ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2018-11-17
Formát: 2018-11-17

Seminář OK Praha – Podrobnosti aplikace GDPR pro autorizované osoby

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:JUDr. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Ochrana staveb proti radonu

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Jaroslav Slovák, Státní úřad pro jadernou bezpečnostMgr. Aleš Froňka, Ph.D., Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Prahadoc. Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Stavebně historický průzkum a jeho význam pro projektování

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Petr Macek, Ph.D., Mgr. Ing. Celková kapacita:  70

Seminář SVI: Novela Stavebního zákona

Pro velký zájem pořádá Středisko vzdělávání a informací ČKAIT ještě další seminář k novele stavebního zákona, která je účinná od 1. ledna 2018! Celková kapacita:  72

Seminář OK Praha – Okružní křižovatky v ČR 1998-2018

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ SVI: Příroděblízká protipovodňová opatření x revitalizace vodních toků

V rámci semináře budou definovány základní principy příroděblízkých protipovodňových opatření (PBPO) a revitalizace vodních toků (RVT); budou porovnány rozdíly v přístupu a návrhu obou typů opatření v krajině a na korytech vodních toků. Součástí semináře je i představení aktualizované metodiky Operačního programu životního prostředí (OPŽP) pro příroděblízká protipovodňová opatření.  PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc., Ing. Pavel Marek, Ing. Celková kapacita:  66

VELETRH: Střechy Praha 2019

Veletrh Střechy Praha 2019 se koná v termínu 7. - 9. 2. 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha 9-Letňany. __________Poznámka: Informace o veletrhu a činnosti Komory v rámci veletrhu budou průběžně doplňovány.