ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2018-09-24
Formát: 2018-09-24

Seminář OK Praha – Aktuální požadavky na lešení

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Karel Škréta, vedoucí oddělení zkušebnictví a certifikace Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Mgr. Ilona Šupejová, MMR ČR  Anotace:Aktuální zkušenosti s novelou stavebního zákona (zákon č. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Stavby a občanské právo

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Mgr. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ SVI: Betonové konstrukce pro vodohospodářské stavby

Použití betonových konstrukcí ve VH stavitelství je dnes zcela běžnou praxí, v porovnání s pozemními či jinými stavbami jsou však betonové konstrukce ve vodním prostředí vystavovány jinému zatížení a podmínkám svého okolí. Celková kapacita:  67

Seminář OK Praha – Zkušenosti se zavedením GDPR

Oblastní kancelář Praha
 Přednášející:JUDr. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Archeologie a stavební praxe

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., Mgr. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Impregnace konstrukčního dřeva – chemická ochrana (Bochemie–komerční)

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:RNDr. Leo Bukovský, vedoucí odboru technické legislativy a kontroly jakosti OŽPaBS, Bochemie a.s., Ing. Jaroslav Strnadel, PhD., vedoucí výzkumné skupiny Formulace, Bochemie a.s., Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Mgr. Ilona Šupejová, MMR ČR  Anotace:Aktuální zkušenosti s novelou stavebního zákona (zákon č. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Zkušenosti s rozhodováním orgánu územního plánování a stavebního řádu

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Lenka Holendová, Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Vady, poruchy a havárie ocelových konstrukcí

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70