ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

POZVÁNKA: Profesní aktiv oboru pozemní stavby

Verze pro tiskVerze pro tisk
Zveme Vás na profesní aktiv (HIPů , projektantů) oboru Pozemní stavby, který se koná
 
ve čtvrtek 29. 8. 2019, 10:00 – 13:00 hod.
v posluchárně v 1. patře Domu ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
 

PROGRAM:

  • Informace o rekodifikaci stavebního práva (příprava paragrafového znění zákona, příprava navazujících vyhlášek).
  • Standardy služeb a honoráře autorizovaných osob 2019 (možné další úpravy vyplývající z rekodifikace a digitalizace stavebního práva, terminologie, popis standardů a oceňování činnosti TDS,).
  • BIM – úroveň detailu (LOD) v souladu se standardy služeb.
  • Informace a úkoly ze Shromáždění delegátů 2019 (mj. připravit strategický plán ČKAIT na roky 2020-2023 se širokým zapojením členů ČKAIT, servis ČKAIT členům...
  • Různé z námětů účastníků minulých jednání a další: web ČKAIT, elektronický deník AO, celoživotní vzdělávání členů ČKAIT, zkušební komisaři oboru PS ČKAIT, zvýšení atraktivity ČKAIT pro členy, FB ČKAIT.
 
Hlavním účelem setkání je na základě společné diskuse prohloubit vzájemnou informovanost o daných a dalších tématech, případně zpracování podkladů pro představenstvo a Shromáždění delegátů ČKAIT.
 
Pokud máte tip na osoby, které by se mohly účastnit a pozitivně přispět k diskutovaným tématům Aktivu PS, neváhejte a přizvěte je.
 
 
S pozdravem
 
Ing. Pavel Štěpán
Za organizátory aktivu PS
 
 
Prosíme o přihlášení přes Termínovou listinu, příp. u pracovníka Střediska vzdělávání a informací ČKAIT, a to do 26. 8. 2019.
Kontakt SVI ČKAIT: Jiří Müller, e-mail: jmuller@ckait.cz
 
 
29.08.2019
PřílohaVelikost
pozvanka_na_aktiv_pozemnich_staveb_2019_03.pdf103.15 KB
Celková kapacita: 
40

Přihlášení

Seznam přihlášených osob - počet volných míst 36
1. 0010446 Ing. Martin Perlík
2. 0012566 Ing. Jan Prokop
3. 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
4. 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek