ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ostrava

Formát: 2018-09-19
Formát: 2018-09-19

VELETRH: FOR ARCH 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který se koná v termínu 18. – 22. září 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA (Praha 9-Letňany).

Nejnovější způsoby vytápění občanských a průmyslových objektů pomocí topného systému využívajícího sálání tepla.

Oblastní kancelář Ostrava
Naše společnost TEMPERO, s.r.o., která spolupracuje s profesorem RNDr. Pavlom Koštialem Ph.D. z VŠB-TU, který je současně garantem akademické sekce v oblasti výzkumu a vývoje materiálů aplikovaných pro technologie infravytápění pomocí infrapanelů, které exklusivně prodáváme v České republice od výrobce společnosti FIRST Heating. Celková kapacita:  50

SEMINÁŘ SVI: Betonové konstrukce pro vodohospodářské stavby

Použití betonových konstrukcí ve VH stavitelství je dnes zcela běžnou praxí, v porovnání s pozemními či jinými stavbami jsou však betonové konstrukce ve vodním prostředí vystavovány jinému zatížení a podmínkám svého okolí. Celková kapacita:  65

Recyklace v silničním stavitelství a prokazování shody u nakupovaných materiálů

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář je zaměřen na vznik a používání recyklovaných materiálů, přehled některých recyklačních technologií a souvisejících předpisů se zaměřením na recyklační technologie za studena podle TP 208. Někteří výrobci nemají správnou představu, jak své výrobky správně pojmenovat a uvést na trh, někteří odběratelé zase chybují při specifikaci svých požadavků na tyto výrobky. Přednášející : Ing. Jan Zajíček , AI v oboru dopravní stavby, člen technické a normalizační komise pro navrhování vozovek, zpracovatel některých norem Celková kapacita:  85

Impregnace ( technická ochrana ) konstrukčního dřeva

Oblastní kancelář Ostrava
Dřevo je ve stavebnictví stále používaný a nenahraditelný materiál, a to jak v exteriéru, tak interiéru. Proč nepodceňovat při novostavbách nebo rekonstrukcích nejen dřevěných objektů prevenci proti napadení škůdci ( hmyz, houby, plísně ) již ve fázi projekční přípravy. Jaký je vývoj evropské legislativy v oblasti impregnace dřeva. Co vše brát v úvahu při výběru impregnačních prostředků sloužících k ochraně dřeva. Nejnovější trendy v chemické ochraně dřeva. Proč počítat s impregnací dřeva už ve fázi projekční přípravy? Legislativní kotvy: Celková kapacita:  53

VELETRH: Střechy Praha 2019

Veletrh Střechy Praha 2019 se koná v termínu 7. - 9. 2. 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha 9-Letňany. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

VELETRH: Dřevostavby 2019

Veletrh Dřevostavby 2019 se koná v termínu 7. - 10. 2. 2019 na výstavišti Praha 7-Holešovice. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2019

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT upozorňuje na změnu termínu Stavebního veletrhu Brno 2019 z tradičního dubna na únor! V roce 2019 se veletrh v Brně koná ve dnech 27. 2. – 2. 3.! __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.