ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis č. 4/2018

Verze pro tiskVerze pro tisk

Zápis č. 4/2018
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 4. 4. 2018

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Ladislav Čech,
Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný Ing. Renata Zdařilová,Ph.D.,
Ing. Jaroslav Gilar,Ing. Vlastimil Šmiřák, Ing. Jindřich Pater,

Hosté: Ing. Vlastimil Reichel, Karel Pastuszek

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 1. 3. 2018 byl schválen bez připomínek.

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Realizované akce
• Seminář na téma „ Novela stavebního zákona“ se uskutečnil 6. a 27. 3. 2018 v DTO Ostrava Mar. Hory. Odborný garant: JUDr. Miluška Jarošová z MsK. Obou seminářů se zúčastnilo celkem 411 osob
• Mezinárodní konference „Regenerace bytových domů“ se konala dne 8. 3. 2018 na Černé louce.
• Seminář „Inovativní materiály pro hydroizolaci a ochranu železobetonových konstrukcí ve stavebnictví“ se konal dne 20. 3. 2018 ve školící místnosti Ostravia, a. s. Odborný garant: Ing. Hlisníkovský, zúčastnilo se 45 osob
 Připravované akce
• Seminář na téma „ Bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství“ je připravován na 12. 4. 2018 v DTO-malý sál. Odborný garant:
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Přihlášeno je 85 osob
• Seminář „ Kompozitní výztuže betonových konstrukcí“ se uskuteční 24. 4. 2018 ve školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Přihlášeno je 51 osob.

3. Spolupráce s VŠB-TU Ostrava, FAST
Ing. Svatopluk Bijok se stal od března 2018 členem VR na FAST.

4. Shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů se uskutečnilo v sobotu 24. 3. 2018 v Praze v Hotelu Pyramida.
Omluveni byli Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Lukášová, neomluvena Ing. Petra Pospíšilová
Jako náhradník se zúčastnil Karel Pastuszek.

5. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna byly zaslány nové žádosti 1104100 -1104106 + 4 obnovené žádosti.

6. Různé
 Výsledky hospodaření za leden, únor 2018 – čerpáno bylo celkem 15 % z toho režijní náklady 19 %, odborná činnost 9 %
 Výbor oblasti
odsouhlasil příspěvky na odbornou exkurzi do Švýcarska ve výši
Kč 2000,- pro Ing. Žák, Ing. Czernik, Ing. Bura, Ing. Trčka, Ing. Trčková,
Ing. Hudečková, Ing. Jelínková, RNDr. Konečný, Burá, Ing. Polák, MBA,
Plachký, Krupa
na odbornou exkurzi do Hamburku ve výši Kč 2 000,- pro Ing. Macháčkovou
neodsouhlasil příspěvek pro Petr Bill-nezapojil se od roku 1999 do CŽVAO
 Od 1. 4. 2018 má OK novou pevnou linku 555 508 432
 Ve dnech 19.-20. 10. 2018 se uskuteční „Setkání na hranici“ OK prověří možnost ubytování na Dolní Moravě, hotel Vista, návštěva Stezky v oblacích, event. ubytování ve Velkých Losinách a odtud výjezd na Dolní Moravu, další varianta Ostravice v Beskydech
 Malá „V4“ je naplánovaná od 23. – 26. 8. 2018 původně v Chebu, vzhledem k tomu, že vyhořel Hotel Stein, místem konání bude Hotel Tři Lilie ve Františkových lázních.
Zajišťuje Ing. Svatopluk Zídek, K.Vary. Odborné téma setkání je „Voda v krajině“

Příští schůze výboru se uskuteční 3. 5. 2018 ( čtvrtek ) v 15.00
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ostrava

Zapsala:
Jarcovjáková