ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ostrava

Formát: 2018-07-19
Formát: 2018-07-19

Exkurze na vodní dílo Šance

Oblastní kancelář Ostrava
Cílem dlouho připravované VD Šance je uvedení vodního díla do bezpečného stavu, posílení povodňové ochrany a zajištění spolehlivé dodávky vody pro pitné účely, ale i nadlepšování průtoků v tocích. Rekonstrukce byla zahájena počátkem září 2015 a dokončení je naplánováno na listopad 2018. Termín konání : 11. 9. 2018 Autobus bude přistaven ve 13.00 hod. na parkovišti před Domem kultury města Ostravy, odjezd ve 13.15 hod. Předpokládaný návrat mezi 17.00-18.00 hod. Exkurze je zařazena do CŽVAO a je hodnocena 1 bodem. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Celková kapacita:  42

KONFERENCE: TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie

Zahajovací konferencí mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH  je konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie. Program konference, pokyny k registraci a aktuální informace naleznete na stránkách Fóra. 

VELETRH: FOR ARCH 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který se koná v termínu 18. – 22. září 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA (Praha 9-Letňany).

Nejnovější způsoby vytápění občanských a průmyslových objektů pomocí topného systému využívajícího sálání tepla.

Oblastní kancelář Ostrava
Naše společnost TEMPERO, s.r.o., která spolupracuje s profesorem RNDr. Pavlom Koštialem Ph.D. z VŠB-TU, který je současně garantem akademické sekce v oblasti výzkumu a vývoje materiálů aplikovaných pro technologie infravytápění pomocí infrapanelů, které exklusivně prodáváme v České republice od výrobce společnosti FIRST Heating. Celková kapacita:  85

Recyklace v silničním stavitelství a prokazování shody u nakupovaných materiálů

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář je zaměřen na vznik a používání recyklovaných materiálů, přehled některých recyklačních technologií a souvisejících předpisů se zaměřením na recyklační technologie za studena podle TP 208. Někteří výrobci nemají správnou představu, jak své výrobky správně pojmenovat a uvést na trh, někteří odběratelé zase chybují při specifikaci svých požadavků na tyto výrobky. Přednášející : Ing. Jan Zajíček , AI v oboru dopravní stavby, člen technické a normalizační komise pro navrhování vozovek, zpracovatel některých norem Celková kapacita:  85

Impregnace ( technická ochrana ) konstrukčního dřeva

Oblastní kancelář Ostrava
Dřevo je ve stavebnictví stále používaný a nenahraditelný materiál, a to jak v exteriéru, tak interiéru. Proč nepodceňovat při novostavbách nebo rekonstrukcích nejen dřevěných objektů prevenci proti napadení škůdci ( hmyz, houby, plísně ) již ve fázi projekční přípravy. Jaký je vývoj evropské legislativy v oblasti impregnace dřeva. Co vše brát v úvahu při výběru impregnačních prostředků sloužících k ochraně dřeva. Nejnovější trendy v chemické ochraně dřeva. Proč počítat s impregnací dřeva už ve fázi projekční přípravy? Legislativní kotvy: Celková kapacita:  53