ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Plzeň

Formát: 2018-03-18
Formát: 2018-03-18

Odborná přednáška CŽV OK Plzeň 20. 3. 2018 na téma: "Most Generála Pattona Plzeň"

Oblastní kancelář Plzeň
Bližší informace naleznete na: http://www.ckait.cz/staveduk/3372768. Přihlašujte se prosím prostřednictvím této termínové listiny. POZOR ZMĚNA! Uskuteční se pouze exkurze s přednáškou na most Gen. Pattona v Plzni, termín se překládá. Celková kapacita:  70

Konference STATIKA STAVEB 2018 Plzeň

Oblastní kancelář Plzeň
Bližší informace a bodové ohodnocení ČKAIT naleznete zde: http://www.ckait.cz/staveduk/3373661. V případě zájmu o nocleh v Parkhotelu z 11. na 12. 4. 2018 mne prosím kontaktujte pro získání informací a slevy z ubytování: plzen@ckait.cz, Hana Hričinová. Informace k platbě vložného: Konference je přístupná všem autorizovaným osobám i ostatní odborné veřejnosti. Symbolický poplatek pro členy ČKAIT činí 300 Kč, pro ostatní veřejnost 600 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Informační centrum ČKAIT s.r.o. Sokolská 1498/15 120 00 Praha 2 IČ: 25930028 DIČ: CZ25930028 Celková kapacita:  504

Ouvertura Stavebních veletrhů Brno 2018

Stavební veletrhy Brno, ČKAIT a IC ČKAIT pořádají v předvečer zahájení Stavebních veletrhů Brno tradiční ouverturu na téma PROBLEMATIKA MĚST PROGRAM: Přednáška Ing. arch. Jaroslava Dokoupila, Arch.Design s.r.o. Představení STAVEBNÍ KNIHY 2018 – Parkování ve městě (21. svazek edice Stavební kniha), Ing. Pavel Křeček, ČKAIT, Ing. Šárka Janoušková, Informační centrum ČKAIT

VELETRH: Stavební veletrhy Brno 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno, které se konají v týdnu 25. – 28. 4. 2018. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

KONFERENCE: Rychlá železniční spojení v ČR – Inženýrský den 2018

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba v osobní dopravě zajistit modernizaci stávajících železničních tratí a výstavbu nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez nichž nebude železniční doprava schopna konkurovat automobilové dopravě.

SEMINÁŘ: BIM – Role projektantů a výrobců (Stavební veletrhy Brno 2018)

Seminář BIM – role projektantů a výrobců je pořádán v rámci Doporovodného programu Stavebních veletrhů Brno 2018. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 (Stavební veletrhy Brno 2018)

Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Další, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti. Celková kapacita:  60

Odborná přednáška CŽV OK Plzeň 22. 5. 2018 na téma: "Změny v navrhování konstrukcí staveb"

Oblastní kancelář Plzeň
Bližší informace naleznete na: http://www.ckait.cz/staveduk/3372770. Přihlašujte se prosím prostřednictvím této termínové listiny. Celková kapacita:  70

Odborná přednáška CŽV OK Plzeň 19. 6. 2018 na téma: "Lešení - návrh, provádění, spolehlivost, kontrola"

Oblastní kancelář Plzeň
Bližší informace naleznete na: http://www.ckait.cz/staveduk/3372772. Přihlašujte se prosím prostřednictvím této termínové listiny. Celková kapacita:  70