ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2019-05-26
Formát: 2019-05-26

KONFERENCE: Projektování pozemních komunikací - 8. ročník

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., organizuje již 8. ročník konference Projektování pozemních komunikací.

SEMINÁŘ SVI: Příroděblízká protipovodňová opatření x revitalizace vodních toků

Definování základních principů příroděblízkých protipovodňových opatření (PBPO) a revitalizace vodních toků (RVT); porovnání rozdílů v přístupu a návrhu obou typů opatření v krajině a na korytech vodních toků. Součástí semináře je i představení aktualizované metodiky Operačního programu životního prostředí (OPŽP) pro příroděblízká protipovodňová opatření.  Seminář a WEBINÁŘ! Celková kapacita:  64

Webinář - Příroděblízká protipovodňová opatření x revitalizace vodních toků

Přednášející:Doc. Ing. J. Zuna, Csc., Ing. P. Marek, Ing. A. Celková kapacita:  200

Webinář - Katastr nemovitostí a jeho správa v roce 2019

Přednášející:Ing. Celková kapacita:  200

SEMINÁŘ SVI: Katastr nemovitostí a jeho správa v roce 2019

Seznámení s právními předpisy upravujícími problematiku katastru nemovitostí, s aktuálními informacemi v oblasti správy katastru nemovitostí, a se změnami v postupech katastrálních úřadů při správě katastru nemovitostí, které vyvolala novela stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018 a novela vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, s účinností od 1. 1. 2019. Seminář a WEBINÁŘ!  Celková kapacita:  65

Seminář OK Praha – Novela vyhlášky o dokumentaci staveb

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ SVI: Hodnocení existujících dřevěných a ocelových konstrukcí

PROGRAM:principy hodnocení existujících kovových a dřevěných nosných konstrukcí, stanovení a aktualizace základních veličin na základě diagnostického průzkumu, hodnocení typických poruch kovových a dřevěných konstrukcí a jejich zohlednění v analýze a hodnocení konstrukce, hodnocení únavové životnosti kovových konstrukcí, příklady řešení vybraných problémů kovových a dřevěných konstrukcí. Celková kapacita:  65