ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Webinář - Zatížení strojním a technologickým vybavením staveb

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přednášející:
Ing. Jan Bořek, člen výboru oblasti Praha, AI – mosty a statika staveb
  
Anotace:Co musíte vyspecifikovat dodavateli strojního a technologického vybavení staveb pro spolehlivé určení zatížení od tohoto vybavení. Jak určit alespoň předběžně zatížení při nedobytnosti podkladů. Dynamické účinky. Ověření podkladů. Použité normy. Ukládání vybavení na stavební konstrukce. Spolupůsobení systému stroj + základ.
  
Program:1. Seznámení s problematikou
    2. Doporučené předpisy a normy
    3. Stroje a vybavení:
        a) Potrubí
        b) Vzduchové chladiče a výměníky
        c) Točivé stroje (turbíny, elektromotory) a stroje s posuvnou hmotou (performery, třasadla, lisy)
    4. Ukládání zařízení na stavební konstrukce:
         a) Blokové základy
         b) Technologické konstrukce
         c) Pružné uložení
         d) Turbíny, vrtule, atd.
         e) Určení charakteristik uložení na pružinách
         f) Nebezpečí rezonance
 
Datum konání:5.12.2019
Čas konání:od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
05.12.2019

Přihlášení

Seznam přihlášených osob
1. 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
2. 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
3. 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
4. 0013911 Ing. Michal Soukup
5. 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
6. 0013755 Ing. Juraj Cholvádt PhD.
7. 0011285 Ing. Jan Čadílek
8. 0010767 Ing. Marián Múdry
9. 0012490 Ing. Petr Duník
10. 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
11. 0012143 Ing. Roman Kliment
12. 0012532 Ing. Radek Hrma
13. 0013385 Ing. Miroslav Drázský
14. 0012164 Lubomír Mrštný
15. 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
16. 0010760 Ing. Petr Bílek
17. 0010045 Milan Krušina
18. 0012498 Ing. Jiří Šesták
19. 0009906 Ing. Antonín Chrást
20. 0012232 Marek Varga
21. 0012825 Ing. Jan Červenka
22. 0013119 Ing. Zdeňka Červenková
23. 0012828 Libor Kapoun
24. 0008752 Ing. Pavel Lyer
25. 0013935 Ing. Josef Zikeš
26. 0600922 Jiří Pirič
27. 0013068 Ing. Martin Schneider
28. 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
29. 0013847 Ing. Jaroslav Pekař
30. 0007648 Ing. Jaroslav Langer Ph.D.
31. 0006802 Ing. Petr Pavlíček
32. 0008103 Ing. Ladislav Mička
33. 0005523 Ing. Martin Riger
34. 0004919 Ing. Petr Unger
35. 0602607 Ing. Hana Backová
36. 0007708 Václav Klaboch
37. 0006713 Ing. Alexandra Míšková
38. 0000538 Ing. Marcel Vojanec
39. 0008104 Ing. Petr Poláček
40. 0004178 Ing. Jiří Parpel
41. 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
42. 0000815 Ing. Aleš Prause
43. 0004326 Ing. Josef Spour
44. 1103894 Ing. Martin Hrstka
45. 0011226 Ing. Jiří Kříž
46. 0012566 Ing. Jan Prokop
47. 0013018 Ing. Ľudovít Pozdech
48. 1003856 Ing. Martin Koráb
49. 0006856 Ing. Petr Červenka
50. 1001259 Ing. Jaromír Bartoněk
51. 1004280 Ing. Adam Kurdík
52. 0013915 Ing. Josef Šálek
53. 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
54. 0201257 Ing. Zbyněk Nový