ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ústí nad Labem

Formát: 2017-06-24
Formát: 2017-06-24

Smlouva o dílo ve výstavbě

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "SMLOUVA O DÍLO VE VÝSTAVBĚ", který se koná dne 11.9.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Uzavírání smluv - obecné otázky, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky, stavba jako předmět díla, součinnost objednatele, převzetí stavby, nebezpečí škody na díle, vady stavby, společná odpovědnost účastníků výstavby. Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

VELETRH - FOR ARCH 2017

Zveme Vás na 28. mezinárodní veletrh FOR ARCH 2017, který se koná na výstavišti PVA EXPO, Praha 9-Letňany.

SOUTĚŽ - STAVBA ÚSTECKÉHO KRAJE 2017

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Vážení členové OK ČKAIT Ústí nad Labem, OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V LITOMĚŘICÍCH vyhlašuje pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje za odborné garance České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve spolupráci s generálním partnerem LAFARGE 7. ročník soutěžní přehlídky "STAVBA ÚSTECKÉHO KRAJE 2017".

Technologické fórum 2017 na veletrhu FOR ARCH

Letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH představí novinku v podobě jednodenního TECHNOLOGICKÉHO FÓRA za účasti předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka, na němž se investoři, projektanti, architekti, developeři i zástupci samosprávy a realizačních firem budou moci seznámit s nejnovějšími technologickými trendy a produkty. Pozornost bude zaměřena na novelu stavebního zákona, chytré budovy a města, včetně problematiky získání odpovídajících dotačních titulů. Vstup zdarma na základě on-line registrace.

Dozor na stavbě - autorský, technický, stavební

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "DOZOR NA STAVBĚ - AUTORSKÝ, TECHNICKÝ, STAVEBNÍ", který se koná dne 9.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Právní rámec výkonu činnosti jednotlivých dozorů, postavení AO, obsah a vymezení činnosti dozoru autorského, technického a stavebního, odpovědnost jednotlivých dozorů. Přednášejí: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Energetická náročnost budov 2017

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 2017", který se koná dne 17.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ustí nad Labem. Program akce: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie 2017, legislativní požadavky plynoucí ze změn zákona č. 406/2000 Sb., vliv návrhu tepelně technických vlastností konstrukcí obvodového pláště budov na energetické hodnocení budovy s téměř nulovou spotřebou energie, efektivní větrání pro zdravé obytné prostředí, koncepce udržitelných obytných celků a jeich infrastruktura. Přednášející: prof. Ing. Celková kapacita:  80

Hydrické rekultivace důlních děl

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "HYDRICKÉ REKULTIVACE DŮLNÍCH DĚL", který se koná dne 24.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Specifikace projekčních a rekultivačních prací a zásahů do krajiny, možnosti využití retence vody. Přednášející: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Martin David, Ing. Jiří Zima. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

Pojištění autorizovaných osob - členů ČKAIT

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "POJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB - ČLENŮ ČKAIT", který se koná dne 31.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Základní pojištění, možnosti rozšíření, řešení škodních událostí, skupinové pojištění. Přednášející: Ing. Petra Bartoníčková. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

Novinky na trhu - potrubní systémy z plastů pro rozvody teplé a studené vody, podlahového topení a tlakového vzduchu v ČR

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "NOVINKY NA TRHU - POTRUBNÍ SYSTÉMY Z PLASTŮ PRO ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY, PODLAHOVÉHO TOPENÍ A TLAKOVÉHO VZDUCHU V ČESKÉ REPUBLICE", který se koná dne 7.11.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Novinky na trhu - potrubní systémy z plastů pro rozvody teplé a studené vody, podlahového topení a tlakového vzduchu v České republice. Přednášející: Ing. Hynek Stejskal, společnost HP TREND, s.r.o. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "POKROČILÉ METODY ŘEŠENÍ DETAILŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ", který se koná dne 21.11.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program semináře: Pokročilé řešení detailů betonových a ocelových konstrukcí, nové numerické metody a postupy řešení poruchových oblastí. Přednášející: Ing. Ondřej Perháč, společnost IDEA RS, s.r.o. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80