ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Praha

Pro okresy

Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk, Praha hl. m., Praha východ, Praha západ, Příbram, Rakovník

Telefon

+420 227090121

Fax

+420 227090120

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:30-15:30 hodin
ST 9:00-12:00, 13:30-17:00 hodin

Předseda výboru

Ing. Ladislav Bukovský

Zástupce

Ing. Milan Komínek

Ředitel

Tajemník

Ing. Lenka Wiatrová (l. 128)

Administrativa

Simona Matysová (l. 121)

Členové výboru

Ing. Jan Bořek
Ing. Jaroslav Jelínek
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Ing. Jan Matějka
Ing. Eva Patáková
Ing. Vladimíra Špačková
Ing. Michael Trnka, CSc., ml.

Delegáti

Seminář OK Praha – Vyhláška č. 405/2017 Sb.

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  65

Seminář OK Praha – Stavební zákon po novele

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Žanet Hadžić, MMR ČR  Anotace:Novela stavebního zákona – zákon č. Celková kapacita:  70

Zápis č. 10/2017 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 11.12.2017

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Milan Komínek, Ing. Jan Matějka, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Eva Patáková, Ing. Vladimíra Špačková (částečně), Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka Wiatrová Zahájení jednáníIng.

Přehled akcí CŽV OK Praha ‒ jaro 2018

Oblastní kancelář Praha
P.č.SeminářTermínPřednášejícíModerujeObsazenost1.

Seminář OK Praha – Snižování energetické náročnosti budov s programem Nová zelená úsporám

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Kompozitní výztuže betonových konstrukcí (komerční)

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. František Girgle, Ph.D., Ústav betonových a zděných konstrukcí, FAST VUT v Brně, Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Použití nepálené hlíny ve stavebnictví

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

novela vyhlášky č. 499/2006 Sb. - tisková zpráva MMR

Oblastní kancelář Praha
Projednávání vyhlášky bylo ukončeno a byla zaslána k vyhlášení ve Sbírce zákonů.Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti zveřejňuje pracovní text novelizace vyhlášky s vyznačením změn.Tento pracovní text slouží jako studijní materiál na seminář OK Praha - "Novela stavebního zákona a prováděcích vyhlášek" dne 14.12.2017.Text je ke stažení v přiloženém souboru.

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018 je zaměřeno na poruchy a vady dřevěných konstrukcí střech, a to v oblasti konstrukčně statické, tepelně technické se zaměřením na oblast kondenzace vodní páry a v oblasti chyb při provádění staveb. Součástí přednášek bude i postavení technického dozoru při provádění staveb v kontextu novely stavebního zákona. Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami. PROGRAM:

SEMINÁŘ: Odborné vedení stavby

Oprávnění k provádění staveb, povinnosti zhotovitele stavby, přípustnost stavby, poznatky z kontrolní činnosti stavebních úřadů. -------------- PŘEDNÁŠEJÍCÍ: zaměstnanec MMR MÍSTO KONÁNÍ: Dům ČKAIT, posluchárna v 1. patře, Sokolská 15, Praha 2 DATUM A ČAS KONÁNÍ: 30. května 2018, od 14 hod. ORGANIZAČNÍ GARANT: Ivana Peřková, tel. 227 090 213, e-mail: iperkova@ckait.cz Celková kapacita:  65