ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2020-01-20
Formát: 2020-01-20

Seminář SVI: Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací

Seminář/webinář, objasňuje co jsou rýhy, které normy s nimi souvisejí a jaké jsou požadavky na zásypy.Hlavní odborné téma – program akce: Celková kapacita:  64

Seminář SVI: Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Cílem semináře/webináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Celková kapacita:  64

Seminář OK Praha – Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Webinář - Daně – změny a informace pro rok 2019 a 2020

Přednášející:Ing.

Seminář OK Praha – Daně – změny a informace pro rok 2019 a 2020

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Webinář - GDPR pro autorizované osoby

Přednášející:JUDr. Eva Kuzmová  Anotace: 

Seminář SVI: GDPR pro autorizované osoby

Seminář/webinář vysvětlí základní pojmy a obecné nařízení GDPR, povinnosti a práva správců, zadavatelů a autorizovaných osob, ochrana os. údajů na stavebních úřadech, hrozby za porušení GDPR. Celková kapacita:  64