ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ostrava

Formát: 2017-12-18
Formát: 2017-12-18

VELETRH: Dřevostavby 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Dřevostavby, který se koná v termínu 1. – 4. února 2018 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích.

VELETRH: Střechy Praha 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Střechy Praha, který se koná v termínu od 8. do 10. února 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany v Praze 9.

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018 je zaměřeno na poruchy a vady dřevěných konstrukcí střech, a to v oblasti konstrukčně statické, tepelně technické se zaměřením na oblast kondenzace vodní páry a v oblasti chyb při provádění staveb. Součástí přednášek bude i postavení technického dozoru při provádění staveb v kontextu novely stavebního zákona. Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami. PROGRAM:

Požární bezpečnost staveb

Oblastní kancelář Ostrava
Aktuální legislativa v oblasti požární bezpečnosti staveb 1. Aktuální předpisy z oblasti požární bezpečnosti staveb a výhled na jejich možné změny 2. Aktuálně řešené problematiky v oblasti PBS 3. Změny norem kodexu požární bezpečnosti staveb ČSN 73 08xx, aplikace Z2 ČSN 73 08 48 Přednášející : doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. MPA, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB - TU Ostrava Místo konání : Ostravia a.s. školící místnost Datum a čas konání : 12. 02. 2018 od 14,00 hod. Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Celková kapacita:  50

Rekonstrukce plochých střech

Oblastní kancelář Ostrava
Přednáška probírá základní materiály pro povlakové hydroizolace střech a pro tepelné izolace střech, návrhy stabilizace vrstev střech. Posluchači budou seznámeni s možnostmi řešení poruch jednoplášťových střech s vrstvami, do kterých lze kotvit ( beton ), ale také s vrstvami, do kterých kotvit nelze ( násypy ). Budou zde uvedeny příklady z praxe, kde jsou tyto případy řešeny. Další příklady se budou týkat střech dvouplášťových s horním pláštěm z trapézového plechu a nebo dřevěného bednění. Přednášející : Ing. Lukáš Klement, Ateliér DEK - Stavebniny a.s. Opava Celková kapacita:  50

Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Ostrava
Podstatné změny, které novela stavebního zákona přináší  ve výkonu veřejné správy  na úseku územního rozhodování (nové pojmy a jejich význam)  u společného řízení a povolení  u jednotlivých forem povolení  při kolaudaci staveb  při změně v užívání staveb  u dalších zákonů  u závazných stanovisek dotčených orgánů a jejich možného přezkumu Jednotlivé formy územního rozhodování s důrazem na změny obsažené v novele Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Koordinované řízení •u kterých stavební záměrů lze využít •příslušnost Celková kapacita:  200

VELETRH: Památky – Muzea – Řemesla 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Památky – Muzea – Řemesla, který se koná v termínu 8. – 9. března 2018 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích. Veletrh nabídne opět rozmanitou skladbou vystavovatelů.

Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení, 20. ročník

Oblastní kancelář Ostrava
Hlavní témata jubilejního 20. ročníku - Regenerace a výstavba bytových domů, obnovitelné zdroje, trendy rozvoje bydlení, ekonomie bydlení, segregace bydlení, celoživotní bydlení, statická doprava obytného území Přednášející : Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. VŠB - TU Ostrava, FAST Místo konání : Výstaviště Černá louka, konferenční centrum pavilonu A, Ostrava Datum a čas konání : 08. 03. 2018 od 08,30 hod. Konference je zařazena do CŽVAO a je hodnocena 1 bodem. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Celková kapacita:  100

Inovativní materiály pro hydroizolaci a ochranu železobetonových konstrukcí ve stavebnictví

Oblastní kancelář Ostrava
Inovativní materiály pro hydroizolaci a ochranu železobetonových konstrukcí ve stavebnictví – Masterseal 6100 FX jednokomponentní, elastická a flexibilní membrána se sníženou hmotností, pro ochranu a vodonepropustnost betonových konstrukcí, Masterseal 6100 FX je vyroben ze speciálně vybraných cementů, vylehčených fillerů, písků a speciálních polymerů v práškové formě. - MasetProtect 8000CI migrující inhibitory koroze na bázi silanu pro ochranu železobetonových konstrukcí, účinně zastavují aktivní korozi s účinnosti přes 90 % a to i v konstrukcích pod vodní hladinou. Celková kapacita:  50

Bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství

Oblastní kancelář Ostrava
Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby bezbariérového prostředí dopravních staveb v návaznosti na současné právní prostředí (zejména ve vztahu vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a požadavky českých technických norem. PROGRAM SEMINÁŘE: - Požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v prostředí dopravních staveb - Právní a normové prostředí (zákony, vyhlášky, normy, technické podmínky, vzorové listy, technické návody TZÚS) Celková kapacita:  85