ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Ústí nad Labem

Pro okresy

Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Telefon

+420 475 220 137

Fax

+420 475 220 137

Návštěvní hodiny

PO 8:00-15:00
ST 8:00-15:00

Předseda výboru

Ing. Martin Mandík

Zástupce

Ing. Jaroslav Vrba

Ředitel

Tajemník

Bc. Veronika Pakantlová

Administrativa

Členové výboru

Ing. Venuše Brunclíková
Ing. Josef Filip, Ph.D.
Václav Fůs
Ing. Petr Hajdina
Mgr. Ing. David Jedinák
Ing. Radek Pešout
Ing. Luděk Sahulka
Ing. Jiří Zima

Delegáti


Delegáti

0401158
Ing. Venuše Brunclíková
0401689
Ing. Tomáš Bursík
0401558
Ing. Martin David
0401915
Ing. Josef Filip
0300943
Václav Fůs
0401526
Ing.Mgr. David Jedinák
0400005
Ing. Martin Mandík
0401243
Ing. Petr Plichta
0402230
Ing. Luděk Sahulka
0400748
Ing. Jaroslav Vrba
0400138
Ing. Jiří Zima

Publikace "ROZSAH POŽADAVKŮ PRO OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PŘEDPISŮ PODLE ZÁKONA č. 360/1992 Sb. 15. VYDÁNÍ" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: kolektiv autorů Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, Praha 2017 Formát, počet stran: A5, brož., 180 stran Cena: 265,-- Kč pro odbornou veřejnost 190,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: 15. aktualizované vydání publikace obsahuje zkušební otázky, které jsou uspořádané do 18 oborů. Soubor otázek a ověřených odpovědí může sloužit nejen jako příručka k autorizační zkoušce, ale i jako příručka při řešení každodenních problémů ve stavební praxi.

Publikace "STAVEBNÍ ZÁKON 183/2006 VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM K 1.1.2018" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Vydavatel, rok vydání: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., 2017 Formát, počet stran: A5, vazba V2, str. 204 ISBN: 978-80-87438-92-3 Cena: 210,-- Kč pro odbornou veřejnost 160,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: Ke dni 31.7.2017 byl stavební zákon celkem 22x novelizován. Publikace obsahuje úplné znění zákona (po zapracování všech změn) k tomuto datu. V textu úvodního komentáře je přehled a informace k vybraným novelám a cenný přehled dalších prováděcích předpisů.

Publikace "REKONSTRUKCE AREÁLU KOLONÁDY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH VE VZPOMÍNKÁCH PROJEKTANTA" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: Pavel Janeček Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2017 Formát, počet stran: B5, vazba brožovaná, 148 stran Cena: 390,-- Kč pro odbornou veřejnost 330,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis:

Zápis a usnesení z VH 2018 OK ČKAIT Ústí nad Labem + 1. zápis z jednání výboru

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z valné hromady a usnesení z valné hromady OK ČKAIT Ústí nad Labem, včetně 1. zápisu z jednání výboru v rámci VH, konané dne 15.1.2018 je připojen v příloze.

Zápis z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT dne 13.12.2017

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Zápis z výjezdního zasedání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 13.12.2017 je připojen v příloze.

Přínos a nová praxe při využití plánů BOZP na staveništi

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "PŘÍNOS A NOVÁ PRAXE PŘI VYUŽITÍ PLÁNŮ BOZP NA STAVENIŠTI", který se koná dne 24.4.2018 od 13:00 hodin. Místo konání bude upřesněno. Přednášející: Petr Slavík, GridServices, s.r.o. Program akce: 1. Proč plány BOZP na staveništích v ČR 2. Role koordinátora BOZP na staveništi při zpracování a aktualizacích plánu BOZP 3. PD a její přínos ke zlepšování bezpečnostních a zdravotních podmínek zaměstnanců na staveništích 4. Přínos plánu BOZP ke zlepšování bezpečnostních a zdravotních podmínek zaměstnanců na staveništích Celková kapacita:  60

Nové trendy v projektování plastových rozvodů a užitečné softwarové nástroje, Informační modely výrobků v BIM

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "NOVÉ TRENDY V PROJEKTOVÁNÍ PLASTOVÝCH ROZVODŮ A UŽITEČNÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE, INFORMAČNÍ MODELY VÝROBKŮ V BIM", který se koná den 10.4.2018 od 13:00 hodin. Místo konání bude upřesněno. Přednášející: Ing. Pavel Seidl; Ing. Ivo Valeš , WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Program akce: 1. BIM/Revit - legislativní budoucnost, podpora a práce s knihovnami 2. TechCon Wavin software - tepelné ztráty, ZTI, podlahové vytápění, rozvody ÚT 3. Nové trendy projektování plastových rozvodů z materiálů PPR a PP-RCT v oblastech ZTI a ÚT Celková kapacita:  60

Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA", který se koná dne 27.3.2018 od 13:00 hodin. Místo konání bude upřesněno. Přednášející: Mg. Jana Machačková, MMR ČR. Program akce: 1. Nové pojetí společného územního a stavebního řízení 2. Územní řízení/společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí 3. Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 4. Změna v konstrukci posuzování záměru žadatele, orgán územního plánování jako dotčený orgán 5. Změny u jednotlivých forem územního rozhodování Celková kapacita:  100

BIM a jeho využití při projektování a provádění staveb

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "BIM A JEHO VYUŽITÍ PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB", který se koná dne 13.3.2018 od 13:00 hodin. Místo konání bude upřesněno. Program akce: BIM a jeho využití při přípravě a realizaci staveb, aplikace na konkrétní stavbě. Seznámení se s využíváním digitálních projekčních programů v praxi. Přednášející: Ing. Josef Žák, Ph.D.; Ing. Dana Blahnová; Ing. Vladimír Řípa, SKANSKA, a.s. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Kompozitní betony - POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!!!!

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "KOMPOZITNÍ BETONY", který se koná dne 20.2.2018 od 13:00 hodin v zelené aule Multifunkčního centra UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem. Přednášející: Ing. Jan Čermák, VIA ALTA, a.s., Ing. Josef Novák, Ph.D., ČVUT Praha. Program akce: Kompozitní betony v praxi inženýrského stavitelství 1. Kompozit, polybet 2. Vlastnosti a porovnání se standardním a kompozitem 3. Přínos pro stavebnictví 4. Zhodnocení a uplatnění Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80