ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Webinář - Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přednášející:
JUDr. Eva Kuzmová
  
Anotace: 
  • právní úprava práva na informace ve vztahu k oblasti stavebního řádu, základní orientace v relevantních právních předpisech,
  • okruh subjektů povinných poskytovat informace o činnosti veřejné správy,
  • působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu (určení toho, kdy žádost bude ze strany úřadu vyřízena jako žádost o poskytnutí informací a kdy jako žádost o nahlédnutí do spisu)
  • problematika poskytování informací ze správních spisů účastníkům a neúčastníkům řízení, speciální poskytování kopií projektové dokumentace stavby,
  • pojem "informace" (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací),
  • poskytování informace a způsoby jeho realizace – žadatel požaduje informace písemně či elektronicky, vysvětlení toho, že úřad musí respektovat požadavek žadatele ohledně formy poskytnutých dokumentů
  • omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace, ochrana osobních údajů – vliv GDPR, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy – kdy zákon říká, že úřad informaci neposkytne
  • vyřizování žádostí o poskytnutí informací (žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti, šikanózní žádosti) – jak má žádost o poskytnutí informace vypadat, co v ní má být obsaženo, dokdy musí úřad tuto žádost vyřídit aj.
  • odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace – jak se dá bránit, když úřad žadateli nechce informaci poskytnout
  • úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací – kdy může úřad účtovat žadateli poskytnutí informace a jaké jsou sazby
  
Program: 
 
Datum konání:9. 12. 2019
Čas konání:od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář:Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
09.12.2019

Přihlášení

Seznam přihlášených osob
1. 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
2. 0007041 Ing. Jiří Procházka
3. 0701205 Ing. Ivan Vrabec
4. 0202082 Ing. Vít Pospíšil
5. 0602712 Ing. Karel Hausvater
6. 1004081 Ing. Martin Hlavoň
7. 1302282 Ing. Martin Šeďa
8. 1103028 Ing. Jan Buchta
9. 1300203 Ing. Leo Hnilička
10. 1006726 Ing. Věra Krupanská
11. 0300910 Ing. Petr Beníček
12. 0401649 Miloslav Chalupníček
13. 0601614 Ing. Jitka Hofmeisterová
14. 0012698 Petr Černatovič
15. 1400551 Ing. Jindřiška Pekárková
16. 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
17. 1006365 Ing. Samir Asfour
18. 0201341 Zbyněk Bartoň
19. 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
20. 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
21. 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
22. 0600323 Jan Vávra
23. 1103790 Ing. Petr Hrubý
24. 1003042 Ing. Jiří Hadrava
25. 1101748 Josef Zahel
26. 0013390 Ing. Ondřej Machek
27. 0012215 Ing. Jan Jiruška
28. 1000392 Ing. Miloš Černý
29. 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
30. 1201828 Pavel Háněl
31. 0602651 Ing. Jana Bulenová
32. 1005487 Ing. Michal Kosňovský
33. 0008752 Ing. Pavel Lyer
34. 1006820 Ing. Martin Kužela
35. 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
36. 0008609 Ing. Miroslav Böhm
37. 1003920 Ing. Pavel Rotrekl