Dny otevřených dveří na školách 24. – 25. 11. 2017, školy navštíví a předají publikace: SPŠS Lipník nad Bečvou – ing. Tomek SOŠ a SOU Jeseník – ing. Švub SPŠS Horstav Olomouc – ing. Kožušníček 3. Seminář „Vady dřevostaveb“ – vysoká účast, odborná přednáška velmi kvalitní. Prezentace byla zaslána mailem všem zúčastněným. Diskuze byla i o havarované vazníkové střeše tělocvičny.

VELETRH: Památky – Muzea – Řemesla 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Památky – Muzea – Řemesla, který se koná v termínu 8. – 9. března 2018 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích. Veletrh nabídne opět rozmanitou skladbou vystavovatelů.

VELETRH: Stavební veletrhy Brno 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno, které se konají v týdnu 25. – 28. 4. 2018. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.