ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2017-12-17
Formát: 2017-12-17

SEMINÁŘ: Recyklace v silničním stavitelství. Podkladní vrstvy – změny v normách a předpisech

Vznik a používání recyklovaných materiálů, přehled některých recyklačních technologií a souvisejících předpisů se zaměřením na recyklační technologie za studena podle TP 208. Změny v normách a předpisech, týkajících se podkladních vrstev. Seminář je zaměřen na dosavadní zkušenosti s používáním ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1 a některé náměty, které by bylo vhodné uplatnit; a dále se zabývá očekávanou revizí ČSN EN 13285. Celková kapacita:  65

VELETRH: Dřevostavby 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Dřevostavby, který se koná v termínu 1. – 4. února 2018 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích.

SEMINÁŘ: Vady staveb a možnosti jejich řešení

Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ: Stavební zákon po novele

Pro velký zájem pořádá Středisko vzdělávání a informací ČKAIT další seminář k novele stavebního zákona, která je účinná od 1. ledna 2018! Celková kapacita:  65

VELETRH: Střechy Praha 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Střechy Praha, který se koná v termínu od 8. do 10. února 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany v Praze 9.

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018 je zaměřeno na poruchy a vady dřevěných konstrukcí střech, a to v oblasti konstrukčně statické, tepelně technické se zaměřením na oblast kondenzace vodní páry a v oblasti chyb při provádění staveb. Součástí přednášek bude i postavení technického dozoru při provádění staveb v kontextu novely stavebního zákona. Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami. PROGRAM:

SEMINÁŘ: Osvětlení pozemních komunikací

Světlo – součást našeho života. Využíváme ho denně k různým činnostem. Celková kapacita:  65

VELETRH: Památky – Muzea – Řemesla 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Památky – Muzea – Řemesla, který se koná v termínu 8. – 9. března 2018 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích. Veletrh nabídne opět rozmanitou skladbou vystavovatelů.

SEMINÁŘ: Stavební zákon po novele

Pro velký zájem pořádá Středisko vzdělávání a informací ČKAIT další seminář k novele stavebního zákona, která je účinná od 1. ledna 2018! Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ: Řízení a kontrola provádění staveb

Řízení a kontrola provádění staveb. Celková kapacita:  65