ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Ostrava

Pro okresy

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Bruntál

Telefon

+420 555 508 432

Návštěvní hodiny

PO-STŘ : 8.00-12.00 hod
ČT: 8.00-12.00; 13.30-15.00 hod.


Předseda výboru

Ing. Svatopluk Bijok

Zástupce

Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

Ředitel

Tajemník

Jaroslava Jarcovjáková

Administrativa

Ing. Markéta Slívová Ondrušová

Členové výboru

Ing. Ladislav Čech
Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Ing. Petr Bura
Ing. Jaroslav Gilar
Ing. Vít Hudeček
Dr. Ing. Tomáš Novotný
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Ing. Marta Bílková

Delegáti


Delegáti

0000028
Ing. Jindřich Pater
1100002
Ing. Svatopluk Bijok
1100117
Ing. Vlastimil Šmiřák
1100157
Ing. Jaroslav Gilar
1100717
Ing. Ladislav Čech
1100101
Ing. Jan Sedláček
1101090
Ing. Petr Dospiva Ph.D.
1102337
Ing. Marta Bílková
1102584
Ing. Vlastimil Reichel
1102818
Dr. Ing. Tomáš Novotný
1200418
Ing. Vít Hudeček
1100036
doc.Ing. Karel Kubečka Ph.D.
1100803
Ing. Petr Bura
1103496
Ing. Renata Zdařilová Ph.D.
1103028
Ing. Jan Buchta
1102158
Ing. Vladimír Křístek
1103627
Ing. Lucie Lukášová
1100834
Ing. Lumír Vacula

HL, systémová řešení odtoků pro ploché střechy - terasy, těsnící manžety

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 15.6.2020 se uskuteční seminář na téma "HL, systémová řešení odtoků pro ploché střechy - terasy, těsnící manžety" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Ing. Jaroslav Maňas, technický zástupce firmy. Program semináře: Úvod a seznámení s výrobním programem HL Hutterer Lechner GmbH. Problematika těsnících manžet a stavebních prostupů spodní stavbou. Návaznost na povlakové izolace, bílé vany. Řešení odvodnění plochých střech a nouzových střešních vtoků dle ČSN 756760. Celková kapacita:  50

Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 6.4.2020 se uskuteční seminář na téma "Bezvýkopové technologie pro instalaci nových podzemních vedení" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Ing. Karel Franczyk, Ph.D., AI v oboru geotechnika, místopředseda České společnosti pro bezvýkopové technologie. Program semináře: Celková kapacita:  50

Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách podzemních komunikací

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 16.3.2020 se uskuteční seminář na téma "Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách podzemních komunikací" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Ing. Jan Zajíček, AI v oboru dopravní stavby, člen technické a normalizační komise pro navrhování vozovek, zpracovatel některých norem. Program semináře: Celková kapacita:  50

Požární bezpečnost staveb

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 24.2.2020 se uskuteční seminář na téma " Požární bezpečnost staveb" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, děkan FBI, VŠB - TU Ostrava. Program semináře: 1. Přehled aktuálních a předpokládaných změn v kodexu norem požární bezpečnosti staveb 2. Nové pojetí větrání chráněných únikových cest v ČSN 73 0802 a ČSN 74 0804, včetně ukázky dopadu změn 3. Připravované koncepční změny v oblasti požární bezpečnosti staveb Celková kapacita:  50

Informace o současném stavu rekodifikace stavebního práva (výsledek vypořádání zásadních připomínek)

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 9.3.2020 ve 14.00 hod. se uskuteční seminář na téma "Informace o současném stavu rekodifikace stavebního práva (výsledek vypořádání zásadních připomínek)" ve velkém sále v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí č.5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Odborný garant: JUDr. Miluška Jarošová, MSK, oddělení stavebního řádu. Program semináře: 1. Informace o současném stavu rekodifikace stavebního práva (výsledek vypořádání zásadních připomínek) Celková kapacita:  240

Ocelové konstrukce pro neoceláře

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 17.2.2020 se uskuteční seminář na téma "Ocelové konstrukce pro neoceláře" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13.30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Dr. Ing. Tomáš Novotný, VŠB - TU Ostrava, pedagog, člen ČKAIT. Program semináře: Celková kapacita:  50

Výsledky dotazníkové průzkumu oblasti Ostrava

Oblastní kancelář Ostrava
V měsíci říjny byl rozeslán dotazníkový průzkum " Řekněte to na rovinu " 2 715 členům oblasti Ostrava. Zapojilo se pouze 412 členů. Výsledek průzkumu naleznete v samostatné příloze.

Zápis č. 6/2019

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 6/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 5. 9. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Dr. Ing.Tomáš Novotný, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vlastimil Šmiřák Hosté: Vlastimil Ing. Reichel, Karel Pastuszek 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 6. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 5/2019

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 5/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 4. 6. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Novotný, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vlastimil Šmiřák Hosté: Vlastimil Ing. Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 16. 5. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce

Zápis č. 4/2019

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 4/2019 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 16. 5. 2019 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Novotný, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Hosté: Vlastimil Ing. Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 4. 2019 byl schválen bez připomínek 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce