ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2017-02-24
Formát: 2017-02-24

Dozory ve výstavbě

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ (komerční)

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Zdeněk Kobza, Ing. Celková kapacita:  70

Stavebně historický průzkum a jeho význam pro projektování

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Petr Macek, Ph.D., Mgr. Ing. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Ochrana stavby a stavebních konstrukcí proti vodě

Ochrana stavby a stavebních konstrukcí proti vodě a vlhkosti – namáhání, materiály, povlakové izolace, ploché střešní pláště…. Celková kapacita:  75

Akustika v budovách

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Celková kapacita:  70

Vliv vlhkosti na spodní stavbu historických budov

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o.,Ing. Celková kapacita:  70

Implementace nové požární normy v zateplovacích systémech STOMIX, včetně zdvojení zateplení (komerční)

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Bc. Jiří Klásek  Anotace:Od srpna 2016 je platná revidovaná norma ČSN 73 0810 o požární bezpečnosti. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Stavební zákon

Stavební zákon, aktuální změny, důležité pojmy umisťování staveb: územní řízení, zjednodušené územní řízení, územní souhlas, veřejnoprávní smlouvapovolování staveb: ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení, stavební řízení, činnost autorizovaného inspektora Celková kapacita:  70

Požární bezpečnost staveb

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA – VŠB Ostravakpt. Ing. Celková kapacita:  70

Vodotěsné izolace spodních staveb a jejich sanace

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70