ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Karlovy Vary

Formát: 2019-08-18
Formát: 2019-08-18

POZVÁNKA: Profesní aktiv oboru pozemní stavby

Zveme Vás na profesní aktiv (HIPů , projektantů) oboru Pozemní stavby, který se koná ve čtvrtek 29. 8. 2019, 10:00 – 13:00 hod.v posluchárně v 1. Celková kapacita:  40

Seminář - Normy a legislativa v elektrotechnice

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zveme vás na seminář 3. 9.2019 "Normy a legislativa v elektrotechnice ", přednášející“ Ing. Jiří Horák, LPE s.r.o., Brno. Podrobnosti k této akci najdete v přiložené pozvánce s přihláškou. Autorizované osoby se mohou přihlásit přímo na této webové stránce. Celková kapacita:  60

Webinář - Bezpečnost práce na staveništi z pohledu soudního znalce

Přednášející:Mgr. et Mgr. Josef Senčík – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., koordinátor BOZP  Anotace:Staveniště patří k nejrizikovějším pracovištím.

Kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno 20 členů ČKAIT

Oblastní kancelář Karlovy Vary
16. září, Karlovy Vary OK ČKAIT Kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno 20 členů ČKAIT

Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

Oblastní kancelář Karlovy Vary
16. září, Karlovy Vary OK ČKAIT Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

VELETRH: FOR ARCH 2019

Veletrh FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost, důležitý prvek kvality života.

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace_stavební právo

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM, 3. ročník konference, slavnostně zahájí 30. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Webinář - Dozory ve výstavbě, stavební deník

Přednášející:Ing. Čeněk Kadlec  Anotace:Seminář/webinář je zaměřen na zajištění a náplň kontrolní činnosti při provádění staveb, jejich dokončování, přejímce staveb a uvádění dokončených staveb do užívání.

Webinář - Zděné konstrukce – navrhování zděných staveb v prostředí Eurokódu 6

Přednášející:Ing.

Webinář - Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů

Přednášející:JUDr. Eva Kuzmová  Anotace:Seminář/webinář poskytne komplexní přehled dané problematiky, a to od zahájení řízení u stavebního úřadu, přes jeho průběh, až po vydání konečného rozhodnutí včetně možnosti obrany.