ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Ostrava

Pro okresy

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Bruntál

Telefon

+420 597 577 132

Fax

+420 597 577 132

Návštěvní hodiny

PO-PÁ 8:00-12:00 hod

Předseda výboru

Ing. Svatopluk Bijok

Zástupce

Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

Ředitel

Tajemník

Jaroslava Jarcovjáková

Administrativa

Drahomíra Jarolimová

Členové výboru

Ing. Ladislav Čech
Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Ing. Petr Bura
Ing. Jaroslav Gilar
Ing. Vít Hudeček
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Dr. Ing. Tomáš Novotný
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Ing. Marta Bílková

Delegáti


Delegáti

0000028
Ing. Jindřich Pater
1100002
Ing. Svatopluk Bijok
1101661
Ing. Radan Sležka
1100117
Ing. Vlastimil Šmiřák
1100157
Ing. Jaroslav Gilar
1100717
Ing. Ladislav Čech
1100101
Ing. Jan Sedláček
1101090
Ing. Petr Dospiva Ph.D.
1102337
Ing. Marta Bílková
1102584
Ing. Vlastimil Reichel
1102818
Dr. Ing. Tomáš Novotný
1200418
Ing. Vít Hudeček
1100036
doc.Ing. Karel Kubečka Ph.D.
1100803
Ing. Petr Bura
1103496
Ing. Renata Zdařilová Ph.D.
1103028
Ing. Jan Buchta
1102650
Ing. Ladislav Zahradníček

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné! Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii. Celková kapacita:  100

Křižovatky architektury 2017

Zveme vás na 9. ročník Křižovatek architektury v Praze.Může architektura měnit svět?Špičkový mexický architekt Alberto Kalach přijal pozvání do Prahy. Alberto Kalach je znám svým nekompromisním přístupem k problematice ekologie a krajiny. Tvoří domy v souzvuku s přírodou, pracuje s vodou, uvědomuje si její úbytek a navrhuje řešení. Zabývá se i problematikou územního plánování.

Zápis č. 5/2017

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 5/2017 z jednání výboru ČKAIT Ostrava konané dne 4. 5. 2017 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech, , Ing. Vít Hudeček, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. Hosté: Kontrola zápisu z minulé schůze výboruZápis ze schůze výboru konané dne 6. 4. 2017 byl schválen bez připomínek.

Zápis č. 4/2017

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 4/2017 z jednání výboru ČKAIT Ostrava konané dne 6. 4. 2017 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vít Hudeček, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Jindřich Pater, Ing. Vlastimil Šmiřák Hosté: Ing. Vlastimil Reichel Kontrola zápisu z minulé schůze výboruZápis ze schůze výboru konané dne 2. 3. 2017 byl schválen bez připomínek.

zápis č.3/2017

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 3/2017 z jednání výboru ČKAIT Ostrava konané dne 2. 3. 2017 Přítomni: Ing. Marta Bílková, Ing. Ladislav Čech, Ing. Jaroslav Gilar, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vít Hudeček, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Hosté: Ing. Vlastimil Reichel Kontrola zápisu z minulé schůze výboruZápis ze schůze výboru konané dne 2. 2. 2017 byl schválen bez připomínek.

Technologické fórum 2017 na veletrhu FOR ARCH

Letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH představí novinku v podobě jednodenního TECHNOLOGICKÉHO FÓRA za účasti předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka, na němž se investoři, projektanti, architekti, developeři i zástupci samosprávy a realizačních firem budou moci seznámit s nejnovějšími technologickými trendy a produkty. Pozornost bude zaměřena na novelu stavebního zákona, chytré budovy a města, včetně problematiky získání odpovídajících dotačních titulů.

Dopravní stavitelství

Oblastní kancelář Ostrava
Hlavní odborné téma : Dopravní stavitelství v rámci vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji Program akce: 1. Audit bezpečnosti pozemních komunikací - kritéria pro posouzení návrhu projektové dokumentace 2. Problematika dopravy v územním plánování 3. Informace k revizím technických předpisů ČSN 73 6101 a TP 135 4. Stanovení dopravního zatížení - dopravně inženýrské modely a výpočty Celková kapacita:  100

Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby oprav

Oblastní kancelář Ostrava
Program semináře: Každá vozovka je během doby své životnosti namáhána a časem se začne z různých příčin porušovat. Některé poruchy vznikají v určité fázi životnosti vozovky zcela zákonitě, některé vznikají jen v případě nekvalitního provedení nebo nepřiměřeného namáhání. Abychom se při vzniku poruch uměli správně orientovat, je znalost druhů poruch, příčin jejich vzniku a následného vývoje velmi důležitá. Pro technicky správný a ekonomicky efektivní způsob opravy vozovky je nezbytný diagnostický průzkum. Celková kapacita:  85

Energetická náročnost budov

Oblastní kancelář Ostrava
Hlavní odborné téma : Celková kapacita:  85

Nové trendy projektování plastových rozvodů a užitečné softwarové nástroje

Oblastní kancelář Ostrava
Seznámení s 3D knihovnami pro program REVIT pro TZB instalace ( rozvody vody a vytápění, rozvody vnitřní gravitační kanalizace a pro rozvody podtlakového odvodnění střech ) a další SW nástroje výrobce plastového potrubí WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Program semináře : 1. BIM/Revit - legislativní budoucnost, podpora a práce s knihovnami 2. TechCon Wavin software - tepelné ztráty, ZTI, podlahové vytápění, rozvody ÚT 3. Nové trendy projektování plastových rozvodů z materiálů PPR a PP-RCT v oblastech ZTI a ÚT 4. Odhlučněná kanalizace a podmínky pro jejich správné navrhování do projektů Celková kapacita:  50