ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

SEMINÁŘ IC a SVI: Vnitřní prostředí v budovách - vliv stavu konstrukcí a údržby budov na jeho kvalitu

Verze pro tiskVerze pro tisk
Informační centrum ČKAIT ve spolupráci se Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT pořádají seminář zaměřený na tématiku vybraných konstrukcí budov a jejich fyzikálně technické vlastnosti, na vliv provozu a údržby a hlavně na uživatelské důsledky, včetně zdravotní nezávadnosti vnitřního prostředí (výskyt nadměrné vlhkosti, plísní, radonu apod.). Nedílnou součástí je i rozbor souvisejících právních aspektů.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 

Ing. Hanzalová, Ph.D.; Ing. Víchová; doc. Ing. Čejka, Ph.D.; Dr. Ing. Červenka; Ing. Mathauserová; prof. Ing.Jiránek, Ing. Vyoralová, Ph.D.
 
PROGRAM:
  • 14.00 – 14.15 Úvod k tématice, Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec
  • 14.20 – 14.50 Technické požadavky na stavby a jejich údržbu v předpisech stavebního práva, Ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo
  • 14.55 – 15.25 Problémy vlhkých konstrukcí - důsledky nefunkční hydroizolace, Doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • 15.30 – 16.00 Následky chyb při realizaci tepelných izolací a při provádění detailů a návazností, Dr. Ing. Leoš Červenka, TERMO+holding.,a.s.
  • 16.05 – 16.35 Mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí budov (požadavky legislativy, ovlivňující faktory), Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav
  • 16.40 – 17.10 Snižování koncentrace radonu ve stávajících stavbách, Prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec
  • 17.15 – 17.45 Údržba a revize spalinových cest - funkční a konstrukční požadavky, povinnosti vlastníků, Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta architektury
 
--------
ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ: 16. 1. 2019, od 14 hod.
--------
 
Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka: Svou neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
--------
 
16.01.2019
Celková kapacita: 
65

Přihlášení

1. 0003240 Ing. Antonín Perný
2. 0013318 Ing.arch. Kateřina Kaslová
3. 0002720 Tomáš Voborský
4. 0006408 Ing. Pavel Kasal Ph.D.
5. 0012232 Marek Varga
6. 0007869 Jan Tomeček
7. 0012164 Lubomír Mrštný
8. 0004224 Zdeněk Špaček
9. 0000836 Pavel Jenčík
10. 0012868 Milan Bártů
11. 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
12. 0003617 Ing. Milan Nácovský
13. 0013225 Ing. Štěpán Vinař
14. 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
15. 0006975 Ing. Miroslav Prachař
16. 0013336 Ing. Richard Lupoměský
17. 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
18. 0011671 Ing. Roman Franěk
19. 0013390 Ing. Ondřej Machek
20. 0010565 Aleš Králík
21. 0013583 Ing. Ondřej Prášek
22. 0012053 Ing. Pavel Štěpán
23. 0007621 Ing. Libor Vykydal
24. 0011876 Ivan Janů
25. 0001103 Ing. Luboš Kotlář
26. 0009816 Ing. Zdeněk Žiško
27. 0010699 Tomáš Pilík DiS.
28. 0013582 Ing. Radek Klofáč
29. 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
30. 0002640 Ing. Bohuslav Košťálek
31. 0014017 Vratislav Franěk
32. 0013694 Ing. arch. David Bartoš
33. 0011818 Hana Císařová
34. 0005881 Ing. Richard Motyčka
35. 0009699 Ing. Miluše Drmlová Ph.D.
36. 0013685 Ing. Petr Kapička
37. 0008518 Jan Rochl
38. 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
39. 0011476 Ing. Marek Nečas
40. 0012756 Ing.arch. Miroslav Šiška
41. 0008001 Ing. Romana Hubková
42. 0007455 Ing. Martin Vinš
43. 0007041 Ing. Jiří Procházka
44. 0009826 Ing. Petra Trajerová
45. 0005935 Ing. Miloš Kapoun
46. 0011852 Ing. Tomáš Peterka
47. 0011862 Ing. Radek Bělohlávek
48. 0009000 Ing. František Rulík
49. 0003241 Jiří Skořepa
50. 0012952 Ing. Václav Forman
51. 0012942 Ing. Peter Németh
52. 0007588 Václav Kopřiva
53. 0009125 Vladimír Hubač
54. 0008623 Radovan Hubáček
55. 0008199 Ing. Kateřina Ducháčová
56. 0008200 Ing. Veronika Marešová
57. 0002494 Ing. Pavel Sýkora
58. 0010434 Ing. Petr Kašík
59. 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
60. 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
61. 0001925 Ing. Radim Jiskra
62. 0012946 Ing. Ondřej Ševčík
63. 0100799 Ing. Jiří Bešta
64. 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.
65. 0008508 Ing. Martin Kolář