ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Karlovy Vary

Formát: 2019-04-21
Formát: 2019-04-21

KONFERENCE: Inženýrský den 2019 - Hospodaření vodou

ČKAIT a ČSSI organizují již tradičně konferenci Inženýrský den 2019. V letošním roce na téma Hospodaření vodou.  U příležitosti Inženýrského dne bude vydána stejnojmenná ročenka - Stavební kniha 2019.

Webinář: Požární bezpečnost staveb

Kancelář Komory
Přednášející:pplk. Ing. Michal Valouch – odbor stavebně technické prevence, MV-GŘ HZS ČRkpt. Ing. Celková kapacita:  200

Seminář - BIM a procesy ve výstavbě

Oblastní kancelář Karlovy Vary
POZOR změna původně avizovaného termínu semináře z 23.5.2019 na 15.5.2019. Název "Co je nutné pro úspěch BIM projektu", přednášející: Ing. Petr Matyáš, Ing. Petr Voráč a Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., czBIM, Odborná rada pro BIM. Podrobnosti k tomuto semináři najdete v přiložené pozvánce s přihláškou. Přihlásit se také můžete přes tuto webovou stránku. Celková kapacita:  80

Webinář - Duševní vlastnictví ve stavebnictví

Přednášející:Ing. Karel Čada, Prom. práv. Celková kapacita:  170

Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma "Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu"

Oblastní kancelář Karlovy Vary
7.6.2019 Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma “Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu" přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory

Webinář - Hodnocení existujících dřevěných a ocelových konstrukcí

Přednášející:Ing. R. Fojtík, Ph.D.; doc. Ing. P. Celková kapacita:  200

Mezinárodní konference (ZC, SK,PL, D) „Inženýrské problémy obnovy památek“ Klášter Teplá

Oblastní kancelář Karlovy Vary
21. 6 - 22.6. Mezinárodní konference (ZC, SK,PL, D) „Inženýrské problémy obnovy památek“ Klášter Teplá přednášející: zástupci ČSSI, ČKAIT, Slovenské komory stavebních inženýrů, Saské inženýrské komory, Durynské inženýrské komory, Polské komora stavebních inženýrů a Národního památkového ústavu.