ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Ústí nad Labem

Pro okresy

Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Telefon

+420 475 220 137; 736 781 973

Návštěvní hodiny

PO 8:00-15:00
ST 8:00-15:00

V pondělí 16.12.2019 úřední hodiny výjimečně od 12:00 hodin z důvodu konání semináře.

Předseda výboru

Ing. Martin Mandík

Zástupce

Ing. Jaroslav Vrba

Ředitel

Tajemník

Bc. Veronika Pakantlová

Administrativa

Členové výboru

Ing. Venuše Brunclíková, MBA
Ing. Josef Filip, Ph.D.
Václav Fůs
Ing. Petr Hajdina
Mgr. Ing. David Jedinák
Ing. Radek Pešout
Ing. Luděk Sahulka
Ing. Jiří Zima

Delegáti


Delegáti

0401158
Ing. Venuše Brunclíková
0401915
Ing. Josef Filip
0300943
Václav Fůs
0401410
Ing. Petr Hajdina
0401526
Ing.Mgr. David Jedinák
0400005
Ing. Martin Mandík
0402049
Ing. Radek Pešout
0402230
Ing. Luděk Sahulka
0400748
Ing. Jaroslav Vrba
0400138
Ing. Jiří Zima
0400118
Ing. Vojtěch Plánička
0400733
Ing. Tomáš Rapp

Impregnace (chemická ochrana) konstrukčního dřeva

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "IMPREGNACE (CHEMICKÁ OCHRANA) KONSTRUKČNÍHO DŘEVA", který se koná dne 27.5.2020 od 13:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Jaroslav STRNADEL, Ph.D., Ing. Lenka PLEVOVÁ Celková kapacita:  90

Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A KONTROLA VÝKOPŮ A ZÁSYPŮ RÝH PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE VOZOVKÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ", který se koná dne 28.4.2020 od 13:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Jan ZAJÍČEK, APT SERVIS Program semináře: Celková kapacita:  90

Instalace v budovách

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "INSTALACE V BUDOVÁCH", který se koná dne 15.4.2020 od 10:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Zuzana VYORALOVÁ, Ph.D. Celková kapacita:  90

Navrhování vozovek

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK", který se koná dne 31.3.2020 od 13:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Jan ZAJÍČEK, APT SERVIS Program semináře: Vysvětlení principu navrhování vozovek, získání vstupních údajů, návrhová metoda podle TP 170 a její Dodatek (2010), práce s katalogem vozovek a součastné problémy. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 kreditním bodem. Celková kapacita:  90

Vedení stavebního deníku

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU", který se koná dne 12.3.2020 od 10:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Ludmila ZAHRADNICKÁ, CSc., poradce a auditor v řízení kvality ve stavebnictví Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol- být stěžejním dokumentem realizované stavby. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu. Celková kapacita:  90

Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA - JEHO POSTAVENÍ A ÚLOHA", který se koná dne 5.3.2020 od 10:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Ludmila ZAHRADNICKÁ, CSc., poradce a auditor v řízení kvality ve stavebnictví Celková kapacita:  90

Stavby dopravní infrastruktury

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební a dopravní Děčín, p.o. Vás zve na dvoudenní seminář "STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY", který se koná 26.2. - 27.2.2020 v prostorách školy VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p.o., Čsl. armády 10. Bližší informace na www.prumkadc.cz nebo na tel.: 412 516 136 či e-mailu: pavla.reimerova@prumkadc.cz. Seminář je v rámci CŽV členů ČKAIT hodnocen 2 kreditními body. Celková kapacita:  140

Hospodaření vodou

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "HOSPODAŘENÍ VODOU", který se koná dne 19.2.2020 od 10:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Zuzana VYORALOVÁ, Ph.D. Problematika hospodaření s vodou je v současné době velmi diskutované téma. Otázka zdrojů vody, kvality vody a možnosti dalšího využití vody jsou velmi aktuální a přímo korespondují se změnami klimatu. S vodou (a to především pitnou vodou) je nutné hospodařit velmi šetrně, a proto je nezbytné hledat nové možnosti její úspory a jejího zpětného využití. Celková kapacita:  90

Valná hromada 2020 - OK ČKAIT Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Vážení členové OK ČKAIT Ústí nad Labem, zveme Vás na valnou hromadu oblasti Ústí nad Labem, která se koná dne 13.1.2020 od 15:00 hodin v Národním domě, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem. Přejeme Vám krásné a pohodové vánoční svátky a všechno nejlepší v novém roce 2020. Celková kapacita:  140

Změna úředních hodin ve dnech 18.11.2019 a 20.11.2019

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Úřední hodiny kanceláře OK ČKAIT Ústí nad Labem budou ve dnech 18.11.2019 a 20.11.2019 výjimečně od 11:30 hodin z důvodu konání semináře. Děkujeme za pochopení.