ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ústí nad Labem

Formát: 2017-12-17
Formát: 2017-12-17

Valná hromada 2018 - OK ČKAIT Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Vážení členové OK ČKAIT Ústí nad Labem, zveme Vás na valnou hromadu oblasti Ústí nad Labem, která se koná dne 15.1.2018 od 15.00 hodin v Národním domě, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem. Přejeme Vám krásné a pohodové vánoční svátky a všechno nejlepší v novém roce 2018. Celková kapacita:  140

VELETRH: Dřevostavby 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Dřevostavby, který se koná v termínu 1. – 4. února 2018 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích.

VELETRH: Střechy Praha 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Střechy Praha, který se koná v termínu od 8. do 10. února 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany v Praze 9.

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018 je zaměřeno na poruchy a vady dřevěných konstrukcí střech, a to v oblasti konstrukčně statické, tepelně technické se zaměřením na oblast kondenzace vodní páry a v oblasti chyb při provádění staveb. Součástí přednášek bude i postavení technického dozoru při provádění staveb v kontextu novely stavebního zákona. Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami. PROGRAM:

Kompozitní betony

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "KOMPOZITNÍ BETONY", který se koná dne 20.2.2018 od 13:00 hodin. Místo konání bude upřesněno. Přednášející: Ing. Jan Čermák, VIA ALTA, a.s., Ing. Josef Novák, Ph.D., ČVUT Praha. Program akce: Kompozitní betony v praxi inženýrského stavitelství 1. Kompozit, polybet 2. Vlastnosti a porovnání se standardním a kompozitem 3. Přínos pro stavebnictví 4. Zhodnocení a uplatnění Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

VELETRH: Památky – Muzea – Řemesla 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Památky – Muzea – Řemesla, který se koná v termínu 8. – 9. března 2018 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích. Veletrh nabídne opět rozmanitou skladbou vystavovatelů.

BIM a jeho využití při projektování a provádění staveb

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "BIM A JEHO VYUŽITÍ PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB", který se koná dne 13.3.2018 od 13:00 hodin. Místo konání bude upřesněno. Program akce: BIM a jeho využití při přípravě a realizaci staveb, aplikace na konkrétní stavbě. Seznámení se s využíváním digitálních projekčních programů v praxi. Přednášející: Ing. Josef Žák, Ph.D.; Ing. Dana Blahnová; Ing. Vladimír Řípa, SKANSKA, a.s. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA", který se koná dne 27.3.2018 od 13:00 hodin. Místo konání bude upřesněno. Přednášející: Mg. Jana Machačková, MMR ČR. Program akce: 1. Nové pojetí společného územního a stavebního řízení 2. Územní řízení/společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí 3. Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 4. Změna v konstrukci posuzování záměru žadatele, orgán územního plánování jako dotčený orgán 5. Změny u jednotlivých forem územního rozhodování Celková kapacita:  150

Nové trendy v projektování plastových rozvodů a užitečné softwarové nástroje, Informační modely výrobků v BIM

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "NOVÉ TRENDY V PROJEKTOVÁNÍ PLASTOVÝCH ROZVODŮ A UŽITEČNÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE, INFORMAČNÍ MODELY VÝROBKŮ V BIM", který se koná den 10.4.2018 od 13:00 hodin. Místo konání bude upřesněno. Přednášející: Ing. Pavel Seidl; Ing. Ivo Valeš , WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Program akce: 1. BIM/Revit - legislativní budoucnost, podpora a práce s knihovnami 2. TechCon Wavin software - tepelné ztráty, ZTI, podlahové vytápění, rozvody ÚT 3. Nové trendy projektování plastových rozvodů z materiálů PPR a PP-RCT v oblastech ZTI a ÚT Celková kapacita:  60

Přínos a nová praxe při využití plánů BOZP na staveništi

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "PŘÍNOS A NOVÁ PRAXE PŘI VYUŽITÍ PLÁNŮ BOZP NA STAVENIŠTI", který se koná dne 24.4.2018 od 13:00 hodin. Místo konání bude upřesněno. Přednášející: Petr Slavík, GridServices, s.r.o. Program akce: 1. Proč plány BOZP na staveništích v ČR 2. Role koordinátora BOZP na staveništi při zpracování a aktualizacích plánu BOZP 3. PD a její přínos ke zlepšování bezpečnostních a zdravotních podmínek zaměstnanců na staveništích 4. Přínos plánu BOZP ke zlepšování bezpečnostních a zdravotních podmínek zaměstnanců na staveništích Celková kapacita:  60