ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Praha

Pro okresy

Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk, Praha hl. m., Praha východ, Praha západ, Příbram, Rakovník

Telefon

+420 227090121

Fax

+420 227090120

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:30-15:30 hodin
ST 9:00-12:00, 13:30-17:00 hodin

Předseda výboru

Ing. Ladislav Bukovský

Zástupce

Ing. Milan Komínek, Ing. Michael Trnka, CSc., ml.

Ředitel

Tajemník

Ing. Lenka Wiatrová (l. 128)

Administrativa

Simona Matysová (l. 121)

Členové výboru

Ing. Jan Bořek
Ing. Jaroslav Jelínek
Ing. Lubomír Keim, CSc.
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Ing. Eva Patáková
Ing. Jaroslav Synek
Ing. Vladimíra Špačková
Ing. Michael Trnka, CSc., ml.

Delegáti

SEMINÁŘ SVI: Příroděblízká protipovodňová opatření x revitalizace vodních toků

V rámci semináře budou definovány základní principy příroděblízkých protipovodňových opatření (PBPO) a revitalizace vodních toků (RVT); budou porovnány rozdíly v přístupu a návrhu obou typů opatření v krajině a na korytech vodních toků. Součástí semináře je i představení aktualizované metodiky Operačního programu životního prostředí (OPŽP) pro příroděblízká protipovodňová opatření.  PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc., Ing. Pavel Marek, Ing. Celková kapacita:  65

Pozvánka na výjezdní zasedání výboru oblasti Praha dne 25.10.2018

Oblastní kancelář Praha
Pozvánkana výjezdní zasedánívýboru oblasti Praha České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a autorizovaných osob okresu Příbram,které se koná ve čtvrtek 25.10.2018 od 14.00 hod.na Svaté Hoře u Příbrami – Svatá Hora 591, 261 01 Příbram IIÚvodní slovo předsedy výboru oblasti Ing.

Seminář OK Praha – Vybrané vady, poruchy a nedostatky staveb

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Přednáška-Významné pražské vltavské silniční mosty a jejich stav

Oblastní kancelář Praha
Pozvánkak účasti na přednášce „Významné pražské vltavské silniční mosty a jejich stav“ kterou pořádáČSSI – oblastní pobočka Praha ve spolupráci s oblastí ČKAIT Praha. 

Seminář OK Praha – Okružní křižovatky v ČR 1998-2018

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Dozory ve výstavbě, požadavky na stavby, požadavky na kvalifikaci

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Stavebně historický průzkum a jeho význam pro projektování

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Petr Macek, Ph.D., Mgr. Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Ochrana staveb proti radonu

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Jaroslav Slovák, Státní úřad pro jadernou bezpečnostMgr. Aleš Froňka, Ph.D., Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Prahadoc. Ing. Celková kapacita:  70