ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

SEMINÁŘ SVI: Dokumentace staveb

Verze pro tiskVerze pro tisk

Právní předpisy, autorizace, oceňování, publikace.

PROGRAM:

  1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novelách versus projektová činnost.
  2. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech po novelizaci - stručný přehled dokumentace k územnímu plánování .. (18 příloh).
  3. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb po novelizaci - přehled dokumentace k územnímu řízení, projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a dokumentace ke kolaudačnímu řízení (16 příloh).
  4. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území po novelizaci - stručný přehled pojmů, požadavky na vymezování ploch, umísťování staveb na pozemcích, odstupy staveb.
  5. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování … po novelizaci (16 příloh) - přehled podkladů stavebníka k žádostem o ÚŘ, SŘ a KŘ.
  6. Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby - oprávnění podle oborů a specializací, výkon a podmínky činnosti AO, pravidla pro použití autorizačního razítka.
  7. Dokumentace staveb - povinnost/nepovinnost autorizace různých typů dokumentace a dokumentů ve výstavbě.
  8. Standardy služeb inženýrů - oceňování profesních výkonů a související činnosti.
  9. Ukázky pomůcek informačního systému ČKAIT PROFESIS s vazbou na projektovou činnost.
  10. Diskuze
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Jindřich Pater
ORGANIZACE:Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ:posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ: 11. 12. 2019, od 14 hod. (délka semináře cca 4 hod.)
 
Seminář/webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka:
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
11.12.2019
Celková kapacita: 
65

Přihlášení

1. 0008578 Ing. Jiří Mantlík
2. 0012024 Ing. Tomáš Faltus
3. 0003296 Ing. Erika Malá
4. 0010720 Ing. Jáchym Tlapa
5. 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
6. 0010249 Miroslav Beran
7. 0000378 Ing. Vladimíra Květoňová
8. 0012888 doc.Ing. Roman Vávra Ph.D.
9. 0001140 Hana Lupoměská
10. 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
11. 0013616 Rudolf Bauch
12. 0202082 Ing. Vít Pospíšil
13. 0012419 Antonín Hegenbart
14. 0014013 Ing. Stanislav Melichar
15. 0003167 Ing. Jiří Vokroj
16. 0013386 Ing. Vít Duda
17. 0012518 Ing. Lubomír Tichý
18. 0008275 Karel Horák
19. 0013447 Ing. Ondřej Vondruška
20. 0012560 Ing. Jan Anděra
21. 0011622 Ing. Michal Kopecký
22. 0012164 Lubomír Mrštný
23. 0402242 Tomáš Rezek
24. 0002488 Ing. Jan Duška
25. 0100048 Ing. Jiří Kubeš
26. 0000267 Ing. Milan Jílek
27. 0501081 Ing. Petr Štěpánek
28. 1400336 Ing. Jiří Marek
29. 0012714 Ing. Petr Dlouhý
30. 0005101 Ing. Petr Holoubek
31. 0010029 Ing. Marta Bláhová
32. 0003013 Josef Brchel
33. 0400523 Václav Rezek
34. 1200533 Ing. Pavel Grňa
35. 0013904 Ing. Jan Richter
36. 0014044 Ing. Jan Vecko
37. 0012815 Ing. Khalid Mustafa Ibrahim
38. 0011225 Ing. Martin Semanský
39. 0011495 Ing. Slavomír Gazda
40. 0002069 Zdeňka Fialová
41. 0008474 Ing. Miroslav Váša
42. 0600913 Ing. Miloš Rouha
43. 0000641 Ing. Jana Hejnalová
44. 0010125 Ing. Petr Vyskočil
45. 0008234 Ing. Petr Vítek
46. 0011536 Bohdana Hátleová
47. 0501317 Antonín Bien DiS.
48. 0011556 Ing. Richard Laššák
49. 0008927 Ing. Kamil Hladký
50. 1101070 Antonín Šoltys
51. 0003747 Ing. Antonín Fára
52. 0012201 Ing. Jana Pavlíková
53. 0001352 Ing. Jiří Bulis
54. 0011738 Pavel Kerber
55. 0402127 Ing. Eliška Řezáčová
56. 0002752 Ing. Maria Raitová
57. 0001203 Ing. Jan Hrubý
58. 0006306 Karel Krch
59. 0005248 Ota Podivín
60. 0700668 Jiří Lukšíček
61. 0201955 Ing. Karel Matějka
62. 0401537 Milan Šauer
63. 0401312 Jaroslav Najman
64. 0602602 Ing. Eva Blažková
65. 0005122 Ing. Alois Kácovský