ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST


Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
Praktická forma výkonu činnosti ve výstavbě: Projektant, Stavitel, Technik, Stavbyvedoucí, Technický dozor, Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Právní forma podnikání (zaměstnání): Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonávající činnost podle tohoto zákona
Specifické formy výkonu činnosti:
B. VĚCNÁ SPECIFIKACE ČINNOSTI (OBORU A OBLASTI PŮSOBENÍ)

http://www.vki.cz/03_reference.html