ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ústí nad Labem

Formát: 2017-03-25
Formát: 2017-03-25

Nový systém kombinovaného upevnění ETICS s garancí záchytu smykových zatížení od vlastní hmotnosti, sanace a zdvojování zateplovacích systémů ETICS

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Nový systém kombinovaného upevnění ETICS s garancí záchytu smykových zatížení od vlastní hmotnosti, sanace a zdvojování zateplovacích systémů ETICS", který se koná dne 28.3.2017 od 13.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Problémy z praxe, kombinovaný systém připevnění, sanace a zdvojení ETICS. Přednášející: Ing. Ladislav Valeš - fischer international s.r.o., Brandýs nad Labem. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Stavbyvedoucí - kompetence, práva, povinnosti

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Stavbyvedoucí - kompetence, práva, povinnosti", který se koná dne 10.4.2017 od 13.00 hodin v Paláci ZDAR v 5. NP, v zasedací místnosti OK ČKAIT, Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem. Program akce: Vybrané postupy týkající se pozice, odpovědnosti a práv stavbyvedoucího podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v aktuálním znění z pohledu AO a zákona č. 360/1992 Sb. Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  18

Zjednodušené podlimitní řízení v platném zákoně o zadávání veřejných zakázek

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Zjednodušené podlimitní řízení v platném zákoně o zadávání veřejných zakázek", který se koná dne 11.4.2017 od 13.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Novela zákona o zadávání veřejných zakázek - změny dle zákona č. 134/2016 Sb. Přednášející: MMR ČR. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  80

ETICS - opravy, zdvojení, požární předpisy

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "ETICS - opravy, zdvojení, požární předpisy", který se koná dne 18.4.2017 od 13.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Způsoby řešení zateplení dle platných předpisů, nejnovější poznatky. Přednášející: Bc. Jiří Klásek - STOMIX spol. s r.o. Skorošice. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  60

Inženýrský den 2017 – Návrat života do historických center měst

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů a Stavební veletrhy Brno pořádají Inženýrský den 2017 na téma Návrat života do historických center měst.

VELETRH – Stavební veletrhy Brno 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno 2017, které se konají v týdnu 26. – 29. 4. 2017. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb", který se koná dne 16.5.2017 od 13.00 hodin ve školicím centru ISTAR, Hrnčířská 57/10, Ústí nad Labem. Program akce: Seminář zaměřený na informační model stavby (BIM) v procesu navrhování, provádění z hlediska zhotovitele a provozu staveb z pohledu stavebníka. Přednášející: Ing. Štěpánka Tomanová - CAD - BIM, s.r.o., Ing. Tomáš Minka - di5 architekti inženýři, s.r.o., Ing. Ivana Krošová - SKANSKA, a.s., Dalibor Šulc - ČSOB. Celková kapacita:  60

Z rozhodnutí soudů - příklady ze soudní praxe III.

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "Z rozhodnutí soudů - příklady ze soudní praxe III.", který se koná dne 12.6.2017 od 13.00 hodin v Paláci ZDAR v 5. NP, v zasedací místnosti OK ČKAIT Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem. Program akce: Příklady z rozhodnutí soudů ve stavebních kauzách a sporech, rozbor judikátů Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR. Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 bodem. Celková kapacita:  18