ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápi výboru 2019.05.13

Verze pro tiskVerze pro tisk

1. Kontrola úkolů z minulého jednání
16. a 17.3.2019 Dřevostavby Volyně-seminář úspěšně proběhl. Zhodnocení ve Zpravodaji a Z+i.
25.4.2019 Stavby a výkon státního požárního dozoru podle zák. o požár. ochraně, novinky v normách PBS - seminář úspěšně proběhl. Zhodnocení ve Zpravodaji a Z+i. Účast 31 AO.
2. PRESTA 10.ročník
Vyhodnocení proběhlo dne 10.dubna 2019 na Reprezentačním společenského večeru stavbařů v Clarion Congress Hotelu České Budějovice za účasti přihlašovatelů staveb, projektantů, zhotovitelů a čestných hostů. Ceny předávala paní hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a zástupci vyhlašovatelů.
Kompletní katalog oceněných staveb najdete: http://www.cssi-cr.cz/presta-jizni-cechy/
Bližší informace ve Zpravodaji a časopisu Stavebnictví.
3. Plán práce:
16.5.2019 Recyklace – Posuzování stavebních výrobků
29.5.2019 Vodovodní přípojky a ztráty vody – organizačně zajišťuje ČSVH ve spolupráci s ČKAIT
19.9.2019 Předpjaté betony: organizačně zajišťuje SPŠ stav. Č.Budějovice Ing. Lanz
27.9.-29.9.2019 Exkurze Zlínsko: výbor schválil rámcový program pro odbornou exkurzi do Zlínského kraje. Organizačně zajišťuje OP ČSSI České Budějovice.
22.10.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování - akce přihlášena do akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT
14.11.2019 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody podle směrnice ČHIS 01 – akce přihlášena do akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT.
4. Pracovní jednání s ZT Linec: termín 21.5.2019: Ing. Hladík informoval o zajištění programu.
Účastníci za ČKAIT: Hladík, Hodina, Otepka, Stráská, Máchová, Kovalovská.
Kancelář ZT Linec potvrdila účast.
Program 10-16 hod.: pracovní jednání v kanceláři oblasti s pokračováním na KÚ a odbornou exkurzí na letiště ČB.
5. Různé
Výbor schvaluje:
- Příspěvek pro Ing. Adamjaka ve výši 2.000 Kč na odbornou exkurzi Toskánsko, organizovanou IC ČKAIT.
- Příspěvek na podzimní exkurzi Zlínsko ve výši 1200 Kč pro AO.
- Přípravu výjezdního zasedání výboru dne 11. a 12.10.2019 a Adventního setkání dne 5.12.2019 do Týna nad Vltavou (kontaktovat pro odbornou spolupráci Ing. Thimovou).
- Do programu CŽV zařadit seminář na téma „Co je nutné pro úspěch BIM projektu“ organizovaný Odbornou radou pro BIM, z.s.
- Přípravu exkurze na stavbu D3 ve spolupráci s Unií mostařů – termín září/říjen 2019.

PřílohaVelikost
Ckait2019.05.13.pdf636.85 KB