ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Plzeň

Formát: 2019-07-19
Formát: 2019-07-19

Webinář - Bezpečnost práce na staveništi z pohledu soudního znalce

Přednášející:Mgr. et Mgr. Josef Senčík – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., koordinátor BOZP  Anotace:Staveniště patří k nejrizikovějším pracovištím.

Odborná přednáška CŽV OK Plzeň 10. 9. 2019 na téma: " Povinnosti a odpovědnost AO při výkonu vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy II. pololetí 2019"

Oblastní kancelář Plzeň
Bližší informace naleznete na: http://www.ckait.cz/staveduk/3381085. Přihlašujte se prosím prostřednictvím této termínové listiny. Celková kapacita:  70

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace_stavební právo

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM, 3. ročník konference, slavnostně zahájí 30. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

VELETRH: FOR ARCH 2019

Veletrh FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost, důležitý prvek kvality života.

Webinář - Dozory ve výstavbě, stavební deník

Přednášející:Ing. Čeněk Kadlec  Anotace:Seminář/webinář je zaměřen na zajištění a náplň kontrolní činnosti při provádění staveb, jejich dokončování, přejímce staveb a uvádění dokončených staveb do užívání.

Webinář - Zděné konstrukce – navrhování zděných staveb v prostředí Eurokódu 6

Přednášející:Ing.

Pozvánka na studijní cestu s ČKAIT Plzeň a cestovní kanceláří Toulky Evropou do Vídně, itinerář a cestovní smlouva

Oblastní kancelář Plzeň
Rádi bychom vás, vaše rodinné příslušníky či přátele pozvali s námi se inspirovat ŽIVOTNÍM STYLEM ve Vídni: Vybrali jsme podnětné přestavby celých čtvrtí, abychom poznali, jak se dá žít příjemně, úsporně a chytře: Jak chtějí žít ve Vídni (viz příloha) v termínu 27. – 29. 9. 2019, pátek - neděle Itinerář naleznete v přiloženém souboru vč. smlouvy. Navazujeme na úspěšnou studijní cestu, kterou již v r. 2018 absolvovala pracovní skupina ČKAIT pro energetickou efektivitu a udržitelnost.

Webinář - Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů

Přednášející:JUDr. Eva Kuzmová  Anotace:Seminář/webinář poskytne komplexní přehled dané problematiky, a to od zahájení řízení u stavebního úřadu, přes jeho průběh, až po vydání konečného rozhodnutí včetně možnosti obrany.

Webinář - Zádržné systémy proti pádu osob

Přednášející:Ing.

Odborná přednáška CŽV OK Plzeň 1. 10. 2019 na téma: "Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací"

Oblastní kancelář Plzeň
Bližší informace naleznete na: http://www.ckait.cz/staveduk/3381523. Přihlašujte se prosím prostřednictvím této termínové listiny. Celková kapacita:  70