ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

SEMINÁŘ IC a SVI: Vnitřní prostředí v budovách - vliv stavu konstrukcí a údržby budov na jeho kvalitu

Verze pro tiskVerze pro tisk
Informační centrum ČKAIT ve spolupráci se Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT pořádají seminář zaměřený na tématiku vybraných konstrukcí budov a jejich fyzikálně technické vlastnosti, na vliv provozu a údržby a hlavně na uživatelské důsledky, včetně zdravotní nezávadnosti vnitřního prostředí (výskyt nadměrné vlhkosti, plísní, radonu apod.). Nedílnou součástí je i rozbor souvisejících právních aspektů.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 

Ing. Hanzalová, Ph.D.; Ing. Víchová; doc. Ing. Čejka, Ph.D.; Dr. Ing. Červenka; Ing. Mathauserová; prof. Ing.Jiránek, Ing. Vyoralová, Ph.D.
 
PROGRAM:
  • 14.00 – 14.15 Úvod k tématice, Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec
  • 14.20 – 14.50 Technické požadavky na stavby a jejich údržbu v předpisech stavebního práva, Ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo
  • 14.55 – 15.25 Problémy vlhkých konstrukcí - důsledky nefunkční hydroizolace, Doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • 15.30 – 16.00 Následky chyb při realizaci tepelných izolací a při provádění detailů a návazností, Dr. Ing. Leoš Červenka, TERMO+holding.,a.s.
  • 16.05 – 16.35 Mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí budov (požadavky legislativy, ovlivňující faktory), Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav
  • 16.40 – 17.10 Snižování koncentrace radonu ve stávajících stavbách, Prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec
  • 17.15 – 17.45 Údržba a revize spalinových cest - funkční a konstrukční požadavky, povinnosti vlastníků, Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta architektury
 
--------
ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ: 16. 1. 2019, od 14 hod.
--------
 
Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka: Svou neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
--------
 
16.01.2019
Celková kapacita: 
65

Přihlášení

Seznam přihlášených osob - počet volných míst 1
1. 0003240 Ing. Antonín Perný
2. 0013318 Ing.arch. Kateřina Kaslová
3. 0002720 Tomáš Voborský
4. 0006408 Ing. Pavel Kasal Ph.D.
5. 0012232 Marek Varga
6. 0007869 Jan Tomeček
7. 0012164 Lubomír Mrštný
8. 0004224 Zdeněk Špaček
9. 0000836 Pavel Jenčík
10. 0012868 Milan Bártů
11. 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
12. 0013225 Ing. Štěpán Vinař
13. 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
14. 0006975 Ing. Miroslav Prachař
15. 0013336 Ing. Richard Lupoměský
16. 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
17. 0011671 Ing. Roman Franěk
18. 0013390 Ing. Ondřej Machek
19. 0010565 Aleš Králík
20. 0013583 Ing. Ondřej Prášek
21. 0012053 Ing. Pavel Štěpán
22. 0007621 Ing. Libor Vykydal
23. 0011876 Ivan Janů
24. 0001103 Ing. Luboš Kotlář
25. 0009816 Ing. Zdeněk Žiško
26. 0010699 Tomáš Pilík DiS.
27. 0013582 Ing. Radek Klofáč
28. 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
29. 0002640 Ing. Bohuslav Košťálek
30. 0014017 Vratislav Franěk
31. 0013694 Ing. arch. David Bartoš
32. 0011818 Hana Císařová
33. 0005881 Ing. Richard Motyčka
34. 0009699 Ing. Miluše Drmlová Ph.D.
35. 0013685 Ing. Petr Kapička
36. 0008518 Jan Rochl
37. 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
38. 0011476 Ing. Marek Nečas
39. 0012756 Ing.arch. Miroslav Šiška
40. 0008001 Ing. Romana Hubková
41. 0007455 Ing. Martin Vinš
42. 0007041 Ing. Jiří Procházka
43. 0009826 Ing. Petra Trajerová
44. 0005935 Ing. Miloš Kapoun
45. 0011852 Ing. Tomáš Peterka
46. 0011862 Ing. Radek Bělohlávek
47. 0009000 Ing. František Rulík
48. 0003241 Jiří Skořepa
49. 0012952 Ing. Václav Forman
50. 0012942 Ing. Peter Németh
51. 0007588 Václav Kopřiva
52. 0009125 Vladimír Hubač
53. 0008623 Radovan Hubáček
54. 0008199 Ing. Kateřina Ducháčová
55. 0008200 Ing. Veronika Marešová
56. 0002494 Ing. Pavel Sýkora
57. 0010434 Ing. Petr Kašík
58. 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
59. 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
60. 0001925 Ing. Radim Jiskra
61. 0012946 Ing. Ondřej Ševčík
62. 0100799 Ing. Jiří Bešta
63. 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.
64. 0008508 Ing. Martin Kolář