ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Ústí nad Labem

Pro okresy

Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Telefon

+420 475 220 137

Návštěvní hodiny

PO 8:00-15:00
ST 8:00-15:00

Předseda výboru

Ing. Martin Mandík

Zástupce

Ing. Jaroslav Vrba

Ředitel

Tajemník

Bc. Veronika Pakantlová

Administrativa

Členové výboru

Ing. Venuše Brunclíková, MBA
Ing. Josef Filip, Ph.D.
Václav Fůs
Ing. Petr Hajdina
Mgr. Ing. David Jedinák
Ing. Radek Pešout
Ing. Luděk Sahulka
Ing. Jiří Zima

Delegáti


Delegáti

0401158
Ing. Venuše Brunclíková
0401915
Ing. Josef Filip
0300943
Václav Fůs
0401410
Ing. Petr Hajdina
0401526
Ing.Mgr. David Jedinák
0400005
Ing. Martin Mandík
0402049
Ing. Radek Pešout
0402230
Ing. Luděk Sahulka
0400748
Ing. Jaroslav Vrba
0400138
Ing. Jiří Zima
0400118
Ing. Vojtěch Plánička
0400733
Ing. Tomáš Rapp

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 25.3.2019

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 25.3.2019, je připojen v příloze.

Webinář - Hodnocení existujících dřevěných a ocelových konstrukcí

Přednášející:Ing. R. Fojtík, Ph.D.; doc. Ing. P. Celková kapacita:  200

Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení + vybrané problémy ze stavebního práva

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NAHRAZUJÍCÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ + VYBRANÉ PROBLÉMY ZE STAVEBNÍHO PRÁVA", který se koná dne 19.6.2019 od 9:30 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: JUDr. Eva KUZMOVÁ, právník odboru územního plánování a stavebního řádu Celková kapacita:  90

Webinář: Požární bezpečnost staveb

Kancelář Komory
Přednášející:pplk. Ing. Michal Valouch – odbor stavebně technické prevence, MV-GŘ HZS ČRkpt. Ing. Celková kapacita:  200

Publikace "100 STALETÝCH MOSTŮ NA STŘEDOVĚKÝCH KUPECKÝCH CESTÁCH" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: Petr Vlček Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2019 Formát, počet stran: 148 x 210 mm, brožovaná, 220 stran Cena: 390,-- Kč pro odbornou veřejnost 340,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis:

Webinář - Duševní vlastnictví ve stavebnictví

Přednášející:Ing. Karel Čada, Prom. práv. Celková kapacita:  170

Publikace "ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY S KOMENTÁŘEM" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor úvodu: Ing. Danka Makalová Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2019 Formát, počet stran: A5, brožovaná, 204 stran Cena: 210,-- Kč pro odbornou veřejnost 160,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: Nová publikace obsahuje úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ("živnostenský zákon"), základní normy upravující v ČR podmínky živnostenského podnikání, ve znění podle stavu k 1.1.2019.

Publikace "STANOVENÍ MINIMÁLNÍ NÁVRHOVÉ SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: Ing. Linda Veselá, Ph.D. (textová část), Ing. Jan Klečka (výpočetní pomůcka) Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., 2018 Formát: A4, vazba V1, počet stran 16, tab. 9, obr. 4 Cena: 110,-- Kč pro odbornou veřejnost 90,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: Stanovení bezpečné návrhové světlé výšky tak, aby po realizaci byly bezpečně splněny požadavky právních předpisů. Navýšení je stanoveno na základě výpočtového postupu mezních geometrických odchylek světlé výšky místností. Technický standard je určen pro projektanty i zhotovitele.

KONFERENCE: Inženýrský den 2019 - Hospodaření vodou

ČKAIT a ČSSI organizují již tradičně konferenci Inženýrský den 2019. V letošním roce na téma Hospodaření vodou.  U příležitosti Inženýrského dne bude vydána stejnojmenná ročenka - Stavební kniha 2019.

Publikace "OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA VE VÝSTAVBĚ - 3. vydání" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Auto: Petr Serafín, Zdeňka Fialová Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2018 Formát, počet stran: A5, brožovaná, 176 stran Cena: 260,-- Kč pro odbornou veřejnost 210,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: