ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Plzeň

Formát: 2019-05-25
Formát: 2019-05-25

Webinář - Příroděblízká protipovodňová opatření x revitalizace vodních toků

Přednášející:Doc. Ing. J. Zuna, Csc., Ing. P. Marek, Ing. A. Celková kapacita:  200

KONFERENCE: Projektování pozemních komunikací - 8. ročník

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., organizuje již 8. ročník konference Projektování pozemních komunikací.

Webinář - Katastr nemovitostí a jeho správa v roce 2019

Přednášející:Ing. Celková kapacita:  200

Vyhlášení IX. ročníku soutěže Cena ČKAIT Plzeňského kraje

Oblastní kancelář Plzeň
CENA ČKAIT PLZEŇSKÉHO KRAJE 2018 VYHLÁŠENÍ IX. ROČNÍKU SOUTĚŽE Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. Cena je předávána přímo autorizovaným osobám ČKAIT – projektantům a stavitelům.

Webinář - Hodnocení existujících dřevěných a ocelových konstrukcí

Přednášející:Ing. R. Fojtík, Ph.D.; doc. Ing. P. Celková kapacita:  200

Odborná přednáška CŽV 18. 6. 2019 na téma:"Impregnace (chemická ochrana) konstrukčního dřeva"

Oblastní kancelář Plzeň
Bližší informace naleznete na: (bude doplněno v nejbližších dnech). Přihlašujte se prosím prostřednictvím této termínové listiny. Celková kapacita:  70