ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2019-03-21
Formát: 2019-03-21

SEMINÁŘ SVI: Železniční stavitelství

Problematika železničního svršku tvoří stěžejní část železničního stavitelství, s realizací úzce souvisí pokrok a změny dosahované v oblasti diagnostiky železničních tratí, železniční geodezie a bezstykové koleje. Seminář je zaměřen také na interakci investor/zhotovitel ve vazbě na realizované projekty. Seminář je určen pro stavbyvedoucí, resp. vedoucí prací na železničním svršku. Celková kapacita:  60

Seminář OK Praha – Škody působené vodou a vlhkostí

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Jan Vinař, Ing. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ SVI: Hodnocení existujících betonových a zděných konstrukcí

Principy hodnocení existujících nosných konstrukcí z betonu a zdiva, stanovení a aktualizace základních veličin na základě diagnostického průzkumu, hodnocení typických poruch betonových a zděných konstrukcí a jejich zohlednění v analýze a hodnocení konstrukce, příklady řešení vybraných problémů betonových a zděných konstrukcí   PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. M. Drahorád, Ph.D., doc. Ing. L. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Autorská práva

 PROGRAM: Projektová dokumentace jako autorské dílo na objednávku. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a její význam v souvislosti s přechodem majetkových práv autorských na objednatele/stavebníka. Ochrana autorských práv u databází. Navrhování staveb metodou BIM (Building Information Modeling = spojení grafického 3D modelu a negrafických informací zpracovaných ve formě databáze). Celková kapacita:  65

Seminář OK Praha – Hodnocení existujících konstrukcí

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:prof. Ing. Milan Holický, DrSc. – Kloknerův ústav ČVUT Prahadoc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. – Kloknerův ústav ČVUTdoc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Materiály pro udržitelnou rekonstrukci budov – Weber, Isover, Rigips (komerční)

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Richard Křístek, Ing. Tomáš Pošta, Tibor Matus, Ondřej Vítek, Ing. Karel Sedláček, Ph.D., Lukáš Bach, Mgr. Jiří Strnad, Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – BOZP při přípravě, realizaci a užívání stavby

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70