ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2018-07-19
Formát: 2018-07-19

Seminář OK Praha – Akustika bytových domů

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Jan Klečka, Metrostav a.s.Ing. Marcela Bosáčková, Asociace akustiky českého stavebnictví z.s. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Vyhláška č. 499/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Dokumentace a projektová dokumentace

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

EXKURZE: NTM - Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT pořádá exkurzi do NTM - Centra stavitelského dědictví v Plasích. Celková kapacita:  30

VELETRH: FOR ARCH 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který se koná v termínu 18. – 22. září 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA (Praha 9-Letňany).

KONFERENCE: TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie

Zahajovací konferencí mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH  je konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie. Program konference, pokyny k registraci a aktuální informace naleznete na stránkách Fóra. 

SEMINÁŘ SVI: Bezpečnostní inspekce míst dopravních nehod se smrtelnými následky

Zákon o pozemních komunikacích rozumí obecně bezpečnostní inspekcí posouzení dopadů stavebních, technických a provozních vlastností komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a vyhodnocení rizik, která plynou z vlastností komunikace pro účastníky silničního provozu a vztahuje ji pouze na pozemní komunikace zařazené do transevropské silniční sítě, tzv. sítě TEN-T. Bezpečnostní inspekce se provádí jednou za 5 let a zajišťuje ji vlastník nebo správce takové pozemní komunikace. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Novela stavebního zákona

Pro velký zájem pořádá Středisko vzdělávání a informací ČKAIT další seminář k novele stavebního zákona, která je účinná od 1. ledna 2018! Celková kapacita:  65

Exkurze – Mariánská Týnice u Kralovic a Vodní hamr Dobřív u Rokycan

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:PhDr. Irena Bukačová – ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, PhDr. František Frýda – ředitel Západočeského muzea v Plzni, Ing. Celková kapacita:  45

Seminář OK Praha – Aktuální požadavky na lešení

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Karel Škréta, vedoucí oddělení zkušebnictví a certifikace Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Celková kapacita:  70