ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis č. 7/2018

Verze pro tiskVerze pro tisk

Zápis č. 7/2018
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 6. 9. 2018

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Petr Bura,
Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Jindřich Pater, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 7. 6. 2018 byl schválen s připomínkami, závady odstraněny.

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Realizované akce
• Seminář na téma „ Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ se uskutečnil 18. 6. 2018 v DTO-malý sál a následně 25. 6. ve školící místnosti Ostravia, a. s. Odborný garant: JUDr. Eva Kuzmová. Zúčastnilo se celkem
106 osob
• V termínu 1.-7. 7 2018 a následně 26.8.-1.9.2018 se uskutečnila odborná exkurze do Švýcarska. Celkem se zúčastnilo 100 osob. Exkurze byla velmi zdařilá. Zajišťovala OK Ostrava ve spolupráci s CK Tour Sport Brno.
Článek Do Z+i připraví Ing. Bijok
 Připravované akce
• Seminář na téma „ Nové technologie ve vytápění“ je připravován na 19. 9. 2018 v DT Ostrava. Odborný garant.p. Konečný, firma Tempero, s.r.o. K dnešnímu dni je přihlášeno 33 osob.

Plánovaná exkurze na vodní dílo Šance dne 11. 9. 2018 byla zrušena z provozních důvodů. Je možné ji uskutečnit až na jaře 2019.

3. Spolupráce se zahraničím
Ve dnech 23.-26. 8. 2018 se konalo setkání regionálních stavebních organizací ( komor
a svazů ) zemí Višegrádské 4, tzv. malá „V4“ ve Františkových lázní. Organizátorem
byla OK Karlovy Vary ve spolupráci OK Ostrava
Za naši oblast se zúčastnili: Ing. Bijok, Ing. Dospiva, Ph.D., Ing. Bura a Ing. Pater.
OK připravila hodnotné propagační materiály pro zástupce setkání.

4. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna byly zaslány nové žádosti 1104122 – 1104141 + 4 obnovené žádosti

5. Příprava setkání na Hranici
Setkání na hranici se uskuteční ve dnech 19. – 20. 10. 2018 ve Velkých Losinách, Hotel Diana. Objednávka na ubytování je potvrzena. Objednávka na Stezku v oblacích je rovněž potvrzena i doprava autobusu z Velkých Losin na Dolní Moravu.
Pro ČKAIT je vyhrazeno 8 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojů. Pro SK jsou 4 jednolůžkové a 8 dvoulůžkových pokojů.
Předběžně potvrdili účast Ing. Bijok s manželkou, Ing. Bura s partnerkou, Ing. Pater, Dr. Ing. Novotný.

6. Různé
 Výsledky hospodaření za leden – červenec 2018 – čerpáno bylo celkem 54 % z toho režijní náklady 59 %, odborná činnost 47 %
 Ve dnech 8.-10. 10. 2018 se uskuteční jednání rady pro podporu rozvoje profese
 Dne 9. 10. 2018 se uskuteční exkurze na JOB Air + letiště, zájemci z řad členů výboru oblasti se mohou rovněž zúčastnit
 Vyhlášení stavby roku ČR se uskuteční dne 3. 10. 2018 v Betlémské kapli.

Příští schůze výboru se uskuteční 4. 10. 2018 ( čtvrtek ) v 15.00
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ostrava

Zapsala:
Jarcovjáková