ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Webinář - Požární bezpečnost staveb

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přednášející:
plk. Ing. Michal Valouch – odbor stavebně technické prevence, MV-GŘ HZS ČR
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA – děkan FBI, VŠB-TU Ostrava
  
Anotace:Aktuální legislativa v oblasti požární bezpečnosti staveb
  
Program:
1) Aktuální právní předpisy z oblasti požární bezpečnosti staveb a výhled na jejich možné změny
2) Aktuálně řešené problematiky v oblasti PBS
3) PBS v ČR – výhled do budoucnosti hodnocení
4) Předpokládané požadavky na území a stavby z hlediska ochrany obyvatelstva
 
Datum konání:10.10.2019
Čas konání:14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
 
10.10.2019

Přihlášení

Seznam přihlášených osob
1. 1103615 Ing. Tereza Česelská Ph.D.
2. 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
3. 0602021 Ing. Jiří Bajgar
4. 0013390 Ing. Ondřej Machek
5. 1300149 Ing. Zdeněk Jiříček
6. 1102726 Ing. Iva Polochová
7. 0101805 Ing. Michaela Šperlová
8. 1001908 Ing. Eva Janáčková
9. 0301170 Emil Ečer
10. 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
11. 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
12. 0013061 Ing. Jakub Vojtěch
13. 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
14. 0012652 Ing. Pavel Rek
15. 0012560 Ing. Jan Anděra
16. 0013219 Ing. Mária Vaňková
17. 0013068 Ing. Martin Schneider
18. 0013680 Ing. Jan Jacko
19. 0013069 Ing. Tomáš Vrána
20. 0012566 Ing. Jan Prokop
21. 0012532 Ing. Radek Hrma
22. 0013385 Ing. Miroslav Drázský
23. 0010293 Petr Pospíchal
24. 0013583 Ing. Ondřej Prášek
25. 0013465 Ing. Václav Luzar
26. 0008578 Ing. Jiří Mantlík
27. 0009871 Lucie Klímová
28. 0012888 doc.Ing. Roman Vávra Ph.D.
29. 0009672 Ing. Michal Rulc
30. 0010464 Ing. Ivana Matějková
31. 0013655 Michal Slabý
32. 0011225 Ing. Martin Semanský
33. 0010760 Ing. Petr Bílek
34. 0101559 Ing. Radek Falář
35. 1302453 Ing. Roman Jelínek
36. 0013886 Ing. Zdeněk Hošna
37. 0013825 Ing. Johana Hanulíková
38. 0009886 Ing. Petr Hladký
39. 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
40. 0013429 Ing. Markéta Šedivá
41. 0006541 Ing. Jiří Kulhánek
42. 0007708 Václav Klaboch
43. 0007112 Ing. Alena Kukralová
44. 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
45. 0005101 Ing. Petr Holoubek
46. 0002669 Ing. František Šafránek
47. 0701462 Ing. Lea Trestrová
48. 0601313 Vladimír Pozděna
49. 0004326 Ing. Josef Spour
50. 0003670 Ing. Markéta Zrnová
51. 1300486 Ing. Marek Hasoň
52. 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
53. 1103447 Ing. Richard Šulák
54. 1004979 Ing. Ilona Janíková
55. 0011251 Ing. Ivana Laštovková
56. 1004117 Ing. Zuzana Dorazilová
57. 1104100 Ing. Jiří Němec
58. 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
59. 1201866 Ing. Jitka Meixnerová
60. 1005887 Ing. Miloš Petr
61. 0501246 Ing. Stanislav Šéfr
62. 1101681 Kamil Herůdek
63. 0501184 Ing. Petr Schlesinger
64. 0602712 Ing. Karel Hausvater
65. 1005267 Zdeněk Zbořil
66. 0701107 Ing. Jiří Srb
67. 0102436 Tomáš Ungerman
68. 0701622 Ing. Bc. Romana Kopecká
69. 0009363 Ing. Petra Machová
70. 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
71. 1005839 Ing. Jana Pražáková
72. 1201965 Bc. Marek Hollan DiS.
73. 1101979 Ing. Jana Folwarczná
74. 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
75. 0100368 Ing. Vladimír Soukup
76. 0100575 Ing. Pavel Bublík
77. 0010029 Ing. Marta Bláhová
78. 1103814 Ing. Magda Kopecká
79. 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
80. 0701499 Ing. Jana Vogelová
81. 0700892 Yvona Náglová
82. 1003308 Ing. Petr Češka
83. 1202178 Ing. Pavel Klega
84. 0700908 Lorenc Salva
85. 0602607 Ing. Hana Backová
86. 0201378 Ing. Zdeněk Bauer
87. 1100719 Ing. Josef Opluštil
88. 0602324 Ing. Jiří Havrda
89. 0013826 Ing. Zdeněk Sinkule
90. 0701265 Jiří Mojžíš
91. 1003558 Libor Piták