ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Karlovy Vary

Formát: 2018-03-18
Formát: 2018-03-18

Seminář - Stavební deník – proč a jak

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zveme vás na seminář v úterý 10.4.2018 "Stavební deník – proč a jak", přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc. Podrobnosti viz přiložená pozvánka. Přihlásit se můžete i prostřednictvím odkazu - přihlášení - na této stránce. Celková kapacita:  70

Konference STATIKA v Plzni,

Oblastní kancelář Karlovy Vary
12.4.2018 Konference STATIKA v Plzni, vložné za účastníky konference z Oblasti ČKAIT Karlovy Vary hradí OK ČKAIT

Ouvertura Stavebních veletrhů Brno 2018

Stavební veletrhy Brno, ČKAIT a IC ČKAIT pořádají v předvečer zahájení Stavebních veletrhů Brno tradiční ouverturu na téma PROBLEMATIKA MĚST PROGRAM: Přednáška Ing. arch. Jaroslava Dokoupila, Arch.Design s.r.o. Představení STAVEBNÍ KNIHY 2018 – Parkování ve městě (21. svazek edice Stavební kniha), Ing. Pavel Křeček, ČKAIT, Ing. Šárka Janoušková, Informační centrum ČKAIT

KONFERENCE: Rychlá železniční spojení v ČR – Inženýrský den 2018

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba v osobní dopravě zajistit modernizaci stávajících železničních tratí a výstavbu nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez nichž nebude železniční doprava schopna konkurovat automobilové dopravě.

VELETRH: Stavební veletrhy Brno 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno, které se konají v týdnu 25. – 28. 4. 2018. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

SEMINÁŘ: BIM – Role projektantů a výrobců (Stavební veletrhy Brno 2018)

Seminář BIM – role projektantů a výrobců je pořádán v rámci Doporovodného programu Stavebních veletrhů Brno 2018. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 (Stavební veletrhy Brno 2018)

Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Další, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti. Celková kapacita:  60

Seminář - Novela stavebního zákona od 1.1.2018

Oblastní kancelář Karlovy Vary
UPOZORNĚNÍ původně plánovaný termín semináře 12.4.2018 "Novela stavebního zákona od 1.1.2018" se překládá na 17.5.2018 z důvodu pracovního zaneprázdnění přednášející - Mgr. Jany Machačkové z ministerstva pro místní rozvoj. Děkujeme za pochopení. Celková kapacita:  100

23. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary

Oblastní kancelář Karlovy Vary
8.6.2018 23. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2018 na Téma „Doprava ve městě“

Seminář - Práva a povinnosti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Zveme vás na seminář "Práva a povinnosti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a jejich vzájemné vazby při realizaci stavby", který se uskuteční v úterý 19. června 2018, přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická CSc. Přihlásit se na seminář je možné i přes odkaz přihlášení u této informace. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce. Celková kapacita:  70