ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Ústí nad Labem

Pro okresy

Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Telefon

+420 475 220 137

Fax

+420 475 220 137

Návštěvní hodiny

PO 8:00-15:00
ST 8:00-15:00

Předseda výboru

Ing. Martin Mandík

Zástupce

Mgr. Ing. David Jedinák

Ředitel

Tajemník

Bc. Veronika Pakantlová

Administrativa

Členové výboru

Ing. Zdeněk Avenarius
Anita Bartlová
Ing. Josef Dvorský
Ing. Josef Filip
Václav Fůs
Ing. Petr Hajdina
Ing. Jaroslav Vrba
Ing. Luděk Sahulka

Delegáti


Delegáti

0400465
Anita Bartlová
0401167
Ing. Josef Dvorský
0401915
Ing. Josef Filip
0300943
Václav Fůs
0401526
Ing.Mgr. David Jedinák
0400005
Ing. Martin Mandík
0402230
Ing. Luděk Sahulka
0400363
Ing. Petr Sinkule
0400138
Ing. Jiří Zima
0300227
MIng. Václav Brožka
0400450
Ing. Zdeněk Zeman

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 14.6.2017

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 14.6.2017 je připojen v příloze.

VELETRH - FOR ARCH 2017

Zveme Vás na 28. mezinárodní veletrh FOR ARCH 2017, který se koná na výstavišti PVA EXPO, Praha 9-Letňany.

Technologické fórum 2017 na veletrhu FOR ARCH

Letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH představí novinku v podobě jednodenního TECHNOLOGICKÉHO FÓRA za účasti předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka, na němž se investoři, projektanti, architekti, developeři i zástupci samosprávy a realizačních firem budou moci seznámit s nejnovějšími technologickými trendy a produkty. Pozornost bude zaměřena na novelu stavebního zákona, chytré budovy a města, včetně problematiky získání odpovídajících dotačních titulů. Vstup zdarma na základě on-line registrace.

Z rozhodnutí soudů - příklady ze soudní praxe IV.

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ - PŘÍKLADY ZE SOUDNÍ PRAXE IV.", který se koná dne 11.12.2017 od 13:00 hodin v Paláci ZDAR v 5. NP, v zasedací místnosti OK ČKAIT Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem. Program akce: Příklady z rozhodnutí soudů ve stavebních kauzách a sporech, rozbor judikátů Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR. Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  18

Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "POKROČILÉ METODY ŘEŠENÍ DETAILŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ", který se koná dne 21.11.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program semináře: Pokročilé řešení detailů betonových a ocelových konstrukcí, nové numerické metody a postupy řešení poruchových oblastí. Přednášející: Ing. Ondřej Perháč, společnost IDEA RS, s.r.o. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

Novinky na trhu - potrubní systémy z plastů pro rozvody teplé a studené vody, podlahového topení a tlakového vzduchu v ČR

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "NOVINKY NA TRHU - POTRUBNÍ SYSTÉMY Z PLASTŮ PRO ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY, PODLAHOVÉHO TOPENÍ A TLAKOVÉHO VZDUCHU V ČESKÉ REPUBLICE", který se koná dne 7.11.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Novinky na trhu - potrubní systémy z plastů pro rozvody teplé a studené vody, podlahového topení a tlakového vzduchu v České republice. Přednášející: Ing. Hynek Stejskal, společnost HP TREND, s.r.o. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

Pojištění autorizovaných osob - členů ČKAIT

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "POJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB - ČLENŮ ČKAIT", který se koná dne 31.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Základní pojištění, možnosti rozšíření, řešení škodních událostí, skupinové pojištění. Přednášející: Ing. Petra Bartoníčková. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

Hydrické rekultivace důlních děl

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "HYDRICKÉ REKULTIVACE DŮLNÍCH DĚL", který se koná dne 24.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Specifikace projekčních a rekultivačních prací a zásahů do krajiny, možnosti využití retence vody. Přednášející: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Martin David, Ing. Jiří Zima. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

Energetická náročnost budov 2017

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 2017", který se koná dne 17.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ustí nad Labem. Program akce: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie 2017, legislativní požadavky plynoucí ze změn zákona č. 406/2000 Sb., vliv návrhu tepelně technických vlastností konstrukcí obvodového pláště budov na energetické hodnocení budovy s téměř nulovou spotřebou energie, efektivní větrání pro zdravé obytné prostředí, koncepce udržitelných obytných celků a jeich infrastruktura. Přednášející: prof. Ing. Celková kapacita:  80

Dozor na stavbě - autorský, technický, stavební

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "DOZOR NA STAVBĚ - AUTORSKÝ, TECHNICKÝ, STAVEBNÍ", který se koná dne 9.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Právní rámec výkonu činnosti jednotlivých dozorů, postavení AO, obsah a vymezení činnosti dozoru autorského, technického a stavebního, odpovědnost jednotlivých dozorů. Přednášejí: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60