ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Praha

Pro okresy

Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk, Praha hl. m., Praha východ, Praha západ, Příbram, Rakovník

Telefon

+420 227090121

Fax

+420 227090120

Návštěvní hodiny

PO 9:00-12:00, 13:30-15:30 hodin
ST 9:00-12:00, 13:30-17:00 hodin

Předseda výboru

Ing. Ladislav Bukovský

Zástupce

Ing. Milan Komínek

Ředitel

Tajemník

Ing. Lenka Wiatrová (l. 128)

Administrativa

Simona Matysová (l. 121)

Členové výboru

Ing. Jan Bořek
Ing. Jaroslav Jelínek
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Ing. Jan Matějka
Ing. Eva Patáková
Ing. Vladimíra Špačková
Ing. Michael Trnka, CSc., ml.

Delegáti

SEMINÁŘ: Bezpečnost silničního provozu

Česká republika se v posledních letech v rámci Evropské unie umisťuje na posledních příčkách stupnice úrovně bezpečnosti silničního provozu. V porovnání s ostatními členy EU klesají v ČR počty nejzávažnějších následků dopravních nehod pomalejším tempem. Cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu nejsou dlouhodobě naplňovány. Ačkoliv se na vzniku dopravní nehody neodráží pouze stav pozemní komunikace, ale především chování řidiče a technický stav vozidla, mají naše pozemní komunikace stále deficit v otázce bezpečného dopravního prostoru. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí

Seminář a webinář na téma Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí.PROGRAM: Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT pořádá seminář, který se zabývá prokazováním shody u nakupovaných materiálů, zásadami odběru štěrkodrtí, problémy při posuzování únosnosti podloží, využitím místních materiálů a doprovodných produktů, problémem vrstev stmelených hydraulickými pojivy atd.PROGRAM: Celková kapacita:  70

Zápis č. 5/2017 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 15. 5. 2017

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Matějka, Ing. Milan Komínek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Marek Novotný, Ph.D. (částečně), Ing. Michael Trnka ml., CSc. (částečně), Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing. Eva Patáková, Ing.

Zápis č. 4/2017 z výjezdního zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT a autorizovaných osob okresu Rakovník ze dne 6.4.2017

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Matějka, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jan Bořek (částečně), Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Eva Patáková, Ing. Lenka Wiatrová + 17 AO okresu Rakovník (14,8 %)Omluveni:Ing.

Exkurze - Svatá Hora u Příbrami

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. arch. Celková kapacita:  40

Stavební zákon a požadavky na výstavbu

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Právní problematika v oblasti řešení reklamací, vad a poruch staveb, včetně soudních konsekvencí

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Marek Novotný, Ph.D., JUDr. Celková kapacita:  70

Zápis č. 3/2017 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 13.3.2017

Oblastní kancelář Praha
Přítomni:Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Matějka, Ing. Milan Komínek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jan Bořek, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka WiatrováOmluveni:Ing.