ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Zlín

Pro okresy

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

Telefon

+420 577 431 318

Fax

Návštěvní hodiny

PO 10.00-14.00
ST 10.00-14.00


Předseda výboru

Ing. Jiří Matúš

Zástupce

Ing. Ladislav Alster

Ředitel

Tajemník

Bc. Romana Zahnašová

Administrativa

Členové výboru

Ing. Marta Banotová
Ing. Petr Chytil
Ing. Stanislav Sigmund
Ing. Ladislav Smola
Ing. Pavel Starý

Delegáti

1300173
Ing. Ladislav Alster
1100658
Ing. Marta Banotová
1300003
Ing. Petr Chytil
1300069
Ing. Jiří Matúš
1300005
Ing. Josef Mitrenga
1300607
Ing. Stanislav Sigmund
1300171
Ing. Ladislav Smola
1300007
Ing. Pavel Starý
1300047
Ing. Jaroslav Valkovič

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné! Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii. Celková kapacita:  100

Zápis z výboru

Oblastní kancelář Zlín
Zápis z výboru ze dne 6. 6. 2016 připojen v příloze.

Zápis z jednání výboru

Oblastní kancelář Zlín
Termín: 15. 2. 2016 Pozváni: Ing. Alster, Ing. Banotová, Ing. Chytil, Ing. Matúš, Ing. Smola, Ing. Starý Hosté: Ing. Mitrenga, Ing. Valkovič Přítomni: dle prezenční listiny Program: Zhodnocení valné hromady Ekonomické záležitosti Shromáždění delegátů Témata celoživotního vzdělávání Zprávy z představenstva Různé

Valná hromada ČKAIT oblast Zlín

Oblastní kancelář Zlín
Valná hromada oblasti Zlín se uskutečnila dne 20. 1. 2016. Výroční zprávu za rok 2015, usnesení valné hromady a plán činnosti na rok 2016 naleznete v příloze.

Nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů - ochrana před hlukem

Oblastní kancelář Zlín
Ke dni 1. 12. 2015 vstoupila v účinnost novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vydaná ve Sbírce zákonů pod zákonem č. 267/2015 Sb. (dále též „novela zákona o ochraně veřejné zdraví“), která přináší mimo jiné i nové povinnosti pro stavebníky staveb pro bydlení (rodinných a bytových domů), ale i dalších staveb vyjmenovaných v § 77 tohoto zákona (stavby pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavby pro zdravotní nebo sociální účely nebo funkčně obdobné stavby). Povinnosti pro stavebníky z toho vyplývající naleznete v příloze.

DVD Dopravní stavby – Systém jakosti 2015

Oblastní kancelář Zlín
Pro členy s autorizací v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství je připraveno k bezplatnému vyzvednutí DVD Dopravní stavby XV.

Návštěvní hodiny dne 22. 4. 2015

Oblastní kancelář Zlín
Dne 22. 4. 2015 bude kancelář z důvodu účasti na Mezinárodním stavebním veletrhu uzavřena.

Zápis ze zasedání výboru ČKAIT oblast Zlín 23. 2. 2015

Oblastní kancelář Zlín
Zahájení: 15:00 hodin Ukončení: 17:00 hodin Pozváni: Ing. Alster, Ing. Banotová, Ing. Chytil, Ing. Matúš, Ing. Sigmund, Ing. Smola, Ing. Starý Hosté: Ing. Balák, Ing. Kavan, Ing. Mitrenga, Ing. Ševela, Ing. Valkovič Přítomni: dle prezenční listiny Program: Zhodnocení valné hromady Zprávy z představenstva Různé Hodnocení valné hromady oblasti konané dne 28. 1. 2015 Účast autorizovaných osob průměrná, účast politické reprezentace a zástupců správních orgánů, dobrá. Sál vyhovoval pořádání akce tohoto druhu.

Úřední hodiny dne 13. 4. 2015

Oblastní kancelář Zlín
Z důvodu účasti na celodenním diskusním fóru bude 13. dubna 2015 kancelář uzavřena.

Valná hromada oblasti Zlín

Oblastní kancelář Zlín
Valná hromada oblasti Zlín se uskutečnila dne 28. ledna 2015. Usnesení valné hromady včetně výroční zprávy za rok 2014 a plánu činnosti na rok 2015 jsou přílohou této zprávy.