ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Praha

Formát: 2017-03-25
Formát: 2017-03-25

Akustika v budovách

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Celková kapacita:  70

Vliv vlhkosti na spodní stavbu historických budov

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o.,Ing. Celková kapacita:  70

Exkurze AQUAPALACE Praha

Oblastní kancelář Praha
Výbor oblasti Praha ČKAIT si Vás dovoluje pozvat na odbornou exkurzi do jednoho z největších akvaparků v Evropě „AQUAPALACE Praha, Pražská 138, Čestlice, okres Praha - východ“, která se uskuteční v úterý 4. dubna 2017 od 15:00.V areálu účastníky provede a odborný výklad podá osobně technický ředitel akvaparku pan Ing. Roman Šmíd. Komentovaná prohlídka bude zaměřena na úsporný provoz TZB a mohou být podle zájmu představeny i další provozované systémy. Celková kapacita:  25

Pozvánka na výjezdní zasedání výboru oblasti Praha 6.4.2017

Oblastní kancelář Praha
Pozvánkana výjezdní zasedánívýboru oblasti Praha a Stč kraje České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a autorizovaných osob okresu Rakovník,které se koná dne 6.4.2017 od 15.00 hod.v salonku restaurace U Černého orla v Rakovníku, Husovo náměstí čp.

Pojištění profesní odpovědnosti, možnosti připojištění, likvidace škod

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Petra Bartoníčková, Mgr. Celková kapacita:  70

Implementace nové požární normy v zateplovacích systémech STOMIX, včetně zdvojení zateplení (komerční)

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Bc. Jiří Klásek  Anotace:Od srpna 2016 je platná revidovaná norma ČSN 73 0810 o požární bezpečnosti. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Stavební zákon

Stavební zákon, aktuální změny, důležité pojmy umisťování staveb: územní řízení, zjednodušené územní řízení, územní souhlas, veřejnoprávní smlouvapovolování staveb: ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení, stavební řízení, činnost autorizovaného inspektora Celková kapacita:  75

Požární bezpečnost staveb

Oblastní kancelář Praha
Přednášející:Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA – VŠB Ostravakpt. Ing. Celková kapacita:  70

Inženýrský den 2017 – Návrat života do historických center měst

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů a Stavební veletrhy Brno pořádají Inženýrský den 2017 na téma Návrat života do historických center měst.

VELETRH – Stavební veletrhy Brno 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno 2017, které se konají v týdnu 26. – 29. 4. 2017. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.