ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Hradec Králové

Formát: 2017-12-17
Formát: 2017-12-17

OD NÁSTUPU HABSBURKŮ K TEREZIÁNSKÝM A JOSEFINSKÝM REFORMÁM

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové OD NÁSTUPU HABSBURKŮ K TEREZIÁNSKÝM A JOSEFINSKÝM REFORMÁM která se koná v úterý dne 2. ledna 2018 od 14.30 hod. v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra a.s., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... Přednáší Prof. PhDr. František Musil, CSc - český historik, vysokoškolský pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové a publicista Stručná anotace

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ

Oblastní kancelář Hradec Králové
ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ OBLASTNÍ KANCELÁŘ HRADEC KRÁLOVÉ Jižní 870, 500 03 Hradec Králové tel.: 495406590, 724035703, email: ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz POZVÁNKA na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Hradec Králové, která se uskuteční 3. ledna 2018 od 14.00 hodin v malém sále Kongresového centra ALDIS, Eliščino nábřeží 357, Hradec Králové Prezence od 13.00 hodin K účasti jsou zváni všichni řádní členové ČKAIT oblasti Hradec Králové. Dále jsou zváni hosté ze státní správy a představitelé odborných škol. Návrh programu jednání

VELETRH: Dřevostavby 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Dřevostavby, který se koná v termínu 1. – 4. února 2018 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO A ZMĚNY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH 2017/2018

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO A ZMĚNY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH 2017/2018 která se koná v pondělí dne 5. února 2018 od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... 2.0 Přednáší Ing. Milan Muška daňový poradce, daňové poradenství, vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání

VELETRH: Střechy Praha 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Střechy Praha, který se koná v termínu od 8. do 10. února 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany v Praze 9.

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018 je zaměřeno na poruchy a vady dřevěných konstrukcí střech, a to v oblasti konstrukčně statické, tepelně technické se zaměřením na oblast kondenzace vodní páry a v oblasti chyb při provádění staveb. Součástí přednášek bude i postavení technického dozoru při provádění staveb v kontextu novely stavebního zákona. Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami. PROGRAM:

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON která se koná v pondělí dne 5. března 2018 od 9.00 do 13.00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... 2.0 Přednáší Ing. Milan Pacák - vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Celková kapacita:  3

VELETRH: Památky – Muzea – Řemesla 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Památky – Muzea – Řemesla, který se koná v termínu 8. – 9. března 2018 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích. Veletrh nabídne opět rozmanitou skladbou vystavovatelů.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM A DALŠÍ PROGRAMY SFŽP, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PROJEKTANTŮ V POŽADOVANÉ DOKUMENTACI

Oblastní kancelář Hradec Králové
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM A DALŠÍ PROGRAMY SFŽP - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PROJEKTANTŮ V POŽADOVANÉ DOKUMENTACI která se koná v úterý dne 3. dubna 2018 od 14.30 hod. v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra a.s. ,Jižní 870, 500 03 Hradec Králové http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... Přednáší Ing. Jakub Hrbek - ředitel odboru řízení národních programů, Státní fond životního prostředí Stručná anotace

VELETRH: Stavební veletrhy Brno 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno, které se konají v týdnu 25. – 28. 4. 2018. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.