ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ostrava

Formát: 2017-04-27
Formát: 2017-04-27

VELETRH – Stavební veletrhy Brno 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno 2017, které se konají v týdnu 26. – 29. 4. 2017. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

WORKSHOP BIM - BRNO 2017

Seminář je pořádán v rámci Stavebních veletrhů Brno 2017. Celková kapacita:  60

Seminář - Zakládání staveb 2. část I. blok-Injektáže klasické a tryskové II. blok-Roubení stavebních jam

Oblastní kancelář Ostrava
I. blok: Injektáže klasické a tryskové - rozdělení klasických injektáží z hlediska účelu (zpevňovací, těsnící, kompenzační), - rozdělení klasických injektáží podle druhu injektážní směsi (silikátové, chemické), - technologický postup provádění klasické injektáže, návrh injektáže, - příklady použití klasických injektáží, - injektáž trysková (TI) - definice, druhy, předpisy, - stroje a nástroje pro provádění TI, - technologie provádění TI (jednofázová, dvoufázová, třífázová), - návrh TI, - rizika související s prováděním TI, příklady použití TI. Celková kapacita:  80

Seminář - Navrhování vozovek

Oblastní kancelář Ostrava
Pochopení principu navrhování vozovek je základem pro práci každého projektanta. Důležitá je též znalost správného zpracování základních údajů pro návrh vozovky ( dopravní zatížení, únosnost podloží, klimatické podmínky, zohlednění dopravního významu komunikace ). Způsob návrhu vozovky včetně práce s katalogem vozovek podle TP 170 - Dodatek ( 2010 ) je proto potřeba náležitě vysvětlit. Odborný garant: Ing. Jan Zajíček, AI v oboru dopravní stavby, člen technické normalizační komise pro navrhování vozovek, zpracovatel některých norem Datum konání: 29. května 2017 ( pondělí ) od 13,00 hod. Celková kapacita:  80

Seminář - Nerezové čistírny odpadních vod Stainless Cleaner

Oblastní kancelář Ostrava
Cílem semináře je seznámit účastníky s výrobním portfoliem nerezových čistíren odpadních vod Stainless Cleaner počínaje balenými domovními čistírnami a konče technologickými vestavbami pro komunální čistírny odpadních vod s kapacitou do 10 000 EO, včetně bližšího popisu zařízení používaných na těchto ČOV (např. Celková kapacita:  48

Dozory ve výstavbě

Oblastní kancelář Ostrava
Technický dozor stavebníka, stavební dozor staveb svépomocí, státní dozor SÚ, autorský dozor projektanta. Kvalifikace, povinnosti, vazby rozhodujících účastníků výstavby" Pr, SV, koordinátor BOZP na staveništi, TDS, SDo, autorizovaný inspektor Odborný garant: Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT Místo konání: Dům techniky Ostrava, Mariánské nám. č. 5, Ostrava-Mar. Hory Datum konání: 19. 06. 2017 od 14,00 hod. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení Celková kapacita:  85