ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ostrava

Formát: 2017-08-20
Formát: 2017-08-20

Nedostatky v projektových dokumentacích a na staveništích z pohledu BOZP

Oblastní kancelář Ostrava
Téma semináře je zaměřeno na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci přípravy staveb - zejména na nedostatky v projektových dokumentacích staveb. Dále budou řešeny příklady nevhodné praxe při provádění staveb, opakující se nedostatky v rámci realizace a nedostatky při následném zkušebním provozu / kolaudaci staveb. Cílem semináře je srozumitelně podat účastníkům výše uvedené téma a současně prodiskutovat problematiku mezi odbornou veřejností a kontrolním orgánem inspekce práce. Program semináře : - úvod, vymezení pojmů, legislativní základ Celková kapacita:  86

VELETRH - FOR ARCH 2017

Zveme Vás na 28. mezinárodní veletrh FOR ARCH 2017, který se koná na výstavišti PVA EXPO, Praha 9-Letňany.

Technologické fórum 2017 na veletrhu FOR ARCH

Letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH představí novinku v podobě jednodenního TECHNOLOGICKÉHO FÓRA za účasti předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka, na němž se investoři, projektanti, architekti, developeři i zástupci samosprávy a realizačních firem budou moci seznámit s nejnovějšími technologickými trendy a produkty. Pozornost bude zaměřena na novelu stavebního zákona, chytré budovy a města, včetně problematiky získání odpovídajících dotačních titulů.

Křižovatky architektury 2017

Zveme vás na 9. ročník Křižovatek architektury v Praze.Může architektura měnit svět?Špičkový mexický architekt Alberto Kalach přijal pozvání do Prahy. Alberto Kalach je znám svým nekompromisním přístupem k problematice ekologie a krajiny. Tvoří domy v souzvuku s přírodou, pracuje s vodou, uvědomuje si její úbytek a navrhuje řešení. Zabývá se i problematikou územního plánování.

Pojištění profesní odpovědnosti

Oblastní kancelář Ostrava
Pojištění profesní odpovědnosti 1. část - Odpovědnost obecně 2. část - Pojištění a připojištění 3. část - Škody a jejich likvidace Přednášející : Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel, GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Datum konání : 25. 09. 2017 Místo konání : Ostravia, s.r.o. - školící místnost, 28. října 150, Ostrava 2, od 14,00 hod. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Celková kapacita:  50

Nové trendy projektování plastových rozvodů a užitečné softwarové nástroje

Oblastní kancelář Ostrava
Seznámení s 3D knihovnami pro program REVIT pro TZB instalace ( rozvody vody a vytápění, rozvody vnitřní gravitační kanalizace a pro rozvody podtlakového odvodnění střech ) a další SW nástroje výrobce plastového potrubí WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Program semináře : 1. BIM/Revit - legislativní budoucnost, podpora a práce s knihovnami 2. TechCon Wavin software - tepelné ztráty, ZTI, podlahové vytápění, rozvody ÚT 3. Nové trendy projektování plastových rozvodů z materiálů PPR a PP-RCT v oblastech ZTI a ÚT 4. Odhlučněná kanalizace a podmínky pro jejich správné navrhování do projektů Celková kapacita:  50

Energetická náročnost budov

Oblastní kancelář Ostrava
Hlavní odborné téma : Celková kapacita:  55

Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby oprav

Oblastní kancelář Ostrava
Program semináře: Každá vozovka je během doby své životnosti namáhána a časem se začne z různých příčin porušovat. Některé poruchy vznikají v určité fázi životnosti vozovky zcela zákonitě, některé vznikají jen v případě nekvalitního provedení nebo nepřiměřeného namáhání. Abychom se při vzniku poruch uměli správně orientovat, je znalost druhů poruch, příčin jejich vzniku a následného vývoje velmi důležitá. Pro technicky správný a ekonomicky efektivní způsob opravy vozovky je nezbytný diagnostický průzkum. Celková kapacita:  85

Dopravní stavitelství

Oblastní kancelář Ostrava
Hlavní odborné téma : Dopravní stavitelství v rámci vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji Program akce: 1. Audit bezpečnosti pozemních komunikací - kritéria pro posouzení návrhu projektové dokumentace 2. Problematika dopravy v územním plánování 3. Informace k revizím technických předpisů ČSN 73 6101 a TP 135 4. Stanovení dopravního zatížení - dopravně inženýrské modely a výpočty Celková kapacita:  100