ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Brno

Formát: 2018-03-18
Formát: 2018-03-18

CŽV - seminář Vnitřní prostředí z pohledu stavební fyziky

Oblastní kancelář Brno
SEMINÁŘ ZRUŠEN Název akce: Komfort vnitřního prostředí z pohledu stavební fyziky Termín konání: čtvrtek 22. března 2018 ve 14 hodin Celková kapacita:  73

seminář CŽV - Akustika vnitřních prostorů

Oblastní kancelář Brno
SEMINÁŘ ZRUŠEN Název akce: Akustika vnitřních prostorů Termín konání: čtvrtek 12. dubna 2018 ve 14 hodin Celková kapacita:  21

Ouvertura Stavebních veletrhů Brno 2018

Stavební veletrhy Brno, ČKAIT a IC ČKAIT pořádají v předvečer zahájení Stavebních veletrhů Brno tradiční ouverturu na téma PROBLEMATIKA MĚST PROGRAM: Přednáška Ing. arch. Jaroslava Dokoupila, Arch.Design s.r.o. Představení STAVEBNÍ KNIHY 2018 – Parkování ve městě (21. svazek edice Stavební kniha), Ing. Pavel Křeček, ČKAIT, Ing. Šárka Janoušková, Informační centrum ČKAIT

KONFERENCE: Rychlá železniční spojení v ČR – Inženýrský den 2018

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba v osobní dopravě zajistit modernizaci stávajících železničních tratí a výstavbu nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez nichž nebude železniční doprava schopna konkurovat automobilové dopravě.

VELETRH: Stavební veletrhy Brno 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno, které se konají v týdnu 25. – 28. 4. 2018. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

SEMINÁŘ: BIM – Role projektantů a výrobců (Stavební veletrhy Brno 2018)

Seminář BIM – role projektantů a výrobců je pořádán v rámci Doporovodného programu Stavebních veletrhů Brno 2018. Celková kapacita:  70

seminář CŽV - Pravděpodobnostní a statistické výpočty stavebních konstrukcí

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Pravděpodobnostní a statistické výpočty stavebních konstrukcí Termín konání: čtvrtek 26. dubna 2018 v 15 hodin Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina Brno e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310 Celková kapacita:  100

SEMINÁŘ: Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 (Stavební veletrhy Brno 2018)

Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Další, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti. Celková kapacita:  60

seminář CŽV - Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí Termín konání: čtvrtek 10. května 2018 v 15 hodin Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95 Přednášející: tým IDEA StatiCa Počet kreditů: 1 Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina Brno e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310 Celková kapacita:  100

prezentace firmy HP Trend s.r.o. - Nové trendy v rozvodech pitné vody

Oblastní kancelář Brno
Téma prezentace: Nové trendy v rozvodech pitné vody (vnitřní rozvody vody a novinky v oboru - trubky NANO) Termín konání: úterý 15. května 2018 ve 14 hodin (cca do 16 h) Místo konání: ČKAIT Brno, Vrchlického sad 1962/2, zasedací místnost Přednášející: zástupce firmy HP Trend, s.r.o. - http://hp-trend.cz/cz/ Přihlášky: www.ckait.cz, termínová listina tel: 545 574 310 e-m: brno@ckait.cz Celková kapacita:  20