ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Ostrava

Pro okresy

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Bruntál

Telefon

+420 555 508 432

Návštěvní hodiny

PO-STŘ : 8.00-12.00 hod
ČT: 8.00-12.00; 13.30-15.00 hod.

Předseda výboru

Ing. Svatopluk Bijok

Zástupce

Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

Ředitel

Tajemník

Jaroslava Jarcovjáková

Administrativa

Ing. Markéta Slívová Ondrušová

Členové výboru

Ing. Ladislav Čech
Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Ing. Petr Bura
Ing. Jaroslav Gilar
Ing. Vít Hudeček
Dr. Ing. Tomáš Novotný
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Ing. Marta Bílková

Delegáti


Delegáti

0000028
Ing. Jindřich Pater
1100002
Ing. Svatopluk Bijok
1100117
Ing. Vlastimil Šmiřák
1100157
Ing. Jaroslav Gilar
1100717
Ing. Ladislav Čech
1100101
Ing. Jan Sedláček
1101090
Ing. Petr Dospiva Ph.D.
1102337
Ing. Marta Bílková
1102584
Ing. Vlastimil Reichel
1102818
Dr. Ing. Tomáš Novotný
1200418
Ing. Vít Hudeček
1100036
doc.Ing. Karel Kubečka Ph.D.
1100803
Ing. Petr Bura
1103496
Ing. Renata Zdařilová Ph.D.
1103028
Ing. Jan Buchta
1102158
Ing. Vladimír Křístek
1103627
Ing. Lucie Lukášová
1100834
Ing. Lumír Vacula

Exkurze na vodní dílo Šance

Oblastní kancelář Ostrava
Pro velký zájem opakujeme exkurzi na vodní dílo Šance, které je po rozsáhlé rekonstrukci. Exkurze se uskuteční 9.9.2019 ( pondělí ). Autobus bude přistaven ve 13.00 hodin na parkoviště před Domem kultury města Ostravy, předpokládaný návrat v cca 17.00 hod. Odborný garant: Ing. Dalibor Kratochvíl z Povodí Odry, státní podnik Ostrava, člen ČKAIT . Počet účastníků je omezen na 45 osob včetně i těch, kteří pojedou vlastní dopravou. Tuto skutečnost sdělí do oblastní kanceláře Ostrava. Budou jim upřesněny pokyny ohledně parkování, k vlastní přehradě pojede pouze autobus. Celková kapacita:  45

VELETRH: FOR ARCH 2019

Veletrh FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost, důležitý prvek kvality života.

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace_stavební právo

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM, 3. ročník konference, slavnostně zahájí 30. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Nedostatky žádostí podávané stavebnímu úřadu

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 19.11.2019 se uskuteční seminář na téma "Nedostatky žádostí podávané stavebnímu úřadu" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Ing. Jiří Kozelský, vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků Moravská Ostrava - Přívoz. Program semináře: Žádosti a proces jejich vyřízení s důrazem na činnost žadatele Podklady žádosti, vyjma projektové dokumentace Projektová dokumentace Diskuze a závěr Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Celková kapacita:  50

Dozory ve výstavbě

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 21.10.2019 se uskuteční seminář "Dozory ve výstavbě" ve školící místnosti Domu techniky Ostrava, v malém sále, ve 14 hod., Mariánské náměstí č.5, Ostrava - Mariánské Hory. Odborný garant Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, AO v oboru TZS, TPS a EA. Program semináře: Autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, stavební dozor u staveb provádějících svépomocí, statní stavební dozor, dotčené orgány. Prezentace pomůcek k dozorům PROFESIS 2019. Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Celková kapacita:  84

Protivýbuchová bezpečnost průmyslových provozů

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 14.10.2019 se uskuteční seminář na téma "Protivýbuchová bezpečnost průmyslových provozů" ve školící místnosti Ostravia, a.s. od 13:30 hod., na ulici 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Ing. Martin Kulich, Ph.D. z VVUÚ, a.s. Radvanice, doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D. z FBI, VŠB TU Ostrava. Program semináře: Celková kapacita:  50

Moderní technologie pro sanace betonových konstrukcí v praxi

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 17.9.2019 se uskuteční seminář na téma "Moderní technologie pro sanace betonových konstrukcí v praxi" ve školící místnosti Ostravia, a.s. od 13:30 hod., na ulici 28.října 150, Ostrava (sídlo oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Ing. Libor Hlisníkovský. Program semináře: 1) použití migrujících inhibitorů koroze na bázI silanů pro zastavení aktivní koroze v žb konstrukcích 2) řešení tzn. nízkého krytí výztuže pomocí "antikarbonatačních membrán" speciálními produkty stavební chemie 3) příklady z praxe, propočty, diskuze Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  50

Zápis č. 3/2019

Oblastní kancelář Ostrava
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 4. 4. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,Ing. Vít Hudeček, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Jindřich Pater Hosté: Vlastimil Ing. Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 28. 2. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 2/2019

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 2/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 28. 2. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Jindřich Pater 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 3. 1. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 1/2019

Oblastní kancelář Ostrava
č. 1/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 3. 1. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný,Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vít Hudeček,Ing. Vlastimil Šmiřák 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 12. 2018 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Připravované akce