ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2017-04-27
Formát: 2017-04-27

VELETRH – Stavební veletrhy Brno 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno 2017, které se konají v týdnu 26. – 29. 4. 2017. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

Vodotěsné izolace spodních staveb a jejich sanace

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

WORKSHOP BIM - BRNO 2017

Seminář je pořádán v rámci Stavebních veletrhů Brno 2017. Celková kapacita:  60

Nedostatky tepelné ochrany budov při navrhování a provádění staveb

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Jan KlečkaIng. Celková kapacita:  70

Plavební stupeň Děčín

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Prostorová akustika

Zvukové pole v uzavřených prostorech, základní veličiny, požadavky, způsoby hodnocení, zásady navrhování akustických úprav, interiérové prvky pro pohlcování zvuku, příklady z praxe Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Kanalizace a kanalizační přípojky

Právní předpisy na navrhování a výstavbu kanalizací včetně kanalizačních přípojek • Kanalizace , právní předpisy • Kanalizační přípojky, právní předpisy • Koncepce odkanalizování • Metody navrhování stokových sítí • Materiál a konstrukce stok • Objekty na stokové síti • Výstavba stok • Opravy stok bezvýkopovými technologiemi • Měření na stokové síti • Provozní řád kanalizace Celková kapacita:  70

Právní problematika v oblasti řešení reklamací, vad a poruch staveb, včetně soudních konsekvencí

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Marek Novotný, Ph.D., JUDr. Celková kapacita:  70

Exkurze - Svatá Hora u Příbrami

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. arch. Celková kapacita:  35

Stavební zákon a požadavky na výstavbu

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70