ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Webinář - Zádržné systémy proti pádu osob

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přednášející:
Ing. Mojmír Klas
  
Anotace:
Některé udržovací práce nelze bezpečně provádět, bez toho, aby stavba byla vybavena příslušnými zařízeními určenými k ochraně proti pádu.
 
Základní požadavky na stavby byly nově kodifikovány Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve starší verzi jsou stanoveny též vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dodržení bezpečnosti a přístupnosti při užívání stavby vyžaduje, aby stavba byla navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, například uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a další. Bezpečnost a přístupnost při užívání představuje rovněž nutnost navrhnout stavbu tak, aby bylo možné bezpečně provádět její údržbu.
Nejčastějším rizikem při provádění údržby je riziko pádu z výšky při údržbě střechy. Řada povinností pro projektanta vyplývá i z ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení. Navrhování ochranného zábradlí je zpravidla velmi nákladné a volí se v případech, kdy je na střechu možný přístup jiných, než oprávněných, proškolených a řádně vybavených osob. V ostatních případech se mohou navrhovat systémy zadržení či zachycení pádu. Na plochy s rizikem pádu je nutné také navrhnout vhodný přístup, který odpovídá charakteru a rozsahu prací. Nejčastěji za využití ČSN 74 3292 Pevné kovové žebříky pro stavby, která byla v uplynulých několika letech opakovaně měněna. Pro řadu staveb je nutné postupovat dle evropských norem – kanalizační šachty, vodojemy, a další. Navrhovat zařízení k ochraně proti pádu vyžaduje dodržet řadu pravidel, která zajistí bezpečnou práci ve výškách. Instalace těchto zařízení má svá, technickou normou daná, pravidla a povinnosti. Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky jsou určeny národními předpisy a nejsou v rámci EU harmonizovány. Proto při navrhování staveb v jednotlivých členských zemích je nutná znalost nejen technických norem, ale národních předpisů.
  
Program:
PROGRAM:
1. Pravidla, předpisy a technické normy v rámci EU
2. Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby v rámci navrhování nové stavby – povinnosti projektanta
3. Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby – povinnost koordinátora BOZP
4. Bezpečnost a přístupnost při užívání v rámci rekonstrukcí
5. Zásady navrhování zařízení k ochraně proti pádu – kotvicích zařízení
6. Zásady instalace kotvicích zařízení
7. Nečastější chyby v instalaci zařízení určených k ochraně proti pádu
8. Navrhování zařízení určených pro práce formou lanového přístupu při údržbě fasády
9. Ukázky konkrétních řešení
10. Rozprava
 
Datum konání:1. 10. 2019
Čas konání:od 9 hod. (délka trvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
 
Přihlášení na SEMINÁŘ!!!!
01.10.2019

Přihlášení

Seznam přihlášených osob
1. 0013390 Ing. Ondřej Machek
2. 0012804 Ing. Lenka Cihelková
3. 1104100 Ing. Jiří Němec
4. 1103396 Ing. Blanka Křižková
5. 0011474 Ing. Michal Přibyl
6. 0202127 Jan Beneš
7. 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
8. 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
9. 1302453 Ing. Roman Jelínek
10. 0201147 Ing. Karel Eliášek
11. 0011671 Ing. Roman Franěk
12. 0002720 Tomáš Voborský
13. 1005840 Ing. Pavel Ćmiel
14. 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
15. 1102274 Ing. Ivo Šimko
16. 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
17. 0100368 Ing. Vladimír Soukup
18. 0602021 Ing. Jiří Bajgar
19. 0000836 Pavel Jenčík
20. 0501177 Martin Cimburek
21. 1102726 Ing. Iva Polochová
22. 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
23. 1102625 Ing. Jana Grygerová Hellebrandová
24. 0002103 Ing. Miroslav Paták
25. 0102029 Ing. Martin Votápek
26. 0300530 Miroslav Vojáček
27. 0301170 Emil Ečer
28. 1003856 Ing. Martin Koráb
29. 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
30. 0501246 Ing. Stanislav Šéfr
31. 0001103 Ing. Luboš Kotlář
32. 0010767 Ing. Marián Múdry
33. 0010293 Petr Pospíchal
34. 0300835 Ing. Vít Lelek
35. 0009878 Ing. Jitka Pojkarová
36. 0300343 Vladimír Kouba
37. 1003636 Ing. Vladimír Fouček
38. 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
39. 0013825 Ing. Johana Hanulíková
40. 0602684 Ing. Ondřej Černý
41. 0600455 Ing. Oldřich Drahorád
42. 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
43. 0013465 Ing. Václav Luzar
44. 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
45. 1103489 Ing. Štěpán Šňupárek
46. 1302282 Ing. Martin Šeďa
47. 0102436 Tomáš Ungerman
48. 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
49. 1103910 Ing. Jiří Mašek
50. 0602504 Ing. Martin Hynek
51. 0402051 Ing. Radek Hynek
52. 0501054 Ing. Marek Nový
53. 1102005 Alena Kasanová
54. 1301425 Ing. Radek Bartošík
55. 1103552 Ing. Jakub Rakus
56. 0700454 Ing. Ludmila Dušková
57. 0301232 Ing. Pavel Borák
58. 0202055 Ing. Michal Dub
59. 0300132 Ing. Vladimír Toman
60. 3000268 Ing. Mário Kopas
61. 0101638 Ing. Marie Buzková
62. 1301490 Ing. Jiří Sýnek
63. 0012050 Ing. Radek Křupka
64. 1006000 Ing. Miroslav Sukup
65. 1301566 Ing. Pavel Srba
66. 0301532 Ing. Antonín Knop
67. 1001877 Ing. Ivan Slepička
68. 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
69. 0602712 Ing. Karel Hausvater
70. 0013590 Ing. Stanislav Mastný
71. 1006621 Ing. Miroslav Patočka
72. 0300925 Ing. Luděk Kadlec
73. 0501380 Ing. Milan Šilar
74. 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
75. 0101896 Ing. Marian Vyžral
76. 0005475 Ing. Radek Tolar Ph.D.
77. 0012566 Ing. Jan Prokop
78. 0700462 Ing. Jiří Mrkvička
79. 1301724 Ing. Věra Řehůřková
80. 1400640 Oldřich Havlíček DiS.
81. 1102792 Ing. Libor Filín
82. 0301442 Pavel Kapička
83. 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
84. 1103860 Ing. Jiří Šafránek
85. 1302043 Jaroslav Pavelka
86. 0012756 Ing.arch. Miroslav Šiška
87. 1002453 Ing. Eva Hebedová
88. 0010401 Igor Stařecký
89. 1201828 Pavel Háněl
90. 1103814 Ing. Magda Kopecká
91. 1102551 Ing. Pavel Kyška
92. 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D.
93. 1103796 Ing. Pavel Srkal
94. 0600350 Ing. Jiří Zaplatílek
95. 1102497 Ing. Petr Škrobánek
96. 0401290 Ing. Daniela Pleskotová
97. 0701279 Petr Janoš
98. 1001618 Ing. Miroslav Dobrovolný
99. 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
100. 1103054 Ing. Petr Krajčí
101. 0701297 Ing. Monika Baráková
102. 0701336 Ing. Miroslav Kubeš
103. 1000392 Ing. Miloš Černý
104. 1301154 Ing. Michal Nájemník
105. 0101830 Ing. Martin Kačer
106. 1002663 Ing. Martin Vašák
107. 0007178 Ing. Ilona Líkařová
108. 0008683 Ing. Martina Loskotová