ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ústí nad Labem

Formát: 2017-08-20
Formát: 2017-08-20

Smlouva o dílo ve výstavbě

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "SMLOUVA O DÍLO VE VÝSTAVBĚ", který se koná dne 11.9.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Uzavírání smluv - obecné otázky, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky, stavba jako předmět díla, součinnost objednatele, převzetí stavby, nebezpečí škody na díle, vady stavby, společná odpovědnost účastníků výstavby. Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

VELETRH - FOR ARCH 2017

Zveme Vás na 28. mezinárodní veletrh FOR ARCH 2017, který se koná na výstavišti PVA EXPO, Praha 9-Letňany.

Technologické fórum 2017 na veletrhu FOR ARCH

Letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH představí novinku v podobě jednodenního TECHNOLOGICKÉHO FÓRA za účasti předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka, na němž se investoři, projektanti, architekti, developeři i zástupci samosprávy a realizačních firem budou moci seznámit s nejnovějšími technologickými trendy a produkty. Pozornost bude zaměřena na novelu stavebního zákona, chytré budovy a města, včetně problematiky získání odpovídajících dotačních titulů.

SOUTĚŽ - STAVBA ÚSTECKÉHO KRAJE 2017

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Vážení členové OK ČKAIT Ústí nad Labem, OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V LITOMĚŘICÍCH vyhlašuje pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje za odborné garance České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve spolupráci s generálním partnerem LAFARGE 7. ročník soutěžní přehlídky "STAVBA ÚSTECKÉHO KRAJE 2017".

Křižovatky architektury 2017

Zveme vás na 9. ročník Křižovatek architektury v Praze.Může architektura měnit svět?Špičkový mexický architekt Alberto Kalach přijal pozvání do Prahy. Alberto Kalach je znám svým nekompromisním přístupem k problematice ekologie a krajiny. Tvoří domy v souzvuku s přírodou, pracuje s vodou, uvědomuje si její úbytek a navrhuje řešení. Zabývá se i problematikou územního plánování.

Dozor na stavbě - autorský, technický, stavební

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "DOZOR NA STAVBĚ - AUTORSKÝ, TECHNICKÝ, STAVEBNÍ", který se koná dne 9.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Právní rámec výkonu činnosti jednotlivých dozorů, postavení AO, obsah a vymezení činnosti dozoru autorského, technického a stavebního, odpovědnost jednotlivých dozorů. Přednášejí: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Energetická náročnost budov 2017

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 2017", který se koná dne 17.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ustí nad Labem. Program akce: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie 2017, legislativní požadavky plynoucí ze změn zákona č. 406/2000 Sb., vliv návrhu tepelně technických vlastností konstrukcí obvodového pláště budov na energetické hodnocení budovy s téměř nulovou spotřebou energie, efektivní větrání pro zdravé obytné prostředí, koncepce udržitelných obytných celků a jeich infrastruktura. Přednášející: prof. Ing. Celková kapacita:  80

Hydrické rekultivace důlních děl

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "HYDRICKÉ REKULTIVACE DŮLNÍCH DĚL", který se koná dne 24.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Specifikace projekčních a rekultivačních prací a zásahů do krajiny, možnosti využití retence vody. Přednášející: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Martin David, Ing. Jiří Zima. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

Pojištění autorizovaných osob - členů ČKAIT

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "POJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB - ČLENŮ ČKAIT", který se koná dne 31.10.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Základní pojištění, možnosti rozšíření, řešení škodních událostí, skupinové pojištění. Přednášející: Ing. Petra Bartoníčková. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

Novinky na trhu - potrubní systémy z plastů pro rozvody teplé a studené vody, podlahového topení a tlakového vzduchu v ČR

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "NOVINKY NA TRHU - POTRUBNÍ SYSTÉMY Z PLASTŮ PRO ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY, PODLAHOVÉHO TOPENÍ A TLAKOVÉHO VZDUCHU V ČESKÉ REPUBLICE", který se koná dne 7.11.2017 od 13:00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Novinky na trhu - potrubní systémy z plastů pro rozvody teplé a studené vody, podlahového topení a tlakového vzduchu v České republice. Přednášející: Ing. Hynek Stejskal, společnost HP TREND, s.r.o. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80