ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ústí nad Labem

Formát: 2017-02-24
Formát: 2017-02-24

Koordinátor a plán BOZP na stavbě z pohledu praxe

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Koordinátor a plán BOZP na stavbě z pohledu praxe", který se koná dne 7.3.2017 od 12.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Problematika BOZP se zaměřením na odvětví energetika, novelizace zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. Přednášející: Petr Slavík - RWE Děčín. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Bezvýkopové technologie v praxi obnovy, nové instalace a modernizace inženýrských sítí

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Bezvýkopové technologie v praxi obnovy, nové instalace a modernizace inženýrských sítí", který se koná dne 8.3.2017 od 13.00 hodin ve školícím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Chyby a závady na realizacích. Přednášející: Ing. Štěpán Moučka, doc.Ing. Petr Šrytr, CSc. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Dozor na stavbě - autorský, technický, stavební

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Dozor na stavbě - autorský, technický, stavební", který se koná dne 13.3.2017 od 13.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Právní rámec výkonu činnosti jednotlivých dozorů, postavení AO, obsah vymezení činnosti dozoru autorského, technického a stavebního, odpovědnost jednotlivých dozorů. Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

HELUZ - nové trendy

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "HELUZ - nové trendy", který se koná dne 21.3.2017 od 13.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Nové trendy v navrhování, poznatky z realizace. Přednášející: Ing. Zdeněk Kobza - Heluz Dolní Bukovsko. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Sanace a rekonstrukce zateplovacích systémů ETICS

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Sanace a rekonstrukce zateplovacích systémů ETICS", který se koná dne 28.3.2017 od 13.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Problémy z praxe, kombinovaný systém připevnění, sanace a zdvojení ETICS. Přednášející: Filip Fránek - fischer international s.r.o., Brandýs nad Labem. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Zákon o zadávání veřejných zakázek", který se koná dne 4.4.2017 od 13.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Novela zákona o zadávání veřejných zakázek - změny dle zákona č. 134/2016 Sb. Přednášející: MMR ČR. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Stavbyvedoucí - kompetence, práva, povinnosti

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Stavbyvedoucí - kompetence, práva, povinnosti", který se koná dne 10.4.2017 od 13.00 hodin v Paláci ZDAR v 5. NP, v zasedací místnosti OK ČKAIT, Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem. Program akce: Vybrané postupy týkající se pozice, odpovědnosti a práv stavbyvedoucího podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v aktuálním znění z pohledu AO a zákona č. 360/1992 Sb. Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  18

ETICS - opravy, zdvojení, požární předpisy

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "ETICS - opravy, zdvojení, požární předpisy", který se koná dne 18.4.2017 od 13.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Způsoby řešení zateplení dle platných předpisů, nejnovější poznatky. Přednášející: Bc. Jiří Klásek - STOMIX spol. s r.o. Skorošice. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb", který se koná dne 16.5.2017 od 13.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Seminář zaměřený na informační model stavby (BIM) v procesu navrhování, provádění z hlediska zhotovitele a provozu staveb z pohledu stavebníka. Přednášející: Ing. Štěpánka Tomanová - CAD - BIM, s.r.o., Ing. Tomáš Minka - di5 architekti inženýři, s.r.o., Ing. Ivana Krošová - SKANSKA, a.s., Dalibor Šulc - ČSOB. Celková kapacita:  60

Z rozhodnutí soudů - příklady ze soudní praxe III.

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Z rozhodnutí soudů - příklady ze soudní praxe III.", který se koná dne 12.6.2017 od 13.00 hodin v Paláci ZDAR v 5. NP, v zasedací místnosti OK ČKAIT Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem. Program akce: Příklady z rozhodnutí soudů ve stavebních kauzách a sporech, rozbor judikátů Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR. Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  18