ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2017-10-22
Formát: 2017-10-22

Stavební díla a jejich právní režim

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., Mgr. Celková kapacita:  70

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné! Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii. Celková kapacita:  100

Chyby v průkazech energetické náročnosti budov a kontroly SEI

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Roman Šubrt, Ing. Martin Varga, Ing. Celková kapacita:  70

Exkurze – Barokní jízdárna ve Světcích a Klášter Kladruby u Stříbra

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  40

SEMINÁŘ: Vodní zákon v praxi

Základní právní povinnosti podnikatelských subjektů v oblasti nakládání s povrchovými a podzemními vodami. Stavby vodních děl. Aplikace zákona o vodách v praxi včetně připravovaných změn zákona.PROGRAM: Celková kapacita:  70

Energetická náročnost budov 2017

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Jiří Petlach, Akad. arch. Celková kapacita:  70

Rozvoj tramvajové sítě v Praze

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Filip Jiřík, Dopravní podnik hl. m. Celková kapacita:  70

Historická řešení tuhosti staveb

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Jan Vinař  Anotace:Rozdíly v konstrukci budov současných a historických. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Retence vody v krajině - rybníky a vodní nádrže

V rámci dotačních programů MZe ČR vstupuje do procesu hodnocení akcí strategický expert. Jeho úkolem v rámci procesu přidělení dotačních finančních zdrojů je zhodnotit projekt z hledisek ochranné funkce vodního díla, bezpečnosti při povodních, zásobní funkce, ekonomického ukazatele nákladů a v neposlední řadě kvality navrženého řešení. Během fungování dotačního programu MZe prošla hodnocením strategického experta řada rozdílných projektů. Právě představení poznatků experta z hodnocení projektů, jejich koncepčního a technického řešení, definování tzv. Celková kapacita:  70