ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ústí nad Labem

Formát: 2017-10-22
Formát: 2017-10-22

Hydrické rekultivace důlních děl

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "HYDRICKÉ REKULTIVACE DŮLNÍCH DĚL", který se koná dne 24.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Specifikace projekčních a rekultivačních prací a zásahů do krajiny, možnosti využití retence vody. Přednášející: Ing. Petr Lenc, Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Martin David, Ing. Vít Rous, Ing. Jiří Rous, Ing. Jiří Zima. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné! Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii. Celková kapacita:  100

Pojištění autorizovaných osob - členů ČKAIT

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "POJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB - ČLENŮ ČKAIT", který se koná dne 31.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Základní pojištění, možnosti rozšíření, řešení škodních událostí, skupinové pojištění. Přednášející: Ing. Petra Bartoníčková. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

Novinky na trhu - potrubní systémy z plastů pro rozvody teplé a studené vody, podlahového topení a tlakového vzduchu v ČR

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "NOVINKY NA TRHU - POTRUBNÍ SYSTÉMY Z PLASTŮ PRO ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY, PODLAHOVÉHO TOPENÍ A TLAKOVÉHO VZDUCHU V ČESKÉ REPUBLICE", který se koná dne 7.11.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Novinky na trhu - potrubní systémy z plastů pro rozvody teplé a studené vody, podlahového topení a tlakového vzduchu v České republice. Přednášející: Ing. Hynek Stejskal, společnost HP TREND, s.r.o. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "POKROČILÉ METODY ŘEŠENÍ DETAILŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ", který se koná dne 21.11.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program semináře: Pokročilé řešení detailů betonových a ocelových konstrukcí, nové numerické metody a postupy řešení poruchových oblastí. Přednášející: Ing. Ondřej Perháč, společnost IDEA RS, s.r.o. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

Z rozhodnutí soudů - příklady ze soudní praxe IV. - ZRUŠENO!!!

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ - PŘÍKLADY ZE SOUDNÍ PRAXE IV.", který se koná dne 11.12.2017 od 13:00 hodin v Paláci ZDAR v 5. NP, v zasedací místnosti OK ČKAIT Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem. Program akce: Příklady z rozhodnutí soudů ve stavebních kauzách a sporech, rozbor judikátů Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR. Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem.