ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ústí nad Labem

Formát: 2018-03-18
Formát: 2018-03-18

Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA", který se koná dne 27.3.2018 od 13:00 hodin v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48 v Ústí nad Labem. Seminář probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Přednášející: Mg. Jana Machačková, MMR ČR. Program akce: 1. Nové pojetí společného územního a stavebního řízení 2. Územní řízení/společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí 3. Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Celková kapacita:  130

Nové trendy v projektování plastových rozvodů a užitečné softwarové nástroje, Informační modely výrobků v BIM

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "NOVÉ TRENDY V PROJEKTOVÁNÍ PLASTOVÝCH ROZVODŮ A UŽITEČNÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE, INFORMAČNÍ MODELY VÝROBKŮ V BIM", který se koná dne 10.4.2018 od 13:00 hodin v zelené aule Multifunkčního centra UJEP, Pasteurova 1, 400 01 Ústí nad Labem. Přednášející: Ing. Pavel Seidl; Ing. Ivo Valeš , WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Program akce: 1. BIM/Revit - legislativní budoucnost, podpora a práce s knihovnami 2. TechCon Wavin software - tepelné ztráty, ZTI, podlahové vytápění, rozvody ÚT Celková kapacita:  120

BIM a jeho využití při projektování a provádění staveb - ZMĚNA TERMÍNU

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "BIM A JEHO VYUŽITÍ PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB", který se koná dne 17.4.2018 od 13:00 hodin v areálu společnosti ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Krásné Březno. Program akce: BIM a jeho využití při přípravě a realizaci staveb, aplikace na konkrétní stavbě. Seznámení se s využíváním digitálních projekčních programů v praxi. Přednášející: Ing. Josef Žák, Ph.D., SKANSKA, a.s.; Ing. Vladimír Řípa, SKANSKA, a.s., František John, RapiD3, Ing. Vladimír Hůda, Ph.D., EASYmap, a.s. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Ouvertura Stavebních veletrhů Brno 2018

Stavební veletrhy Brno, ČKAIT a IC ČKAIT pořádají v předvečer zahájení Stavebních veletrhů Brno tradiční ouverturu na téma PROBLEMATIKA MĚST PROGRAM: Přednáška Ing. arch. Jaroslava Dokoupila, Arch.Design s.r.o. Představení STAVEBNÍ KNIHY 2018 – Parkování ve městě (21. svazek edice Stavební kniha), Ing. Pavel Křeček, ČKAIT, Ing. Šárka Janoušková, Informační centrum ČKAIT

Přínos a nová praxe při využití plánů BOZP na staveništi

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "PŘÍNOS A NOVÁ PRAXE PŘI VYUŽITÍ PLÁNŮ BOZP NA STAVENIŠTI", který se koná dne 24.4.2018 od 13:00 hodin. Místo konání bude upřesněno. Přednášející: Petr Slavík, GridServices, s.r.o. Program akce: 1. Proč plány BOZP na staveništích v ČR 2. Role koordinátora BOZP na staveništi při zpracování a aktualizacích plánu BOZP 3. PD a její přínos ke zlepšování bezpečnostních a zdravotních podmínek zaměstnanců na staveništích 4. Přínos plánu BOZP ke zlepšování bezpečnostních a zdravotních podmínek zaměstnanců na staveništích Celková kapacita:  60

KONFERENCE: Rychlá železniční spojení v ČR – Inženýrský den 2018

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba v osobní dopravě zajistit modernizaci stávajících železničních tratí a výstavbu nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez nichž nebude železniční doprava schopna konkurovat automobilové dopravě.

VELETRH: Stavební veletrhy Brno 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno, které se konají v týdnu 25. – 28. 4. 2018. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

SEMINÁŘ: BIM – Role projektantů a výrobců (Stavební veletrhy Brno 2018)

Seminář BIM – role projektantů a výrobců je pořádán v rámci Doporovodného programu Stavebních veletrhů Brno 2018. Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 (Stavební veletrhy Brno 2018)

Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Další, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti. Celková kapacita:  60