ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Webinář - Zádržné systémy proti pádu osob

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přednášející:
Ing. Mojmír Klas
  
Anotace:
Některé udržovací práce nelze bezpečně provádět, bez toho, aby stavba byla vybavena příslušnými zařízeními určenými k ochraně proti pádu.
 
Základní požadavky na stavby byly nově kodifikovány Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve starší verzi jsou stanoveny též vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dodržení bezpečnosti a přístupnosti při užívání stavby vyžaduje, aby stavba byla navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, například uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a další. Bezpečnost a přístupnost při užívání představuje rovněž nutnost navrhnout stavbu tak, aby bylo možné bezpečně provádět její údržbu.
Nejčastějším rizikem při provádění údržby je riziko pádu z výšky při údržbě střechy. Řada povinností pro projektanta vyplývá i z ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení. Navrhování ochranného zábradlí je zpravidla velmi nákladné a volí se v případech, kdy je na střechu možný přístup jiných, než oprávněných, proškolených a řádně vybavených osob. V ostatních případech se mohou navrhovat systémy zadržení či zachycení pádu. Na plochy s rizikem pádu je nutné také navrhnout vhodný přístup, který odpovídá charakteru a rozsahu prací. Nejčastěji za využití ČSN 74 3292 Pevné kovové žebříky pro stavby, která byla v uplynulých několika letech opakovaně měněna. Pro řadu staveb je nutné postupovat dle evropských norem – kanalizační šachty, vodojemy, a další. Navrhovat zařízení k ochraně proti pádu vyžaduje dodržet řadu pravidel, která zajistí bezpečnou práci ve výškách. Instalace těchto zařízení má svá, technickou normou daná, pravidla a povinnosti. Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky jsou určeny národními předpisy a nejsou v rámci EU harmonizovány. Proto při navrhování staveb v jednotlivých členských zemích je nutná znalost nejen technických norem, ale národních předpisů.
  
Program:
PROGRAM:
1. Pravidla, předpisy a technické normy v rámci EU
2. Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby v rámci navrhování nové stavby – povinnosti projektanta
3. Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby – povinnost koordinátora BOZP
4. Bezpečnost a přístupnost při užívání v rámci rekonstrukcí
5. Zásady navrhování zařízení k ochraně proti pádu – kotvicích zařízení
6. Zásady instalace kotvicích zařízení
7. Nečastější chyby v instalaci zařízení určených k ochraně proti pádu
8. Navrhování zařízení určených pro práce formou lanového přístupu při údržbě fasády
9. Ukázky konkrétních řešení
10. Rozprava
 
Datum konání:1. 10. 2019
Čas konání:od 9 hod. (délka trvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
 
Přihlášení na SEMINÁŘ!!!!
01.10.2019
Celková kapacita: 
130

Přihlášení

1. 0013390 Ing. Ondřej Machek
2. 0012804 Ing. Lenka Cihelková
3. 1104100 Ing. Jiří Němec
4. 1103396 Ing. Blanka Křižková
5. 0011474 Ing. Michal Přibyl
6. 0202127 Jan Beneš
7. 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
8. 1302453 Ing. Roman Jelínek
9. 0201147 Ing. Karel Eliášek
10. 0011671 Ing. Roman Franěk
11. 0002720 Tomáš Voborský
12. 1005840 Ing. Pavel Ćmiel
13. 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
14. 1102274 Ing. Ivo Šimko
15. 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
16. 0100368 Ing. Vladimír Soukup
17. 0602021 Ing. Jiří Bajgar
18. 0000836 Pavel Jenčík
19. 0501177 Martin Cimburek
20. 1102726 Ing. Iva Polochová
21. 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
22. 1102625 Ing. Jana Grygerová Hellebrandová
23. 0002103 Ing. Miroslav Paták
24. 0102029 Ing. Martin Votápek
25. 0300530 Miroslav Vojáček
26. 0301170 Emil Ečer
27. 1003856 Ing. Martin Koráb
28. 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
29. 0501246 Ing. Stanislav Šéfr
30. 0001103 Ing. Luboš Kotlář
31. 0010767 Ing. Marián Múdry
32. 0010293 Petr Pospíchal
33. 0300835 Ing. Vít Lelek
34. 0009878 Ing. Jitka Pojkarová
35. 0300343 Vladimír Kouba
36. 1003636 Ing. Vladimír Fouček
37. 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
38. 0013825 Ing. Johana Hanulíková
39. 0602684 Ing. Ondřej Černý
40. 0600455 Ing. Oldřich Drahorád
41. 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
42. 0013465 Ing. Václav Luzar
43. 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
44. 1103489 Ing. Štěpán Šňupárek
45. 1302282 Ing. Martin Šeďa
46. 0102436 Tomáš Ungerman
47. 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
48. 1103910 Ing. Jiří Mašek
49. 0602504 Ing. Martin Hynek
50. 0402051 Ing. Radek Hynek
51. 0501054 Ing. Marek Nový
52. 1102005 Alena Kasanová
53. 1301425 Ing. Radek Bartošík
54. 1103552 Ing. Jakub Rakus
55. 0700454 Ing. Ludmila Dušková
56. 0301232 Ing. Pavel Borák
57. 0202055 Ing. Michal Dub
58. 0300132 Ing. Vladimír Toman
59. 3000268 Ing. Mário Kopas
60. 0101638 Ing. Marie Buzková
61. 1301490 Ing. Jiří Sýnek
62. 0012050 Ing. Radek Křupka
63. 1006000 Ing. Miroslav Sukup
64. 1301566 Ing. Pavel Srba
65. 0301532 Ing. Antonín Knop
66. 1001877 Ing. Ivan Slepička
67. 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
68. 0602712 Ing. Karel Hausvater
69. 0013590 Ing. Stanislav Mastný
70. 1006621 Ing. Miroslav Patočka
71. 0300925 Ing. Luděk Kadlec
72. 0501380 Ing. Milan Šilar
73. 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
74. 0101896 Ing. Marian Vyžral
75. 0005475 Ing. Radek Tolar Ph.D.
76. 0012566 Ing. Jan Prokop
77. 0700462 Ing. Jiří Mrkvička
78. 1301724 Ing. Věra Řehůřková
79. 1400640 Oldřich Havlíček DiS.
80. 1102792 Ing. Libor Filín
81. 0301442 Pavel Kapička
82. 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
83. 1103860 Ing. Jiří Šafránek
84. 1302043 Jaroslav Pavelka
85. 0012756 Ing.arch. Miroslav Šiška
86. 0010401 Igor Stařecký
87. 1201828 Pavel Háněl
88. 1103814 Ing. Magda Kopecká
89. 1102551 Ing. Pavel Kyška
90. 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D.
91. 1103796 Ing. Pavel Srkal
92. 0600350 Ing. Jiří Zaplatílek
93. 1102497 Ing. Petr Škrobánek
94. 0401290 Ing. Daniela Pleskotová
95. 0701279 Petr Janoš
96. 1001618 Ing. Miroslav Dobrovolný
97. 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
98. 1103054 Ing. Petr Krajčí
99. 0701297 Ing. Monika Baráková
100. 0701336 Ing. Miroslav Kubeš
101. 1000392 Ing. Miloš Černý
102. 1301154 Ing. Michal Nájemník
103. 0101830 Ing. Martin Kačer
104. 1002663 Ing. Martin Vašák
105. 0007178 Ing. Ilona Líkařová
106. 0008683 Ing. Martina Loskotová
107. 0101615 Ing. Jiří Jeníček
108. 0201573 Monika Klimentová
109. 1006820 Ing. Martin Kužela
110. 1004391 Ing. Patrik Štancl Ph.D.
111. 1300515 Ing. Dalibor Hamliš
112. 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
113. 0402290 Václav Červenka
114. 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
115. 0601989 Ing. Pavlína Pražáková
116. 0600681 Ing. Zdeněk Jansa
117. 0301379 Bc. Michal Pašava
118. 0201734 Ing. Martin Vaško
119. 0101474 Ing. Zdeněk Bláha
120. 0011953 Ing. Richard Truxa
121. 1103725 Ing. Petra Musilová
122. 1004555 Martin Hofírek
123. 1006203 Ing. Zdeněk Šuchma
124. 1004081 Ing. Martin Hlavoň
125. 1003895 Ing. Kazimír Horák
126. 0013134 Ing.arch. Lenka David
127. 0006965 Ing. František Stejskal
128. 0013604 Ing.arch. Jan Zemek
129. 1302110 Ing. Tomáš Kročil
130. 0202053 Bc. Jiří Rubáš