ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2018-05-26
Formát: 2018-05-26

SEMINÁŘ: Odborné vedení stavby

Problematika odborného vedení stavby podle stavebního zákona a jiných právních předpisů. Specifika odborného vedení stavby prováděné zhotovitelem, svépomocí a u staveb financovaných z veřejných rozpočtů. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: zaměstnanec MMR MÍSTO KONÁNÍ: Dům ČKAIT, posluchárna v 1. patře, Sokolská 15, Praha 2 DATUM A ČAS KONÁNÍ: 30. května 2018, od 14,30 hod. ORGANIZAČNÍ GARANT: Ivana Peřková, tel. 227 090 213, e-mail: iperkova@ckait.cz Celková kapacita:  72

Seminář OK Praha – Ochrana osobních údajů podle GDPR

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:JUDr. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Právo, stavebnictví, reklamace

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Zkušenosti s novelou stavebního zákona

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Mgr. Ilona Šupejová, MMR ČR  Anotace:Novela stavebního zákona – zákon č. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Ochrana osobních údajů podle GDPR

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:JUDr. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Vyhláška č. 405/2017 Sb.

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ – GDPR pro stavební firmy a podnikatele

Právní předpisy, pojmy, dopady nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 u středních a malých stavebních firem a podnikatelů. Příklady potřebných kroků a opatření. PROGRAM: ˇ základní pojmy, ˇ "běžné" a zvláštní osobní údaje, ˇ principy, které chce nařízení prosadit, ˇ změny oproti stávajícímu stavu, ˇ doporučení ˇ konkrétní návody na zabezpečení informací pro malé podniky/OSVČ. Celková kapacita:  68

EXKURZE: NTM - Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT pořádá exkurzi do NTM - Centra stavitelského dědictví v Plasích. Celková kapacita:  45