ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zpráva a usnesení z VH 2019 ČKAIT oblasti Olomouc

Verze pro tiskVerze pro tisk

Valná hromada oblasti Olomouc
Termín konání: 22. 1. 2019
Místo konání: Pevnost poznání Univerzity Palackého Olomouc
Počet členů oblasti: 1524
Počet účastníků: 122 tj. (8 %)

Čestní hosté, kteří přijali pozvání:

JUDr. Eva Hýravá - vedoucí stavebního úřadu města Olomouc
Ing. Marek Drešr – vedoucího odboru investic města Olomouce
pana PhDr. Radim Kašpar - ředitele Hospodářské komory v Olomouci
pana Ing. Jan Drábek - předsedu oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů
pana Ing. arch. Milan Obenaus - zástupce komory architektů
Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel - pojišťovací makléři firmy GRECO

Představitelé orgánů naší Komory:

pana Ing. Pavel Křeček - předseda Komory
pana prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA - první místopředseda Komory
pana Ing. Radek Hnízdil Ph.D. - ředitel kanceláře komory
pana Doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. – člen Dozorčí rady komory
paní Ing. Dominika Hejduková – vedoucí střediska vzdělávání a informací

Po úvodním přivítání všech přítomných se Ing. Majer ujal řízení valné hromady a podařilo se bez problémů schválit jak její scénář, tak i jednotlivé komise.
Ve zprávě předsedy oblasti se pak hovořilo nejen o plnění základních úkolů z minulé VH, ale i o potřebě zapojení nových členů do práce komory. Řešily se zde ale i problémy, které naši činnost provázejí.
Z těch hlavních dat a informací si dovolím připomenout, že v roce 2018 bylo v naší oblasti přijato 46 žádostí o autorizaci a neúspěšnost žadatelů o autorizaci v naší oblasti za rok 2018 klesla z 25 % (rok 2017) na 20 %. Kromě běžné agendy jsme vystavili 4 doklady o odbornosti člena ČKAIT pro členské státy EU a na oblasti byly podány i 2 stížnosti na člena z naší oblasti, které jsou stále v šetření.
V uplynulém roce se nám podařilo zaujmout více našich členů nejen nákupem 65-ti odborných publikací, ale zejména jejich aktivní účastí na přednáškách a exkurzích.
Navrhovaná témata od členů oblasti byla projednávána a schvalovaná na pravidelných schůzkách výboru oblasti.
Odborných akcí bylo OK zorganizováno celkem 14 + 4 AZ PROMO, kterých se zúčastnilo celkem 1 005 členů. Odborných přednášek bylo 10 a odborné exkurze byly 4.
Podle termínu konání pak v tomto pořadí:
1. Finance a daně 2017,
2. Škody v PD nebo na stavbách,
3. Změny v normách a přepisech staveb vozovek (v rámci výstavy Stavotech),
4. Novela Stavebního zákona,
5. Nový atomový zákon,
6. Ochrana osobních údajů GDPR,
7. Aktuální změny v předpisech pro elektrotechniku,
8. SW a technická podpora pro HDV firmy Wavin,
9. Zásady výstavby pasívního a nízkoenergetického domu a
10. Vzduchotechnika se zaměřením na RD.

V průběhu roku jsme zorganizovali 4 exkurze:
1. FN Olomouc II. interní klinika a geriatrie v pasívním standardu,
2. Výstavba D1 Přerov – Lipník nad Bečvou,
3. Pustevny – obnova Libušína a novostavba horní stanice lanové dráhy a
4. zahraniční exkurzi Krásy jižní Číny.

V závěrů příspěvku předsedy oblasti pak zazněla nejenom informace o novém běhu CŽV, mírně přebytkovém hospodaření oblastní kanceláře, výhodách našeho členství nebo spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi v oblasti, ale i apel na dodržování odborné úrovně projektů, řízení staveb či jejich kontrol.

Neotřelou formou pak Doc. Ing. Schmid, Ph.D. shrnul nejenom závěry z kontroly oblastní kanceláře a aktivity dozorčí rady komory, ale poukázal i na problémy s kontrolou deníků a nedisciplinovaností některých našich kolegů.

Řadu zajímavých informací (např. o soutěži Inženýrské komory, katalogu původní panelové výstavby, činnosti komory a její účast v rámci přijímání nových zákonů a změn) pak účastníci valné hromady slyšeli z úst pana předsedy Ing. Křečka. Prof. Ing. Materna CSc., MBA pak ještě doplňoval proslov o věci týkající se vztahu komory k zahraničních organizacím a přípravě BIM.

Při následných volbách pak byli zvoleni tito zástupci na Shromáždění delegátů 2019:
Ing. Jan Drábek
Ing. Pavel Hošek
Ing. Jiří Kožušníček
Ing. Michal Majer
Ing. Radovan Mikula
Ing. Anežka Najdekrová
Ing. Zdeněk Rozsypal
Ing. Jiří Švub
Ing. Jan Tomek
Ing. Jiří Zatloukal

a za náhradníky pak:
Ing. Jana Černá
Ing. Josef Popelka
Ing. Jiří Otrusina.

Další zajímavé informace o činnosti komory poskytl účastníkům Ing. Hnízdil. O fungování pojištění pak krátce promluvila Ing. Bartoníčková a Mgr. Doležel. Ve vystoupení Ing. Drešra se členové dozvěděli, co vše krajské město připravuje a Ing. Blaťák si povzdechl nad negativními zkušenostmi z aplikace novely stavebního zákona.
To, co nás čeká v letošním roce, se mohou zájemci dozvědět z komorového webu nebo pozvánek, které rozesíláme, ale je i na nich, co doporučí zajímavého pro druhé pololetí 2019.
Závěrem pak ještě zaznělo poděkování nejen hostům a účastníkům této akce, ale i členům výboru oblasti a všem, kteří se na její přípravě podíleli.

Zaznamenal a zestručnil: Ing. Jiří Kožušníček, předseda VO Olomouc

Usnesení z VH viz příloha

PřílohaVelikost
14-usneseni-vh2019.doc34 KB