ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ostrava

Formát: 2019-01-17
Formát: 2019-01-17

Valná hromada ČKAIT oblasti Ostrava

Oblastní kancelář Ostrava
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě oblasti Ostrava, která se bude konat v pondělí dne 21. ledna 2019 ve 14,30 hodin v Domě kultury města Ostravy, ul. 28. října 124 ve Společenském sále Program: 1. Zahájení a uvítání hostů 2. Schválení programu jednání 3. Volba komisí: mandátová, návrhová, volební 4. Zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2018, plán činnosti na rok 2019 5. Informace předsedy ČKAIT 6. Vystoupení hostů 7. Zpráva dozorčí rady regionu 8. Zpráva mandátové komise Celková kapacita:  280

VELETRH: Střechy Praha 2019

Veletrh Střechy Praha 2019 se koná v termínu 7. - 9. 2. 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha 9-Letňany.Veletrh je největší a jedinečnou akcí v oboru střech v České republice a střední Evropě s tradiční účastí nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů. V únoru 2019 proběhne jeho již 21. ročník. Se souběžnými akcemi se jedná o jediný odborný veletrh v ČR v oboru střech, dřevostaveb a úsporného bydlení.

VELETRH: Dřevostavby 2019 - NEKONÁ SE

Upozornění:!!!  Pořadatel se rozhodl veletrh NEPOŘÁDAT !!! 

KONFERENCE: Fórum dřevěných konstrukcí - Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům

ČKAIT pořádá v rámci veletrhu Střechy Praha 2019, který se koná 7. – 9. února 2019, tradiční konferenci Fórum dřevěných konstrukcí s podtitulem Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům.

Rekonstrukce šikmých střech

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář na téma "Rekonstrukce šikmých střech" se uskuteční dne 11. 2. 2019 ve školící místnosti Ostravia, a. s., na ulici 28. října 150, Ostrava ( budova sídla oblastní kanceláře ČKAIT ) od 14.00 hodin. Seminář probírá základní materiálové řešení pro skladby šikmých střech. Vysvětlení pojmů jednotlivých vrstev s ohledem na stavební normy. Budou prezentovány příklady vad a poruch šikmých střech a jejich rekonstrukce z praxe. Odborný garant: Ing. Lukáš Klement, Stavebniny DEK, a.s. Opava. Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Celková kapacita:  53

VELETRH: Památky - Muzea - Řemesla 2019

Veletrh Památky - Muzea - Řemesla ve v roce 2019 koná v termínu 21. - 24. 2. 2019 v Praze 7-Holešovicích.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2019

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT upozorňuje na změnu termínu Stavebního veletrhu Brno 2019 z tradičního dubna na únor! V roce 2019 se veletrh v Brně koná ve dnech 27. 2. – 2. 3.!

Problémová místa novely stavebního zákona, novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, novely jednotlivých prováděcích vyhlášek

Oblastní kancelář Ostrava
Semináře na téma " Problémová místa novely SZ, novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, novely jednotlivých prováděcích vyhlášek " se uskuteční 12. 3. 2019 v Domě techniky Ostrava, velký sál, Mariánské náměstí č. 5 od 14.00 hodin. Odborný garant: JUDr. Miluška Jarošová. Program semináře: Klady a zápory postupů a řízení podle novely stavebního zákona ve vztahu k činnosti projektantů, autorizovaných inspektorů, stavebních dozorů a technických dozorů, řešení problémových situací podle dosavadní praxe Celková kapacita:  240

Bezbariérové užívání pozemních staveb

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář na téma " Bezbariérové užívání pozemních staveb " se uskuteční dne 25. 3. 2019 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí č. 5, Ostrava, malý sál od 13.30 hodin. Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby bezbariérového prostředí pozemních staveb v návaznosti na současné právní prostředí (zejména ve vztahu vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a požadavky českých technických norem. PROGRAM SEMINÁŘE: Celková kapacita:  80

Revize norem pro nestmelené směsi a vrstvy ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář na téma " Revize norem pro nestmelené směsi a vrstvy ČSN EN 13285 ČSN 73 6126-1 " se uskuteční dne 15. 4. 2019 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí č. 5, Ostrava-Mariánské Hory v malém sále od 13.30 hodin. Seminář je zaměřen na revizi těchto norem, do kterých jsou promítnuty zkušenosti s jejich používáním za dobu více jak 10 let. Cílem revize též bylo otevřít cestu k lepšímu využívání místních materiálů a recyklátů. Dále jsou prezentovány aktuální problémy při provádění a kontrole těchto směsí a vrstev.¨ Celková kapacita:  80