ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Ostrava

Pro okresy

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Bruntál

Telefon

+420 597 577 132

Fax

+420 597 577 132

Návštěvní hodiny

PO-PÁ 8:00-12:00 hod

Předseda výboru

Ing. Svatopluk Bijok

Zástupce

Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

Ředitel

Tajemník

Jaroslava Jarcovjáková

Administrativa

Drahomíra Jarolimová

Členové výboru

Ing. Ladislav Čech
Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Ing. Petr Bura
Ing. Jaroslav Gilar
Ing. Vít Hudeček
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Dr. Ing. Tomáš Novotný
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Ing. Marta Bílková

Delegáti


Delegáti

0000028
Ing. Jindřich Pater
1100002
Ing. Svatopluk Bijok
1101661
Ing. Radan Sležka
1100117
Ing. Vlastimil Šmiřák
1100157
NDospivaIng. Jaroslav Gilar
1100717
Ing. Ladislav Čech
1100101
Ing. Jan Sedláček
1101090
Ing. Petr Dospiva Ph.D.
1102337
Ing. Marta Bílková
1102584
Ing. Vlastimil Reichel
1102818
Dr. Ing. Tomáš Novotný
1200418
Ing. Vít Hudeček
1100036
doc.Ing. Karel Kubečka Ph.D.
1100803
Ing. Petr Bura
1103496
Ing. Renata Zdařilová Ph.D.
1103028
Ing. Jan Buchta
1102650
Ing. Ladislav Zahradníček

Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Ostrava
Podstatné změny, které novela stavebního zákona přináší  ve výkonu veřejné správy  na úseku územního rozhodování (nové pojmy a jejich význam)  u společného řízení a povolení  u jednotlivých forem povolení  při kolaudaci staveb  při změně v užívání staveb  u dalších zákonů  u závazných stanovisek dotčených orgánů a jejich možného přezkumu Jednotlivé formy územního rozhodování s důrazem na změny obsažené v novele Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Koordinované řízení •u kterých stavební záměrů lze využít •příslušnost Celková kapacita:  230

Valná hromada ČKAIT, oblast Ostrava 22 1. 2018

Oblastní kancelář Ostrava
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě oblasti Ostrava, která se bude konat v pondělí dne 22. ledna 2018 ve 14,30 hodin v Domě kultury města Ostravy, ul. 28. října 124 ve Společenském sále Program: 1. Zahájení a uvítání hostů 2. Schválení programu jednání 3. Volba komisí: mandátová, návrhová, volební 4. Zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2017, plán činnosti na r. 2018 5. Informace předsedy ČKAIT 6. Zpráva dozorčí rady regionu 7. Vystoupení hostů

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018 je zaměřeno na poruchy a vady dřevěných konstrukcí střech, a to v oblasti konstrukčně statické, tepelně technické se zaměřením na oblast kondenzace vodní páry a v oblasti chyb při provádění staveb. Součástí přednášek bude i postavení technického dozoru při provádění staveb v kontextu novely stavebního zákona. Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami. PROGRAM:

Ochrana staveb proti radonu

Oblastní kancelář Ostrava
Hlavní odborné téma – anotace: Celková kapacita:  85

Kompozitní výztuže betonových konstrukcí

Oblastní kancelář Ostrava
Zásady navrhování a provedení betonových konstrukcí s kompozitní výztuží. Využití nekovových kompozitních výztuží do betonu. Zásady použití ve speciálních aplikacích. Metodiky postupů při navrhování a posuzování takto navržených konstrukcí. Možnosti předpínaní a spojování kompozitní výztuže. Technologie výroby výztuží a jejich sortiment. Ukázky využití této výztuže ve stavebnictví. Přednášející : Ing. František Girgle, Ph.D. - Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT, FAST Brno Ing. Jan Prokeš, Ph.D. - Prefa kompozity, a.s. Celková kapacita:  50

Bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství

Oblastní kancelář Ostrava
Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby bezbariérového prostředí dopravních staveb v návaznosti na současné právní prostředí (zejména ve vztahu vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a požadavky českých technických norem. PROGRAM SEMINÁŘE: - Požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v prostředí dopravních staveb - Právní a normové prostředí (zákony, vyhlášky, normy, technické podmínky, vzorové listy, technické návody TZÚS) Celková kapacita:  85

Inovativní materiály pro hydroizolaci a ochranu železobetonových konstrukcí ve stavebnictví

Oblastní kancelář Ostrava
Inovativní materiály pro hydroizolaci a ochranu železobetonových konstrukcí ve stavebnictví – Masterseal 6100 FX jednokomponentní, elastická a flexibilní membrána se sníženou hmotností, pro ochranu a vodonepropustnost betonových konstrukcí, Masterseal 6100 FX je vyroben ze speciálně vybraných cementů, vylehčených fillerů, písků a speciálních polymerů v práškové formě. - MasetProtect 8000CI migrující inhibitory koroze na bázi silanu pro ochranu železobetonových konstrukcí, účinně zastavují aktivní korozi s účinnosti přes 90 % a to i v konstrukcích pod vodní hladinou. Celková kapacita:  50

Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení, 20. ročník

Oblastní kancelář Ostrava
Hlavní témata jubilejního 20. ročníku - Regenerace a výstavba bytových domů, obnovitelné zdroje, trendy rozvoje bydlení, ekonomie bydlení, segregace bydlení, celoživotní bydlení, statická doprava obytného území Přednášející : Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. VŠB - TU Ostrava, FAST Místo konání : Výstaviště Černá louka, konferenční centrum pavilonu A, Ostrava Datum a čas konání : 07. 03. 2018 od 08,30 hod. Konference je zařazena do CŽVAO a je hodnocena 1 bodem. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Celková kapacita:  100

Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Ostrava
Podstatné změny, které novela stavebního zákona přináší  ve výkonu veřejné správy  na úseku územního rozhodování (nové pojmy a jejich význam)  u společného řízení a povolení  u jednotlivých forem povolení  při kolaudaci staveb  při změně v užívání staveb  u dalších zákonů  u závazných stanovisek dotčených orgánů a jejich možného přezkumu Jednotlivé formy územního rozhodování s důrazem na změny obsažené v novele Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Koordinované řízení •u kterých stavební záměrů lze využít •příslušnost Celková kapacita:  231

Rekonstrukce plochých střech

Oblastní kancelář Ostrava
Přednáška probírá základní materiály pro povlakové hydroizolace střech a pro tepelné izolace střech, návrhy stabilizace vrstev střech. Posluchači budou seznámeni s možnostmi řešení poruch jednoplášťových střech s vrstvami, do kterých lze kotvit ( beton ), ale také s vrstvami, do kterých kotvit nelze ( násypy ). Budou zde uvedeny příklady z praxe, kde jsou tyto případy řešeny. Další příklady se budou týkat střech dvouplášťových s horním pláštěm z trapézového plechu a nebo dřevěného bednění. Přednášející : Ing. Lukáš Klement, Ateliér DEK - Stavebniny a.s. Opava Celková kapacita:  50