ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ostrava

Formát: 2017-10-18
Formát: 2017-10-18

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné! Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii. Celková kapacita:  100

Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby oprav

Oblastní kancelář Ostrava
Program semináře: Každá vozovka je během doby své životnosti namáhána a časem se začne z různých příčin porušovat. Některé poruchy vznikají v určité fázi životnosti vozovky zcela zákonitě, některé vznikají jen v případě nekvalitního provedení nebo nepřiměřeného namáhání. Abychom se při vzniku poruch uměli správně orientovat, je znalost druhů poruch, příčin jejich vzniku a následného vývoje velmi důležitá. Pro technicky správný a ekonomicky efektivní způsob opravy vozovky je nezbytný diagnostický průzkum. Celková kapacita:  85

Dopravní stavitelství

Oblastní kancelář Ostrava
Hlavní odborné téma : Dopravní stavitelství v rámci vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji Program akce: 1. Audit bezpečnosti pozemních komunikací - kritéria pro posouzení návrhu projektové dokumentace 2. Problematika dopravy v územním plánování 3. Informace k revizím technických předpisů ČSN 73 6101 a TP 135 4. Stanovení dopravního zatížení - dopravně inženýrské modely a výpočty Celková kapacita:  100