ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

SEMINÁŘ SVI: Dokumentace staveb

Verze pro tiskVerze pro tisk

Právní předpisy, autorizace, oceňování, publikace.

PROGRAM:

  1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novelách versus projektová činnost.
  2. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech po novelizaci - stručný přehled dokumentace k územnímu plánování .. (18 příloh).
  3. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb po novelizaci - přehled dokumentace k územnímu řízení, projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a dokumentace ke kolaudačnímu řízení (16 příloh).
  4. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území po novelizaci - stručný přehled pojmů, požadavky na vymezování ploch, umísťování staveb na pozemcích, odstupy staveb.
  5. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování … po novelizaci (16 příloh) - přehled podkladů stavebníka k žádostem o ÚŘ, SŘ a KŘ.
  6. Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby - oprávnění podle oborů a specializací, výkon a podmínky činnosti AO, pravidla pro použití autorizačního razítka.
  7. Dokumentace staveb - povinnost/nepovinnost autorizace různých typů dokumentace a dokumentů ve výstavbě.
  8. Standardy služeb inženýrů - oceňování profesních výkonů a související činnosti.
  9. Ukázky pomůcek informačního systému ČKAIT PROFESIS s vazbou na projektovou činnost.
  10. Diskuze
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Jindřich Pater
ORGANIZACE:Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ:posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ: 11. 12. 2019, od 14 hod. (délka semináře cca 4 hod.)
 
Seminář/webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka:
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
11.12.2019
Celková kapacita: 
61

Přihlášení

Seznam přihlášených osob - počet volných míst 23
1. 0003296 Ing. Erika Malá
2. 0000378 Ing. Vladimíra Květoňová
3. 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
4. 0202082 Ing. Vít Pospíšil
5. 0014013 Ing. Stanislav Melichar
6. 0013386 Ing. Vít Duda
7. 0012518 Ing. Lubomír Tichý
8. 0008275 Karel Horák
9. 0011622 Ing. Michal Kopecký
10. 0012164 Lubomír Mrštný
11. 0402242 Tomáš Rezek
12. 0002488 Ing. Jan Duška
13. 0100048 Ing. Jiří Kubeš
14. 0000267 Ing. Milan Jílek
15. 0012714 Ing. Petr Dlouhý
16. 0005101 Ing. Petr Holoubek
17. 0003013 Josef Brchel
18. 0400523 Václav Rezek
19. 0013904 Ing. Jan Richter
20. 0011225 Ing. Martin Semanský
21. 0011495 Ing. Slavomír Gazda
22. 0002069 Zdeňka Fialová
23. 0008474 Ing. Miroslav Váša
24. 0600913 Ing. Miloš Rouha
25. 0010125 Ing. Petr Vyskočil
26. 0011536 Bohdana Hátleová
27. 0501317 Antonín Bien DiS.
28. 0011556 Ing. Richard Laššák
29. 0003747 Ing. Antonín Fara
30. 0001352 Ing. Jiří Bulis
31. 0011738 Pavel Kerber
32. 0402127 Ing. Eliška Řezáčová
33. 0001203 Ing. Jan Hrubý
34. 0700668 Jiří Lukšíček
35. 0401537 Milan Šauer
36. 0401312 Jaroslav Najman
37. 0005122 Ing. Alois Kácovský
38. 0602504 Ing. Martin Hynek