ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Ostrava

Pro okresy

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Bruntál

Telefon

+420 597 577 132

Fax

+420 597 577 132

Návštěvní hodiny

PO-PÁ 8:00-12:00 hod
Upozornění: oblastní kancelář ČKAIT Ostrava bude uzavřena od 21. do 31. 12. 2016 z důvodu čerpání dovolené.

Předseda výboru

Ing. Svatopluk Bijok

Zástupce

Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

Ředitel

Tajemník

Jaroslava Jarcovjáková

Administrativa

Drahomíra Jarolimová

Členové výboru

Ing. Ladislav Čech
Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Ing. Petr Bura
Ing. Jaroslav Gilar
Ing. Vít Hudeček
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Dr. Ing. Tomáš Novotný
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Ing. Marta Bílková

Delegáti


Delegáti

0000028
Ing. Jindřich Pater
1100002
Ing. Svatopluk Bijok
1101661
Ing. Radan Sležka
1100117
Ing. Vlastimil Šmiřák
1100157
Ing. Jaroslav Gilar
1100717
Ing. Ladislav Čech
1100101
Ing. Jan Sedláček
1101090
Ing. Petr Dospiva Ph.D.
1102337
Ing. Marta Bílková
1102584
Ing. Vlastimil Reichel
1102818
Dr. Ing. Tomáš Novotný
1200418
Ing. Vít Hudeček
1100036
doc.Ing. Karel Kubečka Ph.D.
1100803
Ing. Petr Bura
1103496
Ing. Renata Zdařilová Ph.D.
1103028
Ing. Jan Buchta
1102650
Ing. Ladislav Zahradníček

Dozory ve výstavbě

Oblastní kancelář Ostrava
Technický dozor stavebníka, stavební dozor staveb svépomocí, státní dozor SÚ, autorský dozor projektanta. Kvalifikace, povinnosti, vazby rozhodujících účastníků výstavby" Pr, SV, koordinátor BOZP na staveništi, TDS, SDo, autorizovaný inspektor Odborný garant: Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT Místo konání: Dům techniky Ostrava, Mariánské nám. č. 5, Ostrava-Mar. Hory Datum konání: 19. 06. 2017 od 14,00 hod. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení Celková kapacita:  85

Zápis č. 2/2017

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 2/2017 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 2. 2. 2017 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný, Hosté: Ing. Vlastimil Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 5. 1. 2017 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Připravované akce

Zápis č. 1/2017

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 1/2017 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 5. 1. 2017 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vlastimil Šmiřák Ing. Jindřich Pater, Hosté: Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Ladislav Zahradníček 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 13.12. 2016 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Připravované akce

Valná hromada 2017

Oblastní kancelář Ostrava
Valná hromada ČKAIT oblasti Ostrava se konala 16. 1. 2017 v Domě kultury města Ostravy.

Zápis č. 10/2016

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 10/2016 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 13.12. 2016 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Bura, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vít Hudeček, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vlastimil Šmiřák Hosté: Ing. Vlastimil Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 3.11. 2016 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce:

Zápis č. 9/2016

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 9/2016 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 3.11. 2016 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Bura, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Vít Hudeček, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Ing., Renata Zdařilová, Ph.D., Hosté: Ing. Vlastimil Reichel, Ing. Vlastimil Šmiřák 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 6.10. 2016 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Připravované akce:

VH 2017

Oblastní kancelář Ostrava
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě oblasti Ostrava, která se bude konat v pondělí dne 16. ledna 2017 ve 14,30 hodin v Domě kultury města Ostravy, ul. 28. října 124 ve Společenském sále Program: 1. Zahájení a uvítání hostů 2. Schválení programu jednání 3. Volba komisí: mandátová, návrhová, volební 4. Zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2016, plán činnosti na rok 2017 5. Vystoupení hostů 6. Zpráva dozorčí rady regionu 7. Zpráva mandátové komise

Seminář - Nerezové čistírny odpadních vod Stainless Cleaner

Oblastní kancelář Ostrava
Cílem semináře je seznámit účastníky s výrobním portfoliem nerezových čistíren odpadních vod Stainless Cleaner počínaje balenými domovními čistírnami a konče technologickými vestavbami pro komunální čistírny odpadních vod s kapacitou do 10 000 EO, včetně bližšího popisu zařízení používaných na těchto ČOV (např. Celková kapacita:  48

Seminář - Navrhování vozovek

Oblastní kancelář Ostrava
Pochopení principu navrhování vozovek je základem pro práci každého projektanta. Důležitá je též znalost správného zpracování základních údajů pro návrh vozovky ( dopravní zatížení, únosnost podloží, klimatické podmínky, zohlednění dopravního významu komunikace ). Způsob návrhu vozovky včetně práce s katalogem vozovek podle TP 170 - Dodatek ( 2010 ) je proto potřeba náležitě vysvětlit. Odborný garant: Ing. Jan Zajíček, AI v oboru dopravní stavby, člen technické normalizační komise pro navrhování vozovek, zpracovatel některých norem Datum konání: 29. května 2017 ( pondělí ) od 13,00 hod. Celková kapacita:  81

Zápis č. 8/2016

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 8/2016 ze schůze výboru ČKAIT Ostrava konané dne 6.10. 2016 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Petr Bura, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Ladislav Čech, Ing. Vít Hudeček, doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Ing., Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vlastimil Šmiřák Hosté: Ing. Vlastimil Reichel 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 1. 9. 2016 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Připravované akce: