ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis výboru 2019.01.07

Verze pro tiskVerze pro tisk

1. 1. Kontrola úkolů u minulého jednání
Předseda informoval o ukončení VI. běhu CŽV. Kancelář přijímá od autorizovaných osob Čestná prohlášení, která budou členové výboru na svém příštím jednání vyhodnocovat.
2. Organizační zajištění valné hromady 2019
Výbor odsouhlasil výroční zprávu i prezentaci k VH. S Clarion Congress Hotelem předseda oblasti s tajemnicí projednali a odsouhlasili uspořádání sálu včetně techniky i občerstvení. Mandátovou komisi zajistí Ing. Jana Máchová. Tajemnice zašle členům, kteří zajišťují organizaci VH, příslušné podklady.
3. Různé
- ZT Linec: předseda informoval o volbách a změně na pozici prezidenta– DI Rudolf Wernly. Zástupce Hornorakouské komory pozveme na vyhodnocení PRESTY a v květnu na pracovní jednání v Českých Budějovicích. Z jednání VH 2019 se omluvili.
- Ples stavbařů: dne 22.2.2019, účast Ing. Hodina, K.Kovalovská
- Jubilanti 2019: Ing. Ivan Štětina 70 let, Ing. František Bostl 80 let. Výbor schvaluje nákup dárkových košů á 500 Kč.
- Rekodifikace stavebního práva:
Průběžné informace jsou publikovány v Z+i
Zástupci ČKAIT se účastní jednání pracovních skupin na MMR
V současnosti je připomínkována verze rekodifikace zpracovaná hospodářskou komorou k datu 14.12.2018. Ze strany ČKAIT bylo odesláno 186 připomínek. Projednání připomínek 7.a8.1.2019.
Souhrnná informace bude podána na jednání VH.

PřílohaVelikost
ckait2019.01.07.pdf540.24 KB