ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ostrava

Formát: 2019-07-18
Formát: 2019-07-18

Exkurze na vodní dílo Šance

Oblastní kancelář Ostrava
Pro velký zájem opakujeme exkurzi na vodní dílo Šance, které je po rozsáhlé rekonstrukci. Exkurze se uskuteční 9.9.2019 ( pondělí ). Autobus bude přistaven ve 13.00 hodin na parkoviště před Domem kultury města Ostravy, předpokládaný návrat v cca 17.00 hod. Odborný garant: Ing. Dalibor Kratochvíl z Povodí Odry, státní podnik Ostrava, člen ČKAIT . Počet účastníků je omezen na 45 osob včetně i těch, kteří pojedou vlastní dopravou. Tuto skutečnost sdělí do oblastní kanceláře Ostrava. Budou jim upřesněny pokyny ohledně parkování, k vlastní přehradě pojede pouze autobus. Celková kapacita:  45

Webinář - Bezpečnost práce na staveništi z pohledu soudního znalce

Přednášející:Mgr. et Mgr. Josef Senčík – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., koordinátor BOZP  Anotace:Staveniště patří k nejrizikovějším pracovištím.

VELETRH: FOR ARCH 2019

Veletrh FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost, důležitý prvek kvality života.

Moderní technologie pro sanace betonových konstrukcí v praxi

Oblastní kancelář Ostrava
Dne 17.9.2019 se uskuteční seminář na téma "Moderní technologie pro sanace betonových konstrukcí v praxi" ve školící místnosti Ostravia, a.s. od 13:30 hod., na ulici 28.října 150, Ostrava (sídlo oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Ing. Libor Hlisníkovský. Program semináře: 1) použití migrujících inhibitorů koroze na bázI silanů pro zastavení aktivní koroze v žb konstrukcích 2) řešení tzn. nízkého krytí výztuže pomocí "antikarbonatačních membrán" speciálními produkty stavební chemie 3) příklady z praxe, propočty, diskuze Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  50

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace_stavební právo

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM, 3. ročník konference, slavnostně zahájí 30. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Webinář - Dozory ve výstavbě, stavební deník

Přednášející:Ing. Čeněk Kadlec  Anotace:Seminář/webinář je zaměřen na zajištění a náplň kontrolní činnosti při provádění staveb, jejich dokončování, přejímce staveb a uvádění dokončených staveb do užívání.

Webinář - Zděné konstrukce – navrhování zděných staveb v prostředí Eurokódu 6

Přednášející:Ing.

Webinář - Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů

Přednášející:JUDr. Eva Kuzmová  Anotace:Seminář/webinář poskytne komplexní přehled dané problematiky, a to od zahájení řízení u stavebního úřadu, přes jeho průběh, až po vydání konečného rozhodnutí včetně možnosti obrany.

Webinář - Zádržné systémy proti pádu osob

Přednášející:Ing.

Webinář - Nestmelené podkladní vrstvy podle nové ČSN 73 6126-1

Přednášející:Ing. Jan Zajíček  Anotace:Seminář/webinář je zaměřen na revizi ČSN 73 6126-1, do které byly promítnuty zkušenosti s jejím používáním za dobu více jak 10 let a zrušení národní přílohy v ČSN EN 13285.