ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2017-06-28
Formát: 2017-06-28

Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby – základní požadavek

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí – IDEA RS (komerční)

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Ondřej Perháč, Ing. Celková kapacita:  70

VELETRH - FOR ARCH 2017

Zveme Vás na 28. mezinárodní veletrh FOR ARCH 2017, který se koná na výstavišti PVA EXPO, Praha 9-Letňany.

SEMINÁŘ: Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT pořádá seminář, který se zabývá prokazováním shody u nakupovaných materiálů, zásadami odběru štěrkodrtí, problémy při posuzování únosnosti podloží, využitím místních materiálů a doprovodných produktů, problémem vrstev stmelených hydraulickými pojivy atd.PROGRAM: Celková kapacita:  70

Technologické fórum 2017 na veletrhu FOR ARCH

Letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH představí novinku v podobě jednodenního TECHNOLOGICKÉHO FÓRA za účasti předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka, na němž se investoři, projektanti, architekti, developeři i zástupci samosprávy a realizačních firem budou moci seznámit s nejnovějšími technologickými trendy a produkty. Pozornost bude zaměřena na novelu stavebního zákona, chytré budovy a města, včetně problematiky získání odpovídajících dotačních titulů. Vstup zdarma na základě on-line registrace.

Možnosti ochrany ocelových konstrukcí proti korozi ve vnějším prostředí zinkováním

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Petr Pokorný, Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D., Ing. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí

Seminář a webinář na téma Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí.PROGRAM: Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Bezpečnost silničního provozu

Česká republika se v posledních letech v rámci Evropské unie umisťuje na posledních příčkách stupnice úrovně bezpečnosti silničního provozu. V porovnání s ostatními členy EU klesají v ČR počty nejzávažnějších následků dopravních nehod pomalejším tempem. Cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu nejsou dlouhodobě naplňovány. Ačkoliv se na vzniku dopravní nehody neodráží pouze stav pozemní komunikace, ale především chování řidiče a technický stav vozidla, mají naše pozemní komunikace stále deficit v otázce bezpečného dopravního prostoru. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Nové zeměměřičské podklady a geografické databáze pro projektování

Standardizace územně plánovacích dokumentací a projektů staveb vyžaduje standardizaci základních mapových a geografických podkladů, které jsou využívány pro usazení projektovaného záměru do současné situace. Cílem prezentace je poskytnout informace o existenci a vývoji základních mapových děl a geografických podkladů a databází vytvářených v rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro potřeby veřejné správy České republiky. Součástí prezentace jsou informace o dostupnosti podkladů a možnostech jejich využívání v projekční činnosti.  Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Vodní zákon v praxi

Základní právní povinnosti podnikatelských subjektů v oblasti nakládání s povrchovými a podzemními vodami. Stavby vodních děl. Aplikace zákona o vodách v praxi včetně připravovaných změn zákona.PROGRAM: Celková kapacita:  70