ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ústí nad Labem

Formát: 2019-03-21
Formát: 2019-03-21

Společnost Peikko - rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov - POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "SPOLEČNOST PEIKKO - RYCHLÝ, BEZPEČNÝ A EFEKTIVNÍ ZPŮSOB NÁVRHU BUDOV", který se koná dne 26.3.2019 od 13.00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Pavel Nádaský, Ph.D.; Ing. Gabriel Mihálek; Ing. Milan Sedláček, Ph.D.; Ing. Matěj Hrubý, Jaroslav Opavský, PEIKKO Czech Republic s.r.o. Celková kapacita:  90

Akustika a hluk ve stavbách

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "AKUSTIKA A HLUK VE STAVBÁCH", který se koná dne 9.4.2019 od 13.00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., soudní znalec Přednáška je zaměřena na základní požadavek na stavby č. 5 - ochrana proti hluku s cílem prohloubit znalosti v oblasti stavební akustiky. Budou prezentovány základní principy, dobrá i špatná konstrukční řešení. Program semináře: 1. Legislativa (zákony, vyhlášky, požadavky na výrobce) Celková kapacita:  90

Vliv jednofázové trakce na podzemní úložná zařízení, problematika spojená s krádeží elektřiny z distribuční soustavy

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "VLIV JEDNOFÁZOVÉ TRAKCE NA PODZEMNÍ ÚLOŽNÁ ZAŘÍZENÍ, PROBLEMATIKA SPOJENÁ S KRÁDEŽÍ ELEKTŘINY Z DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY", který se koná dne 16.4.2019 od 13.00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Ivan Cimbolinec Program semináře: Vliv jednofázové trakce na podzemní úložná zařízení: Celková kapacita:  90

Požární bezpečnost staveb

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB", který se koná dne 23.4.2019 od 13:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: pplk. Ing. Michal Valouch, odbor stavebně technické prevence, MV-GŘ HZS ČR Celková kapacita:  90

KONFERENCE: Inženýrský den 2019 - Hospodaření vodou

ČKAIT a ČSSI organizují již tradičně konferenci Inženýrský den 2019. V letošním roce na téma Hospodaření vodou.  U příležitosti Inženýrského dne bude vydána stejnojmenná ročenka - Stavební kniha 2019.

Společnost Prefa Aluminiumprodukte - střešní a fasádní systémy

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "SPOLEČNOST PREFA ALUMINIUMPRODUKTE - STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY", který se koná dne 25.4.2019 od 9.00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Michaela Fulíková, Ing. Jiří Fiala, Ing. Jiří Slapnička, Ing. Michal Trefil, PREFA Aluminiumprodukte, s.r.o. Celková kapacita:  90

Ochrana fází v distribučních sítích vysokého napětí. Věcná břemena (služebnosti) v energetice

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "OCHRANA FÁZÍ V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH VYSOKÉHO NAPĚTÍ. VĚCNÁ BŘEMENA (SLUŽEBNOSTI) V ENERGETICE", který se koná dne 14.5.2019 od 13.00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Ivan Cimbolinec Ochrana fází v distribučních sítích vysokého napětí: Celková kapacita:  90

Vodní zákon v praxi

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "VODNÍ ZÁKON V PRAXI" 21.5.19 od 13.00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH, soudní znalec Základní právní povinnosti podnikatelských subjektů v oblasti nakládání s povrchovými a podzemními vodami. Stavby vodních děl. Aplikace zákona o vodách v praxi, včetně připravovaných změn zákona. Program semináře: 1. Nakládání s vodami 2. Vodní díla 3. Stavby a rekonstrukce vodních děl 4. Plány povodí 5. Zneškodňování odpadních vod Celková kapacita:  90