Oblastní kancelář Ostrava | ČKAIT
ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Ostrava

Pro okresy

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Bruntál

Telefon

+420 555 508 432

Fax

Návštěvní hodiny

PO-PÁ 8:00-12:00 hod
NEPŘEHLÉDNĚTE: oblastní kancelář bude uzavřena v době od 27. 8. do 31. 8. 2018 z důvodu stavebních úprav - výměna oken.
Děkujeme za pochopení.

Předseda výboru

Ing. Svatopluk Bijok

Zástupce

Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

Ředitel

Tajemník

Jaroslava Jarcovjáková

Administrativa

Drahomíra Jarolimová

Členové výboru

Ing. Ladislav Čech
Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Ing. Petr Bura
Ing. Jaroslav Gilar
Ing. Vít Hudeček
Dr. Ing. Tomáš Novotný
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Ing. Marta Bílková

Delegáti


Delegáti

0000028
Ing. Jindřich Pater
1100002
Ing. Svatopluk Bijok
1100117
Ing. Vlastimil Šmiřák
1100157
Ing. Jaroslav Gilar
1100717
Ing. Ladislav Čech
1100101
Ing. Jan Sedláček
1101090
Ing. Petr Dospiva Ph.D.
1102337
Ing. Marta Bílková
1102584
Ing. Vlastimil Reichel
1102818
Dr. Ing. Tomáš Novotný
1200418
Ing. Vít Hudeček
1100036
doc.Ing. Karel Kubečka Ph.D.
1100803
Ing. Petr Bura
1103496
Ing. Renata Zdařilová Ph.D.
1103028
Ing. Jan Buchta
1102158
Ing. Vladimír Křístek
1103627
Ing. Lucie Lukášová
1102076
Ing. Petra Pospíšilová

VELETRH: Dřevostavby 2019

Veletrh Dřevostavby 2019 se koná v termínu 7. - 10. 2. 2019 na výstavišti Praha 7-Holešovice. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

VELETRH: Střechy Praha 2019

Veletrh Střechy Praha 2019 se koná v termínu 7. - 9. 2. 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha 9-Letňany. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2019

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT upozorňuje na změnu termínu Stavebního veletrhu Brno 2019 z tradičního dubna na únor! V roce 2019 se veletrh v Brně koná ve dnech 27. 2. – 2. 3.! __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

KONFERENCE: TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie

Zahajovací konferencí mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH  je konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie. Program konference, pokyny k registraci a aktuální informace naleznete na stránkách Fóra. 

VELETRH: FOR ARCH 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který se koná v termínu 18. – 22. září 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA (Praha 9-Letňany).

POZOR ZRUŠENO !! Exkurze na vodní dílo Šance

Oblastní kancelář Ostrava
Cílem dlouho připravované VD Šance je uvedení vodního díla do bezpečného stavu, posílení povodňové ochrany a zajištění spolehlivé dodávky vody pro pitné účely, ale i nadlepšování průtoků v tocích. Rekonstrukce byla zahájena počátkem září 2015 a dokončení je naplánováno na listopad 2018. Termín konání : 11. 9. 2018 Autobus bude přistaven ve 13.00 hod. na parkovišti před Domem kultury města Ostravy, odjezd ve 13.15 hod. Předpokládaný návrat mezi 17.00-18.00 hod. Exkurze je zařazena do CŽVAO a je hodnocena 1 bodem. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Celková kapacita:  42

Impregnace ( technická ochrana ) konstrukčního dřeva

Oblastní kancelář Ostrava
Dřevo je ve stavebnictví stále používaný a nenahraditelný materiál, a to jak v exteriéru, tak interiéru. Proč nepodceňovat při novostavbách nebo rekonstrukcích nejen dřevěných objektů prevenci proti napadení škůdci ( hmyz, houby, plísně ) již ve fázi projekční přípravy. Jaký je vývoj evropské legislativy v oblasti impregnace dřeva. Co vše brát v úvahu při výběru impregnačních prostředků sloužících k ochraně dřeva. Nejnovější trendy v chemické ochraně dřeva. Proč počítat s impregnací dřeva už ve fázi projekční přípravy? Legislativní kotvy: Celková kapacita:  53

Recyklace v silničním stavitelství a prokazování shody u nakupovaných materiálů

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář je zaměřen na vznik a používání recyklovaných materiálů, přehled některých recyklačních technologií a souvisejících předpisů se zaměřením na recyklační technologie za studena podle TP 208. Někteří výrobci nemají správnou představu, jak své výrobky správně pojmenovat a uvést na trh, někteří odběratelé zase chybují při specifikaci svých požadavků na tyto výrobky. Přednášející : Ing. Jan Zajíček , AI v oboru dopravní stavby, člen technické a normalizační komise pro navrhování vozovek, zpracovatel některých norem Celková kapacita:  85

Nejnovější způsoby vytápění občanských a průmyslových objektů pomocí topného systému využívajícího sálání tepla.

Oblastní kancelář Ostrava
Naše společnost TEMPERO, s.r.o., která spolupracuje s profesorem RNDr. Pavlom Koštialem Ph.D. z VŠB-TU, který je současně garantem akademické sekce v oblasti výzkumu a vývoje materiálů aplikovaných pro technologie infravytápění pomocí infrapanelů, které exklusivně prodáváme v České republice od výrobce společnosti FIRST Heating. Celková kapacita:  85

Zápis č. 4/2018

Oblastní kancelář Ostrava
Zápis č. 4/2018 ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 4. 4. 2018 Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný Ing. Renata Zdařilová,Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar,Ing. Vlastimil Šmiřák, Ing. Jindřich Pater, Hosté: Ing. Vlastimil Reichel, Karel Pastuszek 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru Zápis ze schůze výboru konané dne 1. 3. 2018 byl schválen bez připomínek. 2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob  Realizované akce