ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST


Adresa kontaktní
Adresa pracoviště
Praktická forma výkonu činnosti ve výstavbě: Projektant, Technický dozor, Expertní a znalecká činnost ve výstavbě
Právní forma podnikání (zaměstnání): Zaměstnanec v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
Specifické formy výkonu činnosti: Statické posudky
B. VĚCNÁ SPECIFIKACE ČINNOSTI (OBORU A OBLASTI PŮSOBENÍ)