ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ústí nad Labem

Formát: 2017-01-22
Formát: 2017-01-22

VELETRH: Dřevostavby 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Dřevostavby 2017, který se koná v termínu 2. – 5. února 2017 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích.

Opravy a rekonstrukce železničních tratí ve výlukách

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní Děčín, p.o. Vás zve na seminář "Opravy a rekonstrukce železničních tratí ve výlukách", který se koná 8.2.2017 - 9.2.2017 v prostorách školy VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p.o., Čs. armády 10. Termín podání přihlášky je do 27.1.2017 na e-mail: pavla.reimerova@prumkadc.cz. Bližší informace naleznete na www.prumkadc.cz nebo na tel.: 412 516 136. Seminář je v rámci CŽV členů ČKAIT hodnocen 2 body.

VELETRH: Střechy Praha 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Střechy Praha 2017, který se koná v termínu od 9. do 11. února 2017 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany v Praze 9.

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2017

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2017 je zaměřeno zejména na novou požární normu ČSN 73 0810, její změny oproti původní normě zejména v oblasti navrhování dřevěných konstrukcí, dřevostaveb a střech. Dále se fórum zabývá navrhováním dřevěných konstrukcí od aktualit v navrhování spojů, výměny a zesilování krovů, včetně novinek v oblasti navrhování dřevěných konstrukcí pozemních staveb. Zároveň budou prezentovány zajímavé dřevěné stavby. PROGRAM: Celková kapacita:  80

Smluvní vztahy ve výstavbě

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Smluvní vztahy ve výstavbě", který se koná dne 13.2.2017 od 13.00 hodin v Paláci ZDAR v 5. NP, v zasedací místnosti OK ČKAIT Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem. Program akce: Legislativní - smluvní - záležitosti: uzavírání smluv - obecné otázky, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky, přehled a specifika základních smluv - Příkazní smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí, Postoupení smlouvy, Smlouva o právu stavby, Smlouva o dílo. Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  18

Hospodaření s vodou

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Hospodaření s vodou", který se koná dne 14.2.2017 od 13.00 hodin ve školícím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Řádné využití dešťových vod, možnosti. Přednášející: Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Koordinátor a plán BOZP na stavbě z pohledu praxe

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Koordinátor a plán BOZP na stavbě z pohledu praxe", který se koná dne 7.3.2017 od 12.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Problematika BOZP se zaměřením na odvětví energetika, novelizace zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. Přednášející: Petr Slavík - RWE Děčín. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Bezvýkopové technologie v praxi

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Bezvýkopové technologie v praxi", který se koná dne 8.3.2017 od 13.00 hodin ve školícím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Chyby a závady na realizacích. Přednášející: Ing. Štěpán Moučka, Doc.Ing. Petr Šrytr, CSc. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Dozor na stavbě - autorský, technický, stavební

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Dozor na stavbě - autorský, technický, stavební", který se koná dne 13.3.2017 od 13.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Právní rámec výkonu činnosti jednotlivých dozorů, postavení AO, obsah vymezení činnosti dozoru autorského, technického a stavebního, odpovědnost jednotlivých dozorů. Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

HELUZ - nové trendy

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "HELUZ - nové trendy", který se koná dne 21.3.2017 od 13.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Nové trendy v navrhování, poznatky z realizace. Přednášející: Ing. Zdeněk Kobza - Heluz Dolní Bukovsko. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60