ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2018-03-18
Formát: 2018-03-18

Seminář+exkurze OK Praha – Možnosti techniky ZÚ HZS, výcvik ŠHZ HZS a SOZ HZS ČR ve Zbirohu

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:velitelé útvarů HZS  Anotace:Seznámení s IZS, technika Záchranného útvaru HZS, výcvik ŠHZ HZS, seznámení s materiálem a v Celková kapacita:  34

SEMINÁŘ: Vady staveb a možnosti jejich řešení

Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu. Celková kapacita:  68

SEMINÁŘ: Stavební zákon po novele

Pro velký zájem pořádá Středisko vzdělávání a informací ČKAIT další seminář k novele stavebního zákona, která je účinná od 1. ledna 2018! Celková kapacita:  71

Seminář OK Praha – Ocelové konstrukce – jak se nemají navrhovat, realizovat, udržovat

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Vyhláška č. 405/2017 Sb.

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Mgr. Ilona Šupejová, MMR ČR  Anotace:Novela zákona č. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Požární bezpečnost staveb

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:pplk. Ing. Michal Valouch – odbor stavebně technické prevence, MV-GŘ HZS ČR, kpt. Ing. Celková kapacita:  70

Seminář OK Praha – Stavební zákon, umisťování a povolování záměrů

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Žanet Hadžić, MMR ČR  Anotace:Novela stavebního zákona – zákon č. Celková kapacita:  70

Exkurze OK Praha – rekonstrukce Arcibiskupského paláce v Praze

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Jaroslav Jelínek  Anotace:Pro velký zájem opakujeme úspěšnou odbornou exkurzi s přednáškou z roku 2016. Celková kapacita:  30

SEMINÁŘ: Řízení a kontrola provádění staveb

Řízení a kontrola provádění staveb. Celková kapacita:  70