ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Brno

Formát: 2017-10-22
Formát: 2017-10-22

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné! Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii. Celková kapacita:  100

Odborná konference "Zajímavé stavby"

Oblastní kancelář Brno
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů Brno pořádají 26. října 2017 od 16 do 18 hodin Odbornou konferenci „ZAJÍMAVÉ STAVBY" konat se bude v hotelu AVANTI Součástí Konference bude blahopřání vybraným členům ČKAIT k životnímu jubileu. Všechny účastníky zveme po skončení na společnou večeři spojenou s diskusí. Přihlášky nejpozději do 16. října 2017 na sekretariátě ČSSI, e-mail: cssi@volny.cz, mobil 732614187, tel. 5452148014 Vážíme si vašeho zájmu o naše odborné konference a všechny srdečně zveme!

CŽV - seminář Bezbariérovost u dopravních staveb

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Bezbariérovost u dopravních staveb Termín konání: čtvrtek 26. října 2017 v 15:00 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95 - budova R, posluchárna R229 (vchod z ulice Rybkova) Přednášející: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava - Počet kreditů: 1 Přihlášky: termínová listina na www.ckait.cz tel.: 545 574 310 e-m: brno@ckait.cz Celková kapacita:  100

EXKRUZE BRNO - vědecké centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies)

Oblastní kancelář Brno
Termín konání: čtvrtek 2. listopadu 2017 ve 14 hodin u brány do areálu Místo exkurze: AdMaS, Purkyňova 139, Brno-Královo Pole Garant: Ing. Svatava Henková, CSc. Přihlášky: termínová listina oblast Brno www.ckait.cz e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310, 734 612 789 Celková kapacita:  60

CŽV - seminář Pojištění profesní odpovědnosti

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Pojištění profesní odpovědnosti Termín konání: čtvrtek 9. listopadu 2017 v 15:00 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95 - budova R, posluchárna R229 (vchod z ulice Rybkova) Přednášející: Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel, GrECo JLT Czech Republic, s.r.o. Počet kreditů: 1 Přihlášky: termínová listina na www.ckait.cz tel.: 545 574 310 e-m: brno@ckait.cz Celková kapacita:  100

CŽV - přednáška Modely pohybu a evakuace osob

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Modely pohybu osob a evakuace osob ve stavebním inženýrství Termín konání: čtvrtek 23. listopadu 2017 v 15 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95 - budova D3, posluchárna D182 Přednášející: Ing. Petr Beneš, CSc., doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., VUT v Brně, Centrum AdMaS Přihlášky: termínová listina Brno na www.ckait.cz e-m: brno@ckait.cz tel.: 545 574 310 Celková kapacita:  100

CŽV - seminář Mapové a geografické podklady pro projektování

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Nové mapové a geografické podklady pro projektování Termín konání: čtvrtek 23. listopadu 2017 v 15:00 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95 - budova R, posluchárna R229 (vchod z ulice Rybkova) Přednášející: Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu, ČÚZK Počet kreditů: 1 Přihlášky: termínová listina Brno na www.ckait.cz tel.: 545 574 310 e-m: brno@ckait.cz Celková kapacita:  100

CŽV - seminář Akustika vnitřních prostorů

Oblastní kancelář Brno
Název akce: Akustika vnitřních prostorů Termín konání: čtvrtek 7. prosince 2017 ve 14:00 h Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95 - budova R, posluchárna R229 (vchod z ulice Rybkova) Přednášející: prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc., FA VUT v Brně Počet kreditů: 1 Přihlášky: termínová listina Brno na www.ckait.cz tel.: 545 574 310 e-m: brno@ckait.cz Celková kapacita:  100